Click here to load reader

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1 у

 • View
  264

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1 у

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1

  metoda prozraivanja

  - ionizirajua elektromagnetska zraenja: X-zrake (rendgenske) i -zrake (radioizotopi),

  iroko podruje valnih duljina:

  = 0,001 - 100 nm

  - izvor X zraenja: rendgenska cijev s vakuumom, prikljuena na visok napon do 400 kV

  (za prozraivanje elinih predmeta do 70 mm debljine)

  - izvori -zraka: radioizotopi iridija, kobalta i selena

  dobivanje slike na filmu (radiogramu)

  prolazei kroz materijal, smjer zraenja ostaje nepromjenjen, ali je zraenje vie

  ili manje prigueno to ovisi o svojstvima materijala i njegovoj debljini

  otkrivanje pogreaka zavarenih spojeva, poroznosti, ukljuaka troske,

  neprovarenog korijena; teko otkrivanje plonih pogreaka poput pukotina (mogu se

  otkriti samo pukotine poloene u smjeru zraenja)

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Impulsni radar/georadar (GPR)

  Impulsni radar je brzi metoda za utvrivanje stanja konstrukcije bez

  razaranja. Upotrebljava se za utvrivanje integriteta a/b konstrukcija,

  pronalaenje cijevi, kablova i otvora i za snimanje skrivenih prepreka.

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 2

  Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta

  -nalaenje metalnih i nemetalnih predmeta/lokacija

  Ispitivanje konstrukcija-mostova,

  spomenika,zidova,kula,tunela,ploa

  Utvrivanje stanja

  -mape relativnog stanja betona

  -mjerenje debljine ploe/asfalta

  -lociranje nedostataka u betonu

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 3

  Metode se primjenjuje:

  Odvajanje temelja od podloge

  -delaminaciju armature od betona

  -beton male gustoe;

  -otkrivanje prslina u betonu

  integritet buenih pilota

  -odvajanje asfalta od betonske podloge

  prijenos naprezanja preko vorova u betonskim ploama

  sidrenje fasadnih elemenata

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Metod koristi kratki udar izazvan ekie (ca. 1kg sa ugraenim

  mjeraem sile u glavi ekia) za odailjanje valova kroz testirani

  element. Odgovor na pobudu se registrira mjeraem brzine ili ubrzanja.

  I pobuda i odgovor se registriraju na kompjuteru .

  Na oba signala se provodi FFT (brza Fourier-ova transformacija) i

  spektar odgvora se dijeli sa spektrom pobude ime se dobiva

  prijenosna funkcija (svojstvo elementa)Prijenosna funkcija u podruju

  od 0-1kHz sadri informacije o stanju i integritetu betona u testiranim

  elementima na osnovu slijedeih podataka:

  -dinamike krutosti (nagib odgovora od 0-0.1kHz)

  -mobilnosti i priguenja

  -vrne i prosjene mjerene vrijednosti

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 4

  Udarac po povrini elementa od kamena, betona, elika i asfalta

  generira prolazne elastine valove (tlane valove tzv. P-valovi).

  Svojstvo P-valova je da prolaze kroz heterogene materijale bez

  znaajne distorzije ili refleksije od agregata. Meutim, oni se odbijaju

  pri svakoj znaajnijoj promjeni u akustinoj impedanci koja se deava

  na stranjoj strani presjeka, u prisustvu prslina ili uljina u presjeku

  (prijelaz iz betona u zrak). Dolaskom na povrinu valovi nailaze na

  promjenu beton-zrak i odbijaju se u beton. Na taj nain P-valovi

  osciliraju izmeu dvije povrine s opadajuom energijom i

  proizvodnjom vibracija na povrini betona.

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Instrumenti za registraciju signala biljee veliinu i vremenski slijed

  kretanja valova (slika 1). Po registraciji signal se prevodi iz vremenskog

  u frekventni zapis primjenom brze Fourierove transformacije (FFT-Slika

  2).

  Ukoliko je materijal homogen onda ovaj prikaz ima jednu dominantnu

  frekvenciju koja se jednostavnom matematikom relacijom prevede iz

  frekventnog domena u duinu dominantnog signala odakle

  izraunavamo brzinu prostiranja P-valova koja se dobiva na osnovi

  poznate dimenzije elementa ili se koriste dva primaa za registraciju

  signala te se mjeri vrijeme dolaska od jednog do drugog primaa.

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 5

  Metod se primjenjuje za:

  -odreivanje debljine

  -otkrivanje delaminacije i upljina u betonu

  -otkrivanje povrinskih pukotina

  -debljinu prskanog betona

  -procjenu kvalitete prinonjivosti izmeu armature i betona

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  CMM mjeri i kontinuirano prati podatke o zrelosti betona u Celzij-satima. Sastoji se od ureaja za prikupljanje podataka koji iitava temperaturu sa mjeraa temperature ugraenih u beton. Temperaturni senzor se privrsti na armaturu prije betoniranja. Nakon betoniranja CMM se ukljuuje i samostalno prati temperaturu u betonu do 45 dana. Iitavanje se vri u intervalima od 1/2 sata. Prikazuje se trenutna temperatura, sati, dani i temperatura/satima. Koristi se za odreivanje vrstoe betona u mnogim namjenama:

  Odreivanje momenta kada se moe dopustiti optereivanje;

  Odreivanje vremena kada se moe ukloniti oplata i skela;

  Utvrivanje stvarne vrstoe i njenog prirasta pri niskim temperaturama.

  Monitoring temperatura betona u toplim i hladnim vremenskim uvjetima.

  Mjerenje zrelosti na uzorcima radi utvrivanja krivulja zrelosti..

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 6

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Koristi se za odreivanje promjera i poloaja armature te utvrivanje debljine

  zatitnog sloja betona. Prikaz je na LCD monitoru sa x/y metarskom skalom.

  Tip S-Koristi se za utvrivanje poloaja i promjera armature, debljine zatitnog sloja

  betona, uvanje podataka i slanje podataka na PC.

  Kada se senzor nae iznad armature, uje se zvuni signal i prikae se promjer

  armature na ekranu. Istovremeno se najmanji zatitni sloj betona sprema u

  memoriju.

  Mjerna povrina se pree u x i y smjeru. Armatura se locira i prikazuje automatski.

  Primjenom metarskog mjerila oitanje se direktno prenosi na povrinu betona i

  oznaava. Mjerne povrine mogu biti 0.5/0.5 m, 1/1 m, ili 2/2 m, a dubina mjerenja je

  do 300mm.

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 7

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Koristi se za:

  otkrivanje armature sa nedovoljnim zatitnim slojem betona;

  provjere armature nakon skidanja oplate;

  kontrole kvalitete graenja;

  procjene promjera i razmjetaja armature kod starih objekata;

  Standardi: SIA 162 / DIN 1045 / DGZ fP B2 / BS 1881: Part 204

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 8

  Radi na principu na kojem i akustini tenzometri

  Sastoji se od:

  Sm LCD ekrana i memorijskog modula za pamenje rezultata mjerenja

  Tip: SM 55C

  za ice i sajle promjera 4-7mm

  Tip SM 150C

  Za ice do 7mm i sajle promjera od 3/8" do 1/2"

  Ureaj se kalibrire u 5 koraka za eljeni promjer i mjerni opseg. U svakom koraku

  instrument izrauna i sauva pojedine korekcijske vrijednosti ime se ispravlja greka

  u mjernom sustavu i karakteristikama instrumenta.

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 9

  DYNA Z..FS

  Koristi se za mjerenje vlane vrstoe i prionjivosti izmeu raznih materijala (razliite starosti). Ureaji se dijele na vie tipova ovisno o potrebnoj mjernoj sili:

  Tip Vlana sila

  Z 5 FS 5 kN

  Z15 FS 16kN

  Z25 FS 25kN

  Z50 FS 50kN

  Ispitivanje:

  Odgovarajui pretvara Set 5/15 (case): M4/M6/M8/M10 i Set 25/50 (case): M8/M10/M12/M16 sa vanjski i nutarnjim navojem se uvrne u uzorak i blago prednapregne sa rukama.

  Sila kojom se izvlai adapter se postupno poveava i mjeri se sila i pomak adaptera. Po dosezanju vlane vrstoe zvuni signal i trepui signal na monitoru oznaavaju kraj mjerenja i podaci se spremaju u memoriju.

  Uzorak se potpuno izvlai sa rukama. Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Koristi se za:

  utvrivanje stanja starih konstrukcija

  Provjere kvalitete izvedenih radova sanacije.

  Izvodi se u vie tipova i u elektronikoj izvedbi:

  DYNA Tensile Force Scale Graduation

  Z 5 5 kN 0.04 kN

  Z 15 16 kN 0.10 kN

  Z 25 25 kN 0.25 kN

  Z 50 50 kN 0.50 kN

  Ispitivanja su opisana u vie standarda i to: ISO 4624, BS 1881 Part 207DIN 1048 Part 2, SIA 2002

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 10

  Nain uporabe:

  Mjerna povrina se odredi izrezivanjem krunom pilom promjera 50mm do

  osnovnog materijala;

  Ispitni disk se nalijepi na mjernu povrinu sa epoksidnim ljepilom;

  Ispitni disk se povlai sa ureajem i iitava se sila poputanja u kN

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 11

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS 12

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

  Ispitivanje konstrukcija-GFOS

 • Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

  Ispiti

Search related