of 16 /16
Ibang Paraan ng Pagtatano ng Ni: G. Arnel B. Clavero Jr.

Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mga Kaparaanan sa maayos na pagtatanong at pagsagot sa mga tanong

Text of Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Page 1: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Iba’t Ibang Paraan ng PagtatanongNi: G. Arnel B. Clavero Jr.

Page 2: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Pagkatapos matalakay ang unang aralin tungkol sa mga alamat, isang mag-aaral ang nagkaroon ng interes na malaman pa ang ilang bagay patungkol dito. Nagtanong siya sa kanilang guro upang madagdagan pa ang kanyang nalalaman sa paksa. Basahin natin ang naging usapan nila.

Basahin at Suriin:

Page 3: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Kaye: Ma’am, puwede po bang magtanong?

Bb. De Jesus: Oo naman, Kaye. Natutuwa ako sa mga batang nagtatanong sapagkat kapag nagtatanong ang isang tao’y nangangahulugan itong nag-iisip siya.

Kaye: Sino po ba ang unang-unang dapat magpahalaga sa ating mga alamat at paano?

Page 4: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Bb. De Jesus: Tayong mga Pilipino ang dapat unang-unang magpahalaga sa ating mga alamat, Kaye. Mangyayari lamang ito kung patuloy itong tatangkilikin at babasahin ng mga tao lalo na ng kabataang tulad mo.

Kaye: Gagawin ko po ang magagawa ko para makatulong sa pagpapalaganap ng mga alamat.

Page 5: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Bb. De Jesus: Totoo ba ‘yan, Kaye?

Kaye: Opo, Ma’am. At ang una kong gagawin, kukumbinsihin ko ang lahat ng mga kaklase kong magbasa o magsulat ng kanilang mga alamat.

Page 6: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Naging maayos ang usapan nila at naliwanagan si Kaye dahil na rin sa maayos niyang pagtatanong at maayos ding pagsagot ng guro sa kanyang mga tanong. Pansinin ang pagkakabuo ng mga tanong na may salungguhit.

Page 7: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong

Page 8: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

1. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng

dalawang salitang pananong.

a.Ang salitang pananong ay nasa unahan at ang ikalawa’y nasa ibang bahagi ng pangungusap.

Halimbawa: Tanong: Sino ang nagtanong ng ano?Sagot: a. Si Kaye ang nagtanong sa guro.

b. Tinanong niya kung paano dapat mapahalagahan ang ating alamat.

Page 9: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

1. Mga tanong na humuhingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang salitang pananong.

b. Ang dalawang salitang pananong ay kapwa nasa unahan at pinag-ugnay ng at.Halimbawa:Tanong: Saan at Kailan natin dapat palaganapin ang alamat?Sagot: a. Sa buong bansa dapat palaganapin ang alamat.

b. Ngayon na natin simulang palaganapin ang mga alamat.

Page 10: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Pagsasanay:

• Bumuo ng tanong patungkol sa dahilan ng paglaganap ng diskriminasyon sa bansa at paraan upang malutas ito.

• Bumuo ng tanong patungkol sa taong makatutulong at panahong pinakamainam na lutasin ang ganitong problema.

Page 11: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Maaari rin namang paghiwalayin ang mga tanong sa mga naunang halimbawa.

Sino ang nagtanong sa guro? Ano ang

kanyang itinanong?

Saan natin dapat palaganapin ang

mga alamat? Kailan dapat ito

simulan?

Page 12: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Halimbawa:

• Maaari bang magtanong? / Maaari po bang magtanong?

• Puwede (po) bang bigyan n’yo po ako ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga alamat?

2. Mga tanong na magagalang at nagsasaad ng pakikiusap

Page 13: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

3. Mga tanong na signal o hudyat ng atensiyon at interes sa sinabi ng kausap.

Madalas, sa isang usapan, may pagkakataong tayo’y nakapagtatanong subalit ang mga tanong na ito’y hindi naman talaga nangangailangan ng sagot, bagkus ay isa lamang paraan ng pagbibigay-reaksyon upang maipakitang tayo’y nakikinig, may interes sa sinasabi ng iba, sumasang-ayon, o kaya nama’y nagpapakita ng ilang layuning katulad ng sumusunod:

Page 14: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

1.Mga tanong na signal o hudyat ng atensiyon at interes sa sinabi ng kausap. May kasama itong intonasyon na naghahayag ng interes.

Pahayag: Nagsisimula na akong magbasa ng mga alamat.

Tanong: Talaga? (naninigurado)Pahayag: Iipunin ko ang mga alamat

na iyan para mabasa mo rin.Tanong: Totoo? (naniniyak)

Page 15: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

b. Mga tanong na humihingi pa ng ibang impormasyon mula sa kausap. Pinaiikli rin ang ganitong tanong.

Pahayag: Naghahap ako ng mga alamat.

Tanong: Bakit? (ka naghahanap ng alamat)?

Pahayag: Tingnan mo ito.Tanong: Bakit (ko iyan

titingnan)?

Page 16: Iba't Ibang Paraan Ng Pagtatanong

Pagsagot sa mga Pagsasanay

Sagutin ang mga sumusunod sa inyong aklat

• Madali Lang ‘Yan, Pahina 135• Subukin Pa Natin,Pahina 136• Tiyakin Na Natin, mga pahina 136 - 137