K-12 Aralin 13 pamilihan at pamahalaan

 • View
  3.610

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of K-12 Aralin 13 pamilihan at pamahalaan

 • Aralin 13Ugnayan ng Pamilihan at PamahalaanAng GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!Inihanda ni: ARNEL O. RIVERAwww.slideshare.net/sirarnelPHhistory

 • Balik-aral: Ang pamilihan nagsasaayos ng nagtutunggaliang

  interes ng mamimili at bahay kalakal. Ang mamimili ay bumibili nang marami sa

  mababang presyo samantalang marami namang binibenta ang bahay-kalakal sa mataas na presyo.

  Ang napagkasundunang presyo ng mamimili at bahay-kalakal ay tinatawag na presyong ekwilibriyo.

 • ONCE UPON A TIME!Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at bumuo ng maaaring kahinatnan nito batay sa iyong sariling pagkaunawa. Isulat ang iyong kasagutan sa notebook.Matagal nang magsasaka si Mang Francisco. Isang araw ay nabalitaan niyang ang presyo ng kaniyang produktong palay ay binibili lamang sa murang halaga. Ang presyo ay hindi kayang mabawi kahit puhunan niya sa binhi at fertilizer. Ano kaya ang maaaring mangyari kay Mang Francisco?

 • ONCE UPON A TIME! Ang Gitnang Luzon ay sinalanta ng bagyo. Maraming

  palayan ang nasira. Ano kaya ang maaaring ibunga nito? Dahil sa katatapos pa lamang na bagyo nabalitaan ng

  pamahalaan na maraming mga negosyante ang nanamantala sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo. Ano kaya ang maaaring gawin ng pamahalaan?

  Pamprosesong Tanong:1.Paano ka nakabuo ng maaaring kahinatnan ng

  pangyayari?2.Alin sa mga sitwasyon ang nahirapan kang bumuo ng

  maaaring kahinatnan? Bakit?

 • Nicholas Gregory Mankiw Government can sometimes improve market outcomes.

  Principles of EconomicsBagamat ang pamilihan ay isang organisadong sistemang pang-ekonomiya, may mga pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o market failure. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangan ang pakikialam ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan.

 • Ugnayan ng Kurba ng Suplay at Demand

 • Bagong Presyong Ekwilibriyo Tuwing

  nagkakaroon ng paglipat sa kurba ng suplay o demand, nagkakaroon din ng pagbabago sa presyong ekwilibriyo.

  P

  QD1

  S

  800

  300

  D2

  950

 • Bagong Presyong Ekwilibriyo Ano ang presyong

  ekwilibriyo para sa D1?

  Ano ang presyong ekwilibriyo para sa D2?

  Anong uri ng pagbabago ang naganap sa demand curve?

  800

  300

  P

  QD2

  S

  D1

  950

 • Pagtatakda ng Batas sa Presyo ng Kalakal(Price Control) Kung minsan, itinatakda ng pamahalaan ang presyo ng

  kalakal upang maiwasan ang pang-aabuso sa panig ng nagtitinda o ng mamimili. Price Ceiling ang pinakamataas na presyo na

  maaring ibenta ang produkto. Price Floor ang pinamababang presyo na

  maaring ibenta ang produkto.

 • Upa ng apartment kung walang price control

  P

  QD

  SUpa ng apartment

  800

  300

  Dami ng Nagpapaupa

 • Price Ceiling

  Ang price ceiling na mas mataas sa presyong ekwilibriyo ay walang epekto sa pamilihan. Hindi malulugi ang mga nagtitinda.

  P

  QD

  S

  800

  300

  Price Ceiling1000

 • P

  QD

  S

  800

  Price Ceiling500

  250 400

  Shortage

  Price Ceiling Ang pagtatakda ng

  price ceiling na mas mababa sa presyong ekwilibriyo ang makakaiwas sa pagkalugi ng mga negosyante.

 • Halimbawa 2: Pasahod sa mga ManggagawaD

  QD

  SSahod ng mga mangagawa

  400

  500

  Equilibrium Price

 • Price Floor Ang pagtatakda ng Price

  Floor na mas mababa sa presyong ekwilibriyo ay walang epekto sa presyo ng mga kalakal.

  P

  QD

  S

  400

  500

  Price floor300

 • P

  DD

  S

  400

  Price Floor500

  400 550

  Labor Surplus

  Price Floor Ang pagtatakda ng Price

  Floor na mas mataas sa presyong ekwilibriyo ay magdudulot ng mataas na presyo ng mga kalakal.

 • BuodP

  QD

  S

  400

  Price Floor

  500

  400 550

  Price Ceiling

  300

 • Epekto ng pagkakaroon ng Price Ceiling

  Mabuti: Mababang presyo ng mga bilihin. Kasiguruhan sa mga mamimili.

  Di-mabuti: Pagbaba ng Supply Nagiging dahilan ng Kakulangan Nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mga ilegal na

  pamilihan (black market)

 • Epekto ng pagkakaroon ng Price Floor

  Mabuti: Mas mataas na sahod sa mga manggagawa Mas malaking tubo sa mga nagtitinda

  Di-mabuti: Mas mataas na presyo ng bilihin Maaring maging dahilan ng kalabisan ng kalakal. Mas mababang demand ng mga bilihin

 • Suggested Retail Price (SRP) Presyong itinakda ng pamahalaan para sa isang kalakal. Mahigpit na binabantayan ang mga produkto nakabilang

  sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, asukal, kape, harina, tinapay, itlog, at instant noodles

  Ang patakarang ito ay isang pamamaraan upang mapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang presyo ng nasabing produkto.

 • Price Freeze Pagbabawal sa pagtataas ng presyo sa pamilihan. Ipinatutupad ito ng pamahalaan upang mapigilan ang

  pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto.

  Labag sa Anti- Profiteering Law ang labis na pagpapataw ng mataas na presyo.

 • Price support Ito ay paraan ng pamahalaan na bigyan ng tulong ang

  mga negosyante upang maiwasan ang pagkalugi o mabawasan ang kita.

  Kabilang dito ang mga subsidy, tax exemption o tax deduction, discount at bonus.

  Layunin nito na mapanatili ang mababang halaga ng produksyon upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng bilihin.

 • Seatwork:Sa anong presyo maaring ipataw ang sumusunod:Price ceiling sa unang kurba ng supplyPrice floor sa unang kurba ng supplyPrice ceiling sa ikalawang kurba ng supplyPrice floor sa ikalawang kurba ng supply

 • Sa iyong palagay, ano ang mas madalas

  na mangyari sa mga kalakal sa Pilipinas.

  Nakakatulong ba ito sa ekonomiya ng

  bansa?

  PAGPAPAHALAGA

  TAKDA:

 • References: Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at

  Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House

  De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI

  Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI

  Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI