Click here to load reader

Úvod do studia dějepisu

 • View
  75

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do studia dějepisu. Hérodotos. „otec historie“ Historia – Výsledek bádání. Historie (dějiny). společenská věda zkoumající minulost lidské civilizace v určitém čase a prostoru, v celé komplexnosti a konkrétnosti – od vzniku až po současnost. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Úvod do studia dějepisu

 • vod do studia djepisu

 • Hrodotos otec historieHistoria Vsledek bdn

 • Historie (djiny) spoleensk vda zkoumajc minulost lidsk civilizace vuritm ase a prostoru, vcel komplexnosti a konkrtnosti od vzniku a po souasnost

 • kol poskytovat pouen o zmnch, jimi spolenost prola, odhalovat jejich piny

  typick rys nerovnomrnost historickho vvoje vprostoru a ase

  vbr fakt interpretace

 • 2 obdob prehistorick bez psemnch zznam, pouze hmotn pamtky

  historick psemn i hmotn pamtky

 • zdroje poznn prameny hmotn (muzea) psemn (archivy) men asu opakovn ronch obdob kolobh detailnj lenn kalendletopoet sled rok potanch od urit udlosti

 • Vznam vuky djepisusoust obecnho vzdln doklad kulturnosti lovkanutnost pro pochopen souasnho svta monost odhadnout vvojov tendence vbudoucnubudovn vztahu kzemi, nroduMarcus Tulius Cicero: Nevdt, co se pihodilo dv, ne jsi se narodil, znamen bt stle dttem.

 • Rozdlen historick vdyzhlediska prostorovho: obecn ..svtovregionln.nrodn zhlediska vcnho: politick hospodsk sociln kulturn prvnatd.zhlediska asovho: pravk (do 7. 4. tis. p. n. l.) (periodizace)starovk (do 476)stedovk (do 1453 nebo 1492 nebo 1648)novovk (konec 19. st. nebo 1914)djiny doby nejnovj

 • Vdy blzk a pomocnarcheologie vda o hmotnch pamtkchantropologie vda o vvoji lovkaetnografie vda o lidskch kulturch literrn historie

  diplomatika listiny genealogie posloupnost rod heraldika erby, znakynumismatika - mince paleografie vvoj psma

Search related