Click here to load reader

Paraan at Paggamit Ng Keyboard

  • View
    753

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Paraan at Paggamit Ng Keyboard

Tukuyin ang bahagi ng kompyuter na inilalarawan ng bawat pangungusap.1.

5/15/12

Ito ang nagsisilbing pinakautak ng kompyuter. Sagot: CPU

5/15/12

2. Dito makikita ang mga datos o anumang impormasyon na nanggagaling sa CPU. Ito ay maihahalintulad sa telebisyon. Sagot: monitor

5/15/12

3. Ito ay ginagamit panturo sa ibat ibang bahagi ng screen. Sagot: mouse

5/15/12

4. Ito ay tulad ng makinilya na nagtataglay ng mga numero, mga titik sa alpabeto, simbolo, at iba pang mga keys. Sagot: keyboard

5/15/12

talasalitaan Alphanumeric Special

keys

keys Movement keys Numeric keys

5/15/12

Alphanumeric keys

Mga titik ng alpabeto at mga bantas na nasa tatlong hanay ng keyboard

5/15/12

talasalitaanAlphanumeric Special

keys

keys Movement keys Numeric keys

5/15/12

Special keysBinubuo

ng mga command keys, special purpose keys at movement keys

5/15/12

talasalitaanAlphanumeric Special

keys

keys Movement keys Numeric keys

5/15/12

Movement keysKinabibilangan

ng arrow keys, Home/End at Page Up/Page Down

5/15/12

talasalitaanAlphanumeric Special

keys

keys Movement keys Numeric keys

5/15/12

numeric keysGinagamit

sa pagganap ng mathematical operations

5/15/12

Paraan at paggamit ng

keyboardClick to edit Master subtitle style

5/15/12

5/15/12

Alphanumeric keysMga

titik ng alpabeto at mga bantas na nasa tatlong hanay ng keyboard tawag sa ayos ng mga keys

QWERTY

Karagdagang keys sa alphanumeric

5/15/12

Tab ikinikilos ng tab key ang cursor mga ilang espasyo pakanan Lock Sinasara nito ang alphabet keys upang makapaglimbag ng malalaking titik lamang Bar mahaba at manipis na key sa ibabang linya ng mga titik. Ginagamit sa paglalagay ng

Caps

Space

Karagdagang keys sa alphanumericBack

5/15/12

Space binubura nito ang karakter sa kaliwa ng cursor Key ginagamit upang makababa sa susunod na linya ng ginagawang dokumento habang nagtitipa

Enter

5/15/12

Numeric keysParang

calculator

Mahalaga

sa pagganap ng mathematical operations

5/15/12

FUNCTION KEYS Nakahanay

sa itaas ng

keyboardNatatatakan

ng titik F bilang 1 hanggang 12 upang maisagawa ang isang command ng madalian

Nakakatulong

5/15/12

SPECIAL KEYSA. B. C.

Special Purpose Keys Command Keys Movement Keys

5/15/12

A. Special Purpose KeysDelete

Key ginagamit upang burahin ang karakter sa kanan ng cursor Key escape key; ginagamit sa pagkansela ng menu o dialog box Screen maililimbag ang larawang kinuha

Esc

Print

5/15/12

SPECIAL KEYSA. B. C.

Special Purpose Keys Command Keys Movement Keys

B. Command Keys

5/15/12

Shift Keys kapag idiniin kasama ang alphanumeric keys, malaking titik ang maililimbag sa ginagawang dokumento o Control Keys ang kombinasyon ng kontrol at ibang key ay magbibigay ng shortcut para sa menu commands o alternate keys gumaganap ito ng tungkulin gaya ng Ctrl key. Ang Alt + kombinasyon ng ibang key ay nakakatulong na gumawa sa menu at dialog box

Ctrl

Alt

5/15/12

SPECIAL KEYSA. B. C.

Special Purpose Keys Command Keys Movement Keys

C. Movement Keys Arrow

5/15/12

Keys nagpapagalaw ng cursor pataas o pababa sa isang linya, pakaliwa o pakanan ng isang karakter o espasyo ginagamit ang home sa pagpapakilos ng linya papunta sa unahan ng dokumento. Ang end ang nagpapakilos sa cursor papuntang dulo Up/ Page Down ginagamit kung gustong puntahan ang nauna o susunod na pahina o screen

Home/End

Page

5/15/12

Pangkatang gawainKulayan

ang mga sumusunod na bahagi ng keyboard.

Alphanumeric keys dilaw Keys berde keys - orange

Functions Numeric

5/15/12

***Burahin Itipa

o alisin ang sobrang e sa salitang Keeyboard. ang iyong pangalan sa malalaking titik. ang unang salita ng pangungusap.

Ipasok

Pagtambalin ang mga keys sa Hanay A at ang pagkakakilanlan nito sa Hanay B. Isulat sa ang titik ng tamang sagot. Hanay A1.

5/15/12

Hanay B

ESC a. mga keys na may titik na F at bilang 1-12 Space Bar b. ginagawang malaki ang mga titik kapag pinindot ang key nito Delete c. ginagamit upang kanselahin ang menu sa dialog box

2.

3.

4.

Caps Lock d. binubura ang karakter sa kanan ng cursor Function Keys e. nadadagdagan ang espasyo pakanan

5.

5/15/12

TAKDANG ARALINIguhit

sa isang long bond paper ang isang keyboard.

Search related