of 10 /10
1 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala doc.dr. Samir Lemeš <[email protected]> Ispitivanje Ispitivanje proizvoda proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 2/59 Mehaničko ispitivanje nemetala Ispitivanje polimera Ispitivanje drveta Ispitivanje papira Ispitivanje Ispitivanje proizvoda proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 3/59 Ispitivanje polimera Šta je polimer? Gdje se koristi? Primjeri Kako se ispituju polimeri? Ispitivanje Ispitivanje proizvoda proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 4/59 Ispitivanje polimera Polimer je tvar sastavljena od molekula visoke relativne molekularne mase čija se struktura sastoji od višestruko ponavljanih jedinica niske relativne molekularne mase (monomera). Jedna molekula polimera naziva se makromolekula. Ispitivanje Ispitivanje proizvoda proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 5/59 Ispitivanje polimera Podjela polimera: Termosetovi Termoplastika Gume i elastomeri Ispitivanje Ispitivanje proizvoda proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 6/59 Ispitivanje polimera Termoplastika – topi se prilikom zagrijavanja i obrađuje se u tečnom stanju raznim metodama: ekstrudiranjem ili brizganjem. Polietilen, Polivinil hlorid (PVC), Polipropilen, Polistiren.

Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

Embed Size (px)

Text of Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2...

Page 1: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

1

Ispitivanje proizvodaMehaničko ispitivanje nemetala

doc.dr. Samir Lemeš <[email protected]>

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 2/59

Mehaničko ispitivanje nemetala

Ispitivanje polimera Ispitivanje drveta Ispitivanje papira

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 3/59

Ispitivanje polimera

Šta je polimer?Gdje se koristi? Primjeri Kako se ispituju

polimeri?

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 4/59

Ispitivanje polimera

Polimer je tvar sastavljena od molekula visoke relativne molekularne mase čija se struktura sastoji od višestruko ponavljanih jedinica niske relativne molekularne mase (monomera).

Jedna molekula polimera naziva se makromolekula.

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 5/59

Ispitivanje polimera

Podjela polimera:TermosetoviTermoplastikaGume i elastomeri

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 6/59

Ispitivanje polimera

Termoplastika – topi se prilikom zagrijavanja i obrađuje se u tečnom stanju raznim metodama: ekstrudiranjem ili brizganjem.

Polietilen, Polivinil hlorid (PVC), Polipropilen, Polistiren.

Page 2: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

2

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59

Ispitivanje polimera Polietilen – kontejneri, električni

izolatori, boce proizvedene puhanjem(PET)

PVC – oluci, prozorski okviri, električne cijevi (tvrdi PVC) - koferi, obuća, podne obloge, crijeva za zalijevanje (plastificirani PVC)

Polistiren – dugmad i tipke za električne aparate, kućišta uređaja

Poliakril – odjeća i tekstil

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 8/59

Ispitivanje polimera

Termoset (smole, resin) Obuhvataju epoksi i fenolne

smole i poliuretan Za razliku od termoplastike, ne

mogu se otapati više puta i tako oblikovati

Termoplastika ima širu upotrebu od termoseta

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 9/59

Ispitivanje polimera

Fenol – električni uređaji, kleme, kućišta prekidača, konektori

Epoksi smole – zaštitne i dektrativne obloge, kompozitni materijali ojačani vlaknima

Amino smole (Urea i melamin) –adhezivi, čamci, podne obloge i dijelovi namještaja

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 10/59

Ispitivanje polimera Prirodna guma Sintetička (silikonska) guma je

elastomer Stiren-butadien guma – pneumatici za

automobile Neopren – izolacija na žicama i

kablovima, industrijska crijeva i trake, zaptivači u automobilskoj industriji

Silikonska guma - zaptivači

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 11/59

Ispitivanje polimera

Polimerni materijali se vezuju kovalentnim vezama između ugljika C i vodonika H, kao i sekundarnim vezama između lanaca molekula

primjer: Polietilen

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 12/59

Ispitivanje polimera

Kod linearnih polimera polimerni lanci su raspoređeni linearno

Mogu biti isprepleteni ili pravilno raspoređeni

Page 3: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

3

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 13/59

Ispitivanje polimera

Linearni razgranati polimeri nastaju kad reakcije tokom polimerizacije formiraju grane koje smanjuju gustoću polimera

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 14/59

Ispitivanje polimera

Kod keramike ili metala javljaju se ponavljajući kristali takvi da svaki pojedini kristal sadrži sve atome od kojih se sastoji taj materijal

Kod polimera sastavne jedinice su monomeri

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 15/59

Ispitivanje polimera Stepen kristalizacije utiče na

mehaničke osobine svih polimera Što je više kristalne strukture,

materijal je krući, tvrđi, gušći i manje fleksibilan, otporniji na otapala i na toplotu

Stepen kristalizacije utiče i na optičke osobine; refkletovano svjetlo između kristalne i amorfne strukture smanjuje transparentnost

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 16/59

Ispitivanje polimera

Kristalizirani polimer ima dvije komponente: kristaliziranu i amorfnu

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 17/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje polimera na zatezanje

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 18/59

Ispitivanje polimera

Sa dijagrama se vidi da se zatezne osobine polietilena mijenjaju u zavisnosti od brzine naprezanja

Kod bržeg naprezanja nema vremena da dođe do hladnog puzanja (kad se lanci molekula reorganizuju paralelno pravcu naprezanja)

Page 4: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

4

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 19/59

Ispitivanje polimera Proizvodnja proizvoda od

polimera podrazumijeva topljenje i tok polimera

Uobičajene tehnike:Brizganje (Injection Moulding)Ekstrudiranje (Extrusion)Puhanje (Blow Moulding)

Svi postupci podrazumijevaju tečenje i topljenje

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 20/59

Ispitivanje polimera

Kapilarna reometrija mjeri vidljivi viskozitet (otpor tečenju) na raznim brzinama smicanja i na raznim temperaturama

Rezultati se koriste za određivanje parametara obrade, kontrolu kvaliteta po lotovima, mjerenje degradacije i termalne stabilnosti

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 21/59

Ispitivanje polimera

Kapilarnareometrija

izlazni materijal

kalup za ekstrudiranje

klip površine A

grijači

otopljeni polimer

sila F

prečnikcilindra

d

brzinav

prečnik kapilaradc

dužina kapilaraLc

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 22/59

Ispitivanje polimera

MELT FLOW INDEXER je sličan kapilarnom reometru

Radi samo na fisknoj tački i ne dozvoljava ocjenu materijala pod normalnim uslovima ekstrudiranja ekstrudirani materijal

alat

klip

grijačiistopljeni polimer

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 23/59

Ispitivanje polimera Termalna analiza: Diferencijalna

skanirajuća kalorimetrija se koristi za utvrđivanje šta se dešava s polimerima pri zagrijavanju

Termalni prelazi su promjene koje se dešavaju u polimeru zagrijavanjem (npr. topljenje kristalizarnog polimera)

Posmatraju se: Temperatura termalnog prelaza Temperatura kristalizacije Temperatura topljenja

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 24/59

Ispitivanje polimera

Page 5: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

5

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 25/59

Ispitivanje polimera

Temperatura staklenog prelaza

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 26/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 27/59

Ispitivanje polimera Iznad temperature staklenog

prelaza polimeri postaju jako pokretni

Kad postignu određenu temperaturu, imat će dovoljno energije za uređenu strukturu (kristale)

U ovom području polimeri generišu toplotu

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 28/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 29/59

Ispitivanje polimera Dinamička mehanička analiza određuje:

modul elastičnosti G' modul viskoziteta G'' koeficijent prigušenja (tan D)

kao funkcije temperature, frekvencije ili vremena

Obično se prikazuje grafička zavisnost G', G'' i tan D od temperature

DMA identifikuje prelazna područja plastike, kao što su stakleni prelaz i može se koristiti za kontrolu kvaliteta ili razvoj proizvoda

DMA ima bolju rezoluciju od DSC (Differential Scanning Calorimetry)

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 30/59

Ispitivanje polimera Dinamička mehanička analiza

Modul krutosti

Modulviskoziteta

Koeficijentprigušenja

Page 6: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

6

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 31/59

Ispitivanje polimera Termogravimetrijska analiza (TGA) se

vrši na uzorcima da se odrede promjene mase sa promjenom temperature

TGA se koristi kod polimera da se odredi temperatura degradacije, apsorbovana vlaga, nivo organiskih i anorganskih komponenti u materijalu, tačke razgradnje eksploziva i ostaci otapala

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 32/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 33/59

Ispitivanje polimera Visokobrzinski udarni test se koristi za

određivanje čvrstoće, krivulje sila/deformacija i ukupne apsorpcije energije udara

Kako dosta materijala (posebno termoplastika) ima manju udarnu čvrstoću na nižim temperaturama, potrebno je simulirati stvarne uslove eksploatacije

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 34/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 35/59

Ispitivanje drveta

Mehanička ispitivanja Akustična ispitivanja Elektromagnetska ispitivanjaNuklearna

ispitivanja Ispitivanja

zaštitnog premaza

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 36/59

Ispitivanje drveta

Mehanička ispitivanja: statičko savijanjeotpor bušenjuotpor prodiranju

igle

Page 7: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

7

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 37/59

Ispitivanje drveta

Ispitivanje savijanjem

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 38/59

Ispitivanje drveta

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 39/59

Ispitivanje drveta

Otpor prodiranju igle

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 40/59

Ispitivanje drveta

Akustične metode:Tajmer talasa naprezanja

(stress wave timer)UltrazvukAkustična emisijaVibracije (uzdužne, poprečne,

torzione)

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 41/59

Ispitivanje drveta

Tajmer talasa naprezanja (stress wave timer) mjeri brzinu propagacije zvuka kroz drvo

Otkriva unutrašnje defekteOdređuje integritet strukture

stabla

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 42/59

Ispitivanje drveta

Page 8: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

8

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 43/59

Ispitivanje drveta

Akustična tomografija

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 44/59

Ispitivanje drveta

Akustična tomografija

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 45/59

Ispitivanje drveta

Ispitivanje MDF pločaultrazvukom

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 46/59

Ispitivanje drveta

Elektromagnetne metode:mjerenje

sadržaja vlage

mikrotalasna mjerenja

termografija

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 47/59

Ispitivanje drveta Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 48/59

Ispitivanje drveta

Page 9: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

9

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 49/59

Ispitivanje drveta

Nuklearna ispitivanja:x-zrakegama-zrake

(CT)Magnetna

rezonanca

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 50/59

Ispitivanje drveta

Akustična ispitivanja: Ispitivanje živog drvećaOtkrivanje defekata Izbor drveta za izradu muzičkih

instrumenata

Akustične osobine drveta: brzina zvuka, akustična impedanca, prigušenje (logaritamski dekrement )

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 51/59

Ispitivanje drveta Logaritamski dekrement

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 52/59

Ispitivanje drveta Logaritamski dekrement

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 53/59

Ispitivanje drveta

Brzina zvuka kroz drvo sa defektima je manja

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 54/59

Ispitivanje drveta

Akustična tomografija

Page 10: Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala Mehanicke osobine nemetala.pdf · 2 Ispitivanje proizvoda Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59 Ispitivanje polimera Polietilen

10

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 55/59

Ispitivanje drveta

Ispitivanje sile izvlačenja vijka iz drveta

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 56/59

Ispitivanje papira

Papir je složeni ortotropni, anizotropni i higroskopan materijal

Velike varijacijeosobina: potreban veći brojuzoraka

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 57/59

Ispitivanje papira Masa, sadržaj

vlage Debljina Zatezna čvrstoća Cijepanje Higroekspanzija Hrapavost Transparentnost Boja Upijanje vode

Papir "pamti" vlagu – svaka promjena vlažnosti ponovo mijenja osobine

Osobine u različitim pravcima su različite

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 58/59

Ispitivanje papira

Mjerenje debljine

Mjerenjezateznečvrstoćekidalicom

Ispitivanje Ispitivanje proizvodaproizvoda

Mehaničko ispitivanje nemetala 59/59

Ispitivanje papira

Ispitivanje na pritisak(izvijanje)

Refleksijasvjetlosti