of 87 /87
Svibanj 2012. mtomas85 1. KARAKTERISTIKE FINANCIJSKIH SUSTAVA Financijski sustav - ukupnost nositelja ponude i potražnje novčanih sredstava, financijskih instrumenata u kojima su utjelovljena novčana potraživanja raznih financijskih institucija. - objedinjeni su pravnim normama i regulacijom. - omogućavaju trgovanje novcem i novčanim viškovima. - određuju cijene financijskim proizvodima - kamatnim stopama i očekivanjima o financijskim i ekonomskim kretanjima u budućnosti. - razlikuju se po zemljama - determinirani povijesnim razvojem, regulacijom, odrednicama gospodarske i socijalne kulture prilagođeni nacionalnom gospodarstvu. - ne postoji standardni model financijskog sustava kojeg treba slijediti već se izučava konceptualni model financijskog sustava i njegove najvažnije odrednice. - primarni zadatak - mobilizirati sva novčana sredstva koja mogu poslužiti kao zajam i prenijeti ih tj. transferirati od štediša onima koji ih trebaju za potrošnju ili investiranje. - na taj način FS omogućava formiranje i koncentraciju produktivnog kapitala i potiče rast i napredak nacionalnog gospodarstva. - druga osnovna zadaća - funkcija usmjeravanja ili alokativna funkcija. - FS usmjerava raspoloživi novčani kapital u one pothvate koji su profitabilni i ekonomski opravdani. - načelo alokativne učinkovitosti - financijski sektor usmjerava ograničeni novčani kapital u projekte sa najvišim povratom ili u projekte s najmanjim rizikom (ako se radi o jednakom povratu). 1 | Page

1. Kolokvij Fit

  • Author
    luce

  • View
    34

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odgovori na pitanja iz kolegija Financijske institucije i tržišta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pitanja dolaze u kolokvijima i ispitima

Text of 1. Kolokvij Fit

1

Svibanj 2012.

mtomas85

1. KARAKTERISTIKE FINANCIJSKIH SUSTAVAFinancijski sustav- ukupnost nositelja ponude i potranje novanih sredstava, financijskih instrumenata u kojima su utjelovljena novana potraivanja raznih financijskih institucija.

- objedinjeni su pravnim normama i regulacijom.

- omoguavaju trgovanje novcem i novanim vikovima.

- odreuju cijene financijskim proizvodima - kamatnim stopama i oekivanjima o financijskim i ekonomskim kretanjima u budunosti.

- razlikuju se po zemljama - determinirani povijesnim razvojem, regulacijom, odrednicama gospodarske i socijalne kulture prilagoeni nacionalnom gospodarstvu. - ne postoji standardni model financijskog sustava kojeg treba slijediti ve se izuava konceptualni model financijskog sustava i njegove najvanije odrednice.- primarni zadatak - mobilizirati sva novana sredstva koja mogu posluiti kao zajam i prenijeti ih tj. transferirati od tedia onima koji ih trebaju za potronju ili investiranje.

- na taj nain FS omoguava formiranje i koncentraciju produktivnog kapitala i potie rast i napredak nacionalnog gospodarstva.

- druga osnovna zadaa - funkcija usmjeravanja ili alokativna funkcija.

- FS usmjerava raspoloivi novani kapital u one pothvate koji su profitabilni i ekonomski opravdani.

- naelo alokativne uinkovitosti - financijski sektor usmjerava ogranieni novani kapital u projekte sa najviim povratom ili u projekte s najmanjim rizikom (ako se radi o jednakom povratu).

2. FUNKCIJE FINANCIJSKOG SUSTAVA- ostvaruju se na razliitim formalnim i neformalnim, otvorenim i dogovornim financijskim tritima.

- financijska trita - sloeni mehanizmi sustava externog financiranja - njihova razvijenost, uinkovitost i postojanje uzimaju kao mjerilo razvijenosti financijskog sustava.- primarni zadatak - mobilizirati sva novana sredstva koja mogu posluiti kao zajam i prenijeti ih tj. transferirati od tedia onima koji ih trebaju za potronju ili investiranje.

- na taj nain FS omoguava formiranje i koncentraciju produktivnog kapitala i potie rast i napredak nacionalnog gospodarstva.- druga osnovna zadaa - funkcija usmjeravanja ili alokativna funkcija.

- FS usmjerava raspoloivi novani kapital u one pothvate koji su profitabilni i ekonomski opravdani.

- naelo alokativne uinkovitosti - financijski sektor usmjerava ogranieni novani kapital u projekte sa najviim povratom ili u projekte s najmanjim rizikom (ako se radi o jednakom povratu).

Uz formiranje i transfer novanog kapitala i njegovo usmjeravanje, FS ima i slijedee funkcije:

1. tedna funkcija- nuditi irok izbor oblika tednje kojima e se poticati sklonost tednji i investicijama.- obveznice, dionice, depoziti (roni i po vienju), police ivotnih i mirovinskih osiguranja, vrijednosni papiri i sl.2. Funkcija likvidnosti - omoguiti investitorima da svoja potraivanja to bre i bez gubitaka pretvore u novac (najlikvidnija imovina).- najue je povezana sa razvijenou tzv sekundarnog-transakcijskog financijskog trita na kojem se preprodaju financijska potraivanja.3. Kreditna funkcija- omoguiti stalnu opskrbu kreditima pojedince, poduzea i dravu, jer je kredit osnovni oblik suvremenog financiranja.4. Funkcija plaanja - osigurati instrumente i sigurne posupke i mehanizme masovnih domaih i meunarodnih plaanja po najnioj cijeni.5. Gospodarsko-politike funkcije

- zdrav, stabilan i uinkovit FS je potpora dravnoj politici za to efikasnije provoenje makroekonomskih ciljeva (zaposlenost, niska inflacija, stabilnost, konkurentnost i sl.).6. Funkcije uvanja kupovne moi- raznim oblicima financijskih ulaganja omoguiti ouvanje realne vrijednosti novanog kapitala ili poveanja budue kupovne moi.7. Preuzimanje rizika- FS ne izbjegava nego preuzima rizike koji nastaju u realnom sektoru.8. Funkcija ovlatenog nadzornika (montoringa)

- praenje potraivanja i mogunosti naplate u budunosti - smanjenje trokova ulagaa i sprijeava nemoralno ponaanje dunika9. Meugeneracijski prijenos tednje- ivotno i mirovinsko osiguranje.3. PONUDA I POTRANJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA- jednakost ponude i potranje na financijskom tritu je uvjet privredne ravnotee

- istog je znaenja kao i jednakost tednje i investicija- stvarnu ponudu i potranju na financijskom tritu pokazuje neto-tednja - stvarni financijski vikovi ili manjkovi sektora i pojedinaca - razlika izmeu njihove tednje i investicija

- pozicije:a) suficitarne jedinice - neto pozajmljivai

- >I

- ostvaruju financijske vikove te ih nude na financijskim tritima

b) deficitarne jednice - neto uzajmljivai

-