Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

 • View
  360

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  1/85

  http://www.gifs.net/image/Words/Warnings/Warning_1/4025http://www.gifs.net/image/Words/Warnings/Warning_1/4025
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  2/85

  http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/A/257http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/S/274http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/A/257http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/I/265http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/M/269http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/O/271http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/N/270http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/O/271http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/E/261http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/K/267http://www.gifs.net/image/Jobs_and_People/Teachers/Professor_3/11931http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/L/268http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/O/271http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/N/270http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/A/257http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/P/272http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/S/274http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/E/261http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/G/263http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/N/270http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/N/270http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/O/271http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/H/264http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/A/257http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/N/270http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/A/257http://www.gifs.net/image/Alphabets/Colorful/P/272
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  3/85

  Sa pagdating ng

  mga Espanyol sa

  Pilipinas noong1 521, nagsimulaang

  http://www.gifs.net/image/Animals/Primates_and_Monkeys/Big_faced_ape/6330http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  4/85

  mga pagbabago sa

  sistemang

  ekonomiko naginagawa na bago

  pa sila dumating.

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  5/85

  Sinunod nila ang

  Mercantile Doctrine

  sa Pilipinas. Sapaglaganap ng

  liberalismo sa

  Europe

  http://www.gifs.net/image/Animals/Primates_and_Monkeys/Big_faced_ape/6330http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  6/85

  inalis ng Spain ang

  restriksyon sa

  pandaigdigang

  kalakalan ngPilipinas.

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  7/85

  Ang mga daungan

  ay ibinukas sa

  pandaigdigangsasakyang

  pandagat at ang

  mga

  http://www.gifs.net/image/Animals/Primates_and_Monkeys/Big_faced_ape/6330http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  8/85

  Pilipino ay

  pinahintulutang

  umangkat ngproduktong

  agrikultura saibang bansa.

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  9/85

  Ang mga Pilipino ay

  nagsikap gumawa ngmga labis na produkto

  upang matugunan ang

  mga pangangailangan

  ng mga Espanyol.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Primates_and_Monkeys/Big_faced_ape/6330http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  10/85

  Ito ang nagsisilbing

  pambayad ng mga

  Pilipino sa mgaEspanyol.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Primates_and_Monkeys/Big_faced_ape/6330http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  11/85

  Ipinakilala ng mga

  Espanyol ang Reales atbinayaran ang mga

  buwis sapamamagitan ng

  salapi sa halip naprodukto.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Primates_and_Monkeys/Big_faced_ape/6330http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  12/85

  8 Reales-

  bayad ngmga Pilipino.

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  13/85

  Libre-Pilipinong

  naglilingkod sa

  mga Espanyol:

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  14/85

  Sundalo

  Cabeza de

  barangay

  Panganay nilanganak na lalaki

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  15/85

  Anim na piso-

  bayad ng

  mga tsino.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  16/85

  Dalawangreales- bayad

  ng mga sangley

  mestizo

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  17/85

  Sangley Mestizo-

  tawag sa isang tao

  kapag ang ama ayisang tsino at

  pilipino naman ang

  ina

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  18/85

  Ipinatupad ngmga Espanyol

  ang:

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  19/85

  Sistemang RealesCompras- kailangang

  maglaan ang isang

  pueblo ng ilang bahagi

  sa produkto nito upangipagbili sa pamahalaan.

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  20/85

  Pagkatapos ay

  iniimbak sa

  bodega upangiluwas ng mga

  galyon sa

  Acapulco Mexico

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  21/85

  MgaSuliranin:

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  22/85

  Hindi pinapayagang

  bumili ng produktoang sinumang

  pribadong tao kung

  wala pang realescompras.

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  23/85

  Kailangang magbigay ng

  kontribusyon sa simbahanang mga Pilipino tuwing

  may pista at iba pangokasyon at binibigay ito sa

  Pueblos Caja deCommunidad.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  24/85

  May mga illegal na

  buwis na ipinapatawang mga alkalde at

  pari sa mga Pilipino

  tulad ng bigas, manok,gulay at iba pa.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  25/85

  May mga

  pagkakataon din nahindi na nagbabayad

  ang mga alkalde sa

  produktong kanilangbinili.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  26/85

  SistemangPolo YServicios-inoobliga

  ang lahat ngkalalakihang may

  edad 16 hanggang

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  27/85

  60 na magtrabaho

  para sa

  pamahalaan nangwalang bayad sa

  loob ng 40 araw.

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  28/85

  KALAKALANG

  GALYON

  (16 SIGLO

  HANGGANG1815)

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790http://www.gifs.net/image/Jobs_and_People/Teachers/Professor_3/11931http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  29/85

  Ang mga

  pangunahing

  produkto ng

  Galyon:

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  30/85

  Seda- mula sa China

  Metal- galing sa

  IndiaIba pang produkto-

  galing sa Persia

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  31/85

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  32/85

  Ito ang pagpalitan

  ng kalakal sa

  pagitan ng

  Maynila atAcapulco, Mexico.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  33/85

  Produktong

  galing sa Pilipinas

  ay piling pili

  lamang tulad ng:

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  34/85

  Tabako

  Asukal

  Niyog

  Ginto

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  35/85

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  36/85

  PAGLAGO

  NGPLANTASYON

  http://www.gifs.net/image/Jobs_and_People/Teachers/Professor_3/11931http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790http://www.gifs.net/image/Jobs_and_People/Teachers/Professor_3/11931http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  37/85

  Sa panahon ni

  Gobernador-heneralJose Basco Y Vargas,nagkaroon ng plano

  para sa ekonomiyang Pilipinas.

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  38/85

 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  39/85

  Ipinakilala ang

  pagtatanim ng bulak

  at mga sangkap tuladng paminta at

  cinnamon at

  http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790http://www.gifs.net/image/Animals/Insects/Ants_go_up/5790
 • 8/22/2019 Pamilihan Sa Panahon Ng Mga Espanyol

  40/85

  pinahintulutan ang

  pagkakaroon ng

  pla