Pamilihan AP IV

  • View
    37

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Pamilihan AP IV

  1. 1. BALIK-ARALANO-ANO ANG DIGRI NG ELASTISIDAD?
  2. 2. ESTRAKTURA NG PAMILIHANKAAYUSANG NAGKAKAROON NGINTERAKSYON ANG MGAMAMIMILI AT NAGTITINDA UPANGMAGPALITAN NG IBAT-IBANGBAGAYNauuri sa Ganapat hindi ganap nakompetisyonNaayon sa dami ng nagbibiliat mamimili
  3. 3. MAGKAKATULAD ANG PRODUKTO MALAYANG PAGGALAW NGSALIK NG PRODUKSYONMARAMI ANG NAGBIBILI ATMAMIMILI NG PRODUKTOPWERSA NG DEMAND AT SUPPLY ANGNAGTATAKDA NG PRESYO