Click here to load reader

 · Web viewEVIDENS B2D2E1 (Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS) 1. Lengkapkan ciri- ciri masyarakat Zaman Prasejarah ZAMAN PALEOLITIK ZAMAN NEOLITIK ZAMAN LOGAM

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewEVIDENS B2D2E1 (Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS) 1. Lengkapkan...

EVIDENS B2D2E1

(Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS)

1. Lengkapkan ciri- ciri masyarakat Zaman Prasejarah

ZAMAN PALEOLITIK

ZAMAN NEOLITIK

ZAMAN LOGAM

DESKRIPTOR B2D1

EVIDENS B2D1E1 / B2D1E2 / B2D1E3 / B2D1E4

PEMBENTANGAN KUMPULAN

AKTIVITI

1. 4 kumpulan dibentuk dan mencabut undi tajuk masing-masing.

2. Dalam tempoh 15 minit, pelajar akan berbincang dan membentangkan tajuk mereka.

3. Guru akan menyoal setiap ahli tentang tajuk yang mereka bincang dan bentangkan.

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E2

(Menjelaskan kegiatan ekonomi kerajaan Agraria dan Maritim di Asia Tenggara

1. Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat yang betul.

Ciri-ciri

Kerajaan Agraria

Kerajaan Maritim

Lokasi

(i)

(ii)

(iii)

(i)

(ii)

Kegiatan

Ekonomi

(i)

(ii)

(i)

(ii)

(iii)

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E3

(Menjelaskan asal-usul nama Melaka)

Lengkapkan silang kata berikut.

3

1

2

4

5

6

Menegak

Melintang

1 Binatang yang berkaitan dengan asal usul Melaka

3 Perkataan Arab yang bermaksud ‘pertemuan’

5 Pokok Melaka dalam bahasa Sanskrit

2 Tempat yang dipilih oleh Parameswara untuk mendirikan kerajaan

4 Pengasas kerajaan Melaka

6 Perkataan arab yang bermaksud ‘Perhimpunan segala dagang’

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E4

(Menjelaskan peranan Parameswara dan Tun Perak pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (UP)

1 Lengkapkan ayat-ayat berikut berkaitan peranan Parameswara membangunkan kerajaan Melaka.

2 Lengkapkan peranan Tun Perak dalam memperkukuhkan pentadbiran Melaka.

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E5

(Menjelaskan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan)

1 Rajah di atas menunjukkan struktur pentadbiran negeri Melaka yang bersistematik. Dalam struktur tersebut peranan Pembesar Empat Lipatan sangat penting.

Lengkapkan struktur Pembesar Empat Lipatan tersebut dalam Rajah di bawah.

STRUKTUR PEMBESAR EMPAT LIPATAN

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E6

(Menjelaskan faktor kemajuan perdagangan di Melaka)

1. Sebutkan faktor- faktor Melaka maju dalam bidang perdagangan?

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E7

(Menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka)

1 Tuliskan bentuk hubungan luar Melaka berdasarkan contoh negara terlibat.

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E8

(Menjelaskan cara kedatangan Islam ke Melaka)

1 Jelaskan cara-cara kedatangan Islam ke Melaka

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E9

(Menjelaskan peranan istana sebagai pusat intelektual)

1 Sebutkan peranan istana sebagai pusat intelektual di Melaka.

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E10

(Menjelaskan cara perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka)

1 Jelaskan cara perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pernyataan berikut.

DESKRIPTOR B2D2

EVIDENS B2D2E11

(Menjelaskan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka)

1 Lengkapkan faktor kemerosotan dan kejatuhan Melaka berdasarkan rajah di bawah.

Faktor

Huraian

-Persaingan merebut kuasa antara Laksamana Khoja Hassan dengan Tun Mutahir

-Raja Mandeliar memfitnah Tun Mutahir hingga membawa kepada hukuman mati ahli keluarganya.

- Tun Perak meninggal dunia

- Tun Mutahir pilih kasih

-Sultan bertindak tanpa usul periksa

-penggunaan senjata tradisional

-Portugis menggunakan senjata moden dan struktur angkatan perang yang lengkap.

- keinginan Portugis menguasai Selat Melaka

DESKRIPTOR B2D3

EVIDENS B2D3E1

(Menjelaskan pengasasan Kerajaan Johor)

Lengkapkan pernyataan yang diberikan di bawah.

EVIDENS B2D3E2

(Menjelaskan faktor kegemilangan Kerajaan Johor (UP)

Berikan tiga faktor yang menyebabkan kegemilangan Kerajaan Johor di Asia Tenggara pada abad ke 17.

EVIDENS B2D3E3

(Menjelaskan tokoh dalam Kesultanan Johor (UP)

Berikut tuliskan nama-nama sultan dalam ruangan kosong yang disediakan.

EVIDENS B2D3E4/ B2D3E5 / B2D3E6 / B2D3E7 / B2D3E8

PEMBENTANGAN KUMPULAN

AKTIVITI

1 Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan dan memberikan lembaran kertas majun.

2 Guru memberikan tajuk dan memberikan masa pelajar berbincang tajuk mereka selama 10 minit.

3 Guru meminta pelajar membuat peta minda .

4 Pelajar akan membentangkan tajuk mereka menggunakan peta minda.

5 Guru meminta setiap ahli akan membentangkan hasil kerja mereka secara bergilir.

EVIDENS B2D3E9 ( Menjelaskan latar belakang sejarah Sarawak)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Kewujudan manusia di Sarawak kira-kira ____________________ dahulu. Buktinya, penemuan beberapa ________________sejarah di ___________________ seperti tembikar, pisau , dan kapak yang diperbuat daripada ___________________ dan lukisan yang diconteng pada dinding __________________. Nama asalnya ialah _________________________ atau Sungai Sarawak.

EVIDENS B2D3E10 (Menjelaskan latar belakang sejarah Sabah)

Sabah berasal daripada perkataan ‘Saba’, iaitu sejenis buah __________________. Pokok ini banyak ditanam di sekitar pantai ______________ Sabah sebagai bahan makanan. Sistem pemerintahannya terbahagi kepada tiga iaitu, sistem politik _______________________ yang terdapat di daerah ___________________. Manakala sistem politik _________________ pula diamalkan di bahagian ___________________pantai barat dan timur Sabah. Sistem terakhir ialah sistem politik ________________________.

EVIDENS B2D3E11

(Menjelaskan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak (UP)

Lengkapkan silang kata berikut.

2

1

4

8

5

3

6

9

10

7

11

12

13

Melintang

Menegak

1 Salah satu kumpulan etnik yang suka menindik telinga dan menggantung gelang-gelang timah

3 Selain Kelabit dan Kenyah kumpulan etnik ini juga melukis tatu di badan

5 Etnik ini juga mengamalkan amalan animisme

7 Perayaan yang disambut oleh kumpulan etnik Melanau

9 Kumpulan etnik yang tinggal di rumah panjang

11 Bagi orang Iban bunyi burung __________ menandakan mereka tidak boleh mendirikan rumah di kawasan tersebut

13 Orang Melayu Sarawak mengamalkan adat resam _______________

2 Kumpulan etnik ini tinggal di persisiran pantai

4 Menari tarian Ngajat merupakan tanda kesyukuran bagi etnik _________________.

6 Kepercayaan animism e juga diamalkan oleh etnik _____________.

8 Disimpan oleh orang Iban sebagai warisan turun temurun, dianggap suci, dan dihormati.

10 Perayan kaul diadakan bagi menjamu ____________ yang dianggap boleh mengawal laut.

12 Pesta menuai juga dikenali sebagai pesta _____________.

EVIDENS B2D3E12

(Menjelaskan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sabah)

Lengkapkan silang kata di bawah.

1

2

S

3 M

U

5

4

G

7

B

T

P

9

6

I

Y

A

O

G

8

J

U

S

10 M

T

P

Menegak

Melintang

1 Kumpulan etnik Sabah yang memukul tiang rumah jika ada kematian

3 Upacara memuja semangat padi semasa menanam dan menuai padi

5 Salah satu alat muzik masyarakat Sabah

7 Sejenis peraturan adat

9 salah satu alat muzik terkenal masyarakat Sabah

2 Sejenis tarian Kadazandusun

4 __________ialah nilai dan pegangan pada perkara ghaib

6 Salah satu kumpulan etnik Sabah

8 Suku ini menarikan tarian Limbai

10 Tarian yang memuja semangat padi dan ditarikan pada majlis perayaan Hari Magavau

Kumpulan 2

Band 2 Catatan melibatkan : B2D3E1,B2D3E2,B2D3E3.

B2D3E1

Menjelaskan pengasasan kerajaan Johor

B2D3E2

Menjelaskan faktor kegemilangan kerajaan Johor ( UP )

B2D3E3

Menjelaskan tokoh dalam kesultanan Johor ( UP )

Lengkapkan grafik seperti di bawah.

1. Tuliskan nama pengasas Utama Johor.

2. Berikan faktor-faktor kegemilangan kerajaan Johor.

3. Nyatakan dua tokoh utama dalam kesultanan Johor.

Pengasasan Kerajaan Johor

1) Pengasas Utama

a)

2) Faktor – faktor Kegemilangan

Kerajaan Johor

a)

Kemajuan dalam b)

Kegiatan perdagangan

3) Tokoh- tokoh

Kesultanan Johor

a) b)

Band 2

B2D3E4

Menjelaskan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang muda.

4. Sebutkan nama negeri – negeri yang terdiri daripada kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru.

B2D3E5

Menjelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negeri- negeri Melayu.

5. Lengkapkan piramid tentang struktur pentadbiran dan pengurusan sesebuah kerajaan.

Sultan

Pembesar

Peringkat

Negeri

Penghulu Peringkat Kampung

Ahli Magis ( Bomoh / Pawang )

B2D3E6

Menjelaskan sistem perundangan tidak bertulis kerajaan Melayu.

6. Lengkapkan jadual berikut tentang sistem keadilan yang diamalkan di negeri – negeri Melayu.

Ciri

Adat Temenggung

Adat Perpatih

Pengasas

Asal

Diamalkan di

Meliputi hal - hal

Band 2

B2D3E7

Menjelaskan kegiatan ekonomi sara diri di Negeri – negeri Melayu.

7. Namakan alat – alat menangkap ikan masyarakat tradisional di bawah.

B2D3E8

Menjelaskan sistem pendidikan masyarakat Melayu tradisional.

8. Padankan ciri – ciri sistem pendidikan formal dan sistem pendidikan tidak formal dalam masyarakat

Melayu Tradisional seperti di bawah.

Padankan Sistem Formal dan Tidak Formal

Dalam Masyarakat Melayu Tradisional

Cerita berbentuk teladan

Mempelajari agama

Islam di Istana

Pengajaran ibu bapa di

Menulis jawi

rumah

Sistem pendidikan

formal

Kemahiran Pertukangan Mempelajari ilmu Kira-

Kira di madrasah

Mempelajari ai- Quran diPembelajaran melalui

pondok

Sistem pendidikan

pendengaran

tidak formal

Mempelajari rukun Islam

Cerita lisan

di surau

Band 2

B2D3E9,B2D3E10.

Menjelaskan latar belakang sejarah Sarawak ( UP )

Menjelaskan latar belakang sejarah Sabah.

9. Ceritakan secara ringkas tentang asal- usul nama negeri Sarawak dan Sabah.

B2D3E11

Menjelaskan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak.

10. Baca maklumat di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan seperti di bawah .

Setiap kumpulan etnik di Sarawak mempunyai adat resam dan cara hidup

masing – masing. Hal ini menjadikan Sarawak sebuah negeri yang terkenal

dengan keunikan kebudayaan penduduknya yang berbilangan kaum.

10. a) Apakah tradisi yang diamalkan oleh orang Iban ?

__________________________________________________________________

b) Berikan satu cirri peraturan dan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Sarawak .

___________________________________________________________________________

C) Namakan dua jenis alat muzik yang paling popular dan sering dimainkan oleh orang Punan di Sarawak.

___________________________________________________________________________

B2D3E12

Menjelaskan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sabah ( UP)

11. Namakan jenis rumah mengikut suku kaum serta alat muzik di negeri Sabah.

Skema Jawapan.

SKEMA JAWAPAN BAND 2

B2D2E1

Ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik:

· Tinggal di kawasan terbuka(luar gua), dalam gua dan sekitar tasik.

· Hidup berpindah-randah.

· Menjalankan kegiatan memburu binatang, memungut hasil hutan, mengamalkan cara hidup sara diri

· Menggunakan peralatan yang diperbuat daripada batu

· Mengamalkan kepercayaan animism dan upacara perkuburan

· Lokasi: Lenggong, Perak, Gua Niah, Sarawak dan Tingkayu, Sabah

A. Ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik:

· Tinggal di gua dan berhampiran sungai

· Telah wujud system bermasyarakat seperti mempunyai ketua dan pembahagian kerja

· Mencipta peralatan tembikar seperti bekas iar, periuk dan belanga

· Menjalankan kegiatan bercucuk tanam, menangkap ikan dan menternak binatang

· Menjalankan perdagangan tukar barang

· Menggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit kayu

· Mencipta barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelang

· Mengamalkan kepercayaan animism

· Lokasi: Gua Cha, Kelantan dan Bukit Tengkorak, Sabah

B. Ciri-ciri masyarakat Zaman Logam :

· Masyarakat hidup menetap

· Ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampiran sungai

· Mempunyai adat resam

· Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi

· Menjalankan kegiatan bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu, menternak binatang.

· Masyarakat juga menjalankan kegiatan perdagangan tukar barang

· Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup tertentu

· Menjalankan pengebumian menggunakan kepingan batu

· Lokasi: Sungai Tembeling, Pahang, Gua Harimau, Perak dan Changkat Menteri, Perak

B2D2E2

Kegiatan Ekonomi Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim

a. Kerajaan Agraria

· Lokasi: i. kawasan tanah subur

ii. Lembangan sungai

iii.kawasan pedalaman

· Kegiatan ekonomi: i. pertanian

ii. penternakan

b. Kerajaan Maritim

· Lokasi: i. pesisir pantai

ii.muara sungai

· Kegiatan ekonomi: i. perdagangan

ii. pembuatan kapal

iii.perikanan

B2D2E3

Asal usul nama Melaka

· Parameswara

· Pelanduk

· Melaka

· Amalaka

· Malakat

· Mulaqah

B2D2E4

Peranan Parameswara

· a. i. pembesar

ii.40 orang bentara

iii.biduanda kecil

· b. i. tempat menyimpan barang

ii.tempat membaiki kapal

iii.kemudahan bekalan air bersih dan makanan

iv.tenaga kerja

v.tempat penginapan

· c. mengelakkan Melaka daripada serangan Siam dan pengiktirafan kedaulatan

· d. Keselamatan Melaka terjamin

· e. i. gagah

ii.berani

iii.mahir selok-belok Selat Melaka

Peranan Tun Perak

· Menghalang serangan Siam

a) Semasa menjadi penghulu di Klang, Tun Perak mengarahkan pengikut

membawa keluarga bersama. Menaikkan semangat tentera

· Menggunakan muslihat dalam perperangan dengan Siam. Semasa menjadi Bendahara Melaka, mengarahkan askar menggunakan perahu kecil sebagai muslihat serta mengikat jamung di pokok bakau bagi mengelirukan tentera Siam.

· Meluaskan kuasa. Tun Perak telah berjaya menguasai Pahang yang berada di bawah kekuasaan Siam.

· Tun Perak merupakan seorang pembesar yang sangat setia kepada Sultan Melaka

· Tun Perak adalah pembesar yang mempunyai kuasa untuk melantik Sultan

B2D2E5

Struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan Sultan sebagai ketua pentadbiran. Baginda dibantu oleh empat orang pembesar iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggong dan Laksamana.

B2D2E6

Peranan syahbandar

Peranan Laksamana

Sistem cukai

Sistem mata wang

Peranan orang laut

Pelabuhan entreport

Pentadbiran yang cekap

bahasa melayu bahasa Lingua franca

hubungan luar

undang-undang laut Melaka

kemudahan pelabuhan

perluasan kuasa

B2D2E7

i) Hubungan serantau

ii) Hubungan antarabangsa

B2D2E8

i) Peranan Mubaligh

___Syeikh Abdul Aziz_________ dari Makkah dan berjaya mengislamkan _Raja____ Seri Maharaja, ______pembesar___ dan ____rakyat____ Melaka.

ii) Perkahwinan Sultan Melaka

_____Megat Iskandar Shah____berkahwin dengan puteri Raja _____Pasai_ yang telah memeluk agama Islam.

iii) Pedagang Islam

Pedagang Islam dari ____Arab_____ dan _____India____ yang berdagang di Melaka sambil menyebarkan agama Islam .

Sifat agama Islam yang meliputi semua aspek ___kehidupan_______ seperti toleransi, __adil______dan __rasional_____ telah menarik minat golongan istana dan rakyat Melaka.

B2D2E9

i) Pusat perkumpulan golongan cerdik pandaiii) pusat penterjemahan karya sastera

iii) tempat penyimpanan buku & kitab

iv) Tempat perbincangan

B2D2E10

-Suka rela- perkahwinan

- bantuan tentera- kebijaksaan pemimpin

B2D2E11

- kelemahan kepimpinan - masalah perpaduan - kelemahan askar Melaka – kedatangan Portugis

B2D3 (B2D3E1)

- Nama Johor

a) Nama asal ___Ujong Tanah______________

b) Hujung abad ke 16 dikenali sebagai _ _Johor_______.

c) Perkataan Arab iaitu Jim, Ha, Ra (Jauhar) bermaksud ___permata_.

Pengasas Johor

a) Merupakan putera sultan Mahmud Shah iaitu __Raja Ali_______.

b) Gelaran __Sultan Alauddin Riayat Shah II__.

c) Dikenali sebagai ____Raja Ujong Tanah____ dan Bentan.

B2D2E2

i) Kecekapan Sultanii) Kemajuan perdaganganiii) perkembangan bidang persuratan

B2D2E3

I Sultan Alauddin Riayat Shah II

2 Sultan Sultan Abdullah Muayat Shah

3 Sultan Abdul Jalil Shah III

4 Sultan Ibrahim Shah

B2D3E11 & B2D3E12

2 M

1 K

E

L

A

B

4 I

T

L

B

8 T

5 B

I

S

A

Y

A

3 K

A

Y

A

N

N

6 M

N

J

9 B

10 I

D

A

Y

U

H

A

P

U

R

7 K

A

U

L

O

U

K

11 K

E

T

U

P

U

N

12 G

A

W

I

S

L

A

M

I

1 m

2

s

u

3 m

a

z

a

u

5 g

o

r

4

P

a

g

a

n

7 k

u

b

o

e

t

a

g

p

9 s

n

6

b

i

s

a

y

a

o

g

t

n

m

8 b

a

j

a

u

p

s

o

10 m

a

g

u

n

a

t

i

p

n

o

n

Skema B2D3

1. a) Sultan Alauddin Riayat Riayat Shah II.

2. a) kecekapan sultan dan pembesar Johor mentadbir negeri.

b) perkembangan persuratan

3. a) Tun Sri Lanang

b) Laksamana Tun Abdul Jamil

4. - Negeri – negeri yang terdiri daripada kerajaan Melayu tua ialah:

Kedah, Pahang, Perak.

- Negeri – negeri yang terdiri daripada kerajaan Melayu baru ialah:

Kelantan, Negeari Sembila, Selangor, Terengganu.

5. Pembesar peringkat jajahan dan daerah

Golongan Agama

Ciri

Adat Temenggung

Adat Perpatih

Pengasas Datuk ketemenggungan Datuk Perpatih Nan Sebatang

Asal

Sumantera, Indonesia.

Sumantera, Indonesia.

Diamalkan di semua negeri di

Negeri Sembilan dan Naning.

di mana Malaysia kecuali Seremban

dan Naning.

Meliputi Pemerintahan, sistem

Pemerintahan, sistem

Hal – hal kekeluargaan, perkahwinan, kekeluargaan, perkahwinan,

pembahagian harta pusaka, pembahagian harta pusaka,

hukuman.

hukuman

6. a) Bubub) Tangguk

c) Tangguld) Serkap

8. Sistem Pendidikan formal

Sistem Pendidikan Tidak Formal

menulis jawi

cerita berbentuk teladan

mempelajari al- quran di pondok

kemahiran pertukangan

mempelajari agama Islam di Istana

cerita lisan

mempelajari ilmu kira- kira di madrasah pengajaran ibu bapa di rumah

mempelajari rukun Islam di surau

pembelajaran melalui

pendengaran

7. Asal – usul Sarawak

Sarawak berasal daripada nama Batang Sarawak atau Sun gai Sarawak.

Batang Sarawak meliputi kawasan di sekitar Kuching hingga ke seluruh

Sarawak.

Asal – usul Sabah

Sabah berasal daripada perkataan ‘ saba’ iaitu sejenis buah pisang yang

dipanggil pisang saba. Pisang saba ini juga dikenali sebagai pisang jaba oleh

segolongan masyarakat Bajau dan masyarakat di sekitar pantai barat Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan.

10. a) Tradisi menyipan pasu, gong dan tempayan ( tajau )

b) mengamalkan hidup bermasyarakat dan bergotong – royong.

c) kalore dan sape

11. Jenis rumah

a) Bajau

b) Suluk

c) Bisaya

d) Bidayuh

Jenis alat muzik

a) Suling

b) Kulintanganc) Gabang

d) Sompoton

CIRI-CIRI

(i) Hidup berpindah randah

(ii)

(iii)

(iv) mengamalkan upacara perkuburan

(v)

CIRI-CIRI

(i) Wujud sistem bermasyarakat

(ii) Mencipta peralatan tembikar

(iii)

(iv)

(v) Animisme

CIRI-CIRI

(i)

(ii)

(iii)

(iv) Upacara pengebumian menggunakan kepingan batu

(v) Menghasilkan logam daripada gangsa dan besi.

Pembentangan kumpulan

Pengasas Johor

a) Merupakan putera sultan Mahmud Shah iaitu _____________________.

b) Gelaran _____________________________

c) Dikenali sebagai ___________________ dan Bentan.

Nama Johor

a) Nama asal _________________

b) Hujung abad ke 17 dikenali sebagai __________________.

c) Perkataan Arab iaitu Jim, Ha, Ra (Jauhar) bermaksud _____________

JOHOR

(b) Beta akan memajukan Melaka melalui perdagangan. Kemudahan pelabuhan yang akan disediakan ialah

(i) _____________________________

(ii) _____________________________

(iii)_____________________________

(iv) ____________________________

(v) ___________________________

(a) Beta akan menyusun atur pentadbiran dengan melantik

(i) _____________________

(ii) ____________________

(iii) ____________________

(c ) Beta akan mengadakan hubungan diplomatic dengan Siam untuk

__________________________

(d) Beta akan menjalinkan hubungan diplomatik dengan China agar ___________________

_____________________________

(e) Untuk menjamin keselamatan perairan Melaka, beta akan meminta bantuan Orang Laut. Orang Laut mempunyai ciri-ciri seperti

(i)_____________________________

(ii)____________________________

(iii) ___________________________

Siam

Luaskan Kuasa

Muslihat perang

Lantik Sultan

Setia

Faktor Kemajuan

Pasai

Jawa

Kampar

Siak

China

Ryukyu

Siam

Peranan Mubaligh

_____________________ dari Makkah dan berjaya mengislamkan ____________ Seri Maharaja, ________________ dan _____________ Melaka.

Perkahwinan Sultan Melaka

____________________berkahwin dengan puteri Raja ____________ yang telah memeluk agama Islam.

Pedagang Islam

Pedagang Islam dari _____________ dan _____________ yang berdagang di Melaka sambil menyebarkan agama Islam .

Sifat agama Islam

Sifat agama Islam yang meliputi semua aspek ______________ seperti toleransi, ___________dan ______________ telah menarik minat golongan istana dan rakyat Melaka.

Tajuk : Kegiatan ekonomi sara diri di negeri-negeri Melayu

Tajuk : Sistem perundangan tidak bertulis kerajaan Melayu

Tajuk : Sistem pemerintahan dan pentadbiran negeri-negeri Melayu

Tajuk : Kerajaan Melayu Tua dan Kerajaan Melayu Baru

-Jambi dan Lingga rela bernaung di bawah Melaka.

- Rajanya ditabalkan oleh sultan Melaka.

- Sultan Perak menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam.

- Menjalinkan hubungan diplomati dengan China.

-Berjaya menyelesaikan perbalahan orang Melayu dengan India-Muslim

-

-Kerajaan Melaka memberikan bantuan tentera kepada Pasai ketika Pasai diserang Aru.

- Pasai mengakui ketuanan Melaka

- Putera dan puteri Melaka dikahwinkan dengan putera atau puteri raja negeri lain.

- Tujuannya untuk mengukuhkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua kerajaan.

- Berjaya menakluki Kampar dan Pahang

- demi menjaga keselamatan dan kemakmuran kerajaan Melaka.

batu

Gua Niah

Batang Sarawak

Tajuk : Sistem pendidikan Melayu tradisional

40 000

peninggalan

gua

kesukuan

persisiran

kesultanan

barat

Ketua bebas

pisang

pedalaman

PEKAN TUA

SAYONG/JOHOR LAMA/SELUYUT

TANAH PUTIH

JOHOR LAMA/ BATU SAWAR/PULAU LINGGA

PULAU TEMBELAN/ MAKAM TAUHID

BATU SAWAR/ RIAU

KOTA TINGGI

________________________________

(1528- 1564)

Sultan Muzaffar Shah (1564-1570)

Sultan Abdul Jalil Shah 1(1570-1571)

Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II

(1571- 1597)

(1615-1623)

( 1623- 1677)

______________________________

(1677-1685)

Sultan Mahmud Shah

(1685-1699)