24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

Embed Size (px)

Text of 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  1/36

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  2/36

  Perkembangan ialah perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara

  kuantitatif tetapi dapat dilihat daripada sifat baru yang berlainan daripada peringkat

  awal. Selain itu, perkembangan juga dapat dilihat melalui perubahan dalam corak

  biologi, kognitif, dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat

  percambahan sehingga ke akhir hayat. Menurut Crow, perkembangan merupakan

  perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi

  pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Karl E. Garrison pula, perkembangan

  terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan

  pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur, kemahiran satu siri

  tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah, adalah mengikut beberapa aturan semula

  jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secara ringkas, perkembangan boleh disifatkan

  sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahankualitatif yang menuju ke arah tertentu dan yang dijangkakan.

  D.S. Wright dan Ann Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan

  yang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organisma

  dalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur.

  Menurut Atan Long pula, perkembangan ialah perubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur

  secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan

  daripada peringkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan sentiasa berlaku

  secara berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayat organisma. Ini

  bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat

  matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan

  dilampaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal

  sehingga akhir hayat sesuatu organisma.

  Berdasarkan pentafsiran-pentafsiran di atas, dapat dibuktikan bahawa

  perkembangan adalah bersifat kualitatif dan perubahan-perubahan yang berlaku adalah

  dari segi pemikiran, emosi, sosial, moral dan rohani. Tidak dapat diukur di sini

  bermaksud tidak dapat diukur secara objektif. Misalnya kita boleh membuat ramalan

  tentang ketajaman fikiran seseorang berdasarkan data atau bukti yang ada, tetapi

  ramalan itu tidak semestinya tepat. Perubahan-perubahan yang berlaku ini adalah

  stabil, berlaku secara teratur dan progresif dalam arah tertentu. Misalnya kanak-kanak

  2

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  3/36

  akan mula mengenal objek, memberi nama kepada objek, mengenal huruf, mengaitkan

  huruf dengan objek, mengenal perkataan dan mengaitkannnya denagn objek.

  Perkembangan fikiran ialah tahap-tahap kebolehan seseorang itu memerhati,

  meneliti, menyimpan, mentafsir, menyelesaikan masalah, memproses dan

  mengeluarkan buah fikirannya. Perkembangan emosi bermaksud peningkatan

  kebolehan seseorang itu merasai sesuatu, mengawal perasaan dan menghayati

  peristiwa dan fenomena alam. Perkembanagn sosial pula pula bermaksud peningkatan

  kebolehan berinteraksi dalam kelompok, berinteraksi dan berkomunikasi dengan

  berkesan. Ia juga bermaksud kebolehan memerima kewujudan diri sendiri bersama

  dengan kewujudan orang lain dalam persekitaran hidupnya. Kanak-kanak yang

  sosialnya belum berkembang akan bersifat egosentrik iaitu sifat mementingkan diri

  sendiri dan menganggap orang lain juga berfikiran sepertinya. Kanak-kanak yang

  sosialnya belum berkembang juga tidak bersedia untuk bermain dan berkongsi

  barangan dengan orang lain.

  Perkembangan moral bermaksud peningkatan tahap kesedaran akhlak,

  peraturan, nilai dan norma yang telah tetap yang dikongsi bersama. Ini bermaksud

  kanak-kanak yang telah ada kesedaran moral akan faham keperluan penghormatan

  kepada orang dewasa dan kenapa kita perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

  Perkembangan rohani pula bermaksud kesedaran tentang perasaan hati, hakikat

  kehidupan dan kewujudan Tuhan. Kanak-kanak yang telah berkembang rohaninya akan

  sedar akan hukum-hukum dan peraturan yang ditentukan oleh Tuhan dan cuba

  menurutinya. Perkembangan akan berlaku secara berterusan sehingga mati.

  Umpamanya perkembangan kematangan fikiran. Semakin lama seseorang itu, semakin

  matang pemikirannya. Makin banyak pengalaman seseorang itu, makin mudah ia

  menyelesaikan masalah. Proses perkembangan itu juga turut dipengaruhi oleh faktor

  baka dan persekitaran.

  Perkembangan juga mempunyai beberapa prinsip asas yang perlu diketahui.

  Antara prinsip-prinsip perkembangan ialah, perkembangan berlaku mengikut arah

  tertentu. Perkembangan mempunyai arah sama ada sewaktu peringkat sebelum lahir

  mahupun pada peringkat sudah lahir. Arah-arah itu seperti arah kepala ke kaki

  (cephalocaudal) dan arah tengah ke tepi (proximodistal). Mengikut arah kepala ke kaki,

  3

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  4/36

  perkembangan bermula dari kepala dan bergerak ke arah kaki. Ini bermakna,

  perubahan awal pada struktur dan juga fungsi berlaku di bahagian kepala, kemudian di

  bahagian badan dan akhir sekali di bahagia kaki. Kepala kanak-kanak kecil biasanya

  berat kerana perkembangan sudah banyak berlaku di bahagian kepala berbanding

  dengan bahagian lain misalnya bahagian kaki. Itu sebabnya apabila kanak-kanak

  ditiarapkan, dia hanya akan dapat mengangkat kepalanya dahulu berbanding

  badannya. Mengikut arah tengah ke tepi pula, perkembangan itu berlaku dari arah

  tengah badan menghala ke luar badan dan ke bahagian hujung anggota badan.

  Sewaktu di dalam kandungan, iaitu ketika bahagian kepala dan badan dikatakan sudah

  cukup terbentuk, bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan puntung-

  puntung yang belum tumbuh. Secara beransur-ansur, puntung tangan ini memanjang

  dan berkembang menjadi tangan dan jari. Daripada segi fungsi, bayi yang dikandungmenggunakan lengan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan tangan dan jari.

  Prinsip perkembangan kanak-kanak yang seterusnya ialah proses

  perkembangan berlaku mengikut aturan. Misalnya seseorang bayi pada peringkat

  awal boleh duduk dengan bantuan kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan

  berdiri dan seterusnya berjalan. Perkembangan ini juga bermula daripada konkrit

  kepada abstrak. Ini dapat dilihat khususnya dalam perkembangan kognitif dan bahasa.

  Prinsip yang seterusnya ialah perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan

  beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik. Misalnya seorang

  bayi boleh menggenggam objek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari

  tangan. Pertumbuhan berlaku dengan otot-otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur

  ke otot-otot halus.

  Selain itu, corak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetap kadar

  perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu. Walaupun susunan

  perkembangan sama, tetapi corak perkembangan adalah berbeza. Dengan itu, tidak

  semua kanak-kanak mencapai peringkat perkembangan yang sama. Contohnya,

  sesetengah kanak-kanak boleh berjalan pada umur 10 bulan manakala ada kanak-

  kanak yang hanya boleh berjalan pada usia 18 bulan. Ini adalan salah satu faktor yang

  4

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  5/36

  membawa kepada perbezaan di antara manusia yang kita dapat lihat di dalam

  sesebuah bilik darjah.

  Prinsip perkembangan juga menekankan perkembangan dan pertumbuhan

  adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Perkembangan berlaku secara

  berterusan sejak daripada percambahan sehingga mati. Namun demikian,

  perkembangan juga mungkin terganggu. Oleh itu jika perkembangan emosi terganggu,

  ia mungkin akan mengganggu perkembangan jasmani. Dalam proses perkembangan,

  seorang kanak-kanak akan menambah kemahiran sedia ada. Kemahiran yang ada

  padanya sekarang adalah merupakan asas untuk mencapai kemahiran-kemahiran baru

  kelak. Perkembangan juga bergantung kepada hasil interaksi di antara

  kematangan dan pembelajaran. Kematangan adalah kemunculan potensi yang sedia

  ada di dalam diri seseorang individu, misalnya merangkak, duduk, berjalan dan

  kemudian berlari. Ia dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Pembelajaran adalah hasil

  daripada latihan, proses peniruan atau identifikasi dan memerlukan usaha. Proses

  pembelajaran membantu seseorang individu memperkembangkan potensi yang sedia

  ada di dalam dirinya. Misalnya perkembangan otot dan saraf anggota badan yang

  sempurna memungkinkan seseorang itu berenang tetapi dia hanya boleh berenang jika

  berlatih atau meniru cara-cara berenang.

  30 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN

  Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Faktor-

  faktor tersebut ialah faktor baka, dan faktor persekitaran. Satu fitrah kejadian

  manusia yang tidak dapat dinafikan adalah sifat dan ciri yang dimiliki oleh anak pertama

  tidak menyerupai anak kedua. Contohnya, anak yang pertama berbadan tegap dan

  tinggi lampai, tetapi tidak semestinya anak kedua mempunyai ciri-ciri yang sama.

  Sebenarnya hal ini berlaku kerana ciri-ciri dan sifat-sifat yang ada pada anak adalah

  pewaris baka daripada ibu atau bapa ataupun salasilah keluarga yang terdahulu. Baka

  5

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  6/36

  merujuk kepada ciri-ciri biologi, atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa

  kepada anaknya. Gen-gen ini terkandung dalam kromosom. Ia menguasai

  perkembangan manusia dan adalah unik bagi setiap individu. Oleh yang demikian, baka

  memainkan peranan yang penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-

  kanak. Sebagai contoh jika ibu bapanya berkulit hitam anak mereka juga akan berkulit

  hitam. Jika anak mereka berkulit putih, ianya bukan suatu yang mustahil, kerana

  keadaan ini berlaku mungkin salah seorang dari datuk atau nenek sebelah ibu atau

  bapanya berkulit putih. Mungkin juga keadaan ini berlaku kerana salah seorang

  daripada keturunan mereka berkulit putih. Sifat-sifat seseorang itu ditentukan oleh gen.

  Apek-aspek yang dipengaruhi oleh faktor baka adalah seperti fizikal, mental,

  personaliti, dan emosi. Bentuk dan keadaan fizikal seseorang adalah dipengaruhi oleh

  faktor baka. Misalnya seperti ketinggian, rangka tubuh, warna kulit, warna rambut,

  warna mata, jenis darah dan sebagainya. Malah penyakit-penyakit tertentu seperti lelah,

  sakit jantung, hemofilia, darah tinggi, talasemia dan kekerdilan adalah dipengaruhi oleh

  baka. Sebagai contoh, penyakit talasemia adalah dipengaruhi oleh baka. Talasemia

  adalah penyakit keturunan yang disebabkan pesakit mengalami kekurangan

  hemoglobin sel darah merah. Kekurangan ini mengakibatkan pesakit mengalami

  pertumbuhan tidak normal serta kesan terhadap fungsi jantung. Kemungkinan untuk

  anak menghidap penyakit talasemia adalah tinggi jika kedua-dua ibu bapa mereka

  menghidapi penyakit talasemia. Oleh itu sebelum seseorang itu berkahwin mereka

  mestilah menyelidik latar belakang bakal suami atau isteri mereka kerana jika kedua-

  dua mereka membawa penyakit yang sama, anak-anak mereka berkemungkinan besar

  dijangkiti oleh penyakit yang diwarisi itu.

  Keupayaan mental dan kecerdasan seseorang juga dipengaruhi oleh baka. Jika

  kedua-dua ibu bapa mereka pintar maka potensi anak-anak mereka untuk menjadi

  pintar adalah besar. Namun demikian, mengikut teori kecerdasan terkini, kepintaran

  seseorang boleh dibentuk misalnya menerusi proses pembelajaran. Ertinya

  persekitaran juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk kecerdasan.

  Personaliti juga adalah dipengaruhi oleh faktor baka. Umpamanya sifat kecelaruan dan

  kebimbangan mempunyai pertalian yang kuat dengan baka. Emosi seseorang juga turut

  dipengaruhi oleh baka. Jika ibu bapa mereka mempunyai emosi yang tidak stabil, maka

  6

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  7/36

  kemungkinan besar anak-anak mereka juga mempunyai emosi yang tidak stabil. Bapa

  yang garang atau bengis mungkin menyebabkan anak mereka menjadi bengis juga.

  Persekitaran pula merujuk kepada semua pengalaman luar individu tersebut. Ia

  termasuk pengalaman sebelum dan selepas lahir. Pengalaman sebelum lahir

  merangkumi pemakanan dan kesihatan ibu, gaya hidup ibu misalnya adakah ibunya

  merokok semasa hamil, rawatan yang diterima ibu, usia dan keadaan emosi ibu.

  Faktor-faktor selepas kelahiran pula adalah seperti pemakanan, sosio ekonomi dan

  tahap pendidikan keluarga, rakan sebaya, sekolah, masyarakat, tempat ibadat, media

  dan persekitaran dunia. Semua ini dikatakan mempengaruhi perkembangan individu.

  Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil

  interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Menurut beliau,

  perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga

  ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran.

  Antara aspek-aspek persekitaran yang mempengaruhi perkembangan kanak-

  kanak ialah kesihatan ibu semasa penghamilan. Jika ibu berada dalam keadaan tidak

  sihat semasa hamil, anak dalam kandungan akan terencat pertumbuhannya, sama ada

  pertumbuhan otak atau fizikal. Jika anak itu dilahirkan keadaannya tidak cukup berat

  dan mungkin mengalami berbagai-bagai komplikasi. Masa di dalam kandungan adalah

  sangat penting. Ibu hendaklah menjaga kesihatannya dan makan makanan yang berzat

  dan seimbang. Jika sebelum lahir bayi tersebut tidak membesar mengikut kadar yang

  sewajarnya, apabila lahir nanti pertumbuhannya akan terencat. Waktu kelahiran juga

  adalah penting dalam menentukan pertumbuhan yang sihat. Misalnya jika semasa lahir,

  bayi itu mengalami pendarahan otak, lemas, lambat dikeluarkan atau dipaksa keluar

  sebelum masanya, maka bayi tersebut akan mengalami kecacatan. Perkembangan

  bayi tersebut sudah tentu terbantut.

  Aspek persekitaran yang lain ialah aspek pemakanan dan keperluan badan.

  Pemakanan hendaklah diberi perhatian yang serius oleh ibu sama ada semasa

  mengandung atau selepas lahir. Manakala ibu mesti menjaga makanannya, dia juga

  mesti memberi makanan yang seimbang kepada bayinya. Bayi dan kanak-kanak juga

  memerlukan senaman, rehat dan tidur yang mencukupi. Tidur yang cukup adalah

  sangat penting kepada kanak-kanak kerana semasa kanak-kanak tidur, semua sel-sel

  7

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  8/36

  otaknya akan bekerja dan berkembang selain memberi tenaga kepada kanak-kanak

  untuk aktiviti pada keesokan harinya. Jika tidak cukup waktu rehat dan tidur maka

  pertumbuhan badan dan otaknya akan terencat.

  Selain daripada itu, aspek kecacatan fizikal dan kesihatan kanak-kanak turut

  mempengaruhi kadar perkembangannya. Kanak-kanak yang cacat fizikal yang sentiasa

  tidak sihat akan mengalami pertumbuhan yang terganggu sama ada pertumbuhan dari

  segi fizikal, emosi, kognitif atau sosial. Budaya masyarakat juga boleh mempengaruhi

  pertumbuhan dan perkembangan. Masyarakat yang mementingkan aktiviti lasak seperti

  menunggang kuda, memburu, mendaki gunung dan sebagainya akan melahirkan

  generasi yang sihat, kuat dan yakin menghadapi cabaran. Pengaruh rakan sebaya juga

  adalah aspek-aspek persekitaran yang mendorong perkembangan kanak-kanak. Ini

  kerana rakan sebaya yang baik akhlaknya dan tinggi kecerdasan dapat membantu

  membentuk keperibadian yang positif. Yang terakhir, guru dan sekolah juga turut

  memberi pengaruh. Ini kerana guru yang penyayang, cekap menguruskan aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan,

  berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

  40 PERKEMBANGAN FIZIKAL PERINGKAT KANAK-KANAK

  Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar

  pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan

  perawakan manusia (Woolfolk & Margetts,2007). Semasa pembesaran, kanak-kanak

  akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan

  dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks.

  Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara

  lansung dan tidak langsung (Hurlock, 1978). Perkembangan fizikal menentukan

  kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu misalnya keupayaan mereka bersaing

  dengan rakan sebaya dalam sukan atau permainan. Jika kanak-kanak tersebut tidak

  dapat bersaing, ia mungkin mengakibatkan mereka disisih daripada kumpulan rakan

  sebaya mereka. Secara tidak langsung, perkembangan fizikal mempengaruhi

  8

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  9/36

  keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain. Penyisihan kanak-kanak daripada

  kumpulan mungkn mempengaruhi perkembangan personalitinya.

  4.1 PRINSIP ASAS DALAM PERKEMBANGAN FIZIKAL

  Prinsip asas dalam perkembangan fizikal

  1. Perkembangan fizkal bermula daripada kepala dan beransur ke

  kaki.

  Selepas kelahiran, saiz kepala seorang bayi berkembang dahulu

  diikuti dengan perkembangan badan, kaki dan tangan. Seseorang

  kanak-kanak dapat mengawal pergerakan kepelanya dahulu

  kemudian diikuti dengan lengan dan seterusnya kaki. Seseorang

  bayi dapat mengawal pergerakan kepala dan ekspresi muka dalam

  masa 2 bulan selepas lahir. Dalam beberapa bulan selepas itu,

  bayi boleh meniarap dan mengangkat badannya menggunakan

  lengan. Pada usia 6 hingga 12 bulan, bayi tersebut boleh

  mengawal kakinya, dapat merangkak, berdiri dan seterusnya

  berjalan.

  2. Arah perkembangan berlaku daripada tengah badan dan

  berterusan ke luar badan.

  Pada peringkat pre natal, jantung dan organ-organ terbentuk

  dahulu sebelum kaki dan tangan. Otot halus pada jari dan kaki

  merupakan bahagian akhir perkembangan fizikal badan.

  Seseorang bayi selepas kelahiran akan cuba mencapai objek yang

  dilihatnya tetapi gagal kerana masih tidak dapat mengawal otot-otot

  tangannya. Selepas beberapa bulan, bayi boleh menggunakan

  kedua-dua tangan untuk menggengam objek dengan sebelah

  tangan menggunakan jair tangan kerana otot tanga sudah

  berkembang.

  3. Kebolehan menyanyi bertambah jelas dan spesifik.

  Sebagai contoh, sekiranya kepala bayi terhantuk sesuatu, bayi

  akan menagais kuat.

  9

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  10/36

  Selepas beberapa bulan, jika insiden sama berlaku, bayi masih

  akan menangis tetapi boleh menunjuk kepada kepalanya yang

  sakit.

  4. Aspek berbeza berkembang pada tahap yang berbeza.

  Kaki dan tangan mencapai tahap perkembangan maksimum

  semasa peringkt remaja tetapi bahagian bahu mangambil masa

  lebih lama. Kreativiti misalnya berkembang dengan cepat dan

  mencapai tahap maksimum pada peringkat remaja tetapi

  kebolehan menaakul berkembang dengan lebih perlahan.

  4.2 PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN FIZIKAL

  Prenatal

  Perkembangan organisma bermula pada masa persenyawaan, iaitu

  apabila sperma bapa bersatu dengan ovum telur ibu. Seseorang wanita

  dilahirkan dengan simpanan telur di dalam kedua-dua ovarinya. Selepas

  seseorang wanita mencapai akil baligh, satu ovum akan mencapai tahap

  kematangan setiap 28 hari di dalam ovari. Ovum tersebut kemudiannya akan

  memasuki tiub falopia. Proses ini dipanggil ovulasi.

  Selpas ovulasi, ovum tersebut akan bergerak ke tiub falopia.

  Persenyawaan berlaku apabila ovum ibu bergabung dengan sperma bapa dia

  bahagian atas tiub falopia bersebelahan dengan ovari. Sekiranya ovum tersebut

  tidak disenyawakan dalam masa 48 jam selepas ovulasi, ia akan dikeluarkan

  sebaga haid. Manakal ovumyang disenyawakan oleh sperma dinamakan zigot.

  Kadangkala seseorang wanita akan menghasilkan lebih daripad satu telur,

  samada secara semulajadi ataupun dengan rangsangan dadah. Persenyawaan

  dua ovum ole dua sperma berbeza menghasilkan kebar dwizigot atau lebih

  dikelnali sebagai kembar bersaudara.

  10

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  11/36

  Jika ovum yang disenyawakan oleh sperma bercerai kepada dua

  bahgian, iaitu zigot mambahagi kepada dua dan setiap bahgian melalui

  pembahagian sel dan berkembang menjadi dua individu yang serupa maka

  kembar monozigot atau serupa terhasil. Kembar monozigot terhasil daripada

  zigot yang sama, oleh itu dia mewarisi gen yang sama daripada ibu dan bapa.

  Peringkat prenatal ialah selam sembilan bulan dan terbahgi kepada tiga

  fasa, iaitu pembenihan (geminal stage), embrio dan fetal.

  Awal kanak-kanak (2-6 tahun)

  Awal kanak-kanak biasanya bermula daripada dua hingga enam tahun.Pada peringkat ini, kadar pertumbuhan fizikal perlahan jika dibanding dengan

  pertumbuhan pada tahun pertama kanak-kanak tersebut. Ketinggian kanak-

  kanak pada perigkat ini dua kali ketinggiannya semasa lahir dan berat badannya

  mungkin empat kali ganda.

  Otot-otot besar sydah berkembang tetapi otot-otot halus belum

  berkembang dengan sempurna. Kajian menunjukkan kadar perkembangan

  kanak-kanak perempuan pada peringkat ini lebih cepat daripada perkembangan

  kanak-kanak lelaki. Perubahan dalam kebolehan psikomotor mengikut aturan,

  misalnya seorang kanak-kanak boleh berlari terlebih dahulu sebelum dia boleh

  belajar bergerak menggunakan kasut roda.

  Kanak-kanak (7-12 tahun)

  Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini stabil dan tidak

  begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat-peringkat sebelum ini.

  Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini lebih bercorak

  penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada.

  Pada peringkat ini, pertumbuhan gigi kakal bermula dan gigi susu diganti.

  Ketinggian kanak-kanak perempuan bertambah pada umur 8 sehingga 10 tahun

  11

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  12/36

  dan mencapa tahap kemuncak pada 12 tahun. Ketinggian kanak-kanak lelaki

  ual bertambah apabila mereka be\rumur antara 10 hingga 12 tahun dan

  mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun. Pada umumnya

  kanak-kanak menjadi lebih kurus. Pada umur 11 tahun apabila kanak-kanak

  menghampiri akil baligh, kanak-kanak kelihatan lebih kuat, cepat dan mempunyai

  keupayaan untuk fokus kepada aktiviti atau tugasan yang diberi keppada

  meraka. Perkembangan otot-otot halus, keordinasi mata dan tangan sudah

  mencukupi untuk kanak-kanak menulis degan lebih kemas, belajar bermain alat-

  alat muzik seperti piano dan biola, manjahit, manait , mebina model,belajar

  gimnastik, berenang, tenis dan olahraga. Kanak-kanak lelaki lebih cenderung

  kepada permainan lasak misalnya permainan di padang.

  Awal remaja (12-15 tahun)

  Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini adalah cepat

  dan pesat, sam seperti kadar perkembangan semasa bayi. Perubahan fizikal

  fizikal seperti ketnggian, saiz dan bentuk badan mula ke arah dewasa.

  Perubahan saiz bagi remaja perempuan berlaku dengan cepat bermula satu atau

  dua tahun sebelum mancapai akil baligh.

  Apabila mencapai akil baligh, bentuk badan remaja perempuan mula

  menunjukan sifat kewanitaannya dan bulu ketiak mula tumbuh. Remaja lelaki

  yang mencapai akil baligh akan melalui perubahan suara atau suara pecah.

  Tubuh badannya bertambah tegap, buku ketiak dan misai mula kelihatan.

  Perubahan ketinggiandan akil baligh berlaku pada remaja perempuan terlebih

  dahulu sebalum remaja lelaki, namun tempoh pertumbuhan lelaki semas

  mencapai akil baligh lebih lama. Pertumbuhan otot lebih ketara pada remaja

  12

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  13/36

  lelaki dan akibatnya mereka pada umumnya lebih kuat secara fizikal berbanding

  dengan remaja perempuan.

  5.0 TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET

  Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikologi

  Swiss yang hidup pada tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama

  dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangankonsep kecerdasan, yang bagi Piaget, bererti kemampuan untuk secara lebih tepat

  merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang

  berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata

  skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-

  tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam

  merepresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam

  konstruktivisme, yang berarti, tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan

  perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan),

  teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan

  yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori

  ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak

  13

  http://id.wikipedia.org/wiki/Jean_Piagethttp://id.wikipedia.org/wiki/Psikologhttp://id.wikipedia.org/wiki/1896http://id.wikipedia.org/wiki/1980http://id.wikipedia.org/wiki/Teorihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Informasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstruktivismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Nativismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Motivasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Anakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Psikologhttp://id.wikipedia.org/wiki/1896http://id.wikipedia.org/wiki/1980http://id.wikipedia.org/wiki/Teorihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Informasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstruktivismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Nativismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Motivasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Anakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  14/36

  untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan

  semakin canggih seiring pertambahan usia:

  Peringkat sensorimotor (usia 02 tahun)

  Peringkat praoperasi (usia 27 tahun)

  Peringkat operasi konkrit (usia 711 tahun)

  Peringkat operasi formal (usia 11 tahun sampai dewasa)

  Peringkat sensorimotor

  Menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk

  mengeksplorasi dunianya. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan

  tersebut. Peringkat sensorimotor adalah peringkat pertama dari empat peringkat.

  Piaget berpendapat bahawa tahap ini menandai perkembangan kemampuan dan

  pemahaman spatial penting dalam enam sub-tahap:

  1. Sub-tahap skema refleks, muncul saat lahir sampai usia enam minggu dan

  berhubungan terutama dengan refleks.

  2. Sub-tahap fase reaksi sirkular primer, dari usia enam minggu sampai empat

  bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan.

  3. Sub-tahap fase reaksi sirkular sekunder, muncul antara usia empat sampai

  sembilan bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara

  penglihatan dan pemaknaan.

  4. Sub-tahap koordinasi reaksi sirkular sekunder, muncul dari usia sembilan sampai

  dua belas bulan, saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai

  sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeza walau dilihat dari sudut

  berbeza (permanensi objek).

  5. Sub-tahap fase reaksi sirkular tersier, muncul dalam usia dua belas sampai

  lapan belas bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru

  untuk mencapai tujuan.

  6. Sub-tahap awal representasi simbolik, berhubungan terutama dengan tahap

  awal kretiviti.

  Peringkat praoperasi

  14

  http://id.wikipedia.org/wiki/Usiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bayihttp://id.wikipedia.org/wiki/Reflekshttp://id.wikipedia.org/wiki/Usiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bayihttp://id.wikipedia.org/wiki/Refleks
 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  15/36

  Tahap ini merupakan tahap kedua dari empat tahap. Dengan mengamati urutan

  permainan, Piaget biasanya menunjukkan bahawa setelah akhir usia dua tahun jenis

  yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Pemikiran (Pra)Operasi

  dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-

  objek. Ciri dari tahap ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak

  memadai. Dalam tahap ini, anak belajarmenggunakan dan merepresentasikan objek

  dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris: anak

  kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan

  objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda merah walau

  bentuknya berbeza-beza atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya

  berbeza-beza.

  Menurut Piaget, peringkat pra-operasi mengikuti peringkat sensorimotor dan muncul

  antara usia dua sampai enam tahun. Dalam tahap ini, anak mengembangkan

  keterampilan berbahasanya. Mereka mulai merepresentasikan benda-benda dengan

  kata-kata dan gambar. Bagaimanapun, mereka masih menggunakan penalaran intuitif

  bukan logis. Di permulaan tahap ini, mereka cenderung egosentris, iaitu, mereka tidak

  dapat memahami tempat di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama

  lain. Mereka kesulitan memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. Tetapi

  seiring pendewasaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin

  baik. Anak memiliki fikiran yang sangat imaginatif di saat ini dan menganggap setiap

  benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan.

  Peringkat operasi konkrit

  Tahap ini adalah tahap ketiga dari empat tahap. Muncul antara usia enam sampai dua

  belas tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-

  proses penting dalam tahap ini adalah:

  Pengurutankemampuan untuk menilai objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri

  lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeza ukuran, mereka dapat membezakannya

  dari benda yang paling besar ke yang paling kecil.

  Klasifikasikemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian

  benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan

  bahawa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lain ke dalam rangkaian

  15

  http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Belajarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasahttp://id.wikipedia.org/wiki/Logikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Psikologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Belajarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasahttp://id.wikipedia.org/wiki/Logika
 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  16/36

  tersebut. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme (anggapan

  bahawa semua benda hidup dan berperasaan)

  Decenteringanak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu

  permasalahan untuk boleh memecahkannya. Sebagai contoh anak tidak akan lagi

  menganggap bekas lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding bekas kecil yang

  tinggi.

  Reversibilityanak mulai memahami bahawa jumlah atau benda-benda dapat diubah,

  kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan

  bahwa 4+4 sama dengan 8, 8-4 akan sama dengan 4, jumlah sebelumnya.

  Konservasimemahami bahawa kuantiti, panjang, atau jumlah benda-benda adalah

  tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda

  tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi bekas yang seukuran dan isinya sama

  banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeza, air

  di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi bekas lain.

  Penghilangan sifat Egosentrismekemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut

  pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berfikir dengan cara yang salah).

  Sebagai contoh, tunjukkan komik yang memperlihatkan Azman menyimpan boneka di

  dalam kotak, lalu meninggalkan ruangan, kemudian Ujang memindahkan boneka itu ke

  dalam laci, setelah itu baru Azman kembali ke ruangan. Anak dalam tahap operasi

  konkrit akan mengatakan bahawa Azman akan tetap menganggap boneka itu ada di

  dalam kotak walau anak itu tahu bahwa boneka itu sudah dipindahkan ke dalam laci

  oleh Ujang.

  Peringkat operasi formal

  Tahap operasi formal adalah peringkat terakhir perkembangan kognitif dalam teori

  Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat pubertas) dan

  terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah kemampuan untuk berfikir

  secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang

  tersedia. Dalam tahap ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis,

  dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun

  ada "gradasi abu-abu" di antaranya. Dilihat dari faktor biologis, tahap ini muncul saat

  pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya), menandai masuknya ke

  16

  http://id.wikipedia.org/wiki/Animismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Pubertashttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewasahttp://id.wikipedia.org/wiki/Biologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Animismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Pubertashttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewasahttp://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  17/36

  dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual,

  dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan

  sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berfikir sebagai seorang

  dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit.

  Informasi umum mengenai tahap-tahap

  Keempat tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  Walau tahap-tahap itu biasanya dicapai dalam usia bervariasi tetapi urutannya

  selalu sama. Tidak ada tahap yang diloncati dan tidak ada urutan yang mundur.

  Universal (tidak terkait budaya)

  Biasanya digeneralisasi: representasi dan logika dari operasi yang ada dalam diri

  seseorang berlaku juga pada semua konsep dan isi pengetahuan

  Tahap-tahap tersebut berupa keseluruhan yang terorganisasi secara logis

  Urutan tahap bersifat hirarki (setiap tahap mencakup elemen-elemen dari tahap

  sebelumnya, tapi lebih terdiferensiasi dan terintegrasi)

  Tahap merepresentasikan perbezaan secara kualitatif dalam model berfikir,

  bukan hanya perbedaan kuantitatif

  Proses perkembangan

  Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan

  berinteraksi tersebut, seseorang akan memperoleh skema. Skema berupa kategori

  pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Skema

  juga menggambarkan tindakan baik secara mental mahupun fizik yang terlibat dalam

  memahami atau mengetahui sesuatu. Sehingga dalam pandangan Piaget, skema

  mencakup baik kategori pengetahuan mahupun proses perolehan pengetahuan

  tersebut. Seiring dengan pengalamannya mengeksplorasi lingkungan, informasi yang

  baru didapatinya digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau mengganti skema

  yang sebelumnya ada. Sebagai contoh, seorang anak mungkin memiliki skema tentang

  sejenis binatang, misalnya dengan burung. Bila pengalaman awal anak berkaitan

  dengan burung kenari, anak kemungkinan beranggapan bahawa semua burung adalah

  kecil, berwarna kuning, dan mencicit. Suatu saat, mungkin anak melihat seekorburung

  17

  http://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Tahap_perkembangan_moral_Kohlberghttp://id.wikipedia.org/wiki/Burung_kenarihttp://id.wikipedia.org/wiki/Burung_untahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Tahap_perkembangan_moral_Kohlberghttp://id.wikipedia.org/wiki/Burung_kenarihttp://id.wikipedia.org/wiki/Burung_unta
 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  18/36

  unta. Anak akan perlu memodifikasi skema yang ia miliki sebelumnya tentang burung

  untuk memasukkan jenis burung yang baru ini.

  Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah

  ada. Proses ini bersifat subjektif, kerana seseorang akan cenderung memodifikasi

  pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar boleh masuk ke dalam skema yang

  sudah ada sebelumnya. Dalam contoh di atas, melihat burung kenari dan memberinya

  label "burung" adalah contoh mengasimilasi binatang itu pada skema burung si anak.

  Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau

  penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema

  yang sudah ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru

  sama sekali. Dalam contoh di atas, melihat burung unta dan mengubah skemanya

  tentang burung sebelum memberinya label "burung" adalah contoh mengakomodasi

  binatang itu pada skema burung si anak.

  Melalui kedua proses penyesuaian tersebut, sistem kognisi seseorang berubah dan

  berkembang sehingga boleh meningkat dari satu tahap ke tahap di atasnya. Proses

  penyesuaian tersebut dilakukan seorang individu kerana ia ingin mencapai keadaan

  equilibrium, iaitu berupa keadaan seimbang antara struktur kognisinya dengan

  pengalamannya di lingkungan. Seseorang akan selalu berupaya agar keadaan

  seimbang tersebut selalu tercapai dengan menggunakan kedua proses penyesuaian diatas.

  Dengan demikian, kognisi seseorang berkembang bukan kerana menerima

  pengetahuan dari luar secara pasif tapi orang tersebut secara aktif mengkonstruksi

  pengetahuannya.

  Isu dalam perkembangan kognitif

  Isu utama dalam perkembangan kognitif serupa dengan isu perkembangan psikologi

  secara umum.

  Tahap perkembangan

  Perbezaan kualitatifdan kuantitatif

  Terdapat kontroversi terhadap pembahagian tahap perkembangan berdasarkan

  perbezaan kualitas atau kuantitas kognisi.

  18

  http://id.wikipedia.org/wiki/Burung_untahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kualitashttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuantitas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Burung_untahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kualitashttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuantitas&action=edit&redlink=1
 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  19/36

  Kontinuitas dan diskontinuitas

  Kontroversi ini membahas apakah pembahagian tahap perkembangan merupakan

  proses yang berlanjutan atau proses terputus pada tiap tahapnya.

  Homogenitas dari fungsi kognisi

  Terdapat perbezaan kemampuan fungsi kognisi dari tiap individu

  Natur dan nurtur

  Kontroversi natur dan nurturberasal dari perbezaan antara filsafat nativisme dan filsafat

  empirisme. Nativisme mempercayai bahawa pada kemampuan otak manusia sejak lahir

  telah dipersiapkan untuk tugas-tugas kognitif. Empirisme mempercayai bahwa

  kemampuan kognisi merupakan hasil dari pengalaman.

  Stabiliti dan kelenturan dari kecerdasan

  Secara relatif kecerdasan seorang anak tetap stabil pada suatu darjat kecerdasan,

  namun terdapat perbezaan kemampuan kecerdasan seorang anak pada usia 3 tahun

  dibandingkan dengan usia 15 tahun.

  Sudut pandang lain

  Pada saat ini terdapat beberapa pendekatan yang berbeza untuk menjelaskan

  perkembangan kognitif.

  Teori perkembangan kognitif neurosains

  Kemajuan ilmu neurosains dan teknologi memungkinkan mengaitkan antara aktiviti otak

  dan perilaku. Biologis menjadi dasar dari pendekatan ini untuk menjelaskan

  perkembangan kognitif. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk dapat mengantarai

  pertanyaan mengenai umat manusia yaitu

  1. Apakah hubungan antara pemikiran dan tubuh, khususnya antara otaksecara fisik dan mental proses

  2. Apakah filogeni atau ontogeni yang menjadi awal mula dari struktur

  biologis yang teratur

  Teori Konstruksi pemikiran-sosial

  19

  http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontroversi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Kognisihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Individu&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Natur_dan_nurtur&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Nativismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Empirismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Otakhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabil&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Derajathttp://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif_neurosainshttp://id.wikipedia.org/wiki/Otakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perilakuhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemikiran&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Tubuhhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filogeni&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ontogenihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontroversi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Kognisihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Individu&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Natur_dan_nurtur&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Nativismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Empirismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Otakhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabil&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Derajathttp://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif_neurosainshttp://id.wikipedia.org/wiki/Otakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perilakuhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemikiran&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Tubuhhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filogeni&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ontogeni
 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  20/36

  Selain biologi, konteks sosial juga merupakan salah satu sudut pandang dari

  perkembangan kognitif. Perspektif ini menyatakan bahawa lingkungan sosial dan

  budaya akan memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan kognisi dan

  pemikiran anak. Teori ini memiliki implikasi langsung pada dunia pendidikan. Teori

  Vygotsky menyatakan bahawa anak belajar secara aktif lebih baik daripada secara

  pasif. Tokoh-tokohnya diantaranya Lev Vygotsky, Albert Bandura, Michael Tomasello

  Teori Theory of Mind(TOM)

  Teori perkembangan kognitif ini percaya bahwa anak memiliki teori maupun skema

  mengenai dunianya yang menjadi dasar kognisinya. Tokoh dari ToM ini diantaranya

  adalah Andrew N. Meltzoff

  6.0 TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEY VYGOTSKY

  Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) merupakan ahli psikologi Rusia. Beliau

  mendalami bidang ilmu perubatan dan kemudian beralih kepada pengaijian undang

  undang dan pada masa yang sama mendalami bidang kesusasteraan. Penerbitan dan

  kajian beliau yang mendapat perhatian bertajuk The Psychology of Art.

  Vygotsky mengemukakan ada empat prinsip kunci dalam pembelajaran, iaitu:

  (1) penekanan pada hakikat sosio-kultural pada pembelajaran (the

  sosiocultural of learning)

  (2) zona perkembangan terdekat (zone of proximal development)

  (3) pemagangan kognitif (cognitive appreticeship)

  (4) perancahan (scaffolding).

  Keempat prinsip tersebut secara singkat dijelaskan berikut ini.

  Prinsip pertama menurut Vygotsky siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa

  20

  http://id.wikipedia.org/wiki/Biologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kontekshttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosialhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev_Vygotsky&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Bandura&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tomasello&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_N._Meltzoff&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Biologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kontekshttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosialhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev_Vygotsky&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Bandura&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tomasello&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_N._Meltzoff&action=edit&redlink=1
 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  21/36

  dan teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi

  sosial dengan orang lain dalam proses pembelajaran.

  Prinsip kedua menurut Vygotsky dalam proses perkembangan kemampuan

  kognitif setiap anak memiliki apa yang disebut zona perkembangan proksimal (zone of

  proximal development) yang didefinisikan sebagai jarak atau selisih antara tingkat

  perkembangan anak yang aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih

  tinggi yang bisa dicapai si anak jika ia mendapat bimbingan atau bantuan dari

  seseorang yang lebih dewasa atau lebih berkompeten.

  Prinsip ketiga menurut Vygotsky adalah pemagangan kognitif, iaitu suatu proses

  dimana seorang siswa belajar setahap demi setahap akan memperoleh keahlian dalam

  interaksinya dengan seorang ahli. Seorang ahli bisa orang dewasa atau orang yang

  lebih tua atau teman sebaya yang telah menguasai permasalahannya.

  Prinsip keempat menurut Vygotsky adalah perancahan atau scaffolding,

  merupakan satu ide kunci yang ditemukan dari gagasan pembelajaran sosial Vygotsky.

  Perancahan berarti pemberian sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama

  tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian secara perlahan bantuan tersebut

  dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih

  tanggungjawab setelah ia mampu mengerjakan sendiri.

  Berdasarkan huraian di atas, maka implikasi utama dari teori Vygotsky terhadap

  pembelajaran adalah kemampuan untuk mewujudkan tatanan pembelajaran kooperatif

  dengan dibentuk kelompok-kelompok belajar yang mempunyai tingkat kemampuan

  berbeda dan penekanan perancahan dalam pembelajaran supaya siswa mempunyai

  tanggungjawab terhadadap pelajar.

  21

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  22/36

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  23/36

  atau 16 tahun. Selepas itu, pertumbuhan jasmani terhenti dan mendatar sehingga ke

  peringkat dewasa.

  Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah fizikal atau kanak-kanak yang

  mengalami ketidakupayaan fizikal, gerak-geri mereka akan terbatas. Ketidakupayaanboleh berbentuk neurologi yang melibatkan otak, spinal cord atau urat saraf yabg rosak.

  Ia juga boleh merujuk kepada kelukaan ortopedik yang melibatkan luka pada tulang,

  sendi, dan otot-otot. Gangguan neurologi dapat mempengaruhi kecerdasan pertuturan.

  Kanak-kanak yang mengalami kelemahan fizikal senang diperhatikan kerana gaya

  mereka berjalan ataupun mereka menggunakan alat-alat khusus seperti kereta tolak,

  tongkat penyokong atau sendi-sendi palsu.

  Dalam prinsip asas perkembangan fizikal, perkembangan kanak-kanak bermuladari kepala dan berunsur ke kaki. Selepas kelahiran, saiz kepala seorang bayi

  berkembang dahulu diikuti dengan perkembangan badan, kaki dan tangan. Seorang

  kanak-kanak dapat mengawal pergerakan kepalanya terlebih dahulu, kemudian diikuti

  dengan lengan dan seterusnya kaki. Arah perkembanagn bayi juga berlaku daripada

  tengah badan dan berterusan ke luar. Perkembangan bermula dari tulang belakang dan

  menuju kearah luar badan. Pada peringkat pre-natal, jantung dan organ-organ

  terbentuk dahulu sebelum kaki dan tangan. Otot halus pada jari tangan dan kaki

  merupakan bahagian akhir dalam perkembangan fizikal badan.

  Maklumat yang saya peroleh dari Sekolah Kebangsaan Seri Makmur, Sungai

  Besar, Selangor bagi perbezaan purata fizikal kanak-kanak dari peringkat umur 6

  hingga 12 tahun adalah seperti dalam jadual berikut:-

  MURID UMUR 6 TAHUN

  23

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  24/36

  MURID UMUR 7 TAHUN

  MURID UMUR 8 TAHUN

  24

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  25/36

  MURID UMUR 9 TAHUN

  MURID UMUR 10 TAHUN

  25

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  26/36

  MURID UMUR 11 TAHUN

  MURID UMUR 12 TAHUN

  UMUR

  (tahun)

  SAIZ PINGGANG

  (cm)

  SAIZ KEPALA

  (cm)

  BERAT (kg) TINGGI (cm)

  6 56 49.67 18.33 109.17

  7 54.33 51.5 16.33 123.17

  8 55 50.3 18.67 119.33

  26

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  27/36

  9 53 50.5 22.33 126.67

  10 58.83 52.17 29.33 135

  11 54.5 51.5 29 136.67

  12 59 50.67 32.33 139.33

  JADUAL 1: Perkembangan Fizikal Kanak-kanak (purata)

  Jadual 1 menunjukkan data yang diperolehi bagi purata saiz pinggang, purata

  saiz kepala, purata tinggi dan purata berat bagi kanak-kanak berumur antara 6 hingga

  12 tahun. Ujian dijalankan terhadap 3 orang kanak-kanak bagi setiap peringkat umur.

  GRAF 1: Saiz pinggang kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

  Graf 1 menunjukkan graf bagi saiz pinggang kanak-kanak tersebut. Bentuk graf

  tidak konsisten dan terdapat turun naik kerana saiz pinggang kanak-kanak tersebut

  tidak bertambah berdasarkan pertambahan umur. Ini kerana ada kanak-kanak yang

  bertubuh gempal dan mempunyai saiz pinggang yang lebih besar walaupun umurnya

  masih kecil. Tetapi saiz pinggang kanak-kanak berumur 12 tahun adalah lebih besar

  daripada kanak-kanak berumur 6 tahun.

  GRAF 2: Saiz kepala kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

  27

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  28/36

  Graf 2 menunjukkan saiz kepala kanak-kanak tersebut. Setiap umur bagi kanak-

  kanak tersebut tidak menunjukkan perbezaan saiz kepala yang banyak. Saiz kepala

  mereka adalah antara 49cm sehingga 51cm. Kadar pertumbuhan dan perkembangan

  pada peringkat ini stabil dan tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat

  umur sebelum 7 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat 6 hingga 12

  tahun ini lebih bercorak penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor sedia ada.

  Maka, pertumbuhan saiz kepala dan saiz pinggang tidak begitu ketara.

  GRAF 3: Berat kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

  GRAF 4: Tinggi kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

  Graf 3 adalah graf bagi menunjukkan perubahan berat dan graf 4 menunjukkan

  perubahan tinggi bagi kanak-kanak tersebut. Kedua-dua graf tersebut menunjukkan

  kenaikan pada paksi-y mengikut peningkatan umur kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak

  berumur 12 tahun mempunyai tinggi dan berat yang lebih berbanding dengan umur

  kanak-kanak yang lain. Ketinggian kanak-kanak perempuan akan bertambah pada

  umur 8 sehingga 10 tahun dan mencapai tahap kemuncak pada 12 tahun. Ketinggian

  kanak-kanak lelaki pula mula bertambah apabila mereka berumur antara 10 sehingga

  12 tahun dan mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun.

  28

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  29/36

  7.2 PERKEMBANGAN KOGNITIF

  Ujian-ujian kognitif yang saya jalankan semasa Pengalaman Berasaskan

  Sekolah (PBS) adalah seperti berikut:-

  UJIAN 1:-

  1. 2 baris gula-gula disusun sama panjang dan setiap baris mempunyai 5 biji gula-

  gula.

  2. Kemudian salah satu baris gula-gula itu dipanjangkan.

  3. Soalan yang ditanya: Adakah bilangan gula-gula bagi kedua-dua baris masih

  sama?

  29

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  30/36

  RAJAH 1: Gula-gula dirapatkan.

  RAJAH 2: Baris gula-gula yang kedua dijarakkan.

  UJIAN 2:-

  1. Dua helai kertas yang sama panjang disusun dalam dua baris.

  2. Kemudian sehelai kertas itu dipotong kepada beberapa bahagian.

  3. Soalan: Adakah kertas yang telah dipotong mempunyai panjang yang sama

  dengan kertas yang tidak dipotong apabila panjang setiap kertas yang dipotong

  dicampurkan?

  RAJAH 3: Dua kertas yang sama panjang.

  30

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  31/36

  RAJAH 4: Sehelai dari kertas tersebut dipotong.

  UJIAN 3:-

  1. Dua buah gelas A dan B diisi dengan air yang sama banyak.

  2. Kemudian air dari gelas B dituang ke dalam gelas C yang lebih panjang dan

  tirus.

  3. Soalan: Adakah jumlah air dalam gelas A dan C masih sama banyak?

  RAJAH 5: Gelas A, B dan C.

  KEPUTUSAN UJIAN:-

  UMUR UJIAN 1 UJIAN 2 UJIAN 3

  6

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Bilangan gula-gula

  yang dijarakkan

  lebih banyak.

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Kertas yang

  dipotong lebih

  panjang.

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Air dalam gelas C

  lebih banyak

  berbanding gelas

  A kerana aras air

  lebih tinggi.

  7

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Kertas yang

  dipotong lebih

  panjang.

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Air dalam gelas C

  lebih banyak

  berbanding gelas

  31

  CAA B

  C

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  32/36

  A kerana aras air

  lebih tinggi.

  8

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Kertas yang

  dipotong lebih

  panjang.

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Air dalam gelas C

  lebih banyak

  berbanding gelas

  A kerana aras air

  lebih tinggi.

  9

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Air dalam gelas C

  lebih banyak

  berbanding gelas

  A kerana aras air

  lebih tinggi.

  10

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Menjawab soalan

  dengan salah.

  Kertas yangdipotong lebih

  panjang.

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  11 Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  12 Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  Dapat menjawab

  soalan dengan

  betul.

  JADUAL 3: Keputusan ujian kognitif bagi kanak-kanak 6 tahun hingga 12 tahun.

  32

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  33/36

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  34/36

  9.0 RUMUSAN DAN CADANGAN

  Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang telah dibuat, jelas di sini bahawa

  penekanan terhadap perkembangan fizikal dan kognitif perlu dititik beratkan kerana ia

  penting untuk perkembangan kanak-kanak. Sekiranya pendidikan ini diabaikan,

  kemungkinan kanak-kanak akan bersifat rendah diri dan cuba menjauhkan diri daripada

  individu lain. Jika perkara ini terjadi, kanak-kanak tersebut akan bersifat pasif

  bertentangan apa yang dituntut oleh kehidupan masyarakat kita.

  Kita boleh membuat andaian di sini sekiranya kanak-kanak mempunyai

  perkembangan fizikal dan kognitif yang baik, mereka akan dapat menyemai sikap yakin

  terhadap diri mereka. Mereka juga dapat berkomunikasi baik dengan masyarakat

  kerana mereka mempunyai keyakinan untuk bergaul dengan individu yang sebaya

  dengan mereka atau pun lebih tua dari mereka. Kanak-kanak yang mempunyai

  perkembangan yang baik akan mempunyai rakan yang ramai dan mudah untuk mereka

  menjalankan sesuatu aktiviti.

  Untuk memastikan semua ini dapat berjalan dengan lancar, guru merupakan

  individu yang paling penting dalam memainkan peranan mereka. Guru haruslah

  menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan selesa untuk murid-

  muridnya di samping menyediakan alat bantuan mengajar yang mencukupi. Kanak-

  kanak juga perlu diberi peluang untuk memperkembangkan sosio-emosi mereka

  dengan memberi peluang untuk menyatakan pendapat mereka. Secara tidak langsung,

  ia dapat mewujudkan keyakinan di dalam di kanak-kanak untuk menyuarakan pendapat

  mereka terhadap sesuatu perkara kepada orang lain.

  Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka dengan memberi

  peluang kepada anak-anak untuk belajar dengan lebih mendalam lagi. Jangan biarkan

  mereka terabai dan bimbing mereka untuk membentuk sosio-emosi mereka supaya

  berada di tahap yang lebih baik. Sekiranya anak-anak terdedah dengan persekitaran

  dan sosio-emosi yang baik, mereka akan dapat membentuk jati diri dan personaliti serta

  keperibadian yang baik.

  34

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  35/36

 • 8/7/2019 24805166-perkembangan-kanak-kanak (1)

  36/36

  memang perlu diketahui oleh saya sebagai seorang bakal guru agar sesi pengajaran

  dan pembelajaran dapat dijalankan dengan jayanya.

  Saya berbangga kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai

  dasar pendidikan yang bagus dan sentiasa diperbaharui ke arah penambahbaikan dansejajar dengan pembangunan yang sedang diharungi.

  BIBLIOGRAFI

  1) Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008), Perkembangan Kanak-

  Kanak untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun,

  Kuala Lumpur, Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

  2) http://teoripiaget.blogspot.com

  3) http://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-

  aspek_23.html

  4) http://el-children.blogspot.com/2007/03/perkembangan-kognitif_23.html

  http://teoripiaget.blogspot.com/http://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-%20%20%20%20aspek_23.htmlhttp://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-%20%20%20%20aspek_23.htmlhttp://el-children.blogspot.com/2007/03/perkembangan-kognitif_23.htmlhttp://teoripiaget.blogspot.com/http://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-%20%20%20%20aspek_23.htmlhttp://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-%20%20%20%20aspek_23.htmlhttp://el-children.blogspot.com/2007/03/perkembangan-kognitif_23.html