Brodovi Za Prijevoz Zivotinja

  • View
    72

  • Download
    16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brodovi Za Prijevoz Stoke

Text of Brodovi Za Prijevoz Zivotinja

SVEUILITE U RIJECITEHNIKI FAKULTET

BRODOVI ZA PRIJEVOZ STOKE

Kolegij: Objekti morske tehnologijeStudent: Ivi KatarinaJMBAG: 0069051688Studij: Diplomski studij strojarstvaSmjer: Brodostrojarstvo

Rijeka, veljaa, 2015.

Sadraj:1. UVOD ..................................................................................................................................... 3.2. TRANSPORT STOKE ........................................................................................................... 4.3. LUKI STONI TERMINALI ............................................................................................. 6.3.1. Pristanite za brodove ......................................................... ..................................................6.3.2. Skladini prostor ................................................................................................................... 6.3.3. Pretovarne rampe i naprave .................................................................................................. 7.3.3.1. Kamionske ......................................................................................................................... 7.3.3.2. Vagonske ............................................................................................................................ 7.3.3.3. Brodske .............................................................................................................................. 8.3.4. Ureaj za pranje i dezinfekciju ............................................................................................ 8.3.5. Ureaj za proiavanje otpadnih voda i tvari ..................................................................... 9.4. BRODOVI ZA PRIJEVOZ IVOTINJA .............................................................................. 9.4.1. Brodovi za prijevoz automobila - RO - RO brodovi ............................................................ 9.4.2. Brodovi za prijevoz generalnog tereta ili kontejnera ............................................................ 9.4.3. Specijalizirani brodovi za prijevoz stoke ............................................................................. 11.4.3.1. Prostor za smjetaj stoke ................................................................................................... 13.4.3.2. Hrana i voda ..................................................................................................................... 14.4.3.3. Ozljede i uginue stoke .................................................................................................... 15.4.3.4. Stres zbog promjene stanita ............................................................................................ 15.4.3.5. Pranje, ienje i dezinfekcija broda ................................................................................ 15.4.3.6. Protupoarna zatita ......................................................................................................... 16.4.3.7. Pratioci stoke .................................................................................................................... 16.4.3.8. Otpadne vode i otpaci ...................................................................................................... 16.5. ZAKLJUAK ........................................................................................................................ 18.6. POPIS SLIKA ........................................................................................................................ 19.

1. UVODTransport stoke zapoeo je u prolom stoljeu, a naglo je porastao poetkom ovoga stoljea kada je Engleska zapoela prevoziti vei broj konja iz Australije i Argentine u svoju koloniju Indiju, te kad su Engleska i Francuska zapoele uvoziti konje iz Kanade, Meksika i Argentine za potrebe u prvom svjetskom ratu.Razvojem motornih vozila transport konja morem opada, a u porastu je transport goveda, ovaca i koza manjim dijelom za uzgoj, a veim dijelom za prehranu stanovnitva, uglavnom u islamskim zemljama zbog vjerskih razloga, te divljih ivotinja za potrebe zoolokih vrtova. U dananje vrijeme ivotinje se transportiraju i za rasplod, te za sport i razonodu. Mnoge su zemlje usvojile zakone prema kojima se ne smiju transportirati ivotinje, da bi se sprijeilo irenje zaraznih bolesti, unitavanje stonoga fonda, zatite plemenite rase. te u krajnjem sluaju da bi se uspostavio embargo zbog politikih razloga. Dakle prijevoz ivotinja mora se obavljati u skladu sa zakonom odreene drave.

2. TRANSPORT STOKETransport stoke zahtjeva dobru organizaciju od poetka do luke iskrcaja, tj. do predaje stoke kupcu. U prvom redu treba na vrijeme dobiti dozvolu za prijevoz stoke kroz odreenu dravu, ili dozvolu za izvoz ili uvoz. Potrebno je usmjeriti pozornost na transportne trokove, odabir najpovoljnijeg pravca prijevoza stoke, pripremu prijevoza stoke, pripremu hrane, vode i lijekova, prekrcaj i zatitu od ozljeda.Najpovoljniji je transport kamionima s farmi do lukih terminala, radi izbjegavanja dvostrukih trokova prijevoza do sabiralita radi ukrcaja u eljeznike vagone, da bi se smanjila opasnost od ozljeda tijekom prekrcaja, te da se zaobiu zemlje koje na putu prijevoza eljeznicom imaju zabranu provoza stoke.ivotinje treba nahraniti, napojiti i odmoriti u lukom terminalu najmanje 5 sati ako se prevoze od farme do terminala vie od 12 sati, i ne smije ih se mijeati sa stokom s drugih farmi.Pravci transporta stoke uvjetovani su mnogim imbenicima. Najvaniji je stoni fond u odreenoj zemlji, odnosi ponude i potranje na svjetskom tritu i dravna subvencija izvoznicima stoke. Moe doi do sanitarno - veterinarske zabrane izvoza zbog bolesti ivotinja, pa neke zemlje ne smiju izvoziti, iako imaju veliki stoni fond. Druge su pak zemlje izvozile ranijih godina i nisu vodile rauna o obnavljanju stonog fonda, pa danas nemaju veih vikova.Arapske zemlje i Turska najvei su kupci stoke u Europi. Izvoz iz Europe u druge dijelove svijeta zanemariv je zbog velikih prijevoznih trokova, nedostataka novca za kupnju vlastitih stonih fondova. Njemaka je sve vei izvoznik stoke u zemlje Bliskog istoka zbog subvencije vlade i do 50 %. Veliki su izvoznici stoke Australija koja izvozi preteno ovce u islamske zemlje, Tajland koji izvozi goveda uglavnom u Hong Kong, a manji su izvoznici Argentina i ile jer uglavnom izvoze meso, te Indonezija.U Republici Hrvatskoj za transport stoke nadleno je Ministarstvo poljoprivrede i umarstva, a dozvolu odnosno rjeenje daje Uprava za veterinarstvo koja pripada tome ministarstvu. U rjeenju za provoz stoke kroz Republiku Hrvatsku to je najei sluaj, naznaena je vrsta, podrijetlo i koliina stoke, granini prijelaz na ulasku i izlasku iz zemlje, isporuitelj, primatelj i transport. Rjeenje se daje nakon to se ustanovi da u zadnja tri mjeseca na podruju na kome je stoka uzgajana, nije bilo ni jednog sluaja slinavke, apa i kravljeg ludila.

Ostali uvjeti za provoz stoke:- Transportna sredstva moraju biti podeena tako da onemoguuju ispadanje prostirke, ostataka hrane, balege i osoke.- Stona hrana i prostirka u prijevoznome sredstvu moraju potjecati iz mjesta bez zaraznih bolesti, gdje u tri zadnja mjeseca nije bilo niti jednog sluaja slinavke i apa. Nije doputeno usputno utovarivanje ili istovarivanje hrane i prostirke.- Ulazak u republiku Hrvatsku mora biti danju da bi granine veterinarske inspekcije mogle obaviti sanitarni pregled ivotinja. Ako se tranzit obavlja cestovnim prijevoznim sredstvima, koristit e se glavne prometnice, najkraa relacija, a zabranjuje se skretanje na sporedne putove. Vozai kamiona moraju u im kraem roku i uz to krae zadravanje proi kroz teritorij drave. U sluaju potrebe obratit e se prvoj veterinarskoj ustanovi.- Napajanje i mogue hranjenje u tranzitu obavit e se u sluaju izriite potrebe u prijevoznim sredstvima i u za to odreenim stanicama koje moraju biti navedene u prateim tovarnim ispravama.- Za vrijeme transporta od ulaznog graninog prijelaza do morskih luka zabranjen je istovar, pretovar ili dotovar ivotinja. Pretovar se moe obaviti u sluaju vie sile i u prisutnosti nadlenog veterinarskog inspektora koji e u popratno uvjerenje unjeti razlog pretovara i zdravstveno stanje ivotinja.- U tranzitnoj morskoj luci ivotinje u provozu mogu se zadrati najvie 48 sati odnosno na teritoriju R. Hrvatske 72 sata radi inkubacije bolesti ( 2 - 14 dana ). ivotinje koje su u luci za vrijeme ekanja na utovar smjetene u tale, moraju biti u odvojenim prostorima ili boksovima prema mjestu podrijetla ili prateim veterinarsko - sanitarnim uvjerenjima. Zabranjeno je dranje ivotinja koje se ve nalaze u luci.- Prijevozna sredstva nakon istovara ivotinja u luci moraju se obvezno oistiti i dezificirati prije naputanja teritorija drave.- Ako se meu ivotinjama ustanovi zarazna bolest, postupit e se prema odredbama meunarodnog zoosanitarnog kodeksa i Zakona o zdravstvenoj zatiti ivotinja i veterinarskoj djelatnosti te prema propisima, i to e se unijeti u zapisnik.- Uklanjanje uginuluh ivotinja u luci obvezno se provodi u prisustvu graninog veterinarskog inspektora koji sastavlja odgovarajui zapisnik s opisom uginule ivotinje i uzrokom uginua, a trokove snosi luka. Mjesto manipulacije s uginulom ivotinjom i predmeti koji mogu biti prenositelji zarazne bolesti, moraju se pod nadzorom inspektora dezinficirati s 2 % natrijeve luine.- To rjeenje vrijedi tri mjeseca od dana donoenja odnosno do opoziva Ministarstva poljoprivrede i umarstva. Najee se prevoze goveda, konji, magarci, ovce, koze, svinje, razne ivotinje za zooloke vrtove i cirkuse ukljuujui zmije, gutere i ptice, te ivotinje za razonodu - psi i make.

3. LUKI STONI TERMINALITransport stoke u poetku se obavljao preko postojeih luka gdje su se ivotinje prekrcavale iz kamiona ili eljeznice u brodove.Bilo je sluajeva da se stoka dogonila u luku radi ukrcaja u brod. Zbog poveanja broja ivotinja u transportu pojavila se potreba za terminalima