ARALIN 14: IBA PANG GAWAIN NG PAMAHALAAN PARA SA KABUTIHAN NG LAHAT

  • View
    1.879

  • Download
    42

Embed Size (px)

Text of ARALIN 14: IBA PANG GAWAIN NG PAMAHALAAN PARA SA KABUTIHAN NG LAHAT

PowerPoint Presentation

ARALIN 14IBA PANG GAWAINNG PAMAHALAANPARA SA KABUTIHAN NGLAHAT

ANO ANG MGA PROYEKTO NG PAMAHALAANSA INYONG LUGAR ?

ALAMIN MOPAGLILINGKOD SA MGA BATA AT MATATANDABATAS REPUBLIKA BILANG 7610

BATAS REPUBLIKA BILANG 7432

BATAS REPUBLIKA BILANG 7610Batas na nagbabawal ng pang aabuso at pagtatrabaho Sa mga bata na wala pang 18 na taong gulang.

DOJchrdswdMga kagawarang tumutulong sa mga batang naaapi.Department of Social WelfareAnd DevelopmentCommission onHuman rightsDept. ofJustice

BATAS REPUBLIKA BILANG 7432Kilala rin sa taguringSenior Citizen Act of 1992, angBatas Republika Blg. 7432ay naglalayong tiyakin na ang mga senior citizen, o mga indibidwal edad 60 pataas, ay nabibigyan ng karampatang serbisyo ng gobyerno at lipunan alinsunod sa isinasaad ng Konstitusyon ng Pilipinas. Layunin ng batas na ito na magkaroon ng malawakang programa at polisiya na kapaki-pakinabang sa mga senior citizen.

PABAHAY

May mga ahensiyang tumutulong sa proyektong pabahay ng pamahalaan.GSISSSSPAG-IBIGNHAGOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEMSOCIAL SECURITYSYSTEMPAGTUTULUNGAN SA KINABUKASAN: IKAW, BANGKO, INDUSTRIYA AT GOBYERNONATIONAL HOUSING AUTHORITY

PAGTULONG SA MGA BIKTIMA NG KALAMIDAD

BAGYO

SUNOG

BAHA

LINDOLPAGPUTOKNGBULKAN

LANDSLIDETSUNAMI

AHENSYANG TUMUTULONG:NDRRMCNational Disaster Risk Reduction andManagement CouncilMMDAMetro Manila Development AuthorityPAGASAPhilippine Astronomical Geophysical and Astronomical Services Administration

TRANSPORTASYONATKOMUNIKASYONDPWHAhensya:Department of Public Works and Highways

LTOLand TransportationOffice

MALINIS AT MAAYOS NA PAGKAINNFANational FoodAuthority

BFADBureau of FoodsAnd Drugs

PAGTULONG SA MGA TAONG MAY KAPANSANANNCDANational Council on Disability Affairs

PWDsPersons with Disabilities

20

REPUBLIC ACT NO. 7277BATAS PAMBANSA BLG. 344

REPUBLIC ACT NO. 7277AngBatas Republika 7277, higit na kilala sa taguringMagna Carta for Persons with Disability(Magna Carta para sa mga Taong May Kapansanan), ay pinagtibay upang isulong ang mga karapatan ng mga mamamayang may kapansanan. Kasama ang mga susog na ginawa ngBatas Republika 9442at mga takda ngKautusang Tagapagpaganap Blg. 437, tinitiyak ng batas na ito ang pagpapatupad ng mga hakbang kaugnay ng rehabilitasyon at pagtiyak sa pansariling pag-unlad ng mga taong may kapansanan upang manatili sila bilang produktibong mga kasapi ng lipunan.

BATAS PAMBANSA BLG. 344AN ACT TO ENHANCE THE MOBILITY OF DISABLED PERSONS BY REQUIRING CERTAIN BUILDINGS, INSTITUTIONS, ESTABLISHMENTS AND PUBLIC UTILITIES TO INSTALL FACILITIES AND OTHER DEVICES.

PANGKATANGGAWAIN

Gumawa ng makulay na poster na nagpapakita ng ibat ibang sitwasyon ng pagtulong ng pamahalaan sa mga nasalanta ng kalamidad.