harmonijske oscilacije

 • View
  85

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski rad iz fizike

Text of harmonijske oscilacije

 • Univerzitet u Istonom Sarajevu

  SAOBRAAJNI FAKULTET

  DOBOJ

  PROSTO HARMONIJSKE OSCILACIJE ENERGIJA KOD PROSTO HARMONIJSKIH OSCILACIJA

  MATEMATIKO I FIZIKO KLATNO

  AMORTIZOVANE OSCILACIJE

  PRINUDNE OSCILACIJE, REZONANCIJA

  POJAM PRITISKA I SILA POTISKA

  Seminarski rad iz:

  FIZIKE

  Studenti: Mentori:

  Dragan Doli 626/13 Prof. Dr Dragoljub Mirjani

  Goran Dijak 627/13 Mr Zoran urguz-asistent

  Doboj, Novembar 2013. god.

 • 1

  SADRAJ

  UVOD.................................................................................................................... 2

  1. FOTOMETRIJA ............................................................................................. 3

  1.1 FOTOMETRIJSKE VELIINE .................................................................. 4

  1.1.1 Svjetlosni fluks ................................................................................... 5

  1.1.2 Jaina svjetlosti ...................................................................................... 5

  1.1.3 Osvjetljenost ........................................................................................... 6

  1.1.4 Osvjetljaj ................................................................................................ 6

  1.1.5. Sjaj......................................................................................................... 6

  1.2 FOTOMETRI ............................................................................................... 7

  2.GEOMETRIJSKA OPTIKA .............................................................................. 8

  2.1 Odbijanje (refleksija) svjetlosti .................................................................... 8

  2.2 Prelamanje svjetlosti .................................................................................... 9

  2.3 Totalna refleksija ........................................................................................ 10

  3. OPTIKI INSTRUMENTI ............................................................................. 11

  3.1 LUPA ......................................................................................................... 11

  3.2 MIKROSKOP ............................................................................................ 12

  3.3 DALEKOZORI .......................................................................................... 12

 • 2

  UVOD

  Fotometrija je oblast optike koja se bavi mjerenjem intenziteta svjetlosti koju

  svjetlosni izvori emituju u prostoru, kao i karakteristikama svjetlosnih izvora.

  Fotometri su instrumenti koji se primjenjuju za uporeivanje svjetlosnih fluksova.

  Geometrijska optika se bavi prouavanjem zakona irenja i odbijanja

  svjetlosnih zraka.

  Pod optikim instrumentima podrazumijeva se kombinacija optikih sistema, ogledala, dijafragmi, prizmi i ostalih dijelova, koji imaju zajedniki zadatak da daju to jasnije likove predmeta koji se pomou njih preslikavaju.

 • 3

  1. FOTOMETRIJA

  Fotometrija je oblast optike koja se bavi mjerenjem intenziteta svjetlosti

  koju svjetlosni izvori emituju u prostoru, kao i karakteristikama svjetlosnih

  izvora.

  Budui da je svjetlost energija, moe se gooriti o koliini svjetlosne

  energije Q, koju zrai jedan izvor svjetlosti.

  Koliina svjetlosne energije koju izvor zrai u svim pravcima u jedinici

  vremena, naziva se tok ili fluks e energije, tj.

  e =

  [W]

  Svjetlosno zraenje koje ljudsko oko moe da vidi naziva se vidljiva

  svjetlost. Za prosjean organ vida interval talasnih duina vidljive svjetlosti

  pokriva podruje 380 780 nm.

  Osjetljivost ljudskog oka za svjetlost razliitih talasnih duina nije

  jednaka i izraava se tzv. funkcijom vidljivosti v() (sl. 1) . Osjetljivost

  normalnog ovjeijeg oka na svjetlosne talase razliitih talasnih duina data je

  krivuljom vidljivosti ili krivuljom spektralne osjetljivosti oka.

  Slika 1 Funkcija vidljivost

 • 4

  Geometrijska optika se bavi prouavanjem zakona irenja i odbijanja

  svjetlosnih zraka.

  Pod svjetlosnim zracima podrazumijevaju se prave linije koje su normalne

  na talasne povrine.

  Skup zraka svjetlosti ini snop. Ako se zraci snopa sijeku u jednoj taki,

  snop se naziva homocentrian i njemu odgovara sferna povrina.

  Sredina kroz kojuse iri svjetlost se naziva optika sredina. Ako je brzina

  svjetlosti u neoj sredini manja, onda je ta sredina optiki gua, a ako je brzina

  svjetlosti u sredini vea, onda je sredina optiki rjea.

  1.1 FOTOMETRIJSKE VELIINE

  Postoje dvije vrste jedinica za mjerenje fotometrijskih veliina:

  1. Objektivne (energijske), koje se odnose na objektivna mjerenja

  energijskih veliina,

  2. Vizuelne (subjektivne), koje se odnose na djelovanje vidljive

  svjetlosti na oko posmatraa.

  Fotometrijske veliine su:

  1. Svjetlosni fluks

  2. Jaina (intenzitet) svjetlosti

  3. Osvjetljenost (iluminacija)

  4. Osvjetljaj

  5. Sjaj

 • 5

  1.1.1 Svjetlosni fluks

  Svjetlosni fluks se definie kao proizvod funkcije vidljivosti i

  energetskog fluksa zraenja:

  ( )

  Ako ukupni fluks zraenja izvora oznaimo sa , a ukupni svjetlosni

  fluks sa , onda moemo definisati svjetlosnu efikasnost izvora K kao

  kolinik svjetlosnog fluksa i energentskog fluksa zraenja:

  Jedinica za svjetlosni fluks je 1 lumen (1 lm).

  Lumen je svjetlosni fluks koji emituje takasti svjetlosni izvor jaine 1

  kandela (1cd) unutar prostornog ugla od jednog steradijana.

  1.1.2 Jaina svjetlosti

  Jaina svjetlosti ili svjetlosni intezitet I je brojno jednaka svjetlosnom

  fluksu koji je emitovan u jedinini prostorni ugao:

  Ako jaina svjetlosti izvora ne zavisi od smjera, izvor se naziva

  izotropan. Za izotropan takasti izvor je:

  Svjetlosni izvor ima jainu od jedne kandele ako emituje svjetlosni

  fluks od jednog lumena u prostorni ugao od jednog steradijana.

 • 6

  1.1.3 Osvjetljenost

  Osvijetljenost (iluminacija) E je brojno jednaka svjetlosnom fluksu koji

  pada na jedinicu okomite povrine i izrava se u luksima (1 lx):

  Luks je osvijetljenost povrine od 1 m2 na koju pada

  ravnomjerno rasporeen svjetlosni fluks od jednog lumena.

  1.1.4 Osvjetljaj

  Osvjetljaj ili sjaj je kolinik svjetlosnog fluksa koji dobijamo sa

  povrine .

  [1

  ]

  Lumen po kvadratnom metrnu je emitancija povrine od 1 m2 sa koje

  se zrai svjetlosni fluks od 1 lumena u svim pravcima i to sa jedne strane

  povrine.

  1.1.5. Sjaj

  Sjaj (luminacija) L elementa povrine u nekom pravcu je odnos

  inteziteta svjetlosti koju dati element emituje u tom pravcu i projekcije povrine

  tog elementa na ravan normalnu na taj pravac.

 • 7

  Nit je sjaj svjetlosnog izvora jaine 1 cd sa povrine od 1 m2 u pravcu

  koji je normalan na tu povrinu.

  Savreno difuzna povrina zrai svjetlost podjednako u svim pravcima.

  Sjaj savreno difuzne povrine je jaina odbijene svjetlosti po jedinici

  povrine, a jednaka je u svim pravcima.

  1.2 FOTOMETRI

  Fotometri su instrumenti koji se primjenjuju za uporeivanje svjetlosnih

  fluksova. Dijele se na vizualne i objektivne. Vizualni fotometri se zasnivaju na

  reagovanju oka, a objektivni koriste: fotoosjetljivi sloj, fotoelement,

  fotopojaava, termoelement itd.

  Primjer fotometra je Bunzenov fotometar sa masnom mrljom. Sastoji se

  od lista bijele hartije razapete na jednom okviru sa masnom mrljom u sredini,

  najbolje od stearinske (parafinske) svijee (sl. 2).

  Slika 2

  Princip rada sa ovim fotometrom je sledei. Izvori koji se uporeuju postave se

  sa razliitih stana zaklona i pomijerenjame izvora od zaklona podesi se takvo

  osvjeteljenje povrine da mrlja iezne. Tada je osvijetljenost zaklona od oba

  izvora jednaka, pa vai:

  I1 : I2 = r12 : r2

  2

 • 8

  2.GEOMETRIJSKA OPTIKA

  Geometrijska optika se bavi prouavanjem zakona irenja i odbijanja

  svjetlosnih zraka.

  Pod svjetlosnim zracima podrazumijevaju se prave linije koje su normalne

  na talasne povrine.

  Skup zraka svjetlosti ini snop. Ako se zraci snopa sijeku u jednoj taki,

  snop se naziva homocentrian i njemu odgovara sferna povrina.

  Sredina kroz kojuse iri svjetlost se naziva optika sredina. Ako je brzina

  svjetlosti u neoj sredini manja, onda je ta sredina optiki gua, a ako je brzina

  svjetlosti u sredini vea, onda je sredina optiki rjea.

  2.1 Odbijanje (refleksija) svjetlosti

  Pri padu svjetlosti na povrinu nekog materijala dio svjetlosti se odbija

  (reflektuje). Refleksiju zraka svjetlosti od ravnih povrina, poput ravnog

  ogledala, opisuje zakon refleksije:

  Ugao upada svjetlosti jednak je uglu refleksije svjetlosti.

  = '

  Slika 3 Odbijanje svjetlosti

 • 9

  2.2 Prelamanje svjetlosti

  Prelamanje, ili lom svjetlosti je promjena pravca kretanja svjetlosti

  usljed promjene brzine svjetlosti. Dogaa se na graninim povrinama izmeu

  dvije sredine razliitih optikih gustina. Upadni i prelomni zrak zajedno sa

  normalom lee u istoj ravni. Kada svejtlosni zrak prelazi iz optiki rjee u

  optiki guu