K-12 Aralin 12 iba't ibang anyo ng pamilihan

  • View
    3.348

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of K-12 Aralin 12 iba't ibang anyo ng pamilihan

Noli Me Tangere

Aralin 12Ibat ibang Anyo ng PamilihanInihanda ni: ARNEL O. RIVERAwww.slideshare.net/sirarnelPHhistory

Ano ang pamilihan?Isang kalagayan kung saan may inter-aksyon ang mga mamimili at nagtitinda.Ang mga nagtitinda ay nagpapaligsahan upang mahikayat ang mga mamimili na bumili sa kanila.

Istruktura ng Pamilihan

Ganap na KompetisyonWalang sinumang nagtitinda at mamimili ang maaring magkontrol sa presyo ng kalakal. Ang mga ipinagbibiling produkto ay walang pagkakaiba.Madaling pumasok sa pamilihan ang mga nais magsimula ng negosyo.

Katangian ng Ganap na KompetisyonMaraming maliliit na konsyumer at prodyuser Magkakatulad ang produkto (Homogenous) Malayang paggalaw ng sangkap ng produksiyon Malayang pagpasok at paglabas sa industriyaMalaya ang Impormasyon ukol sa pamilihan

Di-Ganap na KompetisyonAnumang kondisyon na hindi kakakitaan ng mga katangian ng ganap na kompetisyon.MonopolyMonopolistic CompetitionOligopolyMonopsony

MonopolyIsa lang ang nagtitinda sa pamilihan.Ito ang nagtatakda ng presyo at walang magagawa ang mga mamimili.

Monopolistic CompetitionMarami ang nagtitinda ngunit may isang komokontrol sa pamilihan.Maari nitong impluwensyan ang presyo ng kalakal.

Oligopoly (Cartel)Marami ang nagtitinda ngunit walang kompetisyon.Ang presyo ng kalakal ay walang pagkakaiba.

MonopsonyMarami ang nagtitinda ngunit isa o isang grupo lamang ang mamimili.Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang konsyumer na maimpluwensiyahan ang presyo sa pamilihan. Ang presyo ng kalakal ay nasa kontrol ng bumibili.

Buod:Anyo ng PamilihanBalakid sa NagtitindaBilang ng NagtitindaBalakid sa MamimiliBilang ng MamimiliPerfect CompetitionWalaMaramiWalaMaramiMonopolistic competitionWalaMaramiWalaMaramiOligopolyOOKakauntiWalaMaramiMonopolyWalaIsaOOMaramiMonopsonyOOMaramiWalaIsa

Sa iyong palagay, anong uri ng pamilihan ang nagbibigay ng higit na kapakinabangan sa mga mamimili. Ipaliwanag ang inyong sagot.PAGPAPAHALAGA

References:Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing HouseDe Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHIMateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI