Click here to load reader

Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

  • View
    1.209

  • Download
    24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Text of Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Ibat ibang Paraan ng Pagpapahayag

Ibat ibang Paraan ng PagpapahayagPAGPAPAHAYAGPARAAN UPANG IPAGBIGAY-ALAM SA MADLA ANG ISANG BAGAYPaglalahadLAYUNIN MAGPALIWANAG SA ISANG PARAANG MALINAW, SAPAT AT WALANG TIYAK NA PAGKILING

Paglalahad nagbibigay-kaalaman

nagbibigay-kahulugan

PaglalahadTANDAAN malawak na kaalaman sa paksa pagpapaliwanag sa kahulugan malinaw at maayos na pagpapahayag kawalan ng pagkiling

PaglalahadHALIMBAWA:BalitaProsesopagpapakahulugan

PagsasalaysayLAYUNIN MAIPAHAYAG NANG MAAYOS AT MAGKASUNOD-SUNOD ANG PANGYAYARIPagsasalaysay nagkukwento

pag-uugnay ng mga pangyayari

flashbackPagsasalaysayTANDAAN pamagat na di-karaniwan balangkas kawili-wiling simula at kapana-panabik na wakas tuwirang pag-uusap

PagsasalaysaySANGKAP oryentasyon layunin at suliranin hakbang sa paglutas ng suliranin resolusyon coda PagsasalaysayHALIMBAWA:Maikling KwentoNobela

PaglalarawanLAYUNIN MAKABUO NG MALINAW NA LARAWAN SA IMAHINASYON NG MAMBABASA O NAKIKINIG Paglalarawan nagpapakita ng hugis, kabuuan o kaanyuan

salitang panlarawan

larawang diwa o imahen PaglalarawanTANDAAN mabubuting sangkap upang makabuo nang maayos at malinaw na larawan tama at angkop na mga salita

mapagalaw ang imahinasyon

PaglalarawanDALAWANG URI:1. KARANIWAN2. MASINING

PaglalarawanKARANIWAN obhektibong paglalarawan malinaw na larawan walang kaugnayan sa sariling kuro-kuro

PaglalarawanHALIMBAWA:Napakataba ni Yogi.Galit na galit si Teban nang pumasok siya sa pinto.Ang sikip sa Divisoria tuwing panahon ng pasko.

PaglalarawanMASINING subhektibong paglalarawan napupukaw ang imahinasyon higit sa nakikita ng mata nagbibigay-kulay, tunog, galaw at matinding damdamin

PaglalarawanHALIMBAWA:Si yogi ay tila lobong hindi na maaaring lagyan ng hangin sapagkat maaari na itong pumutok.

PaglalarawanHALIMBAWA:Umuusok na ang tainga at ilong ni Teban nang siyay pumasok sa pinto.

PaglalarawanHALIMBAWA:Hindi mahulugan ng karayom ang Divisoria tuwing darating na ang simoy ng Pasko.

PangangatwiranLAYUNINmapatunayan ang katotohanan ng ipinahayag at pinaniniwalaan ipatanggap sa nakikinig o bumabasa ang katotohanang iyon PangangatwiranTANDAAN may sapat na kaalaman sa paksa

maibatay sa katotohanan

PangangatwiranKAYARIAN: panimula pagpapaliwanag reputasyon konklusyonPangangatwiranHALIMBAWA:Batay sa pag-aaral ni Bloomberg, ang pagkain ng almusal ay mabuti para sa ating katawan. Kaugnay nito, nararapat lamang na araw-araw tayong kumain ng almusal.

Search related