3 Svet Zivotinja Sundjeri Dupljari

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bios

Text of 3 Svet Zivotinja Sundjeri Dupljari

 • -/

  :

  :

 • :

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 • -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  : 1. 2. 3. 4.

  5. 6.

  - 2

 • Proitaj tvrdnju i zaokrui da li je tana ili netana.

  a. Suneri su dvobono simetrini T N

  b. Suneri se kredu po dnu T N

  v. Suneri vode sesilan nain ivota T N

  g. Suneri se razmnoavaju bespolno T N

  d. Suneri ive u kolonijama T N

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Omota oko biljne delije.

  2. Zatitni sloj na povrini tela nekih ivotinja.

  3. Grupa jedinki koje se zajedno kredu, hrane i brane od neprijatelja.

  4. Najprostije viedelijske ivotinje.

  5. Oblik bespolnog razmnoavanja kod sunera i dupljara.

  6. Mali otvori na telu sunera kroz koje ulazi voda.

  Dopuni reenice.

  Dupljari ive u i .

  Njihovo telo je simetrije.

  Za razliku od sunera imaju razvijena .

  Javljaju se u dva razliita oblika i .

 • U dupljare spadaju , ,

  i .

  Proitaj tvrdnju i zaokrui da li je tana ili netana.

  a. telo hidre sastoji se iz tri sloja delija T N

  b. Nervni sistem hidre je mreast (difuzan) T N

  v. Hidra se razmnoava pupljenjem i polno T N

  g. Hidra nema mod regeneracije T N

  d. Hidra moe da se krede T N

  . Simbioza je nain ishrane T N

  e. Morska sasa moe da pliva T N

  . Korali su biljke T N

  z. Korali ive u kolonijama T N

  i. Kod meduza postoji smena generacija T N

  j. Polipi slobodno plivaju u moru T N

  k. Meduza moe da opee i oveka T N

 • Raporediti osobine sunera i dupljara u Venov dijagram.

  1. sesilan nain ivota 2. pupljenje 3. zrana simetrija 4. asimetrino 5. arne delije

  6. simbioza 7. mreast nervni sistem 8. kono-miidne delije 9. regeneracija 10. kolonija

  11. ameboidne delije 12. delije sa kragnom 13. skeletne iglice 14. mezogleja

  Dopuni niz:

  vrsta-rod- -red- - -carstvo

  ta je prikazano u nizu?

  Kako se zove nauka koja svrstava iva bida u kategorije prema srodnosti?

  /

 • Prema Hadijevoj teoriji, viedelijske ivotinje nastale su od:

  Prema Hekelovoj teoriji viedelijske ivotinje nastale su od:

  Nabrojati tri grupe sunera:

  1.

  2.

  3.

  Slojevi u telesnom zidu sunera-povezati sloj sa delijama koje se u njemu nalaze.

  delije sa biem i kragnom

  spoljanji sloj spongin

  sredinja masa pljosnate delije

  unutranji sloj spikule (skeletne iglice)

  pore

  ameboidne delije

  pihtijasta masa-mezogleja

  Proitati tvrdnju i zaokruiti da li je tana ili netana.

  a. sve vrste iz klase meduza razmnoavaju se polno T N

  b. Od korala mogu da nastanu koralna ostrva T N

  v. elije sa bievima izluuju sokove za varenje hrane T N

  g. Od nekih vrsta morskih sasa, tj. njihovog skeleta, izrauje se nakit T N

  d. Najvedi broj vrsta hidri nije privden za podlogu T N

 • Povei sloj u telesnom zidu dupljara sa delijama koje se u tom sloju nalaze.

  delije sa bievima

  lezdane delije

  spoljanji sloj nervne delije

  mezogleja delije za irenje i skupljanje tela

  unutranji sloj arne delije

  pihtijasta masa bez delija

  Povei grupu dupljara sa osobinama koje ta grupa ima.

  hidra odvojenost polova

  meduza sesilan nain ivota

  morska sasa pupljenje

  koral ruice

  stopalo