18
Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu

  • Upload
    aspen

  • View
    245

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ugovor o alotmanu. Ugovor o alotmanu. Ugovor o alotmanu je ugovor između turističke agencije i ugostitelja o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta Njime agencija osigurava sm j eštaj. Ugovor o alotmanu. Subjekti ugovora: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu

Page 2: Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu je ugovor između turističke agencije i ugostitelja o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta

Njime agencija osigurava smještaj

Page 3: Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu

Subjekti ugovora: - Ugostitelj (na njega se odnosi sve što je

određeno kao hotelska usluga)

- Turistička agencija

- Gost - koristi usluge i ima pravo da primi njihovo izvršenje i nije direktni klijent ugostitelja, nego turističke agencije

Page 4: Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu je ugovor između turističke agencije i ugostitelja kojim se jedna ugovorna strana

-UGOSTITELJ obavezuje da:

-u određenom vremenu stavi na raspolaganje drugoj ugovornoj strani – TURISTIČKOJ AGENCIJI, određen broj ležaja i određeni turistički objekat

-da plati turističkoj agenciji ugovorenu proviziju

Page 5: Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu

Obaveze turističke agencije:• Preuzimanje svih mjera nastojanja radi

popunjavanja kapaciteta ugostiteljskog objekta u ugovorenom obimu

• Da u utvrđenim rokovima obaveštava ugostitelja da nije u mogućnosti da popuni ugostiteljske kapacitete

• Da plati cijenu usluga ukoliko je koristila angažovane ugostiteljske objekte i hotelske objekte

Page 6: Ugovor o alotmanu

Vaučer

Obaveza turističke agencije je da licima koje upućuje na korišćenje ugovorenih kapaciteta turističkih usluga izda– vaučer, koji je dokaz za korišćenje turističke usluge

U našem pravu vaučer nije prenosiv (može ga koristiti samo lice koje je označeno na vaučeru ili lice koje je član turističke grupe koja je naznačena na vaučeru)

Vaučer nije samo legitimacioni papir već i finansijski dokument na osnovu koga se vrši obračun između turističke agencije i smještajne organizacije

Page 7: Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu

Posljedice: Ako agencija ne skupi dovoljan broj gostiju, a o

tome obavijesti hotelijera (to vrijeme ne može biti kraće od 14 dana prije dolaska grupe u sezoni, predsezoni i podsezoni, a 7 dana izvan sezone), agencija je ispunila svoje ugovorene obaveze – time stiče pravo da u objekat uputi samo dio gostiju, popuni samo dio angažovanih kapaciteta – a ugostitelj ima obavezu da primi i ugosti smanjeni broj gostiju

Page 8: Ugovor o alotmanu

Ugovor o alotmanu sa garancijom:

Sačinjava se za turističke destinacije u uslovima povećanog interesovanja

Reguliše se unošenjem u ugovor o alotmanu posebnom klauzulom o obavezi turističke agencije da popuni sve angažovane kapacitete

Ako agencija ne ispuni svoju obavezu, dužna je ugostitelju platiti naknadu po neiskorišćenom ležaju i danu (u praksi se ova obaveza ugovorom često smanjuje za 10-20%, ili se unaprijed dogovara naknada u fiksnom iznosu)

Ovaj ugovor proizvodi za agenciju neopozivu obavezu, koja se ne može pravovremenim otkazom ukinuti ili umanjiti

Page 9: Ugovor o alotmanu

Obaveze turističke agencije

Ugovor o alotmanu obavezuje agenciju da hotelijera obavijesti o popunjenosti angažovanih kapaciteta – ako ih popunjava agencija, ona mora o tome izvijestiti ugostitelja najkasnije 2 mjeseca prije početka izvršenja ugovora o alotmanu, s obavezom da informaciju ponavlja svakih 30 dana

Prije dolaska gostiju agencija mora poslati rooming listu

Prijem liste gostiju znači određivanje ugovora o alotmanu, nakon čega agencija mora popuniti ugovorene kapacitete, a ugostitelj pružiti ugovorene usluge

Page 10: Ugovor o alotmanu

Ako agencija u predviđenim rokovima ne dostavi obavještenje o korišćenju angažovanih kapaciteta, odnosno listu gostiju, niti obavijesti ugostitelja da odustaje od njih, obavezna je platiti ugostitelju naknadu štete

U slučajevima kada agencija uredno obavijesti ugostitelja o korišćenju kapaciteta, ali gosti ne dođu, obavezna je platiti ugostitelju naknadu štete u visini 2/3 cijene neiskorišćenih usluga, ili iznos utvrđen ugovorom (dokazana viša sila oslobađa agenciju ove posljedice, ali teret dokazivanja pada na nju)

Page 11: Ugovor o alotmanu

Obaveze turističke agencije

Ugovorne obaveze: Da plati cijenu usluga ukoliko je koristila angažovane

ugostiteljske objekte i hotelske objekte (cijenu usluge ugovaraju agencija i hotelijer, dok klijente upućuje agencija)

Gost ugovoreni iznos plaća agenciji, a ne hotelijeru

Posljedice: Turistička agencija ne može licima koja šalje u

ugostiteljski objekat zaračunavati veće cijene za ugostiteljske usluge od onih koje su predviđene ugovorom o alotmanu ili ugostiteljskim cjenovnikom

Page 12: Ugovor o alotmanu

Obaveze turističke agencije

Cijena ugostiteljske usluge (stranke moraju postići saglasnost)

Uobičajeno je da su svote za agencije niže od onih koje ugostitelji naplaćuje neposrednim gostima

Cijena se utvrđuje po osobi i po danu, za pansion i polupansion, rijetko odvojeno za smještaj i za usluge prehrane

Ugovor o alotmanu predviđa i posebne popuste, kao što su pansioni za vodiče, itd.

Ako ugovorom nije drugačije određeno, turistička agencija plaća ugostitelju usluge nakon korišćenja

Page 13: Ugovor o alotmanu

Obaveze ugostitelja

Zakon: Predviđa da ugostitelj preuzima konačnu i neopozivu

obavezu da u toku određenog vremena stavi na korišćenje ugovoreni broj ležaja i licima koje upućuje turistička agnecija pruži usluge navedene u posebnoj pismenoj ispravi

Ugostitelj ne može jednostrano mijenjati ili otkazivati ugovor o alotmanu

Praksa: Da bi se ugostitelji zaštitili od otkazivanja, hotelijeri često za

iste kapacitete i za isto vrijeme sklapaju ugovore o alotmanu sa dvije ili više turističkih agencija (Ugostitelj ne može ugovoriti ,sa drugom turističkom agencijom , angažovane kapacitete koji su već rezervisani na osnovu ugovora o alotmanu)

Page 14: Ugovor o alotmanu

Obaveze ugostitelja

Zakon:Ugostitelj mora pružiti gostu smještaj i

druge usluge kako je navedenu u vaučeru, što mora biti u skladu sa ugovorom o alotmanu

Posledice neizvršenja obaveze:Ako ugostitelj ne pruži gostu ugovorenu ili

uobičajenu uslugu, dužan je da nadoknadi štetu agenciji ukoliko je ona platila svom klijentu

Page 15: Ugovor o alotmanu

Obaveze ugostitelja

Zakon:Ugostitelj je dužan da licima koje uputi turistička

agencija pruži usluge pod istim uslovima kao i onima sa kojima je neposredno zaključio ugovor o ugostiteljskim uslugama

Praksa:Ova obaveza jednakog postupanja u praksi se često

ne poštuje, jer su cijene usluga za alotmanske goste niže i ne plaćaju se odmah, dok se neposrednim gostima naplaćuju više i to odmah

Page 16: Ugovor o alotmanu

Cijena

Ugostitelj ne može da mijenja cijenu izuzev:

-Ako o promjeni cijena turističku agenciju obavijesti najmanje šest mjeseci pre dogovorenog datuma

-Ako dođe do promene odnosa valuta koje utiču na ugovorenu cijenu

-U oba slučaja nove cijene se primjenjuju po isteku

trideset dana pošto se dostave turističkoj agenciji. One se neće primijeniti na usluge za koje je ugostitelju već dostavljena lista gostiju niti na usluge vezane za rezervacije koje je ugostitelj potvrdio

Page 17: Ugovor o alotmanu

Obaveze ugostitelja

Obaveza plaćanja provizije (ugostitelj turističkoj agenciji), za promet ostvaren na osnovu ugovora o alotmanu

Provizija se određuje u procentu od zavisnosti od cijene izvršenih usluga

Ukoliko procenat nije utvrđen ugovorom, proviziju određuju opšti uslovi poslovanja turističke agencije

Za međunarodni ugovor o alotmanu uobičajena visina provizije iznosi 10% od cijene usluga bez takse

Page 18: Ugovor o alotmanu

Grupa autora:Ljiljana VororovićĐeka ElezovićSaša Kovačević MihajlovićĐula BašićJelena Šutović