Click here to load reader

Ispitivanje proizvoda

  • View
    66

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ispitivanje proizvoda. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala Autor:Danijel Zec. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala. Ispitivanje metala za razvoj tehnike Automobila Željeznica Brodova Turbina Ležajeva Zupčanika. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje mehanikih osobina materijala

Autor:Danijel ZecIspitivanje metala za razvoj tehnikeAutomobilaeljeznicaBrodovaTurbinaLeajevaZupanika...Ispitivanje mehanikih osobina materijalaIspitivanje materijala podrazumijeva utvrivnje naina upotrebe i odgovornosti,ali i u cilju poboljanja osobina

Ispitivanje materijala je podruje nauke o materijalima,koje je usko povezano s drugim naukama u ininjerstvuIspitivanje mehanikih osobina materijala Temeljni zadatci ispitivanja materijala su:

Odreivnje pogodnih veliinaKontinuirana i iroka automatizirana kontrolaPeriodina kontrola stanja materijalaIstraivanje sluajeva raznih oteenjaIspitivanje mehanikih osobina materijala Najvanija mehanika svojstva su:

vrstoaTvrdoailavostZamorPuzanjeMehanike osobine materijala Podjela mehanikih svojstava i uvjeta ispitivanja:

Prema nainu djelovanja optereenjaPrema brzini djelovanja optereenjaPrema temperaturi ispitivanjaPrema trajanju djelovanja optereenjaMehanike osobine materijalaUbraja se u najvanija mehanika ispitivanja materijalaNapon teenjaZatezna vrstoaModul elastinostiIzduenjeSuenjeIspitivanje na zatezanjeDaje najbolji opis materijala pod optereenjemDobijeni podatci najvie se koriste za proraun i dimenzionisanjeDobijeni podatci omoguavaju kontrolu tehnolokih procesaIz svojstva otpornosti materijala mogu se priblino odrediti i druga vana svojstva za praksuJednostavno se izvodi i lako se izraunavaju temeljna svojstvaIspitivanje na zatezanjeIspitivanje se vri na posebnim ureajima KIDALICAMAIspitivanje na zatezanje

a

Ispitivanje na zatezanjeema univerzalne kidalice

Iz materijala isjecaju se uzorci za ispitivanja od kojih se obrauju epruveteUzorak je komad metala odabran za ispitivanjaEpruveta je tijelo standardizovanog oblika i mjera

Ispitivanje na zatezanje

Normalne epruvete su krunog poprenog presjekaDuina: Lo=10do ili Lo=5doIspitivanje na zatezanje

Kod ispitivanja zavrtnjeva se iz odreene serije izraenih zavrtnjeva uzima nekoliko njih za ispitivanjeKidalica je izraena sa posebnim eljustimaIspitivanje na zatezanje

Ispitivanje zatezanjem moe se pratiti na dijagramu kidanja(Hukov dijagram)Na ordinati registruje se sila F[N]Na apcisi se registruje trenutno izduenje Ispitivanje na zatezanje

Izvodi se na Charpyjevom(arpijevom)klatnuOdreuje se sposobnost materijala da apsorbuje izvjesnu koliinu energije prije nego doe do lomaIspituje se jednim udarcem,brzina obino 5 do 5,5m/s

Ispitivanje udarne ilavosti

Epruveta se postavlja centrino na oslonac s razmakom od 40 mmKlatno slobodno padaRezultat mjerenja gleda se razlika izmeu poetne potencijalne energije koju posjeduje klatno i krajnje energijeto se vei dio energije potroi na lom materijal je ilavijiIspitivanje udarne ilavosti Epruvete se izrauju sa :V zarezomU zarezomIspitivanje udarne ilavosti

Najrairenija metoda ispitivanja materijalaOdreivanje tvrdoe na malom uzorku praktino bez razaranja materijalaTvrdoa je otpornost materijala prema prodiranju drugog,znatno tvreg tijela

Ispitivanje tvrdoe se dijeli u tri grupe:Elastini odskok(rijetko se koristi)Otpornost prema rezanju ili abrazijiOtpornost prema prodiranjuIspitivanje tvrdoeveanin J.A.Brinel obajvio je 1900.g.postupak prema kojem se tvrdoa definie odnosom odreene sileU ispitivani materijal utiskuje se elina kuglica HB= =

F-sila utiskivanja [N] D-prenik kuglice [mm] d-prenik otiska [mm] h-dubina otiska [mm]

Ispitivanje tvrdoe po Brinelu

Veliina otiska zavisi od primjene sile utiskivanja,tei se da prenik otiska mora leati u granicama 0,25D

Search related