Click here to load reader

TINGKATAN 1 BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH DI … · Web viewPengenalan Sistem Residen mendapat tentangan daripada Sultan dan para pembesar Title TINGKATAN 1 BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH DI

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TINGKATAN 1 BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH DI … · Web viewPengenalan Sistem Residen mendapat tentangan...

TINGKATAN 1 BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Tingkatan 2 Bab 2 : KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN

BRITISH

1

Apakah dasar yang diamalkan oleh British ke atas negeri-negeri Melayu sebelum

tahun 1874?

A

Dasar naungan

B

Dasar campur tangan

C

Dasar perdagangan bebas

D

Dasar tidak campur tangan

2

Mengapakah Revolusi Perindustrian mendesak British untuk campur tangan di Negeri- Negeri Melayu?

A

Mendapatkan modal

B

Meluaskan tanah jajahan

C

Mendapatkan bahan mentah

D

Mendapatkan tenaga buruh yang murah

3

Apakah kesan ciptaan kapal wap kepada dasar campur tangan British di negeri-

negeri Melayu?

I

Mempercepatkan perjalanan

II

Mengelakkan ancaman lanun

III

Menjadikan perjalanan lebih selamat

IV

Membawa muatan yang lebih banyak

A

I dan II

B

I dan IV

C

II dan III

D

III dan IV

4

Rajah berikut menunjukkan perubahan pucuk pimpinan kerajaan Britain pada tahun 1873.

Apakah kesan perubahan tersebut?

A

Dasar memajukan tanah jajahan

B

Dasar mentamadunkan masyarakat Timur

C

Dasar membebaskan negeri-negeri jajahan

D

Dasar campur tangan di negeri-negeri Melayu

5

Peta di bawah menunjukkan Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869.

Bagaimanakah pembukaan Terusan Suez menyumbang kepada pelaksanaan

dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu?

A

Perjalanan ke Asia Tenggara lebih selamat

B

Membawa muatan dagangan yang lebih banyak

C

Perdagangan di Asia Tenggara semakin meningkat

D

Memendekkan jarak perjalanan dari England ke Tanah Melayu

6

Kawasan berikut terkenal dengan perlombongan ?

A

Emas

B

Minyak

C

Bijih besi

D

Bijih timah

7

Pernyataan di bawah merujuk kepada perlantikan sultan Perak.

Para pembesar negeri Perak telah mengenepikan

Raja Abdullah sebagai Sultan Perak

Apakah tindakan Raja Abdullah dalam usahanya menjadi Sultan Perak ?

A

Meminta bantuan pembesar

B

Mendapatkan bantuan British

C

Memperoleh sokongan kongsi gelap

D

Memulakan penentangan terhadap Raja Ismail

8

Dialog dalam gambar berikut mungkin diucapkan oleh Raja Abdullah dan Andrew Clarke.

Apakah kerugian yang dimaksudkan oleh baginda?

I

Pelucutan jawatan pembesar

II

Pengecilan wilayah kekuasaan

III

Kekurangan kuasa pentadbiran

IV

Kehilangan hak memungut cukai

A

I dan II

B

I dan IV

C

II dan III

D

III dan IV

9

Maklumat berikut merupakan senario yang berlaku di Selangor.

Mengapakah kehadiran Tengku Kudin tidak disenangi oleh pembesar tempatan?

A

Bbukan anak tempatan

B

Berpendidikan Inggeris

C

Bekerjasama dengan British

D

Bermusuhan dengan pembesar tempatan

10

Rajah berikut menggambarkan situasi perebutan kuasa di Selangor.

Apakah alasan Raja Mahadi untuk menguasai daerah Klang ?

A

Mendapat sokongan British

B

Dilantik oleh Sultan Abdul Samad

C

Disokong oleh para pembesar yang lain

D

Mewarisi kawasan kekuasaan ayahandanya

11

Gambar berikut merupakan sebuah rumah api yang terdapat di Tanjung Rachado,Selangor.

Apakah kesan penting yang berlaku terhadap Selangor apabila rumah api tersebut diserang ?

A

J.G. Davidson menjadi Residen yang pertama

B

Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat sultan

C

Raja Mahadi telah dijatuhkan hukuman buang negeri

D

Raja Abdullah dilantik menggantikan Sultan Abdul Samad

12

Pertapakan British di Selangor menemui kegagalan walaupun terlibat dalam

Perang Klang.

Antara berikut apakah alasan yang akhirnya membolehkan British menguasai Selangor?

I

Rompakan kapal dagang di Langat

II

Pembunuhan seorang rakyat Eropah

III

Isu pergaduhan antara kongsi gelap Cina

IV

Serangan terhadap rumah api di Tanjung Rachado

A

I dan II

B

I dan IV

C

II dan III

D

III dan IV

13

Jadual berikut menunjukkan ancaman yang berlaku di Selangor.

Tahun

Peristiwa

1873

Kapal dagang British diserang berhampiran Kuala Langat

1874

Serangan ke atas rumah api di Tanjung Rachado

Apakah kesan langsung daripada peristiwa tersebut?

A

British memerangi lanun

B

British campur tangan dalam pentadbiran

C

British menghapuskan kegiatan kongsi gelap

D

British menguasai kawasan perlombongan bijih timah

14

Persengketaan antara kedua-dua tokoh di atas berlaku pada tahun 1870-an.

Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya persengketaan tersebut ?

A

Hak memungut cukai

B

Pengaruh pelabur asing

C

Sistem pewarisan takhta

D

Penguasaan kawasan pertanian

14

Maklumat di bawah merujuk kepada persetujuan pembesar tempatan di

Sungai Linggi.

Berdasarkan maklumat di atas, persetujuan tersebut bermakna British

berkuasa dalam

A

percukaian

B

perdagangan

C

perundangan

D

pemerintahan

15

Mengapakah tindakan Sultan Ahmad membawa masuk pelabur Eropah untuk

memajukan Pahang tidak disenangi oleh pihak British ?

A

Memajukan Negeri Pahang

B

Melemahkan pengaruh British

C

Menjejaskan kepentingan British

D

Mengukuhkan kedudukan sultan

16

Pernyataan berikut merujuk kepada keadaan yang berlaku di Pahang

Apakah implikasi peristiwa tersebut?

A

Kedaulatan negeri Pahang terancam

B

Sultan Ahmad menerima Residen British

C

Hugh Clifford dilantik menjadi wakil British

D

Pelabur Eropah dibawa masuk untuk memajukan Pahang

17

Berdasarkan jadual berikut, Pahang merupakan negeri Melayu terakhir yang menerima Residen British kerana

Tahun

Residen

Kawasan

1874

J.W.W Birch

J.G.Davidson

P.J.Murray

Perak

Selangor

Sungai Ujong

1888

J.P.Rodger

Pahang

A

penubuhan Majlis Penasihat

B

perlembagaan negeri digubal

C

pentadbiran Barat dilaksanakan

D

Pembangunan oleh pelabur Eropah

18

Tokoh berikut merupakan pemimpin masyarakat Melayu pada kurun ke -19.

Apakah persamaan antara kedua-dua tokoh tersebut?

A

Kehilangan kuasa

B

Meminta bantuan British

C

Kehilangan hak memungut cukai

D

Menentang perluasan kuasa British

19

Jadual berikut menunjukkan kekacauan di negeri-negeri Melayu yang memberi peluang kepada British untuk campur tangan pada kurun ke-19.

Negeri

Peristiwa

Perak

Perang Larut

Selangor

Perang Kelang

Negeri Sembilan

Perbalahan Sungai Ujong

Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?

A

Bersatu padu asas kestabilan negara

B

Berbangga dengan kekayaan negara

C

Berdikari untuk memperjuangkan hak

D

Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

20

Apakah persamaan tugas tokoh berikut di Tanah Melayu ?

A

Wakil British

B

Residen British

C

Penasihat British

D

Pegawai Majistret

21

Berdasarkan pernyataan di atas mengapakah Residen ditentang oleh para pembesar?

I

Menguasai pentadbiran

II

Mengambilalih pungutan cukai

III

Mencampuri upacara keagamaan

IV

Memperkenalkan amalan perhambaan

A

I dan II

B

I dan IV

C

II dan III

D

III dan IV

22

Mengapakah residen dianggap terlalu berkuasa dalam pentadbiran di negeri-negeri

Melayu ?

A

Kuasa penjajah dipandang hebat

B

Ketiadaan panduan tugas yang jelas

C

Mendapat kerjasama daripada pembesar tempatan

D

Mendapat sokongan daripada penduduk tempatan

23

Pernyataan berikut merujuk kepada situasi yang dihadapi oleh Pahang

Mengapakah Pahang menanggung hutang yang banyak?

A

Perang saudara

B

Pergaduhan kongsi gelap

C

Kekacauan akibat serangan lanun

D

Kebangkitan rakyat menentang British

24

Bagaimanakah British mengatasi kelemahan sistem pentadbiran berikut ?

Kelemahan Sistem Residen

· Pentadbiran tidak seragam

· Undang-undang tidak selaras

· Tiada panduan menjalankan tugas

A

Mewujudkan Durbar

B

Mengembalikan kuasa sultan

C

Menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri

D

Membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

25

Frank Swettenham telah mencadangkan supaya negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan disatukan di bawah satu pentadbiran.

Pada pendapat anda apakah yang akan dihadapi oleh British jika negeri-negeri tersebut tidak disatukan?

A

Perak bertambah mundur

B

Krisis kewangan di Pahang

C

pentadbiran Barat dilaksanakan

D

Raja- Raja Melayu akan bangun menentang British

26

Apakah kesan pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun

1896?

A

Kemajuan ekonomi terhalang

B

Pengurangan kemasukan imagran Cina

C

Penamatan Persidangan Raja-raja Melayu

D

Kemerosotan kuasa pemerintahan tempatan

27

Jadual di atas merujuk kepada dasar pentadbiran British di Tanah Melayu.

Tahun

Sistem Pentadbiran

Pegawai British

1874

Sistem Residen

Residen

1896

Negeri-negeri Melayu Bersekutu

X

Apakah jawatan X?

A

Gabenor

B

Gabenor Jeneral

C

Residen Jeneral

D

Leftenan Jeneral

28

Durbar atau Persidangan Raja-raja Melayu ditubuhkan pada tahun 1897 kerana

A

tergugatnya agama Islam

B

kemerosotan kuasa sultan

C

kemerosotan kuasa pembesar

D

tergugatnya adat istiadat Melayu

29

Maklumat berikut menerangkan kritikan Sultan Idris dalam Durbar kedua di Kuala Lumpur.

Apakah kesan daripada kritikan tersebut ?

A

Jemaah Menteri dibentuk

B

Perlembagaan negeri dipinda

C

Pentadbiran tradisional dimantapkan

D

Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan

30

Kedua-dua bendera berikut pernah dikibarkan di Tanah Melayu pada tahun 1826 dan tahun 1896.

Apakah iktibar daripada pengibaran bendera tersebut kepada penduduk Tanah

Melayu?

A

Daya juang yang tinggi

B

Bersatu membawa kebebasan

C

Semangat kepimpinan yang kuat

D

Berwaspada terhadap kuasa asing

JAWAPAN BAB 2

BIL

JAWAPAN

MUKA SURAT

BIL

JAWAPAN

MUKA SURAT

1

D

29

16

B

43

2

C

31

17

D

42

3

B

31

18

C

35/41

4

D

32

19

A

33/37/40

5

D

31

20

B

44

6

D

35

21

A

44

7

B

35

22

B

45

8

D

36

23

D

44

9

A

38

24

D

45

10

D

38

25

B

45

11

A

39

26

D

47

12

B

39

27

C

47

13

B

39

28

B

47

14

A

40

29

D

48

15

C

43

30

D

48/49

Pada tahun 1888, seorang warganegara British berbangsa Cina yang bernama Go Hui ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad.

Raja Abdullah

Dato’ Kelana

Dato’ Kelana bersetuju menerima perlindungan British

1874

P.J. Murray

J.G. Davidson

Martin Lister

1868

Sayong

Kelian Pauh

Larut

Sultan Abdul Samad telah melantik Tengku Kudin untuk menamatkan Perang Klang.

Perbelanjaan negeri Pahang meningkat kerana menanggung hutang yang banyak

Parti Konservatif

Parti Liberal

Raja Mahadi

Perebutan daerah Klang

Raja Abdullah

Dato’ Bandar Kulop Tunggal

Persengketaan

di Sungai Ujong

Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman

Residen Jeneral terlalu berkuasa

Kuasa raja-raja berkurangan

Pengenalan Sistem Residen mendapat tentangan daripada Sultan dan para pembesar

12