of 18 /18
Ilagay sa tamang kolum ang mga panuntunan kung pangkaligtasan o pangkalusugan. Pangkaligtasa ng Panuntunan Pangkalusugan g Panuntunan

Paraan Ng Pagtatanim

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grade VI EPP Agriculture

Text of Paraan Ng Pagtatanim

Tuwirang Pagtatanim

Ilagay sa tamang kolum ang mga panuntunan kung pangkaligtasan o pangkalusugan.Pangkaligtasang PanuntunanPangkalusugang Panuntunan Maghugas ng mga kamay pagkatapos gumawa. Gumamit ng angkop at nasa maayos na kagamitan Magsuot ng angkop na kasuotan. Ituon ang pansin sa ginagawa.

Linisin at itago ang kagamitan sa ligtas na lugar. Magtakip ng bibig at ilong kung gumagamit ng pamatay kulisap at peste. Gamitin ang mga matatalas at matutulis na kagamitn nan buong ingat.

paraantuwirandi-tuwiranAno ang dalawang pamamaraan ng pagtatanim?PangkatangGawainPangkat IPaano isinasagawa ang tuwirang pamamaraan ng pagtatanim?Pangkat IIPaano isinasagawa ang di-tuwirang pamamaraan ng pagtatanim?Pangkat IIIBakit kailangang pangalagaan ang mga punla?Pangkat IVPaano ang wastong pangangalaga ng mga punla?tuwirang pagtatanimdi-tuwirang pagtatanimLagyan ng / kung tama ang pangungusap, X kung hindi naman.__1. May dalawang paraan ang pagtatanim ng halaman.__2. Ang tuwirang pagtatanim ay payak at madali.__3. Ang punla ay inililipat sa tanghali upang hindi malanta.__4. Diligin ang mga punla sa dapit hapon.__5. Maglaan ng sapat na agwat para sa mga halamang itatanim.