Aralin 16 iba't ibang anyo ng pamilihan

 • View
  8.613

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Aralin 16 iba't ibang anyo ng pamilihan

 • 1. Aralin 15 Ibat ibang Anyo ng Pamilihan Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 • 2. Balik-aral: TAMA o MALI. 1. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produktong handang ipagbili sa magkakaibang presyo sa isang takdang panahon. 2. Ang pangunahing salik na nakaaapekto sa demand ay ang panlasa ng mga konsyumer. 3. May demand ang isang produkto at paglilingkod kapag ito ay nakatutugon sa isang pangangailangan. 4. Ang pagtaas ng presyo ay magbubunga ng karagdagang demand. 5. Ang gastos ang batayan sa pagtatakda ng presyo ng produktong handang ipagbili.
 • 3. Ano ang pamilihan? Isang kalagayan kung saan may inter- aksyon ang mga mamimili at nagtitinda. Ang mga nagtitinda ay nagpapaligsahan upang mahikayat ang mga mamimili na bumili sa kanila.
 • 4. Istruktura ng Pamilihan Ganap na Kompetisyon Di-Ganap na Kopetisyon Monopoly Monopolistic Competition Oligopoly Monopsony
 • 5. Ganap na Kompetisyon Walang sinumang nagtitinda at mamimili ang maaring magkontrol sa presyo ng kalakal. Ang mga ipinagbibiling produkto ay walang pagkakaiba. Madaling pumasok sa pamilihan ang mga nais magsimula ng negosyo.
 • 6. Di-Ganap na Kompetisyon Anumang kondisyon na hindi kakakitaan ng mga katangian ng ganap na kompetisyon. Monopoly Monopolistic Competition Oligopoly Monopsony
 • 7. Monopoly Isa lang ang nagtitinda sa pamilihan. Ito ang nagtatakda ng presyo at walang magagawa ang mga mamimili.
 • 8. Monopolistic Competition Marami ang nagtitinda ngunit may isang komokontrol sa pamilihan. Maari nitong impluwensyan ang presyo ng kalakal.
 • 9. Oligopoly (Cartel) Marami ang nagtitinda ngunit walang kompetisyon. Ang presyo ng kalakal ay walang pagkakaiba.
 • 10. Monopsony Marami ang nagtitinda ngunit isa o isang grupo lamang ang mamimili. Ang presyo ng kalakal ay nasa kontrol ng bumibili.
 • 11. Buod: Anyo ng Pamilihan Balakid sa Nagtitinda Bilang ng Nagtitinda Balakid sa Mamimili Bilang ng Mamimili Perfect Competition Wala Marami Wala Marami Monopolistic competition Wala Marami Wala Marami Oligopoly OO Kakaunti Wala Marami Monopoly OO Isa Wala Marami Monopsony Wala Marami OO Isa
 • 12. Sa iyong palagay, anong uri ng pamilihan ang nagbibigay ng higit na kapakinabangan sa mga mamimili. Ipaliwanag ang inyong sagot. PAGPAPAHALAGA
 • 13. References: Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI