ANG PAMILIHAN AT ANG ESTRUKTURA NITO

 • View
  4.241

 • Download
  66

Embed Size (px)

Text of ANG PAMILIHAN AT ANG ESTRUKTURA NITO

 • ANG PAMILIHANKONSEPTO AT MGA ESTRUKTURA NITO

 • ANG KONSEPTO NG PAMILIHANAng pamilihan ay mahalagang bahagi ng buhay ng prodyuser at konsyumer. Ito ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang konsyumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto at serbisyong handa niyang ikonsumo

 • Sa kabilang dako ang mga prodyuser ang siyang nagsisilbing tagapagtustos ng mga serbisyo at produkto upang ikonsumo ng mga tao. Sa pamilihan itinatakda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano karami. Mayroong dalawang pangunahing tauhan sa pamilihan ang konsyumer at prodyuser

 • Ang konsyumer ang bumibili ng mga produktong gawa ng mga prodyuser, samantalang ang prodyuser naman ang gumagawa ng mga produktong kailangan ng mga konsyumer sa pamamagitan ng mga salik ng produksiyon na pagmamay-ari ng konsyumer

 • Markets are usually a good way to organize economic activityMayroong invisible hand na siyang gumagabay dalawang aktor ng pamilihan

 • PRESYOIto ang nagtatakda sa dami ng handa at kayang bilhin na produkto at serbisyo ng konsyumerAng siyang batayan ng prodyuser ng kanilang kahandaan at kakayahan nilang magbenta ng mga takdang dami ng mga produkto at serbisyoSa pagkakaroon ng mataas na demand ng mga konsyumer, dahilan ito sa pagtaas ng presyo, at lalong magdagdag at tataasin ng mga prodyuser ang kanilang supply.DEMANDSUPPLYPAMILIHAN

  *

 • LOKALPANREHIYONPAMBANSAPANDAIGDIGAN

 • MGA ESTRUKTURA NG PAMILIHANTumutukoy sa balangkas na umiiral na sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng konsyumer at prodyuser. Ang dami ng lawak ng kontrol ng market players sa pamilihan ay ang salik na nagtatakda ng estruktura nito.

 • PAMILIHANG MAY GANAP NA KOMPETISYONIto ang estruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema, walang sinoman sa prodyuser at konsyumer ang maaring makakontrol sa takbo ng pamilihan partikular sa presyo. Hindi kayang idikta nang isang prodyuser at konsyumer ng mag-isa ang presyo.

 • Sa Panig ng mga prodyuserHindi nila kayang kontrolin ang presyo sapagkat maraming nagtitinda ng magkakaparehong uri ng produkto at serbisyo sa pamilihan. Ito ay nangangahulugan ng balangkas na lubhang napakaliit ng prodyuser kumpara sa kabuuang bilang ng mga prodyuser sa pamilihan.

 • Sa panig ng mga konsyumerWala sinoman sa kanila ang may kakayahang idikta ang presyo dahil lubha rin silang napakaliit kumpara sa buong bilang ng maaring bumili ng produkto o serbisyo.

 • Ang lahat ng prodyuser at konsyumer ay mapipilitang magbenta at bumili ng produkto at serbisyo na itinakdang presyo ng ekwilibriyo ng pamilihan. Ipinaliliwanag ang sitwasyon ito sa konsepto ng price taker na kung saan ang market players ay umaayon lamang sakung ano ang takbo ng presyo sa pamilihan at walang kapasidad na magtakda ng sarili nilang presyo.

 • KATANGIAN NG PMCIMaraming maliliit na konsyumer at prodyuserMagkakatulad ang produkto (Homogenous)Malayang paggalaw ng sangkap ng produksiyonMalayang pagpasok at paglabas sa industriyaMalaya ang Impormasyon ukol sa pamilihan

  Ayon ito sa aklat na Ekonomiks 2nd Edition (2009) kay Paul Krugman at Robin Wells

 • PAMILIHANG MAY HINDI GANAP NA KOMPETISYONMay hindi ganap na kompetisyon ang estruktura kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatang paglalarawan, ang lahat ng prodyuser na bumubuo sa ganitong estruktura ay may kapangyarihang maimpluwensiyahan ang presyo sa pamilihan.

 • MONOPOLYOUri ng pamilihan na iisa lamang ang prodyuser na gumagawa ng produkto at nagbibigay-serbisyo kung kayat walang pamalit o kahalili. Ang mga halimbawa ng mga prodyuser ng nasa ganitong uri ay ang mga.

 • MGA KATANGIAN NG MONOPOLYO Iisa ang nagtitinda - ang presyo at dami ng supply ay idinidikta, batay sa profit max rule o pagnanais ng prodyuser na makakuha ng malaking kita Produkto na walang kapalit ang mga produkto ay walang kauri Kakayahang hadlangan ang kalaban dahil sa mga patent, copyright at trademark gamit ang Intellectual Property Rights

 • Copyright ay isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaring kabilang ang akdang pampanitikan o akdang pansining. Kabilang din dito ang mga gawa gaya ng aklat, musika, paintings iskultura, pelikula, computer programs, databases, advertisements, maps at technical drawings

 • Patent ay ang pumoprotekta sa mga imbentor at kanilang mga imbensyon. Ito ay ipinagkakaloob ng gobyerno sa isang imbentor upang mabagwalan ang iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat at iluwas ang imbensiyon niya kapalit ng pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kaniyang imbensyon. Trademark paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto o serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kompanya.

 • NATURAL MONOPOLYIto ang mga kompanyang binibigyang-karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga mamamayan. Ito ay dahil sa kaya nilang gawin ang mga produkto at serbisyo sa mas mababang gastos kaysa sa kumuha pa ng mas maraming kompanya.

 • MONOPSONYOMayroon lamang ang iisang konsyumer ngunit maraming prodyuser ng produkto at serbisyo. May kapangyarihan ang konsyumer na maimpluwensiyahan ang presyo sa pamilihan. Isang halimbawa ng pamilihan na ito ay ang ating pamahalaan.

 • OLIGOPOLYOIsang uri ng estruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o iilan lamang na prodyuser ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. May kakayahan ang prodyuser na maimpluwensiyahan o madiktahan ang presyo na umiiral sa pamilihan.Ilan sa mga halimbawa ay..

 • Sa ganitong sistemaMaaring gawin ang hoarding o pagtatago ng produkto upang magkulang ang supply at tatas ang pangkalahatang presyoMaaring pagkakaroon ng pagkontrol o sabwatan ang mga negosyante na tinatawag na collusionAng konsepto ng kartel ay nangangahulugang pagkakaroon ng alliances of enterprises

 • Hindi pinahihintulutan ang pagkakaroon ng kartel sa ating bansa upang mabigyan ng proteksiyon at isulong ang kapakanan ng mga konsyumer ayon sa itinatakda ng Consumer Act of the Philippines o Republic Act 9374 na isinabatas noong Abril 23, 2011May pananaw si Adam Smith sa kartel

 • People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice

 • Ang Organization of Petroleum of Exporting Countries (OPEC) ay isang halimbawa ng pandaigdigang kartel sapagkat sila ang nagtatakda ng supply at presyo ng produktong petrolyo sa buong daigdig. Naitatag noong Sep. 10-14, 1960.

 • MONOPOLISTIC COMPETITIONSa ganitong uri ng estruktura ng pamilihan, maraming kalahok na prodyuser ang nagbebenta ng mga produkto subalit marami rin ang mga konsyumer. May kapangyarihan pa rin sa pamilihan ang mga prodyuser na magtakda ng kanilang mga produkto.

 • LAYUNIN NG MGA PRODYUSERDahil sa product differentiation, ang katangian ng mga produkto na ipinagbibili ay magkakapareho ngunit hindi eksaktong magkakahawig. Magkapareho sila sa uri ng produkto gaya ng shampoo, sabon at toothpaste ngunit nagkaiba sa packaging, labeling, presentasyon at maging sa lasa o flavor.

 • Ang advertisement o pag-aanunsiyo ay isang mabisang pamamaraan na ginagamit nga mga prodyuser upang maipakilala ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga halimbawa ng mga produkto at serbisyong ipinagkakaloob sa pamilihang may monopolistikong competition

  *