of 10 /10
Sveučilišni preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova Akademska godina 2017./18. FIZIKA 1. KOLOKVIJ 16.2.2018. IME I PREZIME____________________________________ BROJ BODOVA _______ Upute za pisanje kolokvija: Pri rješavanju zadataka pazite na zapis fizikalnih veličina (iznos i mjerna jedinica). Konačni rezultat zaokružite na dvije decimale. U zagradi pored zadatka je broj bodova. Za prolazak je potrebno skupiti minimalno 6 bodova od ukupno 13 boda. 1. Motociklist i automobilist krenu u istom trenutku prelaziti stazu dugu 1 km. Pritom motociklist cijelu stazu prelazi brzinom 20 m/s, a automobilist ubrzanjem 1,5 m/s 2 . Tko će prvi stići na cilj i koliko će dugo čekati drugoga? (3 boda) 2. Borov trifluorid (BF 3 ) je ravninska (planarna) molekula i promatramo ju kao sustav od četiri kugle. Masa bora (crvena kugla) dobije se iz njegove atomske mase 10,811 , a masa fluora (zelena kugla) iz njegove atomske mase 18,998 , pri čemu je unificirana atomska jedinica mase = 1,66 ∙ 10 −27 kg. Duljina kovalentne veze B−F iznosi = 175 pm. Izračunajte moment inercije tog sustava, ako os rotacije prolazi kroz centar borovog atoma okomito na ravninu papira. (3 boda) 3. Kugla mase = 2 kg i polumjera = 0,2 m potopljena je do pola u tekućinu nepoznatog volumena. Izračunajte gustoću te tekućine. (2 boda) 4. Vagon mase 10 tona giba se brzinom 2 m/s. Njega sustiže vagon mase 15 tona brzinom 3 m/s. Kolika je brzina obaju vagona nakon sudara ako pretpostavimo da je sudar neelastičan? (2 boda) 5. U horizontalnoj cijevi promjera 0,05 m teče voda brzinom 0,2 m/s pri statičkom tlaku 19,6 ∙ 10 4 Pa. Koliki je tlak užem dijelu cijevi promjera 0,02 m? (3 boda)

FIZIKA 1. KOLOKVIJ

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FIZIKA 1. KOLOKVIJ

Upute za pisanje kolokvija:
Pri rješavanju zadataka pazite na zapis fizikalnih veliina (iznos i mjerna jedinica).
Konani rezultat zaokruite na dvije decimale.
U zagradi pored zadatka je broj bodova.
Za prolazak je potrebno skupiti minimalno 6 bodova od ukupno 13 boda.
1. Motociklist i automobilist krenu u istom trenutku prelaziti stazu dugu 1 km.
Pritom motociklist cijelu stazu prelazi brzinom 20 m/s, a automobilist
ubrzanjem 1,5 m/s2. Tko e prvi stii na cilj i koliko e dugo ekati drugoga?
(3 boda)
2. Borov trifluorid (BF3) je ravninska (planarna) molekula i promatramo ju kao
sustav od etiri kugle. Masa bora (crvena kugla) dobije se iz njegove atomske
mase 10,811 , a masa fluora (zelena kugla) iz njegove atomske mase 18,998 ,
pri emu je unificirana atomska jedinica mase = 1,66 10−27kg. Duljina
kovalentne veze B − F iznosi = 175 pm. Izraunajte moment inercije tog
sustava, ako os rotacije prolazi kroz centar borovog atoma okomito na ravninu
papira. (3 boda)
3. Kugla mase = 2 kg i polumjera = 0,2 m potopljena je do pola u tekuinu
nepoznatog volumena. Izraunajte gustou te tekuine. (2 boda)
4. Vagon mase 10 tona giba se brzinom 2 m/s. Njega sustie vagon mase 15 tona
brzinom 3 m/s. Kolika je brzina obaju vagona nakon sudara ako pretpostavimo
da je sudar neelastian? (2 boda)
5. U horizontalnoj cijevi promjera 0,05 m tee voda brzinom 0,2 m/s pri statikom
tlaku 19,6 104 Pa. Koliki je tlak uem dijelu cijevi promjera 0,02 m? (3 boda)

Upute za pisanje kolokvija:
Pri rješavanju zadataka pazite na zapis fizikalnih veliina (iznos i mjerna jedinica).
Konani rezultat zaokruite na dvije decimale.
U zagradi pored zadatka je broj bodova.
Za prolazak je potrebno skupiti minimalno 6 bodova od ukupno 13 boda.
1. Ako kroz galvanski lanak tee struja = 1 A, koliko iona kalija K+, jedininog
naboja = 1,6 10−19C, prijee od pozitivne do negativne elektrode lanka u
vremenu = 1 min? (2 boda)
2. Djeak stoji na autobusnoj stanici i uje zvuk od 15 000 Hz kojeg emitiraju kola
hitne pomoi jurei prema njemu brzinom od 72 km/h. Kolika je frekvencija
emitiranog zvuka ako je temperatura zraka 28? (2 boda)
3. Predmet visok 10 cm nalazi se 10 cm ispred konvergentne lee arišne daljine
30 cm. a) Raunski odredite poloaj i veliinu slike. b) Kolika je jakost lee te
koliko iznosi linearno poveanje lee? c) Kakva je narav slike? (3 boda)
4. Val koji putuje po niti opisan je jednadbom (, ) = 0,05m sin(2 s−1 − 4 −1 )
a) Kolika je amplituda vala, valna duljina, period i frekvencija? b) Kolika je brzina
vala? c) Kolika je elongacija za poloaj = 0,1 m i trenutak = 1,3 s? (3 boda)
5. Elektron ( = 9,11 10−31 kg, = 1,6 10−19C) se giba krunom putanjom
okomitom na jednoliko magnetsko polje jakosti 2 mT. Ako je brzina elektrona
1,5 107m/s izraunajte: a) radijus krune putanje, b) vrijeme potrebno da
elektron napravi jedan puni krug (jedan period), c) kako bi se elektron gibao
da magnetsko polje zamijenimo elektrinim? (3 boda)
+ - +
r-z KPr -. · t · toevbvrj· (1,.1. 2c1K0
@2, f:J = hQ__"' krm = 1ovo mJ u Jo · 4/ r:J Clf_ =: 115 YM/IJ
t =? {1 7
0 /J ::= u,, t1 / u
t:p I L r-- 4tc QGb ff --
([) Av- (f)j = 1cD18H u -:> rrn ('5) = 4o,814 -{,Gb- lD??= 1, t85·to =rrn3
.,.. .... / ........
.?'
I 0
1 0 = 3 · rr()F • 'f' -t rm3- 0 (J) . . . . I! , J , I o -':J J ff f.Je -i (JC'{ (\-:;1 tOCO{cje ,
L =3' 50' (O 26t' ( 1,7S (01o I'M) IFJ z,s8-lo"'6rrn'l-/ (!)
® rm2- d=C9r2rm
. g tct:.-;:. ? Fuy
'2.
----1.. --
{3) rrn1=40t ::c (') f!JW td =-1, o a (}1 2 VWV'Ij
. @ YYYI1 =list 5 ·(o tl2_ ::: 3YVv I 0 __ _,_ __
\) = (!
-=-- ---- -----:- - _.......__­---- @ d1""' 0,v5 rYYl
. (J1 -=- Ci ? VW\j 0 p 1 -:: 1 Cj r G - £c} ?0.. _ =---!{% k 'PO\ d2_ = 0)1 fWj
- ----- - - Uz._
I .
/ f(_ . p, = (( 'P"l ____,.,_--· --=----:-1 ic 'fumufije{fe. jrdnd2(rr ·. tp,t t-+ fJh1- R f S -f+fvhz
/r'riM jevt e
v-,?-p, t -r
-- --------..... -- -
-- ----
0) T::1A a =: t e, :: 1 b · 10 a dv !
N=-? I ..
-2_ I
I I
- _11_- 0'0_0 (b-{c) J c
?r·i 5- o: o t Lof.:h r. ](;\ rJ(fJe CJ( + , , -efetr J0 - tfr{tJp c../ ,.rr. ). --------
T • •
CA\ X-? J -7
c) '(' 'iC\ ' (c (
t -
f,
GJ j ( )(,tj ::::C?,VJrr'l\ o·,n {2 t- x) <:r-j(l1v'l- Jn/0 'I'·
A=? ?l-? T:=? f-?
A (Jrcrr ffV\ - ---- Q_'fl r T · 's.N---: r-. 1 17! 1 J (d. o ,, f CJ 2 - _c:) (JJ= I -")= LJ = -1t=f'=r;r=q31o rt
t. -- L 2-, J ) 2r;t 7f J[ -rz_ = fr rm -') - i -:> = T \:::: ;2__rM == - "'f &) l)-?
r - - /) 1 r * t) :- vM!tJ - o: t
C) j ( t- (', rf>\ 1 t/'-113r.,) := j -= ?
1= 0119brm· r::,)(I{JtJ1• 1130 0fh\-1·0,1rM} '\/''
r- G -0 {c. I - 2/J rad
e
- t l 1?
. :) - r ()I 0 E G'CA("Vll.(l'/\0 fj e I e !',e_.-
1 (C 1 ,.c.:· VI G, <:"{U f'JVX oCV10/W\ ocb t:lry ((b.
0\ E) :p1Po f\l1f. , [;c ifOf'M fAJ ( cA\fl) i kd PC)! JO cd h d CD\ u (\ {(\ i'lr-, r ;j :1-:n Y'N rS· J l
FIZIKA BIL 1. kolokvij 16.2.2018
FIZIKA BIL 2. kolokvij 2.3.2018
Rješenja 1. kolokvija 16.2.2018
Rješenja 2. kolokvija 2.3.2018