of 24 /24
КЛИНИЧКО-БИОХЕМИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ УРИНА Асс. др Иванка Зелен

ISPITIVANJE URINA

Embed Size (px)

Text of ISPITIVANJE URINA

Page 1: ISPITIVANJE URINA

КЛИНИЧКО-БИОХЕМИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ УРИНА

Асс. др Иванка Зелен

Page 2: ISPITIVANJE URINA

УРИНУрин представља излучевину хуманог

организма која се ствара у бубрезима и садржи у води растворене: неорганске супстанце органске материје организоване, неорганизоване и целуларне

елементе.

Стварање и излучивање урина има за циљ одржавање хомеостазе организма.

Узорковање: 24-часовни узорак први јутарњи урин појединачни дневни узорци

Page 3: ISPITIVANJE URINA

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА УРИНА

1. Волумен2. Изглед3. Боја4. Мирис5. Осмолалност6. Специфична тежина7. Реакција (рН вредност) урина8. Титрабилна киселост9. Садржај амонијум-јона

Page 4: ISPITIVANJE URINA

Волумен урина

ДИУРЕЗА – количина излученог урина у току 24 часа

Код здравих особа диуреза нормално износи од 1200 – 1500mL.

Све што је мање од 500mL и веће од 2000mL сматра се патолошким.

На величину диурезе утичу: количина унете течности количина течности излучене другим путевима

осим бубрезима секреција ADH године старости, пол начин исхране, климатски фактори физичка активност, психичко стање

Page 5: ISPITIVANJE URINA

Изглед урина

Користи се за описивање мутноће уринаСвеже сакупљен урин здравих особа има БИСТАР изглед.Узроци замућености могу бити:

присуство ћелија ( Le, Er, епителне ћелије, бактерије) гној микро и макро калкулуси друге телесне течности

Боја урина

Потиче од различитих врста пигмената (уробилин, уропорфирин, уросеин, уроеритин)

Може да варира од безбојне до црне боје. - 1mL крви на 1L урина даје јасну пребојеност урина

Page 6: ISPITIVANJE URINA

Мирис урина

Потиче од лако испарљивих, ароматичних киселина

Стајањем на ваздуху, долази до разлагања урее, па урин добија непријатан мирис амонијака.

Осмолалност урина

Осмолалност представља број растворених честица на 1kg растварачаНормална вредност: 300 – 900mOsmol/kg.Директно зависи од количине воде излучене путем бубрега – даје прецизан увид у

концентрациону способност бубрега.

Page 7: ISPITIVANJE URINA

Специфична тежина урина

Директно зависи од излученог волумена воде и масе излучених органских и неорганских састојака

Референтна вредност: 1,003 – 1,040 у појединачним узорцима

1,012 – 1,030 у диурези

Реакција (рН вредност) урина

Концентрација Н+ у урину зависи од концентрације и степена дисоцијације неорганских киселина и база и слабих органских киселина

Референтна вредност рН:

од рН 4,5 до рН 8,0

Page 8: ISPITIVANJE URINA

Титрабилна киселост

Даје увид у ефикасност тубуларне секреције киселина и база

Код здравих особа износи: 20 – 40mmol/24hТо је количина Н+ јона који се титрацијом могу

неутралисати (потиче од Н2РО4-,НСО3

- и слабих орг. киселина)

Садржај амонијум-јона

Указује на функционално стање бубрегаКод здравих особа износи: 25 – 60mmol/24hКод здавих особа на уобичајеној исхрани увек је

већа од титрабилне киселости.

Page 9: ISPITIVANJE URINA

ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА УРИНА

1. Протеини (беланчевине)2. Угљени хидрати (шећери)3. Кетонска тела4. Билирубин5. Уробилиноген6. Нитрити7. Хемоглобин

Page 10: ISPITIVANJE URINA

Протеини (беланчевине)

Урин здраве особе не садржи протеине (<150mg/24h)

Гломеруларна мембрана бубрега пропустљива је за све молекуле чија је маса мања од 68kDa.

Филтрирани молекули протеина важни за организам човека се механизмом активног транспорта реапсорбују назаду циркулацију на нивоу тубула бубрега.

ПРОТЕИНУРИЈА – повећано излучивање протеина урином

Page 11: ISPITIVANJE URINA

Угљени хидрати (шећери)

У урину здравих особа моносахариди нису присутни

ГЛУКОЗУРИЈА – појава глукозе у урину Јавља се када концентрација гликозе у крви

пређе праг од 10mmol/L – хипергликемија, или када постоји поремећај апсорпције глукозе на нивоу проксималних тубула

Page 12: ISPITIVANJE URINA

Кетонска тела

То су: ацето-ацетатβ-хидроксибутерна киселинаацетон

Код здравих особа, на уобичајеној исхрани концентрација кетонских тела је испод прага детекције стандардним методама.

У УРИНУ ЗДРАВЕ ОСОБЕ НЕМА КЕТОНСКИХ ТЕЛА.

Page 13: ISPITIVANJE URINA

Билирубин

У урину се може наћи једино“директни“ билирубинБИЛИРУБИНУРИЈА – појавабилирубина у мокраћи

Уробилиноген

Саставна компонента урина ( 1 – 4mg/24h)

Page 14: ISPITIVANJE URINA

Нитрити

Нитрати – соли азотне киселине Нитрити – соли азотасте кис.

Нитрати се уносе храном и у потпуности се излучују из организма. НИТРИТИ НИСУ САСТАВНИ ДЕО КОМПОНЕНТИ

УРИНА

Појава нитрита у мокраћи увек указује на инфекцију Грам негативним бактеријама

Page 15: ISPITIVANJE URINA

Крв у урину може бити присутна у виду:

интактних Er – хематурија (микро и макро)

слободног хемоглобина услед деструкције Er – хемоглобинурија

ПОЈАВА КРВИ У УРИНУ УВЕК ЈЕ ПОСЛЕДИЦА НЕКОГ ПАТОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ИЛИ ОБОЉЕЊА

Хемоглобин

Page 16: ISPITIVANJE URINA

МИКРОСКОПСКА АНАЛИЗА СЕДИМЕНТА УРИНА

1. Леукоцити2. Еритроцити3. Епителне ћелије4. Цилиндри5. Кристали

Page 17: ISPITIVANJE URINA

Леукоцити

УРИН ЗДРАВЕ ОСОБЕ МОЖЕ САДРЖАТИ ДО 5 Le У ВИДНОМ ПОЉУ ЛЕУКОЦИТУРИЈА – налаз Le у урину (инфекција генито – уринарног тракта) ПИУРИЈА – налаз гноја у урину; присуство

бактеријске инфекције

Page 18: ISPITIVANJE URINA

Еритроцити

Клинички значајним се сматра налаз више од три Er у видном пољу

УРИН ЗДРАВЕ ОСОБЕ НЕ САДРЖИ ЕРИТРОЦИТЕ

ЕРИТРОЦИТУРИЈА – појава целих Er у мокраћи ХЕМАТУРИЈА – присуство крви у урину

хијалин

Er

Le

гранулоцити

Page 19: ISPITIVANJE URINA

Епителне ћелије

Воде порекло из епитела генито-уринарног тракта

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ ПОЈАВА ОД 5 ЕПИТЕЛНИХ ЋЕЛИЈА У ВИДНОМ ПОЉУ

Цилиндри

Формације које настају таложењем органских, неорганских и целуларних елемената у бубрежном каналикуларном систему

УРИН ЗДРАВЕ ОСОБЕ НЕ САДРЖИ ЦИЛИНДРЕ

Page 20: ISPITIVANJE URINA

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ЦИЛИНДАРА

Page 21: ISPITIVANJE URINA

Кристали

Нормално присутни кристали:мокраћне кис.аморфних уратаСа-оксалатафосфата, Са-фосфатаСа-карбоната

Page 22: ISPITIVANJE URINA
Page 23: ISPITIVANJE URINA
Page 24: ISPITIVANJE URINA