Degeneracije zivotinja

 • View
  82

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

qqq

Text of Degeneracije zivotinja

 • PASMINE I OPA PASMINSKA SVOJSTVA

  Degeneracije ili odroenja

  3. vjebe

 • Pasmine i opa pasminska svojstva

  OPA PASMINSKA SVOJSTVA1. VARIJABILNOST ILI PROMJENJIVOST2. DEGENERACIJE ILI ODROENJA3. ZAKRLJANJE4. AKLIMATIZACIJA ILI PRILAGOAVANJE5. DOZRELOST6. IZROENJE

 • Degeneracije ili odroenja2.DEGENERACIJE ILI ODROENJA

  POJAM: o degeneraciji ili odroenju u biolokom

  smislu govorimo onda, kada se kod ivotinja pojave neka nasljedna patoloka stanja koja u veoj ili manjoj mjeri, izravno ili posredno ugroavaju njihov opstanak

  ANOMALIJE STIGMATA DEGENERATIONIS

 • Degeneracije mogu biti morfoloke, fizioloke i psihike (ivani sustav)

  Podioba degeneracija po Hadornu Letalni faktori Semiletalni faktori Subvitalni faktori

  Degeneracije ili odroenja

 • Nasljeivanje degeneracija Dominantno Recesivno

  Degeneracije ili odroenja

 • Morfoloke degeneracije Izoblienost tijela u

  cjelini

  Degeneracije ili odroenja

  Hydrocephalus nakupljanje tekuine u tkivu velikog mozga, sve vrste ivotinja, u goveda najee s arthrogrypozom i drugim anomalijama, autosomalno recesivno nasljeivanje

 • Degeneracije ili odroenja

  Torticollis(uroeno iskrivljenje vratnog dijela kraljenice)

  u svih vrsta ivotinja, vezan i za druge oblike iskrivljenja kraljenice

  nasljeuje se autosomalno recesivno

 • Degeneracije ili odroenja Degeneracije na glavi

  Polykeratia(poveani broj rogova)

 • Degeneracije ili odroenja

  Brachygnathia inferior(skraena donja eljust)u svih domaih ivotinjavie uzroka, autosomalno recesivno nasljeivane (s dominantnim tijekom nasljeivanja kod skraenja donje eljusti)

 • Degeneracije ili odroenja

  Agnathia(nedostatak donje eljusti)rijetko u domaih ivotinja, a najee kod ovacaautosomalno recesivno letalno nasljeivanje (letalni faktor A20 kod goveda)

 • Degeneracije ili odroenja

  Hernia cerebralis(izlazak modanog tkiva kroz upljinu u lubanji pod kou glave)

  najvjerojatnije se nasljeuje autosomalno recesivno

 • Degeneracije ili odroenja

  Hernia cerebralis

 • Degeneracije ili odroenja

  Palatoschisis i rascjepljena ukauroeno rascjepljenje nepca ili ukeautosomalno recesivno nasljeivanjeesto uz druge anomalije

 • Degeneracije ili odroenja

  Janje bez uki i janje sa skraenim ukama

 • Degeneracije ili odroenja

  Achondrodysplasia(embrionalni sustavni poremeaj hondralne osifikacije, poremeaj hrskavinog rasta)u goveda, koza, ovaca, pasa, maaka i kokoi, a rijee u konjaautosomalno recesivno nasljeivanje (goveda recesivno letalno-dexter tip)

 • Degeneracije ili odroenja Degeneracije na

  ekstremitetima

  Syndaktylia(sratene falange u papkara)

  goveda, svinje i golubovi

  goveda gen +/sy, svinje autos. rec.

 • Degeneracije ili odroenja

  Polydaktylia(prekobrojni prsti u ovisnosti o vrsti)

  sve vrste domaih ivotinjadominantno nasljeivanje

 • Degeneracije ili odroenja

  Phokomelia anterior dextra(slabija razvijenost nekog ekstremiteta)

  konj, govedo, svinja i perad

  smatra se da semiletalnim faktorom

 • Degeneracije ili odroenja

  Limaxproliferacija vezivnog tkiva te njegovo oronjavanje, genetska predispozicija sa h2 = 0,2; terapija upitna zbog recidive

  Arthrogryposis(kruti zglobovi)

  sve domae ivotinje, goveda eekonji autosomalni gen s dominantnim nasljeivanjem kod enskih ivotinja (LF B5), goveda (LF A18)

 • Degeneracije ili odroenja

  Abrachia(nedostatak prednjih ekstremiteta)

  ee u hladnokrvnih pasminarecesivno autosomalno nasljeivanje, letalni faktor B8

 • Degeneracije ili odroenja

  Apodia(nedostatak stranjih ekstremiteta)

  esto uz poremeaje s anusom i urogenitalnim traktom

  nasljeivanje uglavnom recesivno (goveda autosomalno, letalni faktor A23)

 • Degeneracije ili odroenja

  Amelia(nedostatak svih ekstremiteta)

  rijetka u ivotinja, najee u svinja

  svrstava se u skupinu autosomalno recesivnih letalnih faktora

 • Degeneracije ili odroenja Degeneracije na koi i

  dlaci

  Ichthyosis congenitahyperkeratoza, najee u goveda i pasaautosomalno recesivno nasljeivanje, latalnifaktor (goveda A32)

  Hypotrichosis

  uroena smanjena dlakavost ili bez dlaka

  autosomalno recesivno nasljeivanje

 • Degeneracije ili odroenja

  Epitheliogenesis imperfectapodruna epidermalna aplaziau goveda, konja, ovce i svinje

  u veine ivotinja distalni dijelovi ekstremiteta, u svinje po leimaletelni (B4, A2 i C17) ili semiletelnifaktori

 • Degeneracije ili odroenja Anomalije na mlijenoj

  lijezdi

  Polythelia(vei broj sisa)esto uz vei broj mamarnih kompleksa-polymastia; kod goveda, ovaca i koza

  vei broj imbenika, h2 od 0,23 do 0,5 kod simentalca

  moe amputacija kao terapija no dotine ivotinje iskljuiti iz uzgoja

 • Degeneracije ili odroenja

  Ljevkasti vrh sisnogotvora

 • Degeneracije ili odroenja Hernije-kilavosti

  Hernia umbilicalis(pupana kila)u svih domaih ivotinja, ili autosomalno recesivno ili veim dijelom pod utjecajem vanjskih imbenika

 • Degeneracije ili odroenja Degeneracije na

  spolnim organima

  Atresia aniporemeaj u razvoju anusa, a esto i rektumau konja, goveda, koza, ovaca, alpaka, pas i maka u razliitom oblikuautosomalno recesivno nasljeivanje (govedo LF A16), terapija operacija

 • Degeneracije ili odroenjaHermaphroditismus testicularis(ivotinje s razvijenim tkivom testisa i ovarija)

  moe biti

  lateralni (s jedne str. testis, a s druge strane ovariji)

  bilateralni (s obje strane ovotestes)

  unilateralno (samo na jednoj strani)

  u svih domaih ivotinjaradi se o kariotipu XX ili XY iliXX/XY mozaiku ili trisomiji (XXY) ili X0

 • Degeneracije na ivanom sustavu

  Degeneracije ili odroenja

  Ataxia

  (uroene deformacije atlantookcipitalnog zgloba razliite etiologije)

  najee u konja (toplokrvni arapski), goveda i ovaca; autosomalno recesivno nasljeivanje

 • Degeneracije ili odroenja

  Ataxia teleta

 • Degeneracije ili odroenja Purifikacija gojidbe

  Dominantne Recesivne

  PASMINE I OPCA PASMINSKA SVOJSTVADegeneracije ili odrodenjaPasmine i opca pasminska svojstvaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenjaDegeneracije ili odrodenja