17. pakikialam ng pamahalaan sa pagpepresyo sa pamilihan

  • View
    505

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The price control and price support

Text of 17. pakikialam ng pamahalaan sa pagpepresyo sa pamilihan

  • 1. Mrs. Maricar C. CaitorTeacher IIIMuntinlupa National High School

2. Gawin ang kurba ng demand atsuplayQs Presyo Qd0 15 16040 30 12080 45 80120 60 40160 75 0 3. Ano ang mangyayari saekwilibriyo kapag angnagbago ng demand osuplay? 4. Ano ang ipinahihiwatig ngcaricature? 5. Ano ang ipinahihiwatig ng caricature 6. Paksa: Pakikialam ngpamahalaan sa pagpepresyoBalangkas ng aralin:1. Patatakda ng pinakamataas na presyo sapagbili ng produkto.2. Pagtatakda ng pinakamababang presyo ngprodukto 7. 8. 9. Pagtatakda ng pinakamataas napresyo sa pagbibili ng produktoR.A. 7581 - Price Act - inaprobahan ngpamahalaan upang maisagawa ng pamahalaanang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin.National Price Coordinating Council ay nabuo satulong Price Act .Layunin: Mabantayan at imonitor ang mgapresyo ng mga produkto pagkatapos maglabasng price ceiling o price control ang pamahalaan. 10. Price Control o Price CeilingIto ang pinakamataas na presyong itinakdang pamahalaan para sa mga uri ng panindao produkto.Ito rin ang price control.Ang ipinailalalim lang sa price control ay angbasic commodities.Isinasagawa lamang ito kapag nasa state ofcalamity ang isang lugar. 11. Price controlItinakda ng pamahalaan na mas mababa sapresyong ekwilibriyo na umiiral sapamilihan.Paraan ng pamahalaan upang ang mgapangunahing mga bilihin ay mabili ng mura.Ang pagtatakda ng pinakamataas na presyoay may epekto sa suplay at demand sapamilihan. 12. Price control20150.25 50 75SD- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -EShortage75 25 = 50 13. 14. Pagtatakda ng pinakamababangpresyo ng produkto Ito ay ang proteksyon na ipinagkakaloob ngpamahalaan para sa mga magsasaka. Layunin tulungan ang mga magsasaka laban sa mgaabusadong middlemen. Itinakda ng pamahalaan para mahikayat ang mgaprodyuser na paramihin ang kanilang mgaprodukto. Ito ang tinatawag na price support o floor price 15. Price support o Floor priceIto ay ang pagtatakda ng pinakamababangpresyo na maaring bilhin ang palay.Isa itong tulong ng pamahalaan o isangsubsidi.Ang pagtatakda ng price support aynakakaapekto sa itinakdang ekwilibriyo. 16. Price support100500- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -400 600 800SDE . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -800 400 = 400Surplus 17. Paano nakikialam angpamahalaan sapagtatakda ng presyo sapamilihan? 18. Bilang mag-aaral, paanomakakatulong ang kaalamansa price control at pricesupport? 19. Analohiya: Punan ang patlang ngtamang sagot.1. Price control : Price ceiling; price support : _______2. Pinakamataas na presyo: price control ;pinakamababang presyo: ______________3. Price support : Prodyuser ; Price control :_______4. Mas mataas sa presyong ekwilibriyo: floor price;Mas mababa sa presyong ekwilibriyo: _________5. Kakulangan : suplayer ; sarplas : ____________ 20. TakdaMaghanda sa pagsusulitMagdala ng graphing paperAno ang mga anyo ng pamilihan?Ipaliwanag ang mga anyo ng ganap nakompetisyon.