Click here to load reader

SKP 2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

  • View
    108

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SKP 2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). PJJ Sem 2 2010-2011. SKP 2203. Sistem penilaian Ujian 1 = 30% Tugasan berkumpulan = 30% Peperiksaan Akhir = 40%. Pengajar. Zaid Ahmad Ph.D Profesor Madya/Ketua Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan - PowerPoint PPT Presentation

Text of SKP 2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

SKP 2202 tamadun asia

SKP 2203Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)PJJSem 2 2010-20111SKP 2203Sistem penilaianUjian 1 = 30%Tugasan berkumpulan = 30%Peperiksaan Akhir= 40%2PengajarZaid Ahmad Ph.DProfesor Madya/KetuaJabatan Pengajian Kenegaraan dan KetamadunanFakulti Ekologi ManusiaUniversiti Putra Malaysia

3SKP 2203RundinganE-mail [email protected]: 03-89467141 (pejabat)

4SKP 2203Tanggungjawab Pelajar

Menghadiri pertemuan bersemukaMenghadiri ujian dan peperiksaanMenyempurnakan tugasan5SKP2203Tugasan

Rujuk panduan menyediakan tugasan(Akan dijelaskan diakhir kuliah)6SKP 2203 TITASPengenalan kursusKursus wajib universitiPerlu ambil dan lulus sebagai syarat bergraduatPJJ menggunakan modul yang telah ditentukan 7SKP 2203Pertemuan bersemuka

Unit 1-4 Unit 5-10

(Rujuk Modul)

8SKP 2203UjianUjian akan diadakan sebanyak dua kali Ujian 1 (liputan unit 1-4) (objektif MCQ) Pep akhir (liputan unit 5-10) (esei)

Tarikh akhir hantar tugasan pada minggu kesepuluh pengajaran (tugasan boleh juga dihantar pada pertemuan bersemuka kedua)

SKP 2203Unit 1Di akhir unit ini pelajar dapat 1. menghurai konsep dan prinsip yang menjadi asas dalam ilmu tamadun dan ketamadunan2. mengenal pasti aspek-aspek penting dan elemen-elemen asas tamadun dan ketamadunan3. Membincang isu-isu penting dalam ilmu tamadun dan ketamadunan

10SKP 2203unit 2Objektif

Pada akhir kuliah pelajar dapatmenerangkan relevansi ilmu ketamadunan dalam pendidikan semasamenjelas kepentingan pengajian ketamadunan dalam pendidikan semasamenghurai peranan ilmu ketamadunan dalam pembinaan peradaban masyarakat11SKP 2203 UNIT 3

Objektif

Pada akhir kursus pelajar dapat

Memperihalkan kedudukan Islam dalam tamadun MelayuMenghurai perana Islam dalam pembentukan ketamadunan Melayu serta aspek-aspek yang berkaitanMembincang isu-isu penting mengenai Islam dalam tamadun Melayu dan pembinaan tamadun Malaysia

12SKP 2203Unit 4

Objektif

Pada akhir kulliah pelajar dapat

Menerangkan kepentingan Islam sebagai asas pembentukan tamadun Melayu dan pembinaan tamadun MalaysiaMenghuraikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di MalaysiaMembincangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam dasar pentadbiran negara dan pelbagai aspek yang lain seperti institusi kehakiman, kewangan dan pendidikan Islam

13SKP 2203Panduan penyediaan tugasanNota: Pelajar boleh memilih mana-mana satu tajuk tugasan di bawah dan boleh mengubahsuainya dengan persetujuan pensyarah.

14SKP 2203Tajuk TugasanIlmu Peradaban/Ketamadunan: Relevansi dan Kepentingannya dalam pembangunan negara.

Perkembangan teknologi maklumat menggugat tradisi dan budaya Masyarakat Malaysia?

15SKP 2203Islam dalam sistem nilai dan budaya masyarakat Melayu

Khurafat dan kepercayaan tahyul dalam masyarakat Melayu

Pakaian tradisi pelbagai kaum di Malaysia perbandingan (2 kaum)16SKP 2203Permainan tradisi kaum di Malaysia ( 1 permainan ch. Gasing, wau, congkak dll)

Buddhisme dalam sistem nilai dan budaya masyarakat China di Malaysia

Hinduisme dalam sistem nilai dan budaya masyarakat kaum India di Malaysia

17SKP 2203Modenisasi dan kesannya dalam budaya dan gaya hidup masyarakat Malaysia

Dialog Peradaban: Isu dan Permasalahannya dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia18SKP 2203ArahanPelajar diperlukan menyediakan satu tugasan/esei berkumpulan bernilai 30%Ahli kumpulan terdiri daripada 4-5 orangPenulisan mestilah disediakan mengikut format dan teknik penulisan ilmiah yang standard. Segala petikan dan nukilan hendaklah diiktiraf dengan sewajarnya secara nota kaki (footnotes) atau nota hujung (endnotes).19SKP 2203Satu senarai bibliografi/bahan rujukan yang lengkap hendaklah disertakan.Tugasan yang dihantar perlu mematuhi format berikut:Muka depan mengandungi tajuk tugasan, nama serta nombor matrik dan program pelajar dengan lengkap (jangan gunakan huruf atau nombor yang terlalu fancy) 20SKP 2203Isi kandungan (table of contents) dengan muka surat lengkapDimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup/kesimpulan

21SKP 2203Ditaip selang sebaris (double spacing) 12 font (arial atau times roman digalakkan) dengan margin sekurang-kurangnya 1 inci atas, bawah, kiri dan kananDijilid dengan baik Bagi mengelakkan sebarang masalah sila pastikan tugasan dihantar/serahkan pada masa yang ditetapkan.

22SKP 2203Panjang tugasan adalah antara 20-25 halaman tidak termasuk lampiran, jadual, diagram dan gambar-gambar (sekiranya ada)

23SKP 2203Tugasan hendaklah diserahkan/dihantar pada atau sebelum pertemuan bersemuka kali kedua.

24SKP 2203PenilaianPenilaian dibuat berdasarkan struktur dan organisasi penulisan, penghujahan (argumentations), penggunaan dan kepelbagaian sumber serta inisiatif dan kreativiti dalam penghujahan. Penilaian tambahan akan diberikan kepada tugasan yang ditulis dengan bersih dan teratur dan diedit dengan sebaiknya.25SKP 2203Perhatian!!!!Ciplak (plagiarism) adalah jenayah akademik yang serius dan akan diambil tindakan mengikut peraturan yang terpakai di UPM. Mengambil, mencedok atau menggunakan idea atau frasa orang lain melalui sebarang sumber sebagai idea atau frasa sendiri samada dengan sengaja atau secara cuai dengan tidak memberikan pengiktirafan sewajarnya (without a proper acknowledgement) adalah boleh dianggap jenayah ciplak (plagiarism).

26SKP 2203Oleh yang demikian sekiranya anda mengambil idea atau frasa orang lain dalam tugasan anda, pastikan dibuat pengiktirafan yang sepatutnya

27SKP 2203Terima Kasih28

Search related