of 10 /10
Mga Paraan ng Matalinong Mamimili 1. Isaayos at itala ang bilihin ayon sa kahalagahan 2. Suriin ang kondisyon ng gamit bago bilhin. 3. Huwag bumili ng gamit na hindi kailangan. 4. Iwasan ang pagbili ng mga gamit na second hand. 5. Lagyan ng hangganan ang pamimili sa presyo. 6. Magtanung-tanong ng halaga sa ibang tindahan. 7. Piliin ang wastong panahon ng pagbili. 8. Piliin kung saan mahusay mamili. Masusing namimili sa mga pagpipilian. Tinitignan ng mabuti ang mga sangkap, presyo at kalidad. Marunong humanap ng kapalit na produkto na makatutugon din sa pangangailangan.

Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Embed Size (px)

Text of Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Page 1: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Mga Paraan ng Matalinong Mamimili

1. Isaayos at itala ang bilihin ayon sa kahalagahan2. Suriin ang kondisyon ng gamit bago bilhin.3. Huwag bumili ng gamit na hindi kailangan.4. Iwasan ang pagbili ng mga gamit na second hand.5. Lagyan ng hangganan ang pamimili sa presyo.6. Magtanung-tanong ng halaga sa ibang tindahan.7. Piliin ang wastong panahon ng pagbili.8. Piliin kung saan mahusay mamili.

MapanuriMasusing namimili sa mga pagpipilian.Tinitignan ng mabuti ang mga sangkap, presyo at kalidad.Naghahanap ng mga

AlternatiboMarunong humanap ng kapalit na produkto na makatutugon din sa pangangailangan.

Page 2: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Hindi NagpapadayaAlerto at laging handang itama ang mga pagkakamali ng nagtitinda.

MakatwiranPagsasaalang-alang ang presyo at kalidad ng isang bagay. Isinasaisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagbili ng produkto.Hindi nagbibigay ng presyo nang wala sa katwiran.

Sumusunod sa badyetHindi nagpapadala sa popolaridad ng produkto.Tinitimbang kung kinakailangan niya ito o hindi.

Hindi nagpapadala sa anunsiyoAng kalidad dapat ang tinitignan hindi ang kagandahan ng pagaanunsyo.Hindi nagpapanic-buying.

Page 3: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Produktibong PagkonsumoAng pag konsumo ay maituturing na produktibo kapag ang isang produkto ay ginagamit o kinukunsumo upang makabuo ng iba pang kapaki-pakinabang na produkto.

Tuwirang PagkonsumoSa Pag-konsumo ng produkto at paglilingkod ito ay tuwiran o daglian kapag ang taong gumamit ay nasisiyahan kaagad o natamo kaagad ang kaniyang mga panga-ngailangan.

Page 4: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Maaksayang PagkonsumoKapag ang pagkonsumo ay

sobra kungIhambing sa kaniyang pangangailangan o kagustuhan ito ay nagiging maaksaya.

Mapanganib o nakakapinsalang

PagkonsumoNakakapinsala ang

pagkonsumo kapag ito ay maaring maging banta sa kalusugan ng isang tao.

Page 5: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Ang pag-konsumo ay lantad kapag gumagamit lamang ng mga produktong mamahalin kapag may ibang taong kaharap o bumibili ng mga gamit na mahal kahit hindi kaya

Lantad na Pag-konsumo PresyoIto ay tumutukoy sa halaga

ng mga produkto at paglilingkod sa pamamagitan ng pag-alam sa presyo mababatid ang kakayahang bumili ng isang mamimili.

KitaIto ay tumutukoy sa salaping

tinatanggap ngmanggagawa katumbas ng ginawang produkto at paglilingkod.

Page 6: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Mga Paraan ng Matalinong Mamimili

1. Isaayos at itala ang bilihin ayon sa kahalagahan2. Suriin ang kondisyon ng gamit bago bilhin.3. Huwag bumili ng gamit na hindi kailangan.4. Iwasan ang pagbili ng mga gamit na second hand.5. Lagyan ng hangganan ang pamimili sa presyo.6. Magtanung-tanong ng halaga sa ibang tindahan.7. Piliin ang wastong panahon ng pagbili.8. Piliin kung saan mahusay mamili.

PAGKONSUMOAy isang mahalagang

gawain sa ekonomiya ng isang bansa sapagkat ang pagkonsumo ang nag-bibigay katuturan sa produksyon

MapanuriMasusing namimili sa mga pagpipilian.Tinitignan ng mabuti ang mga sangkap, presyo at kalidad.Naghahanap ng mga

AlternatiboMarunong humanap ng kapalit na produkto na makatutugon din sa pangangailangan.

Page 7: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Hindi NagpapadayaAlerto at laging handang itama ang mga pagkakamali ng nagtitinda.

MakatwiranPagsasaalang-alang ang presyo at kalidad ng isang bagay. Isinasaisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagbili ng produkto.Hindi nagbibigay ng presyo nang wala sa katwiran.

Sumusunod sa badyetHindi nagpapadala sa popolaridad ng produkto.Tinitimbang kung kinakailangan niya ito o hindi.

Hindi nagpapadala sa anunsiyoAng kalidad dapat ang tinitignan hindi ang kagandahan ng pagaanunsyo.Hindi nagpapanic-buying.

Page 8: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Produktibong PagkonsumoAng pag konsumo ay maituturing na produktibo kapag ang isang produkto ay ginagamit o kinukunsumo upang makabuo ng iba pang kapaki-pakinabang na produkto.

Tuwirang PagkonsumoSa Pag-konsumo ng produkto at paglilingkod ito ay tuwiran o daglian kapag ang taong gumamit ay nasisiyahan kaagad o natamo kaagad ang kaniyang mga panga-ngailangan.

Page 9: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Maaksayang PagkonsumoKapag ang pagkonsumo ay

sobra kungIhambing sa kaniyang pangangailangan o kagustuhan ito ay nagiging maaksaya.

Mapanganib o nakakapinsalang

PagkonsumoNakakapinsala ang

pagkonsumo kapag ito ay maaring maging banta sa kalusugan ng isang tao.

Page 10: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili

Ang pag-konsumo ay lantad kapag gumagamit lamang ng mga produktong mamahalin kapag may ibang taong kaharap o bumibili ng mga gamit na mahal kahit hindi kaya

Lantad na Pag-konsumo PresyoIto ay tumutukoy sa halaga

ng mga produkto at paglilingkod sa pamamagitan ng pag-alam sa presyo mababatid ang kakayahang bumili ng isang mamimili.

KitaIto ay tumutukoy sa salaping

tinatanggap ngmanggagawa katumbas ng ginawang produkto at paglilingkod.

Page 11: Mga Paraan Ng Matalinong Mamimili