22
SASTAVLJANJE PREGLEDA OBRAČUNA PDV I POPUNJAVANJE OBRASCA POPDV Jovana Dedić

SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

  • Upload
    others

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

SASTAVLJANJE PREGLEDA OBRAČUNA PDV I

POPUNJAVANJE OBRASCA POPDV

Jovana Dedić

Page 2: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- primena Pravilnika od 1. jula 2018. godine - Pravilnikom se bliže uređuju: * oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, i * oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

Page 3: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- propisan je novi Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine - Obrazac POPDV podnosiće se uz poresku prijavu, u elektronskoj formi - mesečni obveznici prvi pregled podnosiće uz Obrazac PP PDV za jul - do 15. avgusta 2018. godine - tromesečni obveznici prvi pregled podnosiće uz Obrazac PP PDV za treći kvartal - do 15. oktobra 2018. godine

Page 4: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- Podaci koje je obveznik PDV dužan da obezbedi u evidenciji su podaci o: 1) broju i datumu izdavanja računa; 2) broju i datumu izdavanja primljenog računa; 3) iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, po vrstama prometa; 4) nastanku obaveze obračunavanja PDV, poreskoj stopi i obračunatom PDV za promet za koji je obveznik PDV u svojstvu isporučioca dobara ili usluga, odnosno primaoca dobara ili usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

Page 5: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

5) iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez; 6) iznosu PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez; 7) poreskoj obavezi; 8) drugi podaci od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV

Page 6: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- Obveznik PDV je dužan da u evidenciji obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i usluga koji je obveznik PDV izvršio, odnosno koji mu je izvršen, računima ili drugim dokumentima koja služe kao računi u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: račun), odnosno dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje PDV - Podaci iz člana 2. ovog pravilnika evidentiraju se na osnovu izvršenih transakcija, aktivnosti, odnosno drugih poslovnih promena, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano

Page 7: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- Podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV izvršio drugi obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV (strano ili domaće lice), uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, evidentiraju se na osnovu računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena, osim podataka o: 1) prometu dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa; 2) plaćenom avansu, bez PDV, nezavisno od vrste prometa; 3) ispravci - smanjenju PDV po osnovu izmene - smanjenja osnovice za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge za promet za koji nije poreski dužnik u skladu sa zakonom.

Page 8: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- u opštoj evidenciji obveznik PDV evidentira podatke koji se odnose na: 1) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza; 2) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza; 3) oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV; 4) obračunati PDV za promet drugog lica;

Page 9: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

5) posebne postupke oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta; 6) uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima; 7) nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika; 8) nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika; 9) promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV

Page 10: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- u posebnim evidencijama obveznik PDV evidentira podatke koji se odnose na: 1) određene promete koje je izvršio, odnosno koji su mu izvršeni, 2) momenat prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno završetak ulaganja u objekte za vršenje delatnosti,

Page 11: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

3) ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, 4) sticanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV, kao i 5) primenu sistema naplate

Page 12: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- podaci o izmeni iznosa osnovice, odnosno naknade i iznosa PDV po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga, unose se u odgovarajuća polja Obrasca POPDV u kojima se iskazuju podaci o izmeni iznosa osnovice, odnosno naknade i iznosa PDV, nezavisno od toga u kojem je poreskom periodu izvršen promet dobara i usluga

Page 13: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- ako za promet dobara i usluga bez naknade prethodni učesnik u prometu nije izdao račun, a za koji postoji obaveza iskazivanja podataka u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet u skladu sa ovim pravilnikom, podaci o iznosu osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, utvrđuju se procenom tih iznosa shodno članu 18. st. 1 - 3. Zakona o PDV

Page 14: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- u Obrazac POPDV podaci se unose upisivanjem iznosa u odgovarajuća polja, u dinarima, bez decimala - podaci mogu biti i sa predznakom “minus” - u Obrazac POPDV ne unose se podaci u osenčena polja - obveznik PDV ne unosi podatke u polja u koja se podaci upisuju automatski

Page 15: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

• Najčešći slučajevi za popunjavanje Obrasca POPDV koji se mogu javiti kod zdravstvenih ustanova:

- u polje 2.4. Obrasca POPDV unosi se: promet usluga koje pružaju zdravstvene ustanove u skladu sa

propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu, uključujući i smeštaj, negu i ishranu bolesnika u tim ustanovama, osim apoteka i apotekarskih ustanova (član 25. stav 2. tačka 7) Zakona),

promet usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu (član 25. stav 2. tačka 8) Zakona),

promet usluga i isporuke zubne protetike u okviru delatnosti zubnog tehničara, kao i isporuka zubne protetike od strane stomatologa (član 25. stav 2. tačka 9) Zakona),

uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

Page 16: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- u polje 3.2. Obrasca POPDV unosi se podatak o prometu za

koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim prometa po osnovu prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

- u polje 3.5. Obrasca POPDV unosi se podatak o povećanju

osnovice, odnosno PDV za oporeziv promet dobra i usluga - u polje 3.6. Obrasca POPDV unosi se podatak o smanjenju

osnovice, odnosno PDV za oporeziv promet dobra i usluga

Page 17: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- u polje 3.7. Obrasca POPDV unosi se podatak o

oporezivom prometu dobara i usluga bez naknade

- u polje 3.9. Obrasca POPDV unosi se podatak o naknadi ili delu naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunatom po tom osnovu (avans)

- primljen avans u jednom poreskom periodu i izdavanje konačnog računa u drugom poreskom periodu

Page 18: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- Deo 7. Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika

- u polje 8a.2 Obrasca POPDV unosi se podatak o

nabavci dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima dobara

Page 19: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- u polje 8a.3 Obrasca POPDV unosi se podatak o

nabavci dobara i usluga bez naknade u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

- u polje 8v.2 Obrasca POPDV unosi se podatak o nabavci dobara i usluga uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

Page 20: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- u polje 8d.2 Obrasca POPDV unosi se podatak o nabavci dobara i usluga nabavljenih u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

Page 21: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

- U periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze

Page 22: SASTAVLJANJE PREGLEDA od 27. do 29... · ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja

HVALA NA PAŽNJI!