of 10 /10
7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3 http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 1/10  ZAMAN LOGAM 16 FEBRUARI 2016 KUMPULAN 3  ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

Embed Size (px)

Text of Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

Page 1: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 1/10

 ZAMAN LOGAM

16 FEBRUARI 2016

KUMPULAN 3

 ZAMAN PRASEJARAH DIMALAYSIA

Page 2: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 2/10

PENGENALAN

Page 3: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 3/10

 Zaman Logam di Malaysia bermula kira-kira4000 tahun dulu.

Manusia telah menggunakan alat yangdiperbuat daripada gangsa dan besi

ZAMAN LGAM

Page 4: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 4/10

 !i Malaysia "aman prase#arah dibahagikan kepada $ iaitu %

Page 5: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 5/10

Page 6: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 6/10

 Z

 A

 M

 A

 N L 

  G

  A

  M

KEGIATAN

DANPERALATAN

Page 7: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 7/10

&EPE'(A)AAN -*

+. Mempunyaikeper,ayaan dan

  pegangan hidup yangtertentu

  . Men#alankan

pengebumian  menggunakan kepingan  batu.

ZAMAN LGAM

Page 8: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 8/10

ZAMAN LGAM

PENEMAN ZAMAN LGAM!/ MALA)/A

ungai 1embeling2

Pahang

  Gua 3arimau2Perak

(hangkatMenteri2 Perak

Page 9: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 9/10

   A

 

ZAMAN LOGAM

A

(

!

E

Gambaran r!ama"a#

 A$ Ka!a% &an' ()*m!a) () Sn'a) +,mb,-)n'.Pa/an'

B$ +-an' ma"a# &an' ()*m!a) () Rab.Pa/an'

$ Sab) &an' ()*m!a) () L,mba/ B,rnam.S,-an'r 

D$ P)#a &an' ()*m!a) () K-an'.S,-an'r 

E$ Maa -,mb)n' &an' ()*m!a) () Sn'a)+,mb,-)n'.Pa/an'

Page 10: Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k3

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k3 10/10

  TAMAT