Click here to load reader

Bab2 Zaman Prasejarah

  • View
    4.947

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Bab2 Zaman Prasejarah

  • 1. ZAMAN PALEOLITIK ZAMAN NEOLITIK ZAMAN LOGAM

2. ZAMAN PALEOLITIKCIRI-CIRI PENEMPATAN Hidup berpindah randah Tinggal di kawasan terbuka , dalam gua dan sekitar tasik 3. KEGIATAN DAN PERALATAN Memburu binatang liar Memungut hasil hutan Mengamalkan cara hidup sara diri Menggunakan alat batu dalam hidup seharian seperti alat repihan, alat penetak dan kapak genggam. 4. PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DIMALAYSIA ALAT PENETAK YANGKAPAK GENGGAMDIGUNAKAN UNTUK MENETAK POKOK DAN MEMOTONG DAGING 5. PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIAALAT REPIHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MERAUTDAN MEMOTONG 6. KEPERCAYAAN Animisme Mengamalkan upacara perkuburan 7. Bermula kira-kira 200 000 300 000 tahundahuluBukit Jawa, Kota Tampan dan Bukit Bunuh, diLenggong, Perak. Gua Niah, Sarawak danTingkayu, Sabah. 8. UJI MINDA1. Zaman Paleolitik di Malaysia bermula kira-kira ------------hingga 300 000 tahun dahulu. 200 000 --------2. Alat repihan digunakan oleh orang Paleolitik meraut memotonguntuk dan3. Masyarakat Paleolitik mengamalkan kepercayaanupacara perkuburananimisme dan 9. ZAMAN NEOLITIK 10. Mencipta alat tembikar daripada batu dan tanah liatseperti bekas air,periuk dan belangaBercucuk tanam,menangkap ikan, menternakbinatang,memungut hasil hutan dan berdagangMencipta barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelangMenggunakan alat batu seperti beliung dan pemukulkulit kayuAlat beliung digunakan untuk menggali tanah danmengetam kayu 11. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DIMALAYSIA BELIUNG DIGUNAKAN UNTUK MENGGALITANAH DAN MENGETAM KAYU 12. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIAARTIFAK TEMBIKAR YANGPEMUKUL KULIT KAYUDITEMUI DI GUA HARIMAUDIGUNAKAN UNTUK MELEPERKAN DAN MENGHALUSKAN KULITKAYU 13. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DIMALAYSIA 14. KEWUJUDAN DAN LOKASI DI MALAYSIABermula kira-kira 7000 tahundahuluBukit Tengkorak, Sabah danGua Cha, Kelantan 15. UJI MINDA3.Masyarakat Zaman Neolitik menggunakan batu dan ------------------------------ untuk membuattanah liattembikar. Beliung6.--------------digunakan untuk menggali tanahdan mengetam kayu.3. Masyarakat Zaman Neolitik menciptabarang-barang kemas sepertikalung gelang anting-anting-----------,----------dan---------------. 16. Hidup Menetap Mempunyai adat sendiri Ada yang tinggal di dalam gua dan berhampiran sungai 17. Bercucuk tanam, menangkap ikan,berburu, menternak binatang danperdagangan barterMenghasilkan alat logam seperti gangsadan besi 18. PERALATAN DI ZAMAN LOGAMAKAPAK YANG DIJUMPAI DI SGTEMBELING, PAHANGB TULANG MAWAS YANG DIJUMPAIDI RAUB, PAHANGC SABIT YANG DIJUMPAI DI LEMBAHBERNAM, SELANGORD PISAU YANG DIJUMPAI DI KLANG,SELANGORE MATA LEMBING YANG DIJUMPAI DISG TEMBELING, PAHANG 19. Menjalankan pengebumian menggunakankepingan batuMempunyai kepercayaan dan peganganhidup 20. UJI MINDA1. Apabila manusia mengenali logam, mereka telah mencipta -------------dan alat gangsa -------------.besi2. Zaman Logam menjalankan perdagangan secara --------------.pertukaran barang3. Tulang mawas dijumpai di --------------,Raub Pahang. 21. 1. Apakah aktiviti yang dapat membezakan antara masyarakat Zaman Neolitik dengan masyarakat Zaman Logam?A Peralatan B Tempat tinggalC Kegiatan harian D Kegiatan ekonomi2. 22. 2. Apakah kegunaan beliungyang dijumpai pada ZamanNeolitik ?I Menggali tanahII Meleperkan papanIII Memotong pokokIV Mengetam kayuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV 23. 3. Antara berikut yang manakahmerupakan penempatan orangZaman Paleolitik ?I Tingkayu, SabahIIGua Niah, SarawakIII Kota Tampan, PerakIVGua Menteri, KelantanAI, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Search related