Click here to load reader

Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  1/10

  ZAMAN LOGAM

  16 FEBRUARI 2016

  KUMPULAN 3

  ZAMAN PRASEJARAH DIMALAYSIA

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  2/10

  PENGENALAN

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  3/10

  Zaman Logam di Malaysia bermula kira-kira4000 tahun dulu.

  Manusia telah menggunakan alat yangdiperbuat daripada gangsa dan besi

  ZAMAN LGAM

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  4/10

  !i Malaysia "aman prase#arah dibahagikan kepada $ iaitu %

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  5/10

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  6/10

  Z

  A

  M

  A

  N L

  G

  A

  M

  KEGIATAN

  DANPERALATAN

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  7/10

  &EPE'(A)AAN -*

  +. Mempunyaikeper,ayaan dan

  pegangan hidup yangtertentu

  . Men#alankan

  pengebumian menggunakan kepingan batu.

  ZAMAN LGAM

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  8/10

  ZAMAN LGAM

  PENEMAN ZAMAN LGAM!/ MALA)/A

  ungai1embeling2

  Pahang

  Gua 3arimau2Perak

  (hangkatMenteri2 Perak

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  9/10

  A

  ZAMAN LOGAM

  A

  (

  !

  E

  Gambaran r!ama"a#

  A$ Ka!a% &an' ()*m!a) () Sn'a) +,mb,-)n'.Pa/an'

  B$+-an' ma"a# &an' ()*m!a) () Rab.Pa/an'

  $ Sab) &an' ()*m!a) () L,mba/ B,rnam.S,-an'r

  D$ P)#a &an' ()*m!a) () K-an'.S,-an'r

  E$Maa -,mb)n' &an' ()*m!a) () Sn'a)+,mb,-)n'.Pa/an'

 • 7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

  10/10

  TAMAT

Search related