of 28 /28
ZAMAN PALEOLITIK ZAMAN NEOLITIK ZAMAN LOGAM

Bab2 Zaman Prasejarah

Embed Size (px)

Text of Bab2 Zaman Prasejarah

Page 1: Bab2 Zaman Prasejarah

•ZAMAN PALEOLITIK•ZAMAN NEOLITIK•ZAMAN LOGAM

Page 2: Bab2 Zaman Prasejarah

ZAMAN PALEOLITIKCIRI-CIRI PENEMPATAN

Hidup berpindah randah

Tinggal di kawasan terbuka , dalam gua dan sekitar tasik

Page 3: Bab2 Zaman Prasejarah

KEGIATAN DAN PERALATAN Memburu binatang liar

Memungut hasil hutan

Mengamalkan cara hidup sara diri

Menggunakan alat batu dalam hidup seharian seperti alat repihan, alat penetak dan kapak genggam.

Page 4: Bab2 Zaman Prasejarah

PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA

ALAT PENETAK YANGDIGUNAKAN UNTUK

MENETAK POKOK DAN MEMOTONG

DAGING

KAPAK GENGGAM

Page 5: Bab2 Zaman Prasejarah

ALAT REPIHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MERAUT DAN MEMOTONG

PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA

Page 6: Bab2 Zaman Prasejarah

KEPERCAYAAN

Animisme

Mengamalkan upacara perkuburan

Page 7: Bab2 Zaman Prasejarah

Bermula kira-kira 200 000 – 300 000 tahun dahulu

Bukit Jawa, Kota Tampan dan Bukit Bunuh, di Lenggong, Perak. Gua Niah, Sarawak dan Tingkayu, Sabah.

Page 8: Bab2 Zaman Prasejarah

UJI MINDA

1. Zaman Paleolitik di Malaysia bermula kira-kira ------------hingga -------- tahun dahulu.

2. Alat repihan digunakan oleh orang Paleolitik untuk dan

3. Masyarakat Paleolitik mengamalkan kepercayaan animisme dan

200 000 300 000

meraut memotong

upacara perkuburan

Page 9: Bab2 Zaman Prasejarah

ZAMAN NEOLITIK

Page 10: Bab2 Zaman Prasejarah

Mencipta alat tembikar daripada batu dan tanah liat seperti bekas air,periuk dan belangaBercucuk tanam,menangkap ikan, menternak binatang,memungut hasil hutan dan berdagangMencipta barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelangMenggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit kayuAlat beliung digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu

Page 11: Bab2 Zaman Prasejarah

PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA

BELIUNG DIGUNAKAN UNTUK MENGGALI TANAH DAN

MENGETAM KAYU

Page 12: Bab2 Zaman Prasejarah

PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA

ARTIFAK TEMBIKAR YANG DITEMUI DI GUA

HARIMAU

PEMUKUL KULIT KAYU DIGUNAKAN UNTUK MELEPERKAN DAN MENGHALUSKAN

KULIT KAYU

Page 13: Bab2 Zaman Prasejarah

PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA

Page 14: Bab2 Zaman Prasejarah
Page 15: Bab2 Zaman Prasejarah

KEWUJUDAN DAN LOKASI DI MALAYSIA

•Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu

•Bukit Tengkorak, Sabah dan Gua Cha, Kelantan

Page 16: Bab2 Zaman Prasejarah

UJI MINDA

1.Masyarakat Zaman Neolitik menggunakan batu dan ------------------------------ untuk membuat tembikar.

2.--------------digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu.

3. Masyarakat Zaman Neolitik mencipta barang-barang kemas seperti -----------,----------dan ---------------.

tanah liat

Beliung

kalunganting-anting

gelang

Page 17: Bab2 Zaman Prasejarah

Hidup Menetap

Mempunyai adat sendiri

Ada yang tinggal di dalam gua dan berhampiran sungai

Page 18: Bab2 Zaman Prasejarah

Bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu, menternak binatang dan perdagangan barter

Menghasilkan alat logam seperti gangsa dan besi

Page 19: Bab2 Zaman Prasejarah

PERALATAN DI ZAMAN LOGAM

A KAPAK YANG DIJUMPAI DI SG TEMBELING, PAHANG

B TULANG MAWAS YANG DIJUMPAI DI RAUB, PAHANG

C SABIT YANG DIJUMPAI DI LEMBAH BERNAM, SELANGOR

D PISAU YANG DIJUMPAI DI KLANG, SELANGOR

E MATA LEMBING YANG DIJUMPAI DI SG TEMBELING, PAHANG

Page 20: Bab2 Zaman Prasejarah

Menjalankan pengebumian menggunakan kepingan batu

Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup

Page 21: Bab2 Zaman Prasejarah
Page 22: Bab2 Zaman Prasejarah

UJI MINDA

1. Apabila manusia mengenali logam, mereka telah mencipta -------------dan -------------.

2. Zaman Logam menjalankan perdagangan secara --------------.

3. Tulang mawas dijumpai di --------------, Pahang.

alat gangsabesi

pertukaran barang

Raub

Page 23: Bab2 Zaman Prasejarah

1. Apakah aktiviti yang dapat membezakan antara masyarakat Zaman Neolitik dengan masyarakat Zaman Logam?

A Peralatan B Tempat tinggal

C Kegiatan harian D Kegiatan ekonomi 2.

Page 24: Bab2 Zaman Prasejarah
Page 25: Bab2 Zaman Prasejarah
Page 26: Bab2 Zaman Prasejarah

2. Apakah kegunaan beliung yang dijumpai pada Zaman Neolitik ?I Menggali tanahII Meleperkan papanIII Memotong pokokIV Mengetam kayuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

Page 27: Bab2 Zaman Prasejarah

3. Antara berikut yang manakah merupakan penempatan orang Zaman Paleolitik ?

I Tingkayu, Sabah II Gua Niah, Sarawak III Kota Tampan, Perak IV Gua Menteri, Kelantan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Page 28: Bab2 Zaman Prasejarah