PAMILIHAN (RSHS Seniors Project)

  • View
    6.048

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This was made by senior students of Regional Science High School for Region I. Nakasaad dito ang mga ibat-ibang sangay o mga nauukol sa Pamilihan. Ginawa ito nina; April Dumangeng, Vida Casem, Vanz Mago, Omega Jaramilla, Ines Padilla at Rijane Natividad. Ito ay proyekto namin sa Araling Panlipunan na itinutunro ni Gng. Leticia Balanon.

Text of PAMILIHAN (RSHS Seniors Project)

  • 1. Proyekto sa Araling Panlipunan Ipinasa kay: Mrs. Leticia M. Balanon

2. Ipinasa nila: April Y. Dumangeng Victoria Omega Jaramilla Vida Dorothy Casem Rijane Natividad Marienela Ines Padilla Vanz Mago 3. ANG PAMILIHAN 4. Pamilihan Ito ay isang kaayusan kung saan nagkakaroon ng interaksyon ang mga mamimili at nagtitinda upang magpalitan ng produkto. 5. Sa Ekonomiks, kinikilala ang pamilihan na nagsasagaayos ng nagtutunggaliang interes ng mamimili at bahay-kalakal. Ang pagsasaayos ay sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo. 6. ISTRAKTURA NG PAMILIHAN 7. Ang pamilihan ay nauuri sa ganap na kompetisyon at di-ganap na kompetisyon. Ang pag-uuri sa pamilihan ay naaayon sa dami ng mamimili at nagbibili, pagtatakda ng presyo, uri ng mga produkto at kalayaan sa pagpasok at paglabas sa pamilihan. 8. Ganap na Kompetisyon Ang pamilihan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang negosyante ay may lubos na kapangyarihan na makipagkompitensya sa mga kapwa negosyante, at nagtataglay ng mga sumusunod na katangian 9. Marami ang mamimili at nagbibili ng produkto Magkaparehong produkto Libre sa paglabas at pagpasok sa industriya Malayang paggalaw ng mga salik ng produksyon Sapat na kaalaman 10. Sa Pamilihang may ganap na kompetisyon, walang sinuman sa bahay kalakal at mamimili ang maaaring kumontrol sa presyo. Ang presyo ng produkto ay naaayon sa mekanismo ng bilihin sa bunga ng pagkakaroon ng maraming mamimili at nagbibili 11. Di-ganap na Kompetisyon Ang pagkawala ng mahahalagang katangian ng ganap na kompetisyon ang magbibiga-daan sa pamilihan na may di-ganap na kompetisyon, sa pagkakataong ito, may hadlang sa pagpasok ng industriya, may kumukontrol ng presyo, at mabibilang ang dami ng mamimili at nagbibili. 12. Uri ng Di-ganap na Pamilihan -Istraktura ng pamilihan na iisa ang nagbibili ng produkto; ibig sabihin na may iisang prodyuser o negosyante ang kumukontrol ng malaking porsyento ng produksyon sa pamilihan. -Sa kabilang banda, marami namang mga mamimili ang nagnanais sa produktog iyon.Ang produktong tinutukoy ay may kakaibang katangian: (1) walang kagaya sa merkado, (2) isang pangangailangan, (3) at walang diretsong kapalit. MONOPOLYO 13. Kabutihan at di kabutihang taglay ng monopolyo Mahihirapan ang pamahalaan na ipagkaloob ang serbisyo (elektrisidad ,tubig, at iba pa) kung wala ang mga pribadong kumpanya na naging monopolyo ang mga serbisyong nabanggit ay isang palatandaan ng pag-unlad ng kalagayan ng bansa. Ang kapangyarihan ng monopolyo na kontrolin ang suplay ng produkto ay naging dahilan upang ang kalidad ng produkto o serbisyo ay hindi pinagbubuti kahit na anong klase ng produkto ang ipagbili ay tiyak na bibilhin dahil sa walang ibang sa produkto at serbisyo. 14. Batas sa Intellectual Property Rights Copyrights legal na produksyon na ipinagkaloob sa gumagawa at naglalathala sa mga aklat, computer software, video, at komposisyong musical laban sa pangongopya Patent ekslusibong karapatan ng imbentor na magprodus at magbenta ng bagong produkto o makinarya 15. Isang uri ng pamilihan na isang mamimili lamang ang may lubos na kapangyarihan upang kontrolin ang presyo ng isang pamilihan Kabaligtaran ng monopolyo, sa pagkakataong ito, mayroon lamang iisang mamimili ng produkto , marami ang nagsusuplay at nagbibili ng produkto at serbisyo ngunit iisa lamang ang pamilihan MONOPSONY 16. Bumubili ang pamahalaan ng ibat ibang serbisyo para sa gawaing pambayan. Ang doktor, pulis, guro, sundalo, at iba pa ay tanging ang pamahalaan ang nagbabayad sa mga ito para sa pagkakaloob ng serbisyon panlipunan. 17. May maliit na bilang ng bahay kalakal na nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto Ang produkto at serbisyong ipinagbibili ng mga oligapolista ay halos di-nagkakaiba, ang pagkakakilala sa produkto ay sa pamamagitan ng brand name. OLIGOPOLYO 18. Istraktura na pinagsama ang katangian ng monopolyo at ganap na kompetisyon. Ang produkto ay nakikilala sa pamamagitan ng brand name at pagaanunsyo mahalaga ang pagaanunsyo sa istraktura dahil ang mga produkto ay magkakapareho (halimbawa sabong pampaligo at panlaba, toothpaste, shampoo, kendi, kape, deodorant at marami pang iba. MONOPOLISTIC COMPETITION 19. Ibat ibang uri ng Pamilihan 20. Ibat ibang uri ng Pamilihan 21. Meat Section 22. Fish Section 23. Fruit Section 24. Vegetable Section 25. Grocery Store