Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti - am.unze.ba Ispitivanje ¢  Ispitivanje pouzdanosti doc.dr
Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti - am.unze.ba Ispitivanje ¢  Ispitivanje pouzdanosti doc.dr
Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti - am.unze.ba Ispitivanje ¢  Ispitivanje pouzdanosti doc.dr
Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti - am.unze.ba Ispitivanje ¢  Ispitivanje pouzdanosti doc.dr

Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti - am.unze.ba Ispitivanje ¢  Ispitivanje pouzdanosti doc.dr

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti - am.unze.ba Ispitivanje ¢  Ispitivanje...

 • 1

  Ispitivanje proizvoda

  Ispitivanje pouzdanosti doc.dr. Samir Lemeš

  Ispitivanje proizvoda

  Ispitivanje pouzdanosti

   Pojam pouzdanosti Mjerenje pouzdanosti  Srednje vrijeme pojavljivanja

  kvarova (MTBF)

  Ispitivanje pouzdanosti 2/24

  kvarova (MTBF)  Kriva pouzdanosti Weibullova analiza  Accelerated Life Testing (ALT)  Primjeri ALT

  Ispitivanje proizvoda

  Pojam pouzdanosti  Pouzdanost je vjerojatnoća da će

  sistem raditi na zadovoljavajući način za vrijeme posmatranog vremenskog razdoblja

  Ispitivanje pouzdanosti 3/24

   Pouzdanost se dobije kombinacijom više faktora, koji su u biti različiti i mogu biti pojedinačno podešeni za zajednički pristup koji je optimiziran potrebama i uslovima za specifični prostor.

  Ispitivanje proizvoda

  Pojam pouzdanosti  Jednačina kojom se definiše

  pouzdanost uređaja:  R - vjerojatnoća da će uređaj raditi

  t ifi i ih t l ij

  Ispitivanje pouzdanosti 4/24

  unutar specificiranih tolerancija za vrijeme t,

   e - baza prirodnog logaritma  t - posmatrano vrijeme m - srednje vrijeme između pojave

  kvarova

  Ispitivanje proizvoda

  Pojam pouzdanosti  Iz jednačine se vidi da se pouzdanost

  povećava sa povećanjem srednjeg vremena između pojave kvarova.

   Eksperimentalno je utvrđeno da je navedena formula tačna za većinu

  Ispitivanje pouzdanosti 5/24

  navedena formula tačna za većinu elektronske opreme kojoj kvarovi slijede Poisson-ovu raspodjelu vjerojatnoće.

   Formula ne odgovara za opremu koja je na početku rada i koja je na kraju predviđenog operativnog rada

  Ispitivanje proizvoda

  Mjerenje pouzdanosti  Za dobijanje preciznijih podataka

  potrebno je imati što duži vremenski period

   a - vrijeme operativnog rada

  Ispitivanje pouzdanosti 6/24

  operativnog rada  Ukupno vrijeme operativnog rada =

  a1+a2+a3+………+an  s -vrijeme prekida rada  Ukupno vrijeme prekida rada uređaja

  = s1+s1 + s2 +…+ fn

 • 2

  Ispitivanje proizvoda

  MTBF  Mean Time Between Failures  Srednje vrijeme između dva kvara  Kvar je poseban događaj u radu

  sistema, tokom njegovog životnog

  Ispitivanje pouzdanosti 7/24

  , j g g g vijeka, kada sistem ne ispunjava radne zahtjeve koji se odnose na radne karakteristike ili funkcije

   Posljedice kvara su smanjeni nivo kvaliteta rada sistema, ili potpuni izostanak svrhe sistema

  Ispitivanje proizvoda

  MTBF  U većini opreme gdje se koriste

  konvencionalni uređaji (standardni serijski proizvedeni uređaji), MTBF iznosi 1000 ili više sati

  d d j k

  Ispitivanje pouzdanosti 8/24

  rada do pojave kvara  Npr. 1000 sati MTBF-a

  odgovara za 24-satni rad pouzdanost od 97.5%

   Vjerojatnoća kvara u 24 sata je 2.5%

  Ispitivanje proizvoda

  MTBF  Faktori koji utiču na MTBF i

  povećavaju pouzdanost uređaja su slijedeći:  pouzdanost uređaja,

  Ispitivanje pouzdanosti 9/24

   stepen i tip redundancije,  pouzdanost infrastrukturne opreme

  (elektro-napajanje, komunikacije)  stepen i kvalitet održavanja,  faktori uticaja okoliša, kao temperatura i

  vlažnost

  Ispitivanje proizvoda

  MTBF  MTTF – Mean Time To Failure  Srednje vrijeme do pojave kvara  Koristi se kod proizvoda koji se ne

  mogu popraviti š

  Ispitivanje pouzdanosti 10/24

   Nekad se na osnovu analize troškova utvrdi da se ne isplati popravljati pokvaren dio, nego je bolje izvršiti zamjenu novim dijelom

   Neke komponente su fizikalno nepopravljive (osigurači, sijalice,...)

  Ispitivanje proizvoda

  Kriva pouzdanosti  Životni ciklus proizvoda se može

  podijeliti na tri perioda  Koritasta krivulja prikazuje životni

  ciklus proizvoda

  Ispitivanje pouzdanosti 11/24

  Ispitivanje proizvoda

  Kriva pouzdanosti  Period uhodavanja:

  vjerovatnoća pojave kvarova opada

  Ispitivanje pouzdanosti 12/24

   Period normalnog životnog vijeka: vjerovatnoća pojave kvarova je konstantna

   Period starenja – vjerovatnoća pojave kvarova raste

 • 3

  Ispitivanje proizvoda

  Weibullova analiza  Weibullova analiza se može koristiti

  kao metoda za određivanje kojem dijelu krive pouzdanosti pripada populacija proizvoda

  Ispitivanje pouzdanosti 13/24

   Weibullova distribucija je 3-parametarska distribucija

   Parametri su , , i vrijeme

  Ispitivanje proizvoda

  Weibullova analiza  Parametar  pokazuje učestalost

  kvarova  Kad je  < 1, radi se o periodu

  uhodavanja

  Ispitivanje pouzdanosti 14/24

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

   Accelerated life testing – ubrzano ispitivanje životnog vijeka koristi niz testova sa visokim nivoom opterećenja koji skraćuju životni vijek ili b j d d ij f i

  Ispitivanje pouzdanosti 15/24

  ili ubrzavaju degradaciju performansi  Cilj takvog ispitivanja je dobijanje

  podataka za predviđanje ponašanja proizvoda u normalnim uslovima eksploatacije

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing  Arrheniusova jednačina se koristi za

  određivanje kako temperatura ubrzava starenje proizvoda u odnosu na uslove normalne temperature

  Ispitivanje pouzdanosti 16/24

   Ea = energija aktivacije (eV)  k = Boltzmannova konstanta  Tu = referentna temperatura  Tt = temperatura testiranja

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

   Coffin-Manson model se koristi za mehaničke uzroke otkaza

  Ispitivanje pouzdanosti 17/24

   Ff = Broj ciklusa na terenu u 24 sata  Fl = Broj ciklusa u laboratoriji  T = promjena temperature

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

   Mobilni telefon

  t t b

  Ispitivanje pouzdanosti 18/24

  test ubrzava se

  pritiskanje tipki sila, ugao, ciklus rada

  ekran osjetljiv na dodir

  sila, lokacija, ciklus rada

  konektori sila, ugao, ciklus rada

 • 4

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

   Ventilator

  t t b

  Ispitivanje pouzdanosti 19/24

  test ubrzava se

  okretanje rotora ciklus rada, brzina, moment torzije,

  pritisak trajnost maziva temperatura, vlaga,

  nečistoće

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

   Hard disk

  t t b

  Ispitivanje pouzdanosti 20/24

  test ubrzava se

  okretanje diska ciklus rada, zaustavljanje i

  pokretanje, brzina, temperatura, vibracije

  konektori ciklus rada, sila, ugao

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

   Robot

  Ispitivanje pouzdanosti 21/24

  test ubrzava se

  horizontalno pokretanje ruke

  ciklus rada, brzina, moment torzije

  vertikalno kretanje ciklus rada, brzina, moment torzije

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

   Auto-elektronika GPS uređaj

  Ispitivanje pouzdanosti 22/24

  test ubrzava se

  elektronika temperatura, vibracije, vlažnost,

  strana tijela pritiskanje tipki ciklus rada, sila, ugao

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

   Medicinski aparati Pumpa za infuziju

  test ubrzava se

  Ispitivanje pouzdanosti 23/24

  test ubrzava se

  punjenje baterija ciklus rada, pražnjenje, brzina punjenja

  pumpanje ciklus rada, sila, brzina

  konektori ciklus rada, sila, ugao

  Ispitivanje proizvoda

  HALT/HASS

   HALT (Highly Accelerated Life Test) koristi S/N (Stress/ Number) krivulju da smanji broj ciklusa

  ć j tpovećanjem tempe- rature ili vibracija.

   HASS (Highly Accelerated Stress Screen) koristi manji nivo naprezanja od HALT, i tako prati odstupanja od procesa proizvodnje.

  Ispitivanje pouzdanosti 24/24