Adviesrapport Marktrapporten - Ingrid ... Adviesrapport Marktrapporten april 2005 2 1. Voorwoord In

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport Marktrapporten - Ingrid ... Adviesrapport Marktrapporten april 2005 2 1. Voorwoord In

 • Adviesrapport

  Marktrapporten

  Directie Industrie en Handel

  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Den Haag, 22 april 2005

  Opdrachtnemer: Ingrid Olsthoorn

 • Adviesrapport Marktrapporten april 2005 2

  1. Voorwoord

  In de periode van 29 maart t/m 22 april 2005 heb ik bij het Ministerie van Landbouw,

  Natuur en Voedselkwaliteit een ministage gelopen. Dit was in het kader van mijn

  opleiding communicatie aan de Hogeschool Leiden.

  Binnen deze korte periode heb ik op de Directie Industrie en Handel een onderzoek naar

  marktrapporten gedaan. Het uiteindelijke product van dat onderzoek is dit adviesrapport.

  Nu, bij het afronden van dit rapport, zou ik graag iedereen willen bedanken die mijn stage

  tot een succes hebben gemaakt. Het was kort, maar krachtig en ik heb de stage als zeer

  leerzaam en plezierig ervaren.

  Ingrid Olsthoorn

  April 2005

  Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Ministerie van LNV Ingrid Olsthoorn

  Directie Industrie en Handel Venestraat 83

  Bezuidenhoutseweg 73 2266 AX, Leidschendam

  Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag

 • Adviesrapport Marktrapporten april 2005 3

  2. Inhoudsopgave

  1. Voorwoord………………………………………………………………………………...2

  2. Inhoudsopgave…………………………………………………………………………….3

  3. Inleiding…………………………………………………………………………………...4

  4. Samenvatting……………………………………………………………………………...5

  5. Methoden van Onderzoek…………………………………………………………………6

  6. Situatiebeschrijving……………………………………………………………………….7

  7. SWOT-analyse………………………………………………………………………….....9

  8. Aanbevelingen…………………………………………………………………………....11

  8.1 Inhoud………………………………………………………………………………..11

  8.2 Vormgeving………………………………………………………………………….13

  8.3 Proces………………………………………………………………………………...14

  9. Bronnen………………………………………………………………………………….18

  10. Bijlagen…………………………………………………………………………………19

 • Adviesrapport Marktrapporten april 2005 4

  3. Inleiding

  Marktrapporten hebben de afgelopen jaren al vele veranderingen ondergaan. De intentie

  van marktrapporten is echter nooit veranderd.

  Een marktrapport is zeer aanbodgericht. Toch bestaat er zowel inhoudelijk als in de

  vormgeving nog veel onoverzichtelijkheid. Ook rondom het proces na vervaardiging van

  rapporten zijn meer dingen mogelijk dan nu het geval is. Het is goed om eens te kijken

  naar de professionaliteit, uniformiteit en distributie van de marktrapporten.

  Het traject rondom het vervaardigen van

  marktrapporten kan strategischer aangepakt worden.

  Daarbij moet eerst naar de huidige situatie gekeken

  worden. Naar aanleiding hiervan kan een strategie

  gevormd worden. Uiteindelijk wordt deze strategie

  geïmplementeerd. Na terugkoppeling kan de strategie

  zo nodig bijgesteld worden. 1

  Binnen dit rapport zal er een toegespitste SWOT-

  analyse gedaan worden, waar de sterktes, zwaktes,

  kansen en bedreigingen van een marktrapport

  benoemd worden. Daarnaast zullen aanbevelingen

  gegeven worden naar aanleiding van desk-research en

  interviews met betrokkenen.

  Probleemstelling

  Op welke wijze kan aan marktrapporten een uniform

  karakter gegeven worden?

  Doelstelling

  Een ontwerp voor de marktrapporten ontwikkelen,

  dat qua vormgeving, inhoud en proces eenduidigheid

  uitstraalt.

  N.B.: In dit rapport wordt gesproken over landenbeleidsmedewerkers. Deze hebben

  tegenwoordig de benaming I&H medewerkers / (senior) beleidsmedewerkers.

  1 Een praktijkgerichte benadering van management en organisatie

  Strategische aanpak

 • Adviesrapport Marktrapporten april 2005 5

  4. Samenvatting

  Marktrapporten worden uitgegeven door de directie Industrie en Handel, die onderdeel is

  van het Ministerie van LNV. Deze marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse

  MKB. Ze geven de bedrijven informatie over bepaalde kansen in een sector in het

  buitenland. Tevens verrijken de marktrapporten de kennis van de

  landenbeleidsmedewerkers en de landbouwraden

  Binnen het hele traject omtrent marktrapporten bestaat er zowel inhoudelijk als in de

  vormgeving nog veel onoverzichtelijkheid. Ook rondom het proces na vervaardiging van

  rapporten zijn meer dingen mogelijk dan nu het geval is. Het is goed om eens te kijken

  naar de professionaliteit, uniformiteit en distributie van de marktrapporten.

  Probleemstelling

  Op welke wijze kan aan marktrapporten een uniform karakter gegeven worden?

  Doelstelling

  Een ontwerp voor de marktrapporten ontwikkelen, dat qua vormgeving, inhoud en proces

  eenduidigheid uitstraalt.

  De aanbevelingen die zijn gedaan worden hieronder in een notendop weergegeven.

  Hierbij zijn de aanbevelingen opgesplitst in inhoud, vormgeving en proces.

  Inhoud

  • Aantal algemene hoofdstukken in elk rapport plaatsen

  • Standaard opbouw van titelpagina

  • Meerdere Terms of Reference ontwikkelen (één voor de maker en één voor de eventuele samenwerkingspartner

  • Bij een Engels rapport een Nederlandse samenvatting plaatsen en vice versa

  • De LNV-raad en landenbeleidsmedewerkers hebben de taak zicht te houden op de gedateerdheid van rapporten

  VoVormgevingmgeving

  • Er moet gekeken naar een bepaalde invulling van de reeds bestaande publicatierichtlijnen om I&H te profileren

  • Omslag moet bestaan uit een foto van de sector in het betreffende land waar het rapport over gaat

  • Er moet eenduidigheid in de vormgeving gecreëerd worden Samenwerking

  • Het draagvlak en de verspreiding is groter bij samenwerking met andere partijen. Deze moeten wel afgebakend worden in de Terms of Reference

  • De ‘eindredactie vormgeving’ komt te liggen bij de repro

  • Er moet meer publiciteit worden gegeven aan de marktrapporten

  • Alleen de samenvattingen van marktrapporten worden op Internet geplaatst

  • De rapporten zijn niet meer hardcopy beschikbaar. Wel zijn deze nog te verkrijgen op de Agri-borrel, spreekdagen, congressen en seminars

  • De marktrapporten zijn alleen te bestellen via de e-mail

  • Er moet altijd een evaluatieformulier meegestuurd worden

  • De aanwinstenlijst wordt verstuurd naar zowel het MT als de landenbeleidsmedewerkers en de LNV-raden

 • Adviesrapport Marktrapporten april 2005 6

  5. Methoden van onderzoek

  Desk reserach Om een goed beeld te vormen van het onderwerp, ben ik begonnen met desk research.

  Hierbij was het de bedoeling om meer over het traject rondom marktrapporten te weten te

  komen, nog voordat de interviews gehouden zouden worden. Door middel van Internet,

  boeken, magazines en de marktrapporten zelf, heb ik bruikbare informatie vergaard.

  Interviews In de tweede en derde week, heb ik interviews afgenomen. De personen die werden

  geïnterviewd hebben allemaal iets te maken met marktrapporten.

  Per persoon is een gestructureerd interview opgesteld. De vragen zijn afgestemd op de

  functie van de persoon. Per persoon is een uur tijd vrijgemaakt voor het interview.

  Uitwerking De antwoorden van de interviews heb ik uitgebreid uitgewerkt. Deze uitwerking heb ik

  naar de geïnterviewde gemaild en om eventuele opmerkingen / feedback gevraagd. Naar

  aanleiding hiervan heb ik mijn uitwerkingen bijgesteld.

  Rapport Door middel van de uitwerkingen heb ik een rode draad proberen te vinden in de

  meningen van de geïnterviewden. Met behulp van mijn desk-research en de verzamelde

  informatie van de interviews, heb ik mijn rapport opgesteld.

 • Adviesrapport Marktrapporten april 2005 7

  6. Situatiebeschrijving

  Marktrapporten worden uitgegeven door de directie Industrie en Handel, die onderdeel is

  van het Ministerie van LNV. Deze marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse

  MKB. Ze geven de bedrijven informatie over bepaalde kansen in een sector in het

  buitenland. Tevens verrijken de marktrapporten de kennis van de

  landenbeleidsmedewerkers en de landbouwraden

  De marktrapporten vallen binnen het programma bilaterale economische samenwerking.

  Hier is op jaarbasis een bedrag van circa 3,4 miljoen euro voor beschikbaar.

  De marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse MKB. Extern heeft het rapport de

  volgende intenties: