of 25 /25
Ispitivanje proizvoda Ispitivanje mehaničkih osobina materijala Autor:Danijel Zec

Ispitivanje proizvoda

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ispitivanje proizvoda. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala Autor:Danijel Zec. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala. Ispitivanje metala za razvoj tehnike Automobila Željeznica Brodova Turbina Ležajeva Zupčanika. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ispitivanje proizvoda

Page 1: Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje mehaničkih osobina materijala

Autor:Danijel Zec

Page 2: Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje metala za razvoj tehnike Automobila Željeznica Brodova Turbina Ležajeva Zupčanika...

Ispitivanje mehaničkih osobina materijala

Page 3: Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje materijala podrazumijeva utvrđivnje načina upotrebe i odgovornosti,ali i u cilju poboljšanja osobina

Ispitivanje materijala je područje nauke o materijalima,koje je usko povezano s drugim naukama u inžinjerstvu

Ispitivanje mehaničkih osobina materijala

Page 4: Ispitivanje proizvoda

Temeljni zadatci ispitivanja materijala su:

Određivnje pogodnih veličina Kontinuirana i široka automatizirana

kontrola Periodična kontrola stanja materijala Istraživanje slučajeva raznih oštećenja

Ispitivanje mehaničkih osobina materijala

Page 5: Ispitivanje proizvoda

Najvažnija mehanička svojstva su:

Čvrstoća Tvrdoća Žilavost Zamor Puzanje

Mehaničke osobine materijala

Page 6: Ispitivanje proizvoda

Podjela mehaničkih svojstava i uvjeta ispitivanja:

Prema načinu djelovanja opterećenja Prema brzini djelovanja opterećenja Prema temperaturi ispitivanja Prema trajanju djelovanja opterećenja

Mehaničke osobine materijala

Page 7: Ispitivanje proizvoda

Ubraja se u najvažnija mehanička ispitivanja materijala

Napon tečenja Zatezna čvrstoća Modul elastičnosti Izduženje Suženje

Ispitivanje na zatezanje

Page 8: Ispitivanje proizvoda

Daje najbolji opis materijala pod opterećenjem

Dobijeni podatci najviše se koriste za proračun i dimenzionisanje

Dobijeni podatci omogućavaju kontrolu tehnoloških procesa

Iz svojstva otpornosti materijala mogu se približno odrediti i druga važna svojstva za praksu

Jednostavno se izvodi i lako se izračunavaju temeljna svojstva

Ispitivanje na zatezanje

Page 9: Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje se vrši na posebnim uređajima “KIDALICAMA”

Ispitivanje na zatezanje

Page 10: Ispitivanje proizvoda

a

Ispitivanje na zatezanje

Šema univerzalne kidalice

Page 11: Ispitivanje proizvoda

Iz materijala isjecaju se uzorci za ispitivanja od kojih se obrađuju epruvete

Uzorak je komad metala odabran za ispitivanja

Epruveta je tijelo standardizovanog oblika i mjera

Ispitivanje na zatezanje

Page 12: Ispitivanje proizvoda

Normalne epruvete su kružnog poprečnog presjeka

Dužina: Lo=10do ili Lo=5do

Ispitivanje na zatezanje

Page 13: Ispitivanje proizvoda

Kod ispitivanja zavrtnjeva se iz određene serije izrađenih zavrtnjeva uzima nekoliko njih za ispitivanje

Kidalica je izrađena sa posebnim čeljustima

Ispitivanje na zatezanje

Page 14: Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje zatezanjem može se pratiti na dijagramu kidanja(Hukov dijagram)

Na ordinati registruje se sila F[N]

Na apcisi se registruje trenutno izduženje

Ispitivanje na zatezanje

Page 15: Ispitivanje proizvoda

Izvodi se na Charpyjevom(Šarpijevom)klatnu

Određuje se sposobnost materijala da apsorbuje izvjesnu količinu energije prije nego dođe do loma

Ispituje se jednim udarcem,brzina obično 5 do 5,5m/s

Ispitivanje udarne žilavosti

Page 16: Ispitivanje proizvoda

Epruveta se postavlja centrično na oslonac s razmakom od 40 mm

Klatno slobodno pada Rezultat mjerenja gleda se razlika

između početne potencijalne energije koju posjeduje klatno i krajnje energije

Što se veći dio energije potroši na lom materijal je žilaviji

Ispitivanje udarne žilavosti

Page 17: Ispitivanje proizvoda

Epruvete se izrađuju sa : V zarezom U zarezom

Ispitivanje udarne žilavosti

Page 18: Ispitivanje proizvoda

Najraširenija metoda ispitivanja materijala

Određivanje tvrdoće na malom uzorku praktično bez razaranja materijala

Tvrdoća je otpornost materijala prema prodiranju drugog,znatno tvrđeg tijela

Ispitivanje tvrdoće se dijeli u tri grupe: Elastični odskok(rijetko se koristi) Otpornost prema rezanju ili abraziji Otpornost prema prodiranju

Ispitivanje tvrdoće

Page 19: Ispitivanje proizvoda

Šveđanin J.A.Brinel obajvio je 1900.g.postupak prema kojem se tvrdoća definiše odnosom određene sile

U ispitivani materijal utiskuje se čelična kuglica

HB= =

F-sila utiskivanja [N] D-prečnik kuglice [mm] d-prečnik otiska [mm] h-dubina otiska [mm]

Ispitivanje tvrdoće po Brinelu

Page 20: Ispitivanje proizvoda

Veličina otiska zavisi od primjene sile utiskivanja,teži se da prečnik otiska mora ležati u granicama 0,25D<d<0,5D

Nedostatak ove metode:HB<450 sa primjenom čelične kuglice i HB<650 sa primjenom kuglice od tvrdog metala

Ispitivanje tvrdoće po Brinelu

Page 21: Ispitivanje proizvoda

Kao utiskivač koristi se dijamantna piramida kako bi otisci bili geometrijski slični,bez obzira naveličinu primjenjenog opterećenja

HV=

F-sila utiskivanja [N] d-dijagonala otiska [mm]

Ispitivanje tvrdoće po Vikersu

Page 22: Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje makro tvrdoće (50 do 1000 N)

Ispitivanje tvrdoće sa malim opterećenjem (2 do 50 N)

Ispitivanje mikro tvrdoće (0,01 do2 N)

Tačnost metode 2%

Ispitivanje tvrdoće po Vikersu

Page 23: Ispitivanje proizvoda

Tvrdoća se određuje na osnovu trajanja dubine otiska koji načini utiskivač u obliku konusa ili kuglice

Izraz za tvrdoću: ε=

Za kuglicu: Za konus:

HRB=130- HRC=100-

Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu

Page 24: Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje se sastoji iz tri faze

Ispitivanje tnrdoće po Rokvelu

Page 25: Ispitivanje proizvoda

Mehanicko ispitivanje materijala - YouTube.url