of 31 /31
Zaman Air Batu ( Zaman Pleistosen) http:// http:// notappismpsejarah.blogspot.com/ notappismpsejarah.blogspot.com/

2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

Embed Size (px)

Text of 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

Page 1: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

Zaman Air Batu ( Zaman Pleistosen)

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 2: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

Zaman air batu – tempoh suhu menurun dalam jangka masa yang lama menyebabkan peningkatan dalam keluasan air batu di kawasan kutub dan glasier gunung. ( Suhu dunia lebih rendah drp sekarang)

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 3: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

• Secara geologi, zaman air batu dirujuk kepada tempoh lapisan air batu di utara dan selatan hemisfera membeku menyebabkan aras air laut menurun dan kawasan tanah lebih luas.

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 4: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

• Secara ringkasnya, dan untuk tempoh 4 juta tahun kebelakangan ini, takrifan "zaman air batu" digunakan untuk merujuk kepada tempoh yang lebih sejuk dengan litupan air batu yang luas di seluruh benua Amerika Utara dan Eropah.

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 5: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

• zaman air batu terakhir berlaku kira-kira 10,000 tahun lalu. Zaman ini juga dikatakan sebagai suatu tempoh glasier untuk tempoh sejuk ketika zaman air batu dan perantaraan glasier (interglacial) untuk suatu tempoh yang panas.

Page 6: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

Tahun SM & Tahun M

a) B.C.E = Before Common Era / Before Christian Era / Before Current Erab) C.E = Common Era / Christian Era / Current Era

c) A.D = Anno Domini / In The Year Of Our Lord

d) Masihi = C.E / A.De) Sebelum Masihi = B.C.E

Page 7: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

• a) Sebelum Masihi : Orang-orang Barat (Kristian) menetapkan bahawa ini adalah kalendar/tahun sebelum kelahiran Jesus Christ. 1 SM itu bermaksud sebelum kelahiran Jesus.

• b) Masihi : Selepas kelahiran Jesus Christ, jd 1 Masihi – 13 Disember 2014 Masihi adalah pentarikhan selepas kelahiran Jesus.

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 8: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 9: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 10: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 11: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 12: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 13: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 14: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 15: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 16: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 17: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 18: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 19: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 20: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 21: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 22: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 23: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 24: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 25: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 26: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 27: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 28: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 29: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
Page 30: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah

http://http://notappismpsejarah.blogspot.com/notappismpsejarah.blogspot.com/

Page 31: 2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah