of 27 /27

Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Text of Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Page 1: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag
Page 2: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Iba’t ibang Paraan ng

Pagpapahayag

Page 3: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PAGPAPAHAYAG

PARAAN UPANG IPAGBIGAY-ALAM SA MADLA ANG ISANG

BAGAY

Page 4: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Paglalahad

Pagsasalaysay

Paglalarawan

Pangangatwiran

Pagpapahayag

Page 5: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalahadLAYUNIN MAGPALIWANAG SA ISANG PARAANG MALINAW, SAPAT AT WALANG TIYAK NA PAGKILING

Page 6: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Paglalahad nagbibigay-kaalaman

nagbibigay-kahulugan

Page 7: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalahadTANDAAN

malawak na kaalaman sa paksa

pagpapaliwanag sa kahulugan malinaw at maayos na

pagpapahayag kawalan ng pagkiling

Page 8: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalahadHALIMBAWA:BalitaProsesopagpapakahulugan

Page 9: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PagsasalaysayLAYUNIN MAIPAHAYAG NANG MAAYOS AT MAGKASUNOD-SUNOD ANG PANGYAYARI

Page 10: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Pagsasalaysay nagkukwento

pag-uugnay ng mga pangyayari

flashback

Page 11: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PagsasalaysayTANDAAN

pamagat na di-karaniwan balangkas kawili-wiling simula at

kapana-panabik na wakas tuwirang pag-uusap

Page 12: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PagsasalaysaySANGKAP oryentasyon layunin at suliranin hakbang sa paglutas ng suliranin resolusyon coda

Page 13: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PagsasalaysayHALIMBAWA:Maikling KwentoNobela

Page 14: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanLAYUNIN MAKABUO NG MALINAW NA LARAWAN SA IMAHINASYON NG MAMBABASA O NAKIKINIG

Page 15: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

Paglalarawan nagpapakita ng hugis,

kabuuan o kaanyuan

salitang panlarawan

larawang diwa o imahen

Page 16: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanTANDAAN

mabubuting sangkap upang makabuo nang maayos

at malinaw na larawan tama at angkop na mga salita

mapagalaw ang imahinasyon

Page 17: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanDALAWANG URI:

1. KARANIWAN2. MASINING

Page 18: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanKARANIWAN obhektibong paglalarawan

malinaw na larawan

walang kaugnayan sa sariling kuro-kuro

Page 19: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanHALIMBAWA:Napakataba ni Yogi.Galit na galit si Teban nang pumasok siya sa pinto.

Ang sikip sa Divisoria tuwing panahon ng pasko.

Page 20: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanMASINING

subhektibong paglalarawan napupukaw ang imahinasyon higit sa nakikita ng mata nagbibigay-kulay, tunog, galaw at matinding damdamin

Page 21: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanHALIMBAWA:Si yogi ay tila lobong hindi na maaaring lagyan ng hangin sapagkat maaari na itong pumutok.

Page 22: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanHALIMBAWA:Umuusok na ang tainga at ilong ni Teban nang siya’y pumasok sa pinto.

Page 23: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PaglalarawanHALIMBAWA:Hindi mahulugan ng karayom ang Divisoria tuwing darating na ang simoy ng Pasko.

Page 24: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PangangatwiranLAYUNINmapatunayan ang katotohanan ng ipinahayag at pinaniniwalaan ipatanggap sa nakikinig o bumabasa ang katotohanang iyon

Page 25: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PangangatwiranTANDAAN

may sapat na kaalaman sa paksa

maibatay sa katotohanan

Page 26: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PangangatwiranKAYARIAN: panimula pagpapaliwanag reputasyon konklusyon

Page 27: Iba’t Ibang Paraan Ng Pagpapahayag

PangangatwiranHALIMBAWA:Batay sa pag-aaral ni Bloomberg, ang pagkain ng almusal ay mabuti para sa ating katawan. Kaugnay nito, nararapat lamang na araw-araw tayong kumain ng almusal.