Aralin 13: Sistema ng Pamilihan

  • View
    150

  • Download
    28

Embed Size (px)

Text of Aralin 13: Sistema ng Pamilihan

Slide 1

KONSEPTO NG PAMILIHAN

TUNGGALIAN NG INTERESEKILIBRIYOPAMILIHAN

SULIRANIN SA PAMILIHAN

KAKULANGAN

KALABISAN

KALUTASAN NG MGA SULIRANIN

PAGBABAGO SA PAMILIHAN

PURCHASING POWERINEFFICIENCY NG TEKNOLOHIYACETERIS PARIBUS

IMPLIKASYON NG PAMILIHAN AT PRESYO

ALLOCATIVE ROLE

KONSEPTO NG PAMILIHAN

Ang Pamilihan ay isang mekanismo kung saan ang mamimili at nagbebenta ay nagkakaroon ng transaksiyon upang magkaroon ng bentahan. Sa ekonomiks, ang pamilihan ang siyang nagsasaayos ng nagtutunggaliang interes ng mamimili at ang bahay- kalakal.

MAMIMILIBumibili ng produkto ng bahay-kalakalBumibili ng mas marami sa mas mababang presyo.Bumibili ng mas kakaunti sa mas mataas na presyo.

PRESYOAng batayan ng presyo ay ang kakayahang bumili ng mamimili sa takdang dami ng produkto.

EKILIBRIYOPagkabalanse ng suplay at demand.

mand.

SULIRANIN SA PAMILIHAN

KAKULANGAN

DemandSupply

HINDI SAPAT ANG SUPLAY UPANG MATUGUNAN ANG DEMAND.

KALABISAN

DemandSupply

MATAAS ANG SUPLAY NGUNIT MABABA ANG DEMAND.

KALUTASAN NG MGA SULIRANIN

PAGTAAS NG PRESYO UPANG BUMABA ANG DEMAND.

KAKULANGAN

PAGBABA NG PRESYO UPANG TUMAAS ANG DEMAND.

KALABISAN

MAN

PAGBABAGO SA PAMILIHAN

IMPLIKASYON NG PAMILIHAN AT PRESYO

SALIK NA NAGPAPABAGO NG PUWERSA NG PAMILIHANPagmahal ng mga salik ng produksyon Pagtaas ng kita ng mamimili Mahusay na pagsasanay sa mga manggagawa Panic buying ng mga mamimili