10
Sveučilišni preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova Akademska godina 2017./18. FIZIKA 1. KOLOKVIJ 16.2.2018. IME I PREZIME____________________________________ BROJ BODOVA _______ Upute za pisanje kolokvija: Pri rješavanju zadataka pazite na zapis fizikalnih veličina (iznos i mjerna jedinica). Konačni rezultat zaokružite na dvije decimale. U zagradi pored zadatka je broj bodova. Za prolazak je potrebno skupiti minimalno 6 bodova od ukupno 13 boda. 1. Motociklist i automobilist krenu u istom trenutku prelaziti stazu dugu 1 km. Pritom motociklist cijelu stazu prelazi brzinom 20 m/s, a automobilist ubrzanjem 1,5 m/s 2 . Tko će prvi stići na cilj i koliko će dugo čekati drugoga? (3 boda) 2. Borov trifluorid (BF 3 ) je ravninska (planarna) molekula i promatramo ju kao sustav od četiri kugle. Masa bora (crvena kugla) dobije se iz njegove atomske mase 10,811 , a masa fluora (zelena kugla) iz njegove atomske mase 18,998 , pri čemu je unificirana atomska jedinica mase = 1,66 ∙ 10 −27 kg. Duljina kovalentne veze B−F iznosi = 175 pm. Izračunajte moment inercije tog sustava, ako os rotacije prolazi kroz centar borovog atoma okomito na ravninu papira. (3 boda) 3. Kugla mase = 2 kg i polumjera = 0,2 m potopljena je do pola u tekućinu nepoznatog volumena. Izračunajte gustoću te tekućine. (2 boda) 4. Vagon mase 10 tona giba se brzinom 2 m/s. Njega sustiže vagon mase 15 tona brzinom 3 m/s. Kolika je brzina obaju vagona nakon sudara ako pretpostavimo da je sudar neelastičan? (2 boda) 5. U horizontalnoj cijevi promjera 0,05 m teče voda brzinom 0,2 m/s pri statičkom tlaku 19,6 ∙ 10 4 Pa. Koliki je tlak užem dijelu cijevi promjera 0,02 m? (3 boda)

FIZIKA 1. KOLOKVIJ

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

Sveučilišni preddiplomski studij

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Akademska godina

2017./18.

FIZIKA

1. KOLOKVIJ 16.2.2018.

IME I PREZIME____________________________________ BROJ BODOVA _______

Upute za pisanje kolokvija:

➢ Pri rješavanju zadataka pazite na zapis fizikalnih veličina (iznos i mjerna jedinica).

➢ Konačni rezultat zaokružite na dvije decimale.

➢ U zagradi pored zadatka je broj bodova.

➢ Za prolazak je potrebno skupiti minimalno 6 bodova od ukupno 13 boda.

1. Motociklist i automobilist krenu u istom trenutku prelaziti stazu dugu 1 km.

Pritom motociklist cijelu stazu prelazi brzinom 20 m/s, a automobilist

ubrzanjem 1,5 m/s2. Tko će prvi stići na cilj i koliko će dugo čekati drugoga?

(3 boda)

2. Borov trifluorid (BF3) je ravninska (planarna) molekula i promatramo ju kao

sustav od četiri kugle. Masa bora (crvena kugla) dobije se iz njegove atomske

mase 10,811 𝑢, a masa fluora (zelena kugla) iz njegove atomske mase 18,998 𝑢,

pri čemu je unificirana atomska jedinica mase 𝑢 = 1,66 ∙ 10−27kg. Duljina

kovalentne veze B − F iznosi 𝑟 = 175 pm. Izračunajte moment inercije tog

sustava, ako os rotacije prolazi kroz centar borovog atoma okomito na ravninu

papira. (3 boda)

3. Kugla mase 𝑚 = 2 kg i polumjera 𝑑 = 0,2 m potopljena je do pola u tekućinu

nepoznatog volumena. Izračunajte gustoću te tekućine. (2 boda)

4. Vagon mase 10 tona giba se brzinom 2 m/s. Njega sustiže vagon mase 15 tona

brzinom 3 m/s. Kolika je brzina obaju vagona nakon sudara ako pretpostavimo

da je sudar neelastičan? (2 boda)

5. U horizontalnoj cijevi promjera 0,05 m teče voda brzinom 0,2 m/s pri statičkom

tlaku 19,6 ∙ 104 Pa. Koliki je tlak užem dijelu cijevi promjera 0,02 m? (3 boda)

𝑟 𝑟

𝑟

Page 2: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

Sveučilišni preddiplomski studij

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Akademska godina

2017./18.

FIZIKA

2. KOLOKVIJ 2.3.2018.

IME I PREZIME____________________________________ BROJ BODOVA _______

Upute za pisanje kolokvija:

➢ Pri rješavanju zadataka pazite na zapis fizikalnih veličina (iznos i mjerna jedinica).

➢ Konačni rezultat zaokružite na dvije decimale.

➢ U zagradi pored zadatka je broj bodova.

➢ Za prolazak je potrebno skupiti minimalno 6 bodova od ukupno 13 boda.

1. Ako kroz galvanski članak teče struja 𝐼 = 1 A, koliko iona kalija K+, jediničnog

naboja 𝑞 = 1,6 ∙ 10−19C, prijeđe od pozitivne do negativne elektrode članka u

vremenu 𝑡 = 1 min? (2 boda)

2. Dječak stoji na autobusnoj stanici i čuje zvuk od 15 000 Hz kojeg emitiraju kola

hitne pomoći jureći prema njemu brzinom od 72 km/h. Kolika je frekvencija

emitiranog zvuka ako je temperatura zraka 28℃? (2 boda)

3. Predmet visok 10 cm nalazi se 10 cm ispred konvergentne leće žarišne daljine

30 cm. a) Računski odredite položaj i veličinu slike. b) Kolika je jakost leće te

koliko iznosi linearno povećanje leće? c) Kakva je narav slike? (3 boda)

4. Val koji putuje po niti opisan je jednadžbom 𝑦(𝑥, 𝑡) = 0,05m sin(2 s−1 ∙ 𝑡 − 4 𝑚−1 ∙ 𝑥)

a) Kolika je amplituda vala, valna duljina, period i frekvencija? b) Kolika je brzina

vala? c) Kolika je elongacija 𝑦 za položaj 𝑥 = 0,1 m i trenutak 𝑡 = 1,3 s? (3 boda)

5. Elektron (𝑚𝑒 = 9,11 ∙ 10−31 kg, 𝑞 = 1,6 ∙ 10−19C) se giba kružnom putanjom

okomitom na jednoliko magnetsko polje �⃗� jakosti 2 mT. Ako je brzina elektrona

1,5 ∙ 107m/s izračunajte: a) radijus kružne putanje, b) vrijeme potrebno da

elektron napravi jedan puni krug (jedan period), c) kako bi se elektron gibao

da magnetsko polje zamijenimo električnim? (3 boda)

+ -+

K+

AQA

A

Page 3: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

r-z � KPr -. · t · toevbvrj· (1,.1. 2c1K0

@2, f:J� = hQ__"' � krm = 1ovo mJ u� Jo · 4/ r:J Clf_ =: 115 YM/IJ �

t� =? {1 � 7

CD ��:XE-0_: (j1 - t(o1 + 04. t 1 1.:.

0 /J� ::= u,, t1 / u�

t:p I L r-- 4tc � QGb ff� --

Page 4: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

([) Av- (f)j = 1cD18H u -:> rrn ('5) = 4o,814 -{,Gb- lD??�= 1, t85·to �� =rrn3

Ar (F) = � 81 9'1� u -"::) (('() {F) :: 1 �, \J3 & ·1/DG·1o:·t� -::: 3,150 · io 2P� := rm F r=: 1i-5 prm = tl5'(0�72rm- 1,75-(o-1or'YV\ (jjf;

.,.. .... / ........

.?'

----- 2.- L

...... ---/ .....

r

-0 G)

I

F

I

I 0

1 0 = 3 · rr()F • 'f' -t rm3- 0 (J) . . . � . I! , J , I o -':J J ff f.Je ���-i (JC'{ (\-:;1 tOCO{cje ,

L =3' ��50' (O 26t�' ( 1,7S (01o I'M) IFJ �z,s�8-lo�"'6�rrn'l-/ (!)

® rm�2-� d=C9r2rm

. g tct:.-;:. ? Fu�y

- v .

gLe�· �- Vp:>t<'�c110 rm·3 /:�@ �&:. � � ffll l f

'2.

--- --

Page 5: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

----1.. --

{3) rrn1=40t ::c �(') f!JW td =-1, o� a (}1 � 2 VWV'Ij

. @ YYYI1 =list� �5 ·(o� � tl2_ ::: 3YVv I 0 __ _,_ __

\) = (!

�-=-- --�-- -----:- - _.......__­----@ d1""' 0,v5 rYYl

. (J1 -=- Ci ? VW\j 0 p 1 -:: 1 Cj r G - £c} ?0.. _ =---!{% k 'PO\ d2_ = �0)1 fWj

�- ----- - -Uz._

�(;; �/

I .

/ f(_ . p, = (( 'P�"l �____,.,_--· --=�----:�-1 � ic 'fumufije{fe. jrdn�d2(rr ·. tp,t� t-+ fJh1- R f S -f+fvhz

Page 6: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

/r'riM �jevt e

v-,?-p,� � t -r

-- --------..... -- -

� I r2.�4 1(). o'-�?o_.,_. �(!)()<) {I ,l � L-(1,25�)j -{Ov2 1 p2. = 1Cj5; 2."63 �?(\_ @

------

Page 7: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

f\�1\(A - 2 · �c�t\,� ( 2.'1,. L{!J ��

0) T::1A a =: t e, :: 1 b · 10 a�� dv !

N=-? I ..

- GJ - (\( • OJ } ct 1 = l - _-t_,__ I

-2_ I

I I

--t I K !Df'(', --- t ?� � I - t _l

� - _11_- 0'0_0 �(b-{c) J� c

� ?r·i 5- � o: o t Lof.:h r. ](;\ rJ(fJe CJ( + �, , -efe�tr� J0 - tfr�{t��Jp c../ ,.rr. ). --------

T • •

Page 8: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

@ � =Wctv'l1 x � �OQrw\ f :::: �) C'V\ {\

CA\ X-? J -7

e} l rrt\ = 7 l-r

c) '(' 'iC\ ' (c (

t -

f,

Page 9: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

GJ j ( )(,tj ::::C?,VJrr'l\ o·,n {2 t- � x) <:r-j(l1v'l- Jn/0 � 'I'·

� A=? ?l-? T:=? f-?

A (Jrcrr ffV\ - ----� Q_'fl r T · � 's.N---: � r-. 1 17! 1 J (d. o ,, f CJ 2 - _c:) (JJ= I -")�= LJ =� -��1t=f'=r;r=q31o rt

t. --� L 2-, J )� 2r;t 7f J[ �-rz_ = fr rm -') �- i -:> �= T � \:::: ;2__rM == �-�� "'f &) l)-?

r -- /) 1 r� * t) :- � vM!tJ - o: t �

C) j ( t�- (',� rf>\ 1 t/'-113r.,) := j �-= ?

1�= 0119brm· r::,)(I{JtJ1• 1130 � 0fh\-1·0,1rM} '\/''

r- �G -0 ��{c. I - 2/J rad

Page 10: FIZIKA 1. KOLOKVIJ

e

-� � t l �1?

�. �� �:) - r ()I 0 E G'CA�("Vll.(l'/\0 fj e I e !',e_.-

1 � (C 1 ,.c.:�· VI G, <:"{U f'JV�X oCV10/W\ ocb t:lry ((b.

�0\ E) :p1P��o f\l1f. , [;c ifOf'M fAJ ( cA\fl) i kd PC)! JO cd h d CD\ u (\ {(\ i�'lr-, r ;j :1-:n Y'N r�S· J l