Click here to load reader

YUNIT III ARALIN 2:Mga Antas ng Pamahalaan

  • View
    958

  • Download
    129

Embed Size (px)

Text of YUNIT III ARALIN 2:Mga Antas ng Pamahalaan

Slide 1

Editha T.HonradezPasolo Elementary SchoolPasolo Valenzuela CityMga Antas ng Pamahalaan

Yunit III Aralin 2:

May mga pagkakataong mabagal ang pagtugon o hindi agad natutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng kaniyang mga mamamayan. Ano kaya ang maaaring dahilan nito? May kinalaman kaya ang uri ng pamahalaan sa bagal o bilis ng pagtugon sa pangangailangan?

Ang pamahalaan ng Pilipinas ay maaaring hatiin ayon sa kung gaano kalawak ang sakop ng pangasiwaan ng mga namumuno. Kung ang sakop nito ay mga lalawigan, lungsod, bayan, at barangay, ito ay nasa antas na lokal na pamahalaan. Ang buong bansa naman ay nasa antas na pambansa.

Ang Pangulo ang may pangkalahatang pangangasiwa sa mga pamahalaang lokal sa pamamagitan ng Kagawaran ng Interyor at Lokal na Pamahalaan o Department of the Interior and Local Government

Sa buong Metro Manila, ang Pateros na lamang ang hindi lungsod sapagkat hindi nito kayang tugunan ang isang pamantayan ng konbersiyon ng isang bayan para maging lungsod. Ito ay ang sukat ng lupa nito. Maliit ang lupa na sakop ng bayan para maging lungsod.

Ang mga lalawigan, lungsod, at bayan ay hindi maaaring baguhin kung walang batas na pinagtibay para dito. Kailangan din itong may pagsang-ayon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng isang halalan.

Sa paglikha naman ng barangay, ang sangguniang panlalawigan ang nagpapasa ng ordinansa para dito

Ipakita ang balangkas ng mga antas ng pamahalaan. Gawin MoGawain A

Gawain BPamahalaang LokalKitaPopulasyonSukat ng Lupa

Kopyahin ang tsart. Pumili ng tatlong pamahalaang lokal. Punan ang hinihingi ng tsart.

Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon. Isulat sa notbuk.

ugnayang panlabas koleksiyon ng basura mga asong pagala-gala pagtatayo ng mga paaralan pagpapataw ng parusa sa taong nagkasalaGawin MoGawain C

Ang antas ng pamahalaan ay nahahati sa dalawa: ang lokal at pambansang antas. Saklaw ng pambansang antas ang buong bansa na kinabibilangan ng tatlong sangay ng pamahalaan. Saklaw ng pamahalaang lokal ang mga lalawigan, lungsod, bayan, at barangay.Tandaan Mo

Hanapin sa hanay B ang inilalarawan sa hanay A. Isulat ang letra ng sagot sa notbuk.Natutuhan KoPinakamaliit na politikal na yunitMay kitang 20 milyon o higit paTawag sa lehislatibong sangay ng lalawiganLehislatibong sangay sa bayanNamumuno sa bayan o lungsodAlkaldeBarangay Lalawigan LungsodSangguniang pambayanSangguniang PanlalawiganAB

Hanapin sa hanay B ang inilalarawan sa hanay A. Isulat ang letra ng sagot sa notbuk.Natutuhan Ko6.Namumuno sa lalawigan7.Pinuno sa barangay8.May lawak na lupain na 100 km29.Punong ehekutibo ng bansa10.Ahensiyang nangangasiwa sa mga lokal na pamahalaan G.Sangguniang PanlalawiganH.PanguloI.GobernadorJ.kagawaranAB