of 10 /10
7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1 http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 1/10 BAB 2:ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA KUMPULAN 1

Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRASEJARAH

Text of Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

Page 1: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 1/10

BAB 2:ZAMAN

PRASEJARAH DI

MALAYSIA

KUMPULAN 1

Page 2: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 2/10

Di Malaysia,Zaman Prasejarah

dibahagikan kepada tiga iaitu:

Page 3: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 3/10

Zaman Paleolitik 

• Zaman Paleolitik bermula kira-kira 200000 hingga 300 000 tahun dahulu.Alatbatu yang digunakan oleh manusia Zaman

Paleolitik ialah alat repihan seperti alatbatu penetak.

 ALAT PENETAK YANG

DIGUNAKAN UNTUK MENETAK POKOKDAN MEMOTONG DAGING

Page 4: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 4/10

Ciri-ciripenempatan,kegiatan,peralatan,kepercaya

an,dan lokasi penempatan masyarakataman ini adalah seperti berikut!

Ciri-ciri Penempatan • Hidupberpindah-

randah• Biasanya tinggal

di kawasanterbuka (di luargua),di dalamgua,dan disekitar tasik

Page 5: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 5/10

Kegiatan dan Peralatan • Memburu binatang liar.• Memungut hasil hutan

seperti buah-buahan danpucuk-pucuk daun.

• Mengamalkan cara hidupsara diri.

• Menggunakan alat batusebagai alat utama dalam

kehidupan seharian.

Kepercayaan •  Animisme.• Mengamalkan upacara

perkuburan.

!kasi di Malaysia • Bukit "awa,K!ta #ampan,danBukit Bunuh diengg!ng,Perak.

• $ua %iah,&arawak

• #ingkayu,&abah

Page 6: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 6/10

Tapak Zaman Paleolitik di Malayia•Tapak ekskavasi di Kota Tampan,Lenggong,Perak,pada tahun !"!#

•Kerja$kerja ekskavasi telah dijalankan di %ua &iah,'ara(ak,pada tahun!)*$!+#

Page 7: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 7/10

Penem!an Zaman Paleolitik di Malayia

-L-T P.&.T-K /-&%

D0%1&-K-& 1&T1K

M.&.T-K P2K2K D-&

M.M2T2&% D-%0&%

 KAPAK GENGGAM 

Page 8: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 8/10

 ALAT REPIHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MERAU T DAN  

 MEMOTONG

Page 9: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 9/10

Manusia Perak "Pe#ak Man$%rangka manusia

Zaman Paleolitik yang dikebumikan dengan kaki

terlipat3

Page 10: Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

7/21/2019 Bab 2-Zaman Prasejarah Di Malaysia K1

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-zaman-prasejarah-di-malaysia-k1 10/10

• Sekian Terima Kasih

•   "ump #!$ani

•   %urul Ati&ah

•   Putri'istina