of 20 /20
UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU BRODOVA BRODARSKI UGOVORI UGOVOR O ZAKUPU BRODA Katedra za pomorsko i općeprometno pravo

UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU BRODOVA BRODARSKI UGOVORI UGOVOR … · OSNOVNA PODJELA (I) • Ugovori o iskorištavanjupomorskih brodova Ugovor o najmu broda (Brodarski ugovori) Ugovor

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU BRODOVA

BRODARSKI UGOVORIUGOVOR O ZAKUPU BRODA

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo

UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU POMORSKIH BRODOVAUvodno izlaganje

ZNAČAJ MEĐUNARODNE TRGOVINE ZA EU

PRIJEVOZ ROBE MOREM

ZNAČAJNE SVJETSKE POMORSKE LUKE

OSNOVNA PODJELA (I)

• Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova

Ugovor o najmu broda

(Brodarski ugovori)

Ugovor o zakupu broda

Pravna priroda: Ugovor o djelu (locatio

conductio operis)

• Brodar zadržava pravo upravljanja

brodom (načelno, pomorski

poduzetnik)

• Najmoprimac se brodom služi

• Pomorsko-plovidbeni posao

Pravna priroda: Ugovor o uporabi stvari

(locatio conductio rei)

• Zakupoprimac ostvaruje pravo

upravljanja i iskorištavanja broda

• Plovidbena djelatnost ili druge vrste

djelatnosti

OSNOVNA PODJELA (II)

• Ugovori o prijevozu stvari morem

Brodarski ugovori

(Charterparties)

Ugovori o prijevozu pojedinih stvari

(pomorsko-prijevoznički ugovori)

Bitan element ugovora: brod/brodski

prostor

• Individualiziran brod (ime ili svojstva

broda), mogućnost supstitucijske

klauzule

Bitan element ugovora: stvar koja se

prevozi

Modus: tzv. čarter partije (Charterparties) Modus: teretnica (Bill of Lading)

OSNOVNA PODJELA (III)

Linijska plovidba (Lines Trade)

(u pravilu pomorsko-prijevoznički ugovori)

Slobodna plovidba (Tramp)

(u pravilu brodarski ugovori)

Javno objavljen red plovidbe, stalne

brodske linije

Individualni pregovori o polasku i dolasku

Potreba stalne opskrbe određenim tipom

robe, opći teret

Individualne potrebe

Stabilnije vozarine/tarife (linijske

konferencije)

Vozarine diktira tržište

Manipulacija teretom – uključena u

vozarinu

Manipulacija teretom – u pravilu na teret

naručitelja

Adhezijska narav ugovora Više mogućnosti za pregovaranje

Povezivanje prijevoznika i nadzor

regulatornog tijela

Individualno djelovanje prijevoznika i

tržišna regulacija

Brodovi prilagođeni liniji kojom plove Otvorena plovidba

Šira dostupnost, javna ponuda „Skrojeno po potrebi”

Ugovori o iskorištavanju brodova

Ugovori o pomorsko-

plovidbenom posluUgovor o zakupu broda

Ugovori o

prijevozu stvari

Ugovori o

prijevozu putnika

i prtljage

Ugovor o

tegljenju

Ostali ugovori

Pomorsko-

prijevoznički

ugovori

Brodarski

ugovori

Na putovanje (jedno ili više) Na vrijeme

Cijelim

brodom

Određenim

prostorom

Razmjernim

dijelom

broda

BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEMETime Charter

OSNOVNA OBILJEŽJA (I)

• Za cijeli brod, odnos iz ugovora o prijevozu stvari

• Brodar• Upravlja brodom

• Osnovne obveze:

• Sposobnost broda za plovidbu(seaworthiness); do početka putovanja (iznimka:skrivena mana)

• Sposobnost broda da primi i preveze teret (cargoworhiness): tijekom čitavog putovanja

• zapovjednik i posada

• Prijevoz u ugovorenom vremenu i ugovorenim brodom

• Zapovjednik – zakonski zastupnik brodara

OSNOVNA OBILJEŽJA (II)

• Naručitelj (Charterer)• Plaćanje vozarine (Hire), troškovi pogona, lučke pristojbe i posebne

naknade

• Komercijalno raspolaganje brodom

• Zapovjednik? / Odgovornost brodara? …

• Samo u okviru svojih obveza

• Slobodan skladišni prostor? …

• Brodar može raspolagati tim prostorom samo uz pristanak naručitelja

• Rizik zakašnjenja na naručitelju

• Zašto?

OSNOVNA OBILJEŽJA (III)

• Off-Hire i Off-Hire Extension Clause• Smetnje u iskorištavanju broda, dužnost brodara

• Pravo produljenja trajanja ugovora za ono vrijeme koliko su trajalesmetnje

• Pravo naručitelja na ugovaranje potprijevoznog ugovora (Sub-Charter)• Naručitelj odgovara (brodaru) za radnje i propuste podnaručitelja

• Naručitelj i brodar solidarno odgovaraju korisniku prijevoza izpotprijevoznog ugovora

• Odgovornost brodara – kogentni propisi, te uobičajeni uvjeti poslovanja ilibrodarski ugovor

BRODARSKI UGOVOR NA PUTOVANJEVoyage Charter

OSNOVNA OBILJEŽJA

• Consecutive Voyage Charterparty – uzastopna putovanja

• Prijevoz stvari, jedno ili više putovanja• Ugovaranje ukrcajne i iskrcajne luke

• Vozarina• Lump Sum ili prema količini prevezenog tereta, odnosno, kod uzastopnih

putovanja, prema broju putovanja

• Zakašnjenje – na teret brodara• Zašto? Razlika u odnosu na Time Charter?

UGOVOR O ZAKUPU BRODABareboat Charter

OSNOVNA OBILJEŽJA (I)

• Zakupodavatelj• Predaja broda na uporabu radi obavljanja plovidbene

djelatnosti

• Brod: kako ugovoreno (individualno određen, ugovorenasvojstva ili ugovorena odnosno uobičajena namjena –sposobnost za plovidbu)

• Pravo na dvostruku zakupninu – ako zakupoprimatelj ne vratibrod po isteku ugovora• Ako je zakupoprimatelj kriv za zakašnjenje u vraćanju – odgovornost i za

svaku dodatnu štetu iznad tog iznosa

OSNOVNA OBILJEŽJA (II)

• Zakupoprimatelj (Charterer)• Plaćanje zakupnine (Hire)

• Osim ako krivnjom zakupodavatelja ili uslijed skrivenih mana koje supostojale u trenutku predaje broda nije u mogućnosti upotrebljavatibrod

• Postaje brodar – PRENOSI SE SVOJSTVO BRODARA!

• Održavanje i troškovi pogona broda, te vraćanje brodanakon isteka ugovora

• Troškovi osiguranja (uz odobrenje zakupodavatelja)

• Skrivene mane koje su postojale u trenutku predaje u zakup –na teret zakupodavatelja

OSNOVNA OBILJEŽJA (III)

• Ugovor o uporabi broda, na određeno ili neodređeno vrijeme(otkaz pisanim putem, najmanje tri mjeseca unaprijed),određeno putovanje/a

• Bareboat Charter – zakup broda bez posade (tzv. „zakupgolog broda”, zakonska pretpostavka)

• Demise Charter – zakup broda s posadom

• Podzakup – samo uz pisani pristanak zakupodavatelja

TIME CHARTER / ZAKUP BRODA

Time Charter Bareboat Charter

Naručitelj ne postaje brodar Zakupoprimac postaje brodar –

cjelokupno upravljanje brodom

Predaje se brod sa posadom Predaje se brod bez posade

• Iznimka: Demise Charter – zakup broda

s posadom

Ugovor o djelu Ugovor o uporabi stvari

Pomorsko-plovidbeni ugovori, prijevoz

stvari

Plovidbeni i drugi poslovi

U slučaju sumnje, PZ presumpcija – brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod