Zoonoze domacih zivotinja

  • View
    158

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opis najvaznijih zoonoza

Text of Zoonoze domacih zivotinja

Zoonoze ivotinja za klanje

Zoonoze ivotinja za klanje

Zoonoze su bolesti domaih ili divljih ivotinja koje se prenose na oveka.Ljudi se zaraze direktnim ili indirektnim kontaktom.Zaraza je mogua i tokom prerade proizvoda koji potiu od bolesnih ivotinja.Uzronici zoonoza su mnogobrojne vrste bakterija, virusa i parazita.

Bolesti zoonozaLeukoza goveda (Leucosis bovum)Slinavka i ap (Aphthtae epizooticae)Besnilo (Lyssa)Boginje (Varioia)Q-groznica Kvinsledska groznica (Q-Fever)Bruceloza (Bruceliosis)Crni prii (Anihrax) (Prostrel, Bedrenica)Salmoneloza (Salmonellosis)Salmoneloza svinja (Salmoneilosis suum)

Salmonela goveda Paratifus (Salmonellosis bovum)Salmoneloza ptica (Salmonellosis avium)Crveni vetar svinja (Erysipelas suum)Listerioza (Lisferioses)Tuberkuloza (Tuberculosis)Tularemija Glodarska kuga (Tularemia)Sakagija (Maileus)Ehinokokoza (Echinococcosis, Hydattidosis)Bobiavost goveda (Cysticercosis bovum)Bobiavost svinja, Cisticerkoza svinja (Cysticercosis suum)Trihineloza (Trichinellosis)

Leukoza govedaZahvata jetru, slezinu, limfne vorove i kotanu sr. Nema terapije i jedino reenje je nekodljivo uklanjanje obolelih goveda, odnosno prinudno klanje.Virus je termolabilan i termikom obradom se odstranjuje a dobijeni proizvodi mogu dalje da se koriste kao hrana za pse, make,Kod nas ih nema u regijama gde se uzgaja domae govee.

Ptiiji gripZarazna bolest ptica koju uzrokuju pojedini sojevi virusa influenca A, H5N1, a neki drugi sojevi tog virusa uzrokuju epidemiju oveijeg gripa.Prvi put je zabeleen u Hong Kongu, i procenjuje se da je tada umrlo oko 120 miliona ptica.Dovoljno je da se ivinsko meso obradi na temperaturi od 70 C ili vie tako da meso nigde ne ostane crveno ili sirovo.

Crveni vetarAkutna zarazna bolest.Javlja se kod mladih svinja starosti 5-12 meseci.Jedna od najpoznatijih zaraznih bolesti.Veoma bitan simptom je crvenilo koe u vidu pega na uima, vratu, grudima,ivotinja ugine posle 2-3 nedelje bolesti. Retki sluajevi su da ivotinja ozdravi.

Kravlje ludilo

Prionske bolesti mogu se prenositi izmedju ivotinja istih i razliitih vrsta, zatim sa ivotinje na oveka kao i sa oveka na oveka. Kod ivotinja se infekcija prenosi direktnim kontaktom i indirektno preko sekundarnih izvora zaraze.U Engleskoj se bolest javila kod goveda koja su hranjena mesno-kotanim branom koje je bilo kontaminirano prionima ovaca.Oboljenje ljudi moe nastati konzumacijom hrane ivotinjskog porekla koja sadri prione ili ak konzumacijom ljudskih tkiva.Ova bolest kod ljudi izaziva novo oboljenje koje se naziva Creutzfeldt-Jakobove bolesti i preteno se javlja kod mladjih osoba.