of 24 /24
Nr. 4 - 26. januar 2011 Ukiut 21-iat 21. årgang SIVD LEK' aviisiat Sisimiut Aamma takuuk: / Se også: www.silleq.gl ARCTIC STAR aps ARCTIC STAR ApS Salg og reparation Snescootere - ATV - Knallerter Ittukasiup aqq. 7 P.O. Box 251 DK 3911 Sisimiut Greenland Phone: (+299) 865257 Fax: (+299) 865752 Alle former for fotografering tilbydes, i eget studie, nu også pasfoto Fotograf Lars Weiss Mobil: 58 62 80 [email protected] Unnuk kulturisiorfik: Højskolip saani issumit illu. / Kulturnat: Stemningsbillede fra tørvehytten ved højskolen.

Sivdlek nr 4

Embed Size (px)

Text of Sivdlek nr 4

Page 1: Sivdlek nr 4

Nr. 4 - 26. januar 2011Ukiut21-iat

21.årgang

SIVDLEK'aviisiatSisimiut

Aamma takuuk: / Se også: www.silleq.gl

ARC

TIC

STAR

aps

ARCTIC STAR ApSSalg og reparationSnescootere - ATV - Knallerter

Ittukasiup aqq. 7P.O. Box 251

DK 3911 SisimiutGreenland

Phone: (+299) 865257Fax: (+299) 865752

Alle former for fotografering

tilbydes, i eget studie, nu også pasfoto

Fotograf Lars WeissMobil: 58 62 80

[email protected]

Unnuk kulturisiorfi k: Højskolip saani issumit illu. / Kulturnat: Stemningsbillede fra tørvehytten ved højskolen.

Page 2: Sivdlek nr 4

2

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

SIVDLEK'aviisiatSisimiut

Naqiterisitsisoq / Udgiver:Suliffeqarfi k imminut pigisoq /Den selvejende institution SIVDLEK´, Aqqusinersuaq 22, Postboks 390, 3911 Sisimiut. Tlf./fax 86 33 01.mail: [email protected]: www.silleq.glSiulersuisut/Bestyrelse: Ejnar Lundblad (Formand), Evelyn Frederiksen, Hans Henrik Olsen, Karl Mikkelsen.

Aaqqissuisoq / Redaktion: Marianne Langvardt (mala), redaktør, (akisuss./ansvarshav.), 53 35 91,e-mail: [email protected]

Annonce agent:Sisimiut Tusaataat, Postboks 312,3911 Sisimiut, tlf.: 86 59 59, fax: 86 55 55,e-mail: [email protected].

Naqitikkat amerlassusaat / Oplag:2.500-it/stk.

Ilusilersornera naqiterneralu /Sats og tryk:Sisimiut Offset, Postboks 240, 3911 Sisimiut.Tlf.: 86 45 80. Fax 86 46 02,mail: [email protected].

ISSN 0908-5661

Saqqummertussap tullissaanut ussassaarutissat ilanngutassallu

kingusinnerpaamik tunniunneqassapput/Sidste frist for indlevering af annoncer og

indlæg til næste nummer er:Sisamanngorneq/torsdag nal./kl. 16.00

Normu tulleq saqqummissaaq /næste nummer udkommer:

2. februar 2011

Postboks 309, DK-3911 SisimiutTlf: 86 52 10. Fax: 86 47 99Mobil: 52 78 08, 52 99 13 & 52 78 18Entreprenør: 52 63 88. Chauffør: 52 66 88 & 52 93 08e-mail: [email protected]. www.bje.gl

Nuuk: Tlf: 31 13 28. Fax: 31 13 27

Mobil: 55 17 26 & 53 42 20.

Kangerlussuaq: Tlf: 84 10 76Mobil: 52 41 37. Fax: 84 10 12

BJ EJ Entreprise A/S

B• Vi udfører projekter på grønlands vestkyst

• Hovedentrepriser, fagentrepriser

• Entreprenørarbejde

• Sprængningsarbejde, jord og beton

• Murerarbejde

• Tømrer- og snedkerarbejde

• Gulvbelægning

• Levering af materialer fra eget stenbrud

Ring og fåden totale løsning

Kulturnat i Sisimiut 2011Kulturnat i Sisimiut 2011

Højskolip atulerneranit assit takusassiarineqartut atualerlaat erinarsorput. / De nye elever synger, mens der vises billeder fra højskolens opstart.

Qanoq anuliortoqartarnersoq Qimusseq-mit ilitsersuussutigineqarpoq. / Hundeslædeforeningen Qimusseq viser hvordan man syr hundeseler.

Page 3: Sivdlek nr 4

3

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Qorsuk isinut pitsaasuuvoqUssassaarut qalipaatilik

takujuminartuuvoq

At bruge en SodaStream-maskine

er trendy, sjovt, stilfuldt legende let og miljøvenligt

Gå på indkøb i

CENTRUM-KIOSKEN Vælg mellem mere end 20 forskellige smagsvarianter

Sisimiuni 2011-mi unnuk kulturisiorfi kSisimiuni 2011-mi unnuk kulturisiorfi k

Qajaq-p qaannaatitik Taseralik-mi takutippaat, soorluttaaq atortut assigiinngitsut misilittarneqar-sinnaasut. / Kajakklubben udstillede deres kajakker i Taseralik, og man kunne prøve deres redskaber.

Nipilersornermik ilinniarfi mmi ilinniartoq pattagiarluni tusarnaartitsivoq. / En elev fra musiksko-len giver et nummer på klaver, og der lyttes fra de mange fremmødte.

Politiit sakkuutaat assigiinngitsut Sisimiuni politiinit Karl Jørgen Lennert-imit oqaluttuarineqar-put. Isertitsivik aamma piumasunit alakkarterneqarpoq. / Karl Jørgen Lennert fra Sisimiut Politi fortalte om politiets forskellige våben. Der var også mulighed for at se detentionen.

Ataasinng. - sisamanng. /Mandag - torsdag 09.30-17.30Tallimanngorneq / Fredag 09.30-18.00Arfininngorneq / Lørdag 10.00-13.00

Tlf. 86 56 33 - Fax 86 57 33www.butikinuk.gl

Ammasarfiit/Åbningstider:

Ilinniartunut ilanngaat 10%Studierabat 10%

Arnat kamippaiDamestøvle

399,95

Page 4: Sivdlek nr 4

4

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Økologiskeprodukter

Salon Perlev/ Nikoline KreutzmannAqqusinersuaq blok 15-15

Bestilling på

Tlf. 86 52 79• Produkter fra biosilk ÷ 50%• Produkter fra John Master’s ÷ 50%• Ammoniak-fri farver

Ammasarfik / ÅbenAtaasinngorneq - tallimanngorneq

Mandag - fredagnal./ kl. 9.00-17.00

Arfininngornikkut isumaqatigiissuteqarsi-maneq naapertorlugu / Lørdag efter aftale

Ilinniartut / Studerende÷ 30%

Utoqqalinersiallit / Pensionister÷ 20%

AUT EL-INSTALLATØR:

ELEKTRIKERIT ApSBox 169 · 3911 Sisimiut

Kontor: 8-12 & 13-17 · Tlf. 86 44 33 · Telefax 86 25 49Weekend og aften: 52 54 33, 53 02 13, 52 64 43

[email protected]

– Lys – kraft og automatik– Reparationer af hårde hvidevarer– EDB-installationer– Tyveri- og brandalarmer

Hvo intet vover intet vinder

KIK - IND

Tlf. 86 50 81StarterTorsdag den 27/1 2010 kl. 10.00Aallartissaaq sisamanngorneq

27/1 2010 nal. 10.00

÷50% påKøkkenudstyr -

Igaffimut tunngasutMøbler - PequtitLamper - Qulliit

Masser af supertilbudpå tøj i møbelhuset

Atisat neqeroorutserpassuitpequtaarniarfitinni

alakkarneqarsinnaapput

÷20% på alle ikkenedsatte varerfra 27/1 til 5/2

Akikillisaanngitsuttamarmik ÷20%

27/1-miit 5/2-mut(Aallaasit pinnagit./

Ikke våben)

Vær med fra start

Aallaqqaataaniit ilaag

it

Ataasiinnarmik neqerooruteqanngilaq! Arlalippassuarnilli neqerooruteqarpoq!!!!

Meeqqat inersimasulluatisaanik neqerooruterpassuit

Masser af tilbud på tøjtil børn og voksne

AKIKILLILIINEQUDSALG

Derfor har BJ Entreprise, trods fi nanskri-sen, fuld gang i byggeriet af ejerboliger på Akia i Sisimiut. 26 nye ejerlejligheder er klar til indfl ytning i 2012 og 2013

Tekst og foto: Marianne Langvardt

På trods af fi nanskrisen er BJ Entreprise for øjeblikket i gang med at opføre 16 nye ejer-lejligheder på Akia for de populære kom-mune og selvstyrelån 20-20-60. Yderlige-re 10 ejerlejligheder er klar til indfl ytning i 2013. Til den tid har BJ Entreprise investe-ret for 107 millioner kroner i alt i 56 boliger på Akia, hvoraf de 30 er færdige og beboet. Selvfølgelig har BJ Entreprise mærket den økonomiske krise. Specielt bankerne har holdt igen, men når alle 56 boliger i 2013 er beboede, har BJ Entreprise løbende fi nan-sieret hele byggeriet.- Vi blev advaret af banken i 2010, men hvo intet vover intet vinder, siger BJ Entrepri-ses direktør John Eliassen. Noget nervøsi-tet har der dog været undervejs. De første 16 af 22 boliger boliger blev solgt og taget i brug i 2008.- I meget lang tid stod vi med seks tomme ejerlejligheder, men pludselig blev også de solgt sidst på året 2009, og det betød, at vi fi k blod på tanden, og fi k yderligere tilsagn om selvstyrelån til de 16 ejerlejligheder vi har under opførelse nu, siger Eliassen.

Der er netop tale om ejerlejligheder og ikke andelsboliger. Noget tyder på, at folk hel-lere vil bo i en ejerlejlighed end i en andels-bolig. Først og fremmest fordi ejerne kan trække renter fra på selvangivelsen. Det kan man ikke i en andelsbolig. Dertil kom-mer, at ejerne bestemmer langt fl ere ting i forhold til deres egen bolig, end i andels-boligforeningerne, hvor det er andelsfore-ningen, der ejer boligen, siger Eliassen.Samtidig er det mere ukompliceret at bo i en ejerlejlighed, end i et hus. I lej-lighedskomplekset er der opsyn med lej-lighederne, og forsikring, udvendig vedli-geholdelser og en del praktiske ting betaler man til via ejerforeningen, der har en lil-le pant i lejlighederne til udvendig vedli-geholdelse etc. Siden bankerne gik amok i 2008, og stille-de skærpede krav om sikkerhed hos kun-derne, har BJ Entreprise oplevet en vis ner-vøsitet. Den indebærer et større behov for mindre boliger. Nu skal de ikke længere være store, men små, siger Eliassen.BJ Entreprises nye byggeri på Akia omfat-ter i alt fi re lejligheder på 76 kvm., fi re på 89, kvm., fi re på 105 kvm., og fi re 135 kvm. , alle med altan og skur. De koster i gen-nemsnit 19.000 kr. pr. kvm., oplyser Elias-sen.

Page 5: Sivdlek nr 4

5

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

MisiliinngikkaanniTaamaattumik aningaasarliornerup nali-gigaluaraa, BJ Entreprise Sisimiuni Aki-ani inissianik nammineq pigisassanik sanaartuleruttorpoq. Inissiat nammineq pigisassat 26-t 2012-imi 2013-milu iserter-fi gineqarsinnaanngorlutik naammassis-sapput

Allattoq assiliisorlu: Marianne LangvardtNutserisoq: Ungâjánguak’ Bomholt

Aningaasarliornerup naligigaluaraa 20-20-60 aqqutigalugu kommunimut Nammi-nersorlutik Oqartussanullu attartornikkut BJ Entreprise, Akiani inissianik nammi-neq pigisassanik 16-inik sanaartuleruttor-poq. Inissiat allat qulit 2013-imi iserterfi -gineqarsinnaanngussapput. Taamanikkor-nissaanut katillugit 107 millioner koruunit nalinginut BJ Entreprise Akiani inissianik 56-inik sanaartorsimassaaq, taakkunann-galu 30-t naammassineqareerlutik najor-neqarput.Soorunalimi aningaasarliorneq BJ Entrep-rise-p malugaa. Pingaartumik aningaase-riviit tunuarsimaarsimapput, inissialli 56-it 2013-imi tamakkerlutik najugarineqaler-simalerpata, BJ Entreprise sanaartornernut tamanut ataavartumik aningaasalersuisi-massaaq.- 2010-mi aningaaserivimmit aarlerisaar-neqarpugut, misiliinngikkaannili, taama BJ Entreprise-mi direktøri John Eliassen

oqarpoq. Piffi ssalli ingerlanerani ernumas-suteqarsimapput. Inissianit 22-nit 16-it siulliit 2008-mi tuni-neqarlutik iserterfi gineqarput.- Piffi ssami sivisuumi inissiat arfi nillit tu-ninngilagut, 2009-li naalersoq tamakker-lugit tunivagut. Taamaariarmat uerilluta Namminersorlutik Oqartussanut attartor-nissatsinnik qinnuteqaqqippugut, massak-

BJ Entreprise-mi direktøri John Eliassen, Akiani inissiat nutaat 16-it saani. Kangerluaarsunngua-mut Nasaasaamullu isikkivigeqaaq. / John Eliassen, direktør for BJ Entreprise ved de nye 16 boliger på Akia. Her er der fi n udsigt over Ulke Bugt og Kællingehætten.

kullu inissiat 16-it sanaartorlutigit, taama Eliassen oqarpoq.Inissiat piginneqatigiilluni inissiaatileqa-tigiiffi unatik nammineq pigineqarput. Pi-ginneqatigiilluni inissiaatileqatigiinni na-jugaqaratik nammineq inissiaateqarusun-nerusimannguatsiarput. Siullermik nam-mineerluni nalunaarsuinermi piginnittut

Polarmagasinami ukiuunerani akikilliliinersuaqKæmpe vinterudsalg i Polarmagasinet

28. januar nal./kl. 9.00Atisat ukiorsiutit kamippaallu neqeroorutitsialaat model-it immikkoortitikkat

MEGA tilbud på vintertøj og støvler frasorterede modellerPisiassatsialappassuit, affaa inorlugu akillit

Mange gode køb, til under ½ pris

Page 6: Sivdlek nr 4

6

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

ernianik ilanngaasinnaagamik, pigin-neqatigiillunili inissiaatileqatigiinni naju-gaqaraanni taamaaliortoqarsinnaanngi-laq. Taassuma saniatigut piginneqatigiil-luni inissiaatileqatigiinnut sanilliullugu inissiaatillit nammineq aalajangiisinnaas-suseqarnerusarput, taama Eliassen oqar-poq.Taassuma saniatigut nammineq illuuteqar-nermut sanilliullugu nammineq inissi-aateqarluni ajornannginneruvoq. Inissiat nakkutigineqarput kiisalu sillimmasiissu-tit, silatiisa aserfallatsaalineqarneri allallu piginnittut peqatigiiffi atigut akilerneqar-tarlutik.2008-mi aningaaseriviit annertunerusumik piumasaqaateqalermatali BJ Entreprise er-numasimavoq. Tamatuma kingunerisaa-nik inissiat minnerusut annerusumik pi-sariaqartinneqalerput. Massakkut inissiat angisuujunatik minnerusariaqalerput, taa-ma Eliassen oqarpoq.BJ Entreprise-p Akiani sanaartugaannit inissiat sisamat 76 kvm-iupput, sisamat 89 kvm-iupput, sisamat 105 kvm-iupput, sisa-mallu 135 kvm-eriullutik. Tamarmik anee-rasaartarfeqarlutillu queqarput. Agguaqa-tigiissillugu kvm-imut 19.000 koruuneqar-put, taama Eliassen paasissutissiivoq.

Ataasinng. - sisamanng. /Mandag - torsdag 09.30-17.30Tallimanngorneq / Fredag 09.30-18.00Arfininngorneq / Lørdag 10.00-13.00

Tlf. 86 56 33 - Fax 86 57 33www.butikinuk.gl

Ammasarfiit/Åbningstider:

Vinter overtøjf. eks. Humör jakke

SPAR 400,- nu kun 399,95

Sis

imiu

t O

ffse

t

TAXI CHAUFFØR SØGES

TAXI CHAUFFØR SØGES

TAXI CHAUFFØR SØGES

TAXI CHAUFFØR SØGES

Har du haft kørekort i over et år.Er du over 21 år, kan du blive

taxichauffør.Hjælp til taxi kørekort

kan ydes.Mulighed for god løn gennem

provisionsløn.

Kontakt: Steen G. Jensen52 61 77

Greenland Co. ApSMukkup Aqq. 10 - 3911 SisimiutTlf. 86 46 99 - 52 72 00www.greenland.co.gl

Generer solen??

* KIRSCH solafskærmning

* SELECTRA solfilm

Den professionelle løsning

Page 7: Sivdlek nr 4

7

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Ilungersuuteqarsimalluni kiisami iluatsippoq

BrøndumBox 149 . 3911 Sisimiut . Tlf. 86 47 17 . Telefax 86 47 12

VVS anlægSmedearbejdeFjernvarmeSprinklerIndustrianlægVentilationMalerarbejde

Familieterapi v/ Margrethe Nielsen

Inuit ataasiakkaat Aappariit/ilaqutariit Angajoqqaanut siunnersuineq Supervision Pikkorissaanerit assigiinngitsut

Attavigineqarsinnaavunga uunga.

Mobil.: 532990

Sisimiuni isaruaaniarfi ttaaq Profi l Optik, juumuup illorisimasaani ammarniarnera ajornanngitsuinnaasimanngilaq, isarua-arniarfi lli maanna ammarpoq

Allattoq assiliisorlu: Marianne LangvardtNutserisoq: Ungâjánguak’ Bomholt

Nammineq oqaatigisinnaanngingajappaa-luunniit, ilami maanna angusaata angu-niarneranut sorsuuteqarsimaqaaq: isarus-sat sinaakkutaat 898 koruuninik aamma sinaakkutaat isitalerlugit 1098 koruuninik aalajangersimasumik neqerooruteqarluni allanillu assigiinngitsunik qinigassaateqar-poq.- Kommunimut siullermeertumik atta-veqarninnit apriilimi ukiut pingasunngus-sapput. Piffi ssarujussuuvoq, taama avan-naani isaruaarniarfi it annersaanni Sisi-miuni, Ilulissani Nuummilu Profi l Optik-imi isaruaarniarfi nnik aqutsisuusoq Ane Sofi e Berthelsen qungujulluni oqarpoq. Si-simiut avataatungaanut inuutissarsiorfi s-sami nutaamik sanaartornissaminut nuna-minertamik innersuunneqarsimanini tupi-gusuutigaa.

Ane Sofi e Berthelsen-ip pisiniarfi up kiisami ammarnera nuannaarutigaa. / Ane Sofi e Ber-thelsen glad for, at hun endelig kunne åbne for sin forretning.

Taamaakkaluartoq Sisimiut qiterpasissor-taani juumuup illorisimasaa naasueerniar-fi usimasorlu allilerneqarsinnaalluni siu-nertamut allanngortiterneqarpoq.- Kissaatigisannut sanilliullugu inissaqar-pallaanngilagut, taama oqarpoq.Katersortarfi up eqqaani sanaartugassaa-galuami sanaartortitseqataanissani kis-saatigisimagaluarpaa. Sisimiut Sport-iu-sussaagaluami quleriinni siullermi 100 kvadratmeter-imik atsigisumik pisiniar-feqartussaanikuugaluarpoq. Pilersaarulli maangaannartinneqarpoq, peqqissaaviul-lu saani sanaartornissaannik innersuun-neqarlutik.- Peqqissaaviup saani aappaa avillugu quleriilimmik sanaartorsinnaatitaavugut, inissaqarluartitsiumallungalu assigiinngit-sutigut aniinganiliillunga misileraagaluar-

lunga tunniutiinnarpugut. Apeqquteqaati-gut akissuteqarfi giuminaatsittarpagut, il-lulu una 60 kvadratmeter-inik atsigisoq pi-siarereerlugu, taama oqaluttuarpoq.Isaruaarniarfi ttaaq soqutigineqarluarpoq, taama oqarpoq. Ulapinnikooqaagut, ikior-taamilu ammaannarluta saaffi ginnittut pi-siniartullu arlaqalereerput.Alliliissuteqarnissamut pilersaarut piviu-sunngortinneqassanersoq suli naluaa. - Ataasiarlunga akuersissummik tunise-reerpunga, taannalu nutartertittarnissaa isumagissavara. Alliliissuteqarnissamik pilersaarut piviusunngussappat, kitaata-tungaani qaarsoq qaartiterneqassaaq taa-kunga tungaanullu alliliissuteqarluta, taa-ma nassuiaavoq.Januaarip 31-ata tungaanut 50 procentimik Profi l Optik akikillileeqqavoq.

Isaruaarniarfi mmi qinigassarpassuit Ane Sofi e Berthelsen-ip takutippai. / Der er fi nt udvalg af briller i den lille forretning, viser Ane Sofi e Berthelsen.

Page 8: Sivdlek nr 4

8

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Atuutissaaq pingasunngorneq 26/1-miit ataasinngorneq 31/1 ilanngullugu / Gælder fra onsdag d. 26/1 til og med mandag d. 31/1

HäglofsSinnguppuui / dun soveposer

-50%

Page 9: Sivdlek nr 4

9

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

www.pisiffik.gl

Atuutissaaq pingasunngorneq 26/1-miit sapaat 30/1 ilanngullugu / Gælder fra onsdag d. 26/1 til og med søndag d. 30/1

65,-4 x 4 - 8 rl

Sipaakkit / Spar 38,80

40,-2 stk

Sipaakkit / Spar 17,90

NERSUSSUAAQQAMITNEQEEQQAT /

Skåret kød i tern, af ungkvæg

M&M’S IMLT. / EL.MALTESERS

Iffiorfik Bageren

4995Pr. 1/2 kg

Sipaakkit / Spar 37,50

ALLARUTISSIAT IMLT.EQUUTISSIAT / Toiletpapir el.Køkkenruller

Neqaar-niaq

Slagteren

Neqaaarr--niqq

aq

IFFIAQKITSERIIGAQ /

Fuldkornsbrød i hele skiver

20,-Sipaakkit /

Spar

895

Page 10: Sivdlek nr 4

10

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

SALG: Mannarsip Aqq. 2 - Sisimiut

Pris: kr. 1.175.000 Ved Udbet. kr. 260.000 Netto pr. md. fra ca. kr. 4.000,00 122 m² - Renoveret i 2005

Indretning: Stueetage: Vindfang, forstue, køkken, opholdsstueTagetage: Gang, gl. baderum, kammer og soveværelseKælder: Vaskerum, nyt stort bad og toilet, fyrrum/bryggers og værelse.

SALG: Erhvervs-ejendom Aqqusinerssuaq 59 – Sisimiut * ca. 290m² i 2 plan

Ejendommen ligger i butiksområde lige overfor Tele-Post og er Super beliggende til erhverv. Der er gode muligheder for parkeringsareal og udvidelse ved huset.Priside Kr. 3.100.000

Udlejning: Qiviarfi k 14

Velindrettet, moderniseret hus til leje.

Indretning:Stueplan: stor vinkel spisestue med nyt moderne køkk-en, bryggers m/vaskemaskine, entre, værelse og wc/ bad m/brusenische (kloakeret)1. sal: Soveværelse og hyggelig TV – Stue.

Udlejes fuldt møbleret - Pris pr. md.: Kr. 7.000,00 + forbrugsudgifter

***************************************************NB: Vi mangler salgs ejendomme – Kontakt os hvis du tænker på at sælge. - Gratis Rådgivning.

Hent oplysninger om denne og vore øvrige tilbud på www.greenland.co.gl

Nordgrønlands Ejendomskontor Salg af huse - udlejning (administration) - Vurderinger.

Mukkup Aqq. 10, Postboks 340 - 3911 SisimiutTlf. 86 46 99 - mobil 52 72 00 - mail: [email protected]

Page 11: Sivdlek nr 4

11

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Ad trange veje til ”stjernerne”

Ane Sofi e Berthelsen nammineq (saamia-tungaanit siulleq) Nuummi najugaqarpoq, Karen Flei-scher-illu (qiterleq) isaruaarniallu Anna Lennert-ip Sisimiuni isaruaarniarfi k ingerlappaat. / Selv holder Ane Sofi e Berthelsen (første fra venstre) til I Nuuk, mens Karen Fleischer (i midten) og optiker Anna Lennert, passer forretningen i Sisimiut.

Det lokale flyttefirmaJAN A. JØRGENSEN ApS

Alle former for flytninger

udføres Medlem af DMF EFFEKTIV

FLYTNING

Box 354, 3911 Sisimiut. Tlf. 86 54 64. Fax 86 54 84. Mobil 52 52 22, 48 69 24 & 52 54 44

Ittukasiup aqq. 9, Box 237, Tlf. 86 49 24

Ulloq unnuarlu suliarisinnaasat /DøgnserviceKissarsuutit / oliefyr: 52 77 00.Nillataartitsiviit - Qerititsiviit /Køl & Frys: 86 39 24

Alt arbejde indenfor VVS-, SMEDE- & KØLEBRANCHEN udføres.Ruujorilerisut-, saffiuut-, nillataartitsivilerisullu suliassaat tamaasa suliarisinnaavagut.

VVS SERVICE SISIMIUTSISIMIUT KØLETEKNIK

Autoriseret Gas-, Vand-, Køl- & Frys installatør

Den nye brilleforretning Profi l Optik på strøget i Sisimiuit har haft en svær fødsel i det tidligere jordemoderhus, men nu er forretningen omsider i fuld gang

Tekst og foto: Marianne Langvardt

Hun kan næsten ikke få sig selv til at sige det, men jo, det har taget en krig, at nå her-til: Med faste tilbud på 898 kroner og 1098 kroner for brillestel med glas der er refl eks-behandlede plus de traditionelle udslags-tilbud, og mærkevarer på alle vægge.- Men der er altså gået tre år til april, fra jeg havde den første kontakt med kommunen. Det er altså lang tid, smiler Ane Sofi e Bert-helsen, der er butiksleder i Sisimiut, Ilulis-sat og Nuuk, under nordens største bril-lekæde, Profi l Optik. Hun var overrasket over, at man tilbød hende areal til nybyg-geri i det nye industrikvarter langt uden for Sisimiut.- Ud ad muddervejen, tænkte hun undren-de.Til gengæld er det tidligere jordemoderhus og blomsterhandel midt i Sisimiuts cent-rum blevet bygget om efter alle kunstens regler, med mulighed for udvidelse.- For her er ikke nær så meget plads, som jeg kunne tænke mig, siger hun.Ane Sofi e Berthelsen havde oprindelig hå-bet at være med i nybyggeri ved forsam-

lingshuset. Her skulle hun have holdt til på 100 kvadratmeter på 1. sal i samme hus som Sisimiut Sport. Men projektet blev for-

purret, og henvist til pladsen foran syge-huset.- Her fi k vi lov til at bygge i halvandet plan, og jeg lavede alle mulige kviste, for at få plads nok, men vi opgav. For det var svært at få svar på vores spørgsmål, og da havde jeg allerede købt dette her søde lille hus på 60 kvadratmeter, fortæller hun.Den nye forretning er blevet ovenud godt modtaget, siger hun. Vi har virkelig haft travlt, og da vi åbnede efter nytår, havde vi med det samme mange henvendelser og bestillinger.Om planerne med udvidelse bliver til no-get, ved hun ikke endnu. - Jeg har fået tilladelse én gang, og den skal jeg sørge for at holde ved lige, men hvis planen bliver til noget, skal der sprænges fjeld og bygges ud mod vest, forklarer hun.Men foreløbig har Profi l Optik travlt med januarudsalgs og slagtilbud på 50 procent indtil 31. januar.

Page 12: Sivdlek nr 4

12

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Arctic Tamalaat ApS. Nuuk.

Arctic Tamalaat Aps. Sisimiut.

Postboks 3577.

[email protected].

Nuuk-Sisimiut. Anda.Hendriksen +299537704 Cecilie.Hendriksen +299537705

Sisimiut. Jens.Otto.Schmidt +299537707 Martha.Schimdt +299537706

Usingiaasut Formand +299537709 Eqqiaasut Formand +299588164 Illoqarfimmi Eqqiaasut +299486908

Rengøring`s og losning firma

Vi har Erfaring til alle rengøring`område Og vi rengøring’s cirtefikat til

Skimmelsvamprengøring fra

Dansk bygning analyse.

Arbejder Naalakkersuisut kun for Nuuk eller for hele landet?Qeqqata Kommunias borgmester Her-mann Berthelsen undrer sig over Naalak-kersuisuts aftale med Air Iceland. Så vidt jeg kan forstå det, så prioriterer Naalak-kersuisut sine egne ansatte i Nuuk på be-kostning af fl yrejsende i resten af landet med den indgåede aftale, hedder det i en pressemeddelelse.Det er muligt, at Nuuk borgere får en smu-le lavere billetpriser med den nye rabataf-tale, men det sker altså på bekostning af hele landet. Med udgangspunkt i Reykja-vik befl yver Air Iceland Nuuk, hvormed piloter, kabinepersonale, lufthavnsafgifter osv. lander i Rejkjavik i stedet for i Grøn-land, udtaler Hermann Berthelsen.

Det betyder færre indtægter til Mittar-feqarfi it og Air Greenland. Disse selska-ber må selvfølgelig nu sætte priserne op for resten af landets borgere. Altså styrker Naalakkersuisut Air Iceland og Reykjavik på bekostning af hele Grønland. Det er me-get skuffende, mener Qeqqata Kommuni-as borgmester.Men det er sådan set ikke nyt, at Naalak-kersuisut prioriterer Nuuk på bekostning af resten af landet. På transportområdet har Nalakkersuisut nedsat en transport-kommission med deltagere fra Nuuk og København. Jeg formoder, at konklusionen er skrevet på forhånd med anbefaling af Reykjavik som landets lufttrafi kcentrum,

Avannaata Qimussersua 2011,Sisimiut

Qaammatit marlussuinnanngorput Avannaata Qimussersuata arfi ninngorneq ulloq 26. marts 2011 Sisimiut-ni ingerlanneqarumaarnissaanut.

Maatumuunalu Peqatigiiffi k Qimusseq aammalumi suleqatigiisitaniit maannamut suliaqartuniit innuttaasut ikiukkusussinaasut aammalumi peqatigiiffi it suleqataa-rusussinnaasut aggersarneqarput Innuttaasut illuanut Sisamanngorneq ulloq 27. januar 2011 nal. 19.00 (arfi neq marlunut).

Paasissutissaasinnaasunik allanik ataatsimiisitaliarlunniit takuneqarsinnaapput www.qimusseq.org imaluunniit saaffi ginninnikkut ataani taaneqartumut tlf. nr. 53 34 14

Oplysningsmøde Avannaata Qimussersua 2011, Sisimiut

Avannaata Qimussersua 2011 afvikles i Sisimiut lørdag den 26. marts 2011.

Der er nu kun ca. 2 måneder til, og Qimusseq Sisimiut invitere derfor sammen med de nedsatte arbejdsudvalg interesserede og frivillige hjælpere samt øvrige foreninger til oplysningsmøde i Medborgerhuset torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00.

Yderligere oplysninger vedr. udvalgene på www.qimusseq.org eller ved henven-delse til undertegnede på tlf. 53 34 14.

Inuss. Inull. / M.v.h.

Qimusseq Sisimiut, Villy Olsvig, formand

Ataa. - tall. / - Man. - fre.:9.00 - 17.00

Ammasarfii / Åbningstider

Nujalerisut: Rigmor & HemiIlinniartoq: Mina

ilerteq Nujaleriffik / Dame- & herrefrisør

v/ Rigmor Andreassen

Aqqartarfik blok 2, stuenTlf.: 86 49 58

Økolog

isk

hvilket falder i tråd med Naalakkersuisoq Palle Christiansens aftale med Air Iceland, siger Hermann Berthelsen.Tilsvarende er strukturreformens pla-ner om, at uddelegere ansvarsområder til kommunerne mere eller mindre gået i stå. Landet lider fortsat under centraliseringen af skat og incasso i Nuuk, som mere eller mindre har ført til et sammenbrud i den tidligere ellers så velfungerende kommu-nale skatteforvaltning. Ligeledes er byggeriet, og store nye tiltag som Arktisk Kommando og lukket fæng-sel placeret i Nuuk uden at Naalakkersui-sut har undersøgt om der kunne fi ndes be-dre placeringer andetsteds i landet. Og der er mange fl ere eksempler, slutter Hermann Berthelsen.

Page 13: Sivdlek nr 4

13

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

”Elite Sport Greenland tamanut ammasu-mik BS Christiansen-ip oqalugiarnissaa-nut qaaqqusivoq, tamannalu pissaaq Ta-seraliup inersuaani tallimanngorneq 4. februar nal. 16:30.

Oqalugiarnerata imarissavai peqqinneq, anguniagaqarneq aammalu kaammattui-neq.

Isissutissat Taseralimmut aaneqarsin-naapput.

Malugiuk: Tusarnaariassaguit 16-ileereersimassaatit.

Piumasaqaataavoq tusagassiortut peqataaniarunik Elite Sport Greenland-imut nalu-naaqqaarsimasariaqartut.

Elite Sport Greenland tapersersortigai, Brugsen, Air Greenland, GrønlandsBanken, Tele-Post Greenland aammalu NunaFonden.”

”Elite Sport Greenland inviterer byens borgere til foredrag med BS Christiansen i Tasera-lik fredag d. 4. februar kl. 16.30.

BS Christiansen vil ud fra egne erfaringer fortælle om motivation, målsætning og sund-hed.

Billetter kan efter først til mølle konceptet afhentes i Taseralik.

Obs: Deltagere skal være + 16 år og pressen er ikke tilladt.

Hvis pressen vil deltage skal dette aftales på forhånd med Elite Sport Greenland.

Elite Sport Greenland er sponsoreret af Brugsen, Air Greenland, Grønlandsbanken, Tele-Post og Nunafonden.”

Nuummiunut kisimi nunatsinnulluunniit tamarmut Naalakkersuisut sullissinerlutik?Qeqqata Kommuniani borgmesterip Hermann Berthelsenip, Naalakkersuisut Air Iceland-imik isumaqatigiissusiorsi-mammata tupigusuutigaa. Paasisakka na-apertorlugit, Naalakkersuisut isumaqa-tigiissusiornermikkut nunap sinnerani timmisartukkut angallattut tunulliun-nerisigut Nuummi sulisutik kisiisa sal-liutippaat. Akikilliissuteqartoqarnissaanik nutaamik isumaqatigiissusiortoqarneratigut Nuum-mi innuttaasut akikinnerusumik billitsi-sisinnaanngussasut qularnanngilaq, taa-maaliortoqarneranili nunap sinneraniittut pilliutigineqarlutik. Air Iceland Reykjavik-mit aallaaveqarluni Nuummut angalasar-poq, taamaalilluni Kalaallit Nunaanut tut-tussaagaluit pilotinut, timmisartuni saqi-sunut, mittarfi nnut akitsuutit il.il. Rejkja-vik-imut iluanaarutaassallutik, Hermann Berthelsen oqaaseqarpoq.Tamatuma kingunerisaanik Mittarfeqarfi it Air Greenland-ilu isertitakinnerulissapput. Suliffeqarfi it taakku allatut ajornartumik nunatsinnut tamarmut eqquisussamik aki-nik qaffaasariaqarput. Taamaalillutik Naa-lakkersuisut Kalaallit Nunaat akigalugu Air Iceland-imik Reykjavik-imillu siuar-saapput. Tamannalu pakatsinartorujus-suuvoq, Qeqqata Kommuniata borgmeste-ria isumaqarpoq.Naalakkersuisulli nunatta sinneranit sanil-liullugu Nuummik salliutitsisarnerat nu-taarsiassaanngilaq. Angallannermut tun-ngasuni Nalakkersuisut Nuummiunik Københavnimeersunillu inuttalerlugu assartuussineq pillugu isumalioqatigiissi-taliornikuupput. Ilimagaaralu, nunatsin-ni Reykjavik silaannakkut angallannermi qitiusoqarfi ttut inissinneqarnissaa siumut aalajangereerlugu innersuussisoqartoqar-simassasoq, soorlumi tamanna ilutigalu-gu Naalakkersuisoq Palle Christiansen Air Iceland-imik isumaqatigiissusiorsimasoq, Hermann Berthelsen oqarpoq.Tassungalu assingusumik suliassaqarfi it assigiinngitsut kommuninut tunniussuun-neqarnissaannik iluarsartuusseqqinnermi pilersaarutit, annerusumik minnerusumil-luunniit unittooqqapput. Akileraartarner-mut akiliisitsiniartarnermullu tunngasu-nik Nuummi eqiterussinermik nunarput suli eqqugaaqqavoq, taakkuninngalu in-gerlatsineq kommuninit ingerlanneqaral-larmat ingerlalluarnikuugaluartoq maan-na annerusumik minnerusumilluunniit ajalusoorfi usimavoq. Aammattaaq sanaartorneq Arktisk Kom-mando-millu suliniutit annertuut kiisalu matoqqasumik isertitsivik, nunatsinni alla-mi pitsaanerusumik inissiisoqarsinnaane-ra Naalakkersuisut misissueqqaallanngua-ratik Nuummi inissippaat. Allarpassuar-nillumi assersuutissaqarpoq, Hermann Berthelsen naggasiilluni oqarpoq.

Page 14: Sivdlek nr 4

14

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Sisimiuni Kiguti leriffi k:Nakorsiarniarluni inniminniineq: Nammineq ornigulluni 8.00-miit 8.30-p tungaanut.Kiguti t renserti nneri: atuartut atuanngiffi isa nalaanni ingerlanneqartarpoq.Kigutaasat iluarsagassat: Ullut tamaasa 9.00-14.00 aggiunneqarsinnaapput.

Sisimiut Tandklinik:Besti lling ti l akut konsultati on: Fysisk henvendelse mellem 8.00 og 8.30.Tandrensning: Foretages kun i skolernes ferier.Protesereparati oner: hverdage mellem 9.00 og 14.00.

Ataasinngorneq - MandagMarlunngorneq - TirsdagPingasunngorneq - OnsdagSisamanngorneq - TorsdagTallimanngorneq - Fredag

10 - 12 & 14 - 1910 - 12 & 13 - 1810 - 12 & 14 - 1910 - 12 & 13 - 18Matoqqavoq / Lukket

Atuakkanik AtorniartarfikBiblioteketGuutaap Aqq. 5, Postboks 1293911 SisimiutTlf.: 86 50 23. Fax: 86 40 92E-mail: [email protected]

Atuakkanik atorniartarfimmut tikilluarit. Akeqanngilaq!Velkommen i biblioteket. Det er gratis!

Ammasarfiit / Åbningstider:

Uanngaanniit / Fra 1. oktober - 31. martsArfininngorneq - Lørdag 11 - 13

Aasakkut ammasarfiit allanngortarput! / Ændrede åbningstider om sommeren!

Godt nytårHuch-suliRengøring & Malerservice

Paarnaqutit 17Postboks 1973911 Sisimiut

Tlf.: +299 52 63 53Fax: +299 86 36 10

E-mail: [email protected]

Af Søren Alaufesen, medlem af kommunalbestyrelsen for A

LÆSERDEBAT: Indledningsvis vil jeg ønske alle borgerne i Qeqqata Kommunia et godt nytår. Jeg håber, at året 2011 vil byde på ud-vikling og resultater. Jeg nærer desuden medfølelse med familier, der har mistet de-res kærer i 2010. Jeg håber, at de med aner-kendelse herfor vil få ressourcer til at fort-sætte deres liv. Der er nu gået to år siden kommunerne blev sammenlagte, og harmonisering af områder-ne i de gamle kommuner er endnu ikke fuld-stændigt fuldført, idet man til dels må for-vente at bruge yderligere tid på at harmoni-sere visse områder.

Til trods herfor må det stedse være væsent-ligt, at forholdene for borgerne ikke bliver forværret, idet det væsentlige formål med kommunesammenlægningen er, at redu-cere den dobbelte administrative borger-service og give kommunerne større ans-varsområder med plads til fl ere erhverv-sudviklingsmuligheder til følge. Erhverv-sudvikling er et af mine fokusområder, for således at sikre borgerne beskæftigelse og indtægter.

Udfordringer i venteVi lever i et moderne samfund. Kommu-nerne er sammenlagte, vi er blevet selvs-tændige, og vi har som et samfund startet på et nyt kapitel.Kommunesammenlægningen har givet forpligtelser, og for at kunne gennemfø-re forpligtelserne kan man ikke komme udenom et samarbejde med borgerne. Én er udfordringerne er således, at vi skal op-fordre borgerne til at tage sig en højere eller en opgradering af deres uddannelse. Vi bør dog være taknemmelige for, at fl ere unge med viljestyrke søger sig en uddan-nelse.Det siges; at ”det er bedre at gøre en ind-sats i stedet for at holde sig tilbage”. Det er derfor ønskeligt at opfordre de voksne således: det er ikke for sent, søg Jer en ud-dannelse, så Jeres levevilkår kan blive for-bedret og for således at være med til at nedbringe tilkaldelse af udefrakommen-de arbejdskraft. Jeg er altid begejstret over kunstnerens Leonardo da Vinci’s udtalelse om, at man accepterer det onde, hvis man ikke vil modsige det. Forstås således, at man accepterer en uændring af forholde-ne, hvis man ikke går ind for fornyelser. I skal derfor ikke ærgre Jer over, at I ikke har taget Jer en uddannelse, men sæt Jer for at tagen én. Det vil være til fordel for Jer selv.En anden udfordring er, at kommuner-nes selvstændighed også er begrænset, idet Inatsisartut og Naalakkersuisut også har et ansvar for borgerne i kommuner-ne. Desværre har Inatsisartuts og Naalak-kersuisuts besparelser berørt kommunerne hvad angår anlæg og drift og berører så-ledes borgerne, der ellers gerne vil arbej-de. Det har dog altid været i vores inter-esse og hensigt, at dette ikke skal have sto-re konsekvenser for vores kommune. Til trods herfor kan man ikke komme uden-om et samarbejde med Inatsisartut og Naa-lakkersuisut omkring drift og udvikling af områderne.Godt nytår, og jeg håber at året 2011 vil byde på udvikling og fornyelser for os alle.

Meeraq toqqissisimatitaqtatiginnittunngortarpoq!

Aamma takuuk: /Se også:

www.silleq.gl

Page 15: Sivdlek nr 4

15

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Ukiortaami pilluaqqussutAllattoq Søren Alaufesen, kommunalbestyrelse-mi ilaasortaq (A)

ATUARTARTUT OQALLITTARFIAT: Siul-lermik Qeqqata Kommunia-ni innuttaaqa-tigut tamaasa ukiortaami pilluaqquakka, neriuppunga Ukioq 2011 arlaatigut ineri-artuutaasumik angusaqarfi usumillu ator-neqarumaartoq. Aammalu Ukioq 2010-mi qanigisaminnik toqukkut annaasaqarsi-masut tamaasa qamannga pisumik misi-ginneqatigaakka, inuuneq ingerlariaqqif-fi ssaqartuartarmat neriuppunga nukissa-mik tunineqartarumaartut, tamatumani pisumut akuerinninnissaq pingaaruteqar-poq.Kommunit kattussuunneranniit maan-nakkut ukiut marluk qaangiussimalerput, kommuniusimasuni periutsit kattunner-mi nalimmassarniarneri suli tamakkiisu-mik naammaasineqanngillat. Tamatumani ilaatigut periusitoqqat allanngortinniarne-ri suli piffi ssamik atuiffi ugallartussaaneri naatsorsuutigineqartariaqarmat.Taamaattoq pingaartittuartariaqarpoq in-gerlaatsikkut nalimmassaanermi innuttaa-sut atugaasa annerusumik ajornerulinn-ginnissaat. Tassami Kommuninik kattus-suutsitsineq annerusumik siunertaqarmat, innuttaasunik sullissinermi allaffi ssorne-rup marloqiusamik ingerlanneqarnerata annikillisarneqarnissaa Kommunillu an-nerusumik akisussaaffeqarnerulernissaat, taamaasilluni aamma ilaatigut inuutissar-siutitigut inerisaanissaminnut periarfi s-sinneqarnerulernissaat. Tamannalu uanga pingaartinnerpaasamma ilagivaat inuutis-sarsiutitigut ineriartortitsiuarnissaq, taa-maasilluni innuttasut suliffi ssaat aningaa-sarsiorfi ssaallu qulakkeersimajuarsinnaaq-qullugit.

Unammilligassaqarpugut.Inuiaqatigiinni inuuvugut ingerlaatsikkut nutarterileruttorfi up nalaani. Kommunit kattussuussimalerput, nunarput nammi-nersornerulernermiit namminersornermut ingerlatsiffi ulersimavoq, inuiaqatigiit in-gerlanneqarneranni kapitali nutaaq maan-nakkut inerisaaffi galugu ingerlatileruttor-parput.Taamaattumik aamma allannguineq pi-sussaaffi liinermik nassataqanngitsuunngi-laq, tamannalu naammassineqarnerussap-pat innuttaasut suleqatiginissaat suleqa-taanissaallu avaqqunneqarsinnaanngilaq. Tamatumani unammilligassat ilagaat, in-nuttaasut amerlanerusut ilinniarsimassut-sikkut piginnaasanillu qaffassaanikkut an-nertunerusumik anguniagaqarnerulersin-neqarnissaat, taamaasilluta ilinniagaqar-nermik piginnaasaanillu qaffassaanikkut naammassinninnissaat angusinnaaqqullu-git. Qujassutigisariaqarparpulli inuusut-tut ukiuni kingullerni amerligaluttuinnar-tut ilinniarnissaminnut kajumissuseqarlu-tik qinnuteqartalernerat.

Oqartoqartarpoq; ”kingusinaarneq tak-kutinngitsuuinnermit ajunnginneru-voq”. Taamaattumik aamma inersimane-rusut ilinniagaqarsimanngitsut kajumis-saarusunnarput aammalu inassuteqar-fi gerusunnarlutik; kingusinaanngilasi, ilinniagaqalernissarsi siunnerfi giniarsiuk, taamaasillusi ilinniagaqarsimalerlusi im-missinnut atukkat tungaasigut pitsaane-rusumik inissisimalissaasi, taamaasillusi-lu avataaniit atorfi nitsitsisarnerit annikil-lisaaqataaffi gilissavasi. Nuannarisarpara qanga nalimini eqqarsarluartartup eq-qumiitsuliortullu Italiamiup Leonardo Da-vince-p oqaaserisimasai; ”Ajussuseq assor-tornianngikkaanni, tamanna ajussutsimik akuersaarneruvoq”. Imatut isumaqartillu-git; Pissusitoqqaniit pissutsinut nutaanut allannguerususseqanngikkaanni, taman-na pissusitoqqat ingerlaannarnissaannut akuersaarneruvoq. Taamaattumik ilinnia-gaqarsimannginnersi ajuusaarutiginagu,

ilinniagaqalernissarsi siunnerfi gisiuk, im-missinnut iluaqusissaasi taava.Unammilligassat aamma ilagaat, Kommu-nit kisimiillutik namminneq ingerlatsine-rat killeqarmat, tamatumani nuna tamak-kerlugu politikkikkut ingerlatsisut (Inat-sisartut naalakkersuisullu), kommunini in-nuttaasut ingerlanneqarnerannut aamma akisussaaffeqarmata. Maannakkullu nuna tamakkerlugu politikkikkut akisussaa-suusut, ajuusaarnaraluartumik Kommu-ninut sipaarniarnermikkut eqquisimap-put sanaartornikkut ingerlatsinikkullu. Taamaasillunilu innuttaasunik sulerusus-seqaraluartunik eqquinerlutsitsillutik. Ki-siannili Kommunitsinnut annerusumik eqquinnginnissaat soqutigiuarsimavar-put aammalu anguniartuarlugu, taamaat-toq nuna tamakkerlugu politikkikkut in-gerlatsisut, ingerlatsinikkut ineriartorner-milu suleqatiginissaat avaqqunneqarsin-naanngilaq. Tamassi ukiortaami pilluaritsi, neriuppun-ga Ukioq 2011 tamatsinnut ineriartorfi u-sumik allannguinermillu angusaqarfi uju-maartoq.

Handicapdebat i kulturhuset mandag 31/1 kl. 10-12Følgene program

1. Velkomst 6. Træningsmuligheder+sport2. Rådgivning 7. Folks syn på handicappede3. boligforhold 8. Byplanlægning4. butikker 9. økonomi5. Skole+uddannelser 10. evt.

Debatten vil blive holdt i Sisimiut i kulturhuset og i februar vil der være et lignen-de møde i Nuuk. Der vil blive serveret kaffe og te.

Der er adgang for alle interesserede, men særligt de handicappede vil blive hørt og har mulighed for at beskrive mange af deres problemer i hverdagen.

Der vil være tolk med og Tina Dam Rasmussen fra MIPI vil være med.

Ansvarlig for debatten Poul Erik Christensen

Innarluuteqarneq pillugu oqallinneqataasinngorneq 31/1 nal. 10-12

Ingerlanissaanut qulequttat:

1. Tikilluaqqusineq 6. Timersornermut periarfi ssat2. Siunnersorneqarneq 7. Inuit isiginnittariaasiat3. Ineqarneq 8. Illoqafi mmi pilersaarusiorneq4. Niivertarfi it 9. Aningaasaqarneq5. Atuarfi it / Ilinniarfi it 10. Tamalaat

Isumasioqatigiinneq Taseralimmi ingerlanneqassaaq. Februar-imi taamaaqataanik Nuummi aaqqissuisoqassaaq. Kaffe-qarlunilu tee-qarumaarpoq.

Soqutiginnittut tamarmik tikilluaqqusaapput, tamaattorli innarluutillit ulluinnarni aporfi gisartakkatik pillugit saqqummiussinissaat salliutinneqassaaq.

Ataatsimiinneq nutserisoqassaaq (Kallallisut & Dansk). MIPI-minngaaneersoq Tina Dam Rasmussen peqataassaaq.

Isumasioqatigiinnermi akisussaasoq Poul Erik Christensen

Page 16: Sivdlek nr 4

16

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Aqqaluartaa horaarutigalugu

Meeraalluni angunni Nunatsinni pis-sartaanikoq ujakkaaqatigigaangamiuk peroruni angorusutaqartarsimavoq. Mar-loriaammik VM-imut peqataanissani ta-korloortarsimavaa.

Allattoq assiliisorlu: Marianne LangvardtNutserisoq: Ungâjánguak’ Bomholt

Arfi ninngormat SSP Ujakkaartartut illuu-taani 19-inik ukiulik Aqqaluartaa Olsen horaarutigineqarpoq. Ilaqutai ikinngutai-

Marloriaammik nunarsuarmi pissartanngorniunnissamut Aqqaluartaa piareersimavoq – meeraanerminiilli angorusuttarsimasani. / Aqqaluartaa klar til dobbelt verdensmesterskaber – en drøm han har haft barndommen.

lu najuuttut Aqqaluartaa nammineq Sisi-miuniinngilaq. Taamaakkaluartoq Aqqalu-artaa qularuteqanngilaq. SSP Ujakkaartar-tuni siulersuisup tulliata Lars K.S. Olsen-ip mobiilikkut Aqqaluartaa tusarnaartippaa. Skiskydning-imi Junior VM-imut aamma Senior VM-imut Aqqaluartaap anngunne-ra malunnartinneqarpoq.Anngunnerata malunnartinneqarnissaa-nut aanakkui Magdaline Hansen aamma Nukaaraq Olsen, SSP-p illuutaani kaffi sor-titsipput.

- SSP Ujakkaartartut oqaluttuarisaanera-ni – ilalumi Nunarput tamakkerlugu – aat-saat taamak angusarissaartigisoqarpoq, Aqqaluartaalu klubbiminit, minnerunn-gitsumillu ilaquttaminit tapersersorluar-neqarsimanngikkaluaruni taama angu-sarissaartigissanngikkaluarpoq, taama Lars K.S. Olsen oqarpoq. Aqqaluartaap aa-nakkuisa kajumissutsiminnik ikiuuttarne-rat, Magdaline cafeteriami Nukaararlu nal-liuttorsiortoqarniaraangat kapisilinnik ma-juussisarnera, eqqaanngitsuunngilai.Aqqaluartaap angutaa, Nunatsinni pissar-taanikoq Poul Olsen, aataa, piniartoq aali-sartorlu Marius Olsen - ”aallaaniarnermik ilinniartitaraara”, tanngalimaarluni qun-gujuppoq – akkaalu, ujakkaartartuni siulit-taasuusimasoq Aqqaluartaallu sungiusaa-sorisimasaa, Hans Lars Olsen tassaapput Aqqaluartaap taama angusarissaartigine-ranut sunniuteqarluarsimasut. Ilaqutaasut, ikinngutaasut ujakkaartar-toqatailu Sisimiuni ujakkaartartut illuutaa-ni malunnartitsimmata, Aqqaluartaa nam-mineq Norge-mi skigymnasium-imiippoq.Skiskydning timersuutaavoq akisooq, taa-ma Lars K.S. Olsen erseqqissaalluni Aqqa-luartaap nammineq aningaasaliisussami-nik pisariaqartitsinera aamma erseqqis-sanngitsuunngilaa.- Patruuneeraannaat akisoorujussuupput, aammali atisat, angalaneq najugaqarner-lu aamma akikitsuinnaanatik, taama Lars K.S. Olsen nassuiaavoq.

Page 17: Sivdlek nr 4

17

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Hurra for Aqqaluartaa Da han var lille havde han en drøm, mens han oksede af sted på ski sammen med sin far – grønlandsmesteren ude i fjeldet. Drømmen handlede om, at deltage i dob-belt VM

Tekst og foto: Marianne Langvardt

Der blev råbt hurra for 19’årige Aqqalu-artaa Olsen i SSP Langrends klubhus lør-dag, men hovedpersonen befandt sig fl ere tusinde kilometer fra Sisimiut, hvor fami-lie og venner var forsamlet. Alligevel var Aqqaluartaa var ikke i tvivl. Næstformand i SSP Langrend Lars K.S. Olsen sørgede for, at holde mobilen, så Aqqaluartaa kunne høre feststemningen. Granuleringen gjaldt Aqqaluartaas kvalifi cering til Junior VM i skiskydning og Senior VM i samme discip-lin.I den anledning havde begge hans bed-stemødre, Magdaline Hansen og Nou-kaaraq Olsen sørget for kaffemik og fest i klubhuset, hvor to lagkager hyldede Aqqa-luartaa med navn og et W.- Så fl ot en placering er ikke sket tidlige-re i SSP Langrends historie, end ikke i hele Grønlands historie, og var det ikke for den enorme opbakning Aqqaluartaa havde fået, dels fra klubben, men ikke mindst fra familien, var han ikke nået så langt, sag-de Lars K.S. Olsen. Han fremhævede ikke mindst Aqqaluartaas bedstemødre, der ar-

Aqqaluartaap angajoqqaavi Poul aamma Sanne Olsen, ernertik sinnerlugu nuannaaqaat. / Aqqalu-artaas forældre Poul og Sanne Olsen glæder sig på deres søns vegne

bejder frivilligt i klubben, Magdaline i ca-feteriet, og Noukaaraq, der kommer med laks, når der er fest.Aqqaluartaas far og tidligere grøn-

landsmester, Poul Olsen, hans bedstefar, Marius Olsen, fanger og fi sker - ”jeg har lært ham at skyde”, smiler han og blinker lunt - og hans onkel, tidligere formand for

Page 18: Sivdlek nr 4

18

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

langrend klubben, Hans Lars Olsen, som har trænet Aqqaluartaa, er det familiemæs-sige mandlige netværk, der har bragt den unge mand frem. Aqqaluartaa selv befandt sig på sit ski-gymnasium i Norge, mens familie, venner og skiklub fejrede ham i Sisimiut.Skiskydning er en dyr sport, fremhæve-de Lars K.S. Olsen og undlod ikke at gøre opmærksom på, at Aqqaluartaa har brug for en personlig sponsor. - Selv de små patroner, skiskyderne benyt-ter, er dyre, men tøj, rejser og ophold er heller ikke gratis, forklarede Lars K.S. Ol-sen.

Aqqaluartaap aanaavi arnaalu, saamia-tunga-anit: aanaa Nukaaraq Olsen, arnaa Sanne Olsen aamma aanaa Magdaline Hansen. / Aqqaluartaas bedstemødre og hans mor, fra venstre: Farmor Nukaaraq Olsen, mor Sanne Olsen og mormor Magdaline Hansen.

Nujaleriffik - Dame- & herrefrisør

CENTER SALON

Ammasarfii:Åbningstider:

Ataa. - talli. / Mandag - fredagkl. 9.00 - 17.00

Kaaleeqqap Aqq. 5 - Tlf. 86 55 09Rabat til pensionister og studerende med studiekort

IndehaverFrisør:

Anne MarieBjørn

Frisør:Sika

Frisør: Nuunu

Sisimiut VVS Teknik ApSIttukasiup Aqq. B-1577, Postboks 174

Tlf. 86 48 47, 86 52 64 / 52 72 64, fax 86 47 44Vagt: 52 54 01

Udfører alt indenfor vvs - blikkenslager- isoleringsarbejde - oliefyrs service

samt skorstensfejning.

Paggatitsisoqarpoq. / Der blev kastet mønter der ivrigt blev samlet op.

Sis

imiu

t O

ffse

t

Meeraq qanilaartumik pisaq ikinngutinnersunngortarpoq!

Page 19: Sivdlek nr 4

19

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Gevinst fandt sin lipaverSISIMIUT-NOTER: Fredag 14. januar blev der på Pisiffi k´s hovedkontor i Sisimiut trukket lod om hovedpræmien i Pisiffi k´s store julekonkurrence 2010. Hovedpræmi-en - et gavekort til koncernen´s butikker på kr. 50.000 blev udtrukket af borgmester i Qeqqata Kommunia og bestyrelsesmed-lem i Pisiffi k a/s Hermann Berthelsen.Alle kuponer fra alle varekøb i perioden 1/12 - 23/12, 2010 i koncernen´s butikker var samlet i én stor bunke. Den heldige vinder blev Nukârak Willumsen fra Nuuk. Nukârak blev fuldstændig overvældet da hun blev ringet op af Pisiffi k a/s i dag, og hun måtte fælde nogle tårer. Nukârak ved endnu ikke, hvad pengene skal bruges til, men mon ikke de får ben at gå på.

mala

Pingaarnertut eqqugassaq makitsissutigineqarpoq

MANU ITQarasaasialerisoq / IT KONSULENT

DAVID MØLGAARD

Tlf.: +299 52 76 48E-mail.:[email protected]

Isikkiviup aqq. 1 3911 sisimiut

Arntz SecondAndels og Ejerforenings administration

SUSIE KRISTIANSEN, Boligrådgiver

Postboks 7061 · 3905 NuussuaqTlf.: 311427 · Mobil: 276351E-mail: [email protected]

• Administration• Rådgivning• Facility management•

Borgmester Hermann Berthelsen, aamma Pisiffi k a/s-imi siulersuisunut ilaasortaasoq makitsivoq. / Borgmester Hermann Berthelsen, som også er bestyrelsesmedlem i Pisiffi k a/s trækker den heldige vinder.

SISIMIUT-PAASISSUTISSAT: Pisiffi k-up 2010-mi juulleriartornerani unammisitsi-nerani pingaarnertut eqqugassaataa talli-manngornermi januaarip 14-iani Pisiffi k-up Sisimiuni qullersaqarfi ani makitsissu-tigineqarpoq. Pingaarnertut eqqugassaq – 50.000 koruunit nalinginut gavekorti – Qeqqata Kommuniani borgmesterimit aa-mma Pisiffi k a/s-ip siulersuisuinut ilaasor-taasumit Hermann Berthelsen-imit makin-neqarpoq.2010-mi decembarip aallaqqaataanit 23-at ilanngullugu Pisiffi k-up pisiniarfi utaa-nit tamanit kupon-it tunniunneqarsimasut ataatsimoortinneqarsimapput. Nuummit Nukârak Willumsen makitaavoq. Ullumi Nukârak Pisiffi k a/s-imit sianerfi gitikka-mi killitsittorujussuuvoq, qullililaarluni-lu. Aningaasat sumut atussanerlugit suli naluaa.

malaPisiffi k-up Nuummi tuniniaanermi pisortap Niels Andersen-ip gavekorti tunniummagu Nukârak-p uini paninilu peqatigalugit. / Nu-kârak sammen med sin mand og sin datter, da hun fi k overrakt gavekortet af Pisiffi k´s salgs-chef i Nuuk, Niels Andersen.

Page 20: Sivdlek nr 4

20

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Qeqqata Kommunia, Makkorsip Aqq. 2, 3911 Sisimiut, Tlf: (+299) 70 21 00, Fax: (+299) 70 21 77, E-mail: [email protected] / [email protected]

Kommunimiit paasissutissiissutKommuneinformation

Anartarfilerisarneq Nuuk Transport A/S-imut maanna suliakkiissutiginqarpoq

Sisimiuni umiarsualivimmi kranip eqqaani torersaassineqKraanip eqqaani radiusip 10 meterip iluani 2011-mi pingasunngornermi februaarip aappaani torersaasisoqarnissaa matumuuna nalunaarutigineqarpoq.

Piniutit, umiatsiat allallu kranip eqqaanit peerneqarsimanngitsut torersaanermi kommunimit peerneqassapput. Peerneqartut tamarmik asfaltiliorfiup avannaatungaani kommunip ilitsivianut inissinneqassapput.

Torersaareernerup kingorna malittarisassat malinneqarnersut ataavartumik malinnaaffigineqalissaaq.

MalittarisassatKranip eqqaani radiusip 10 meterip iluani umiatsianut, piniutinut pisanullu kranimit qaqinneqarsimasunut sivikinnerusumik ilitsiviusinnaavoq.

Umiatsiat qaqinnerinit sivisunerpaamik akunnerni arfinilinni imaluunniit aqqartinnagit sivisunerpaamik akunnerni arfinilinni kraanip eqqaaniisinneqarsinnaapput. Pisat

Anarterfilerisarneq arfininngornermi 2011-mi januaarip aal-laqqaataa aallarnerfigalugu Nuuk Transport A/S-imit tigune-qassaaq.

Anartarfilerinermut ilanngunneqarnissamut taamaatinnissa-mulluunniit nalunaaruteqartarneq kiisalu anartarfilerinermut tunngasunik paasiniaasarneq naammagittaalliornermulluunniit tunngasuni saaffiginnittarneq, Qeqqata Kommuniata Teknik-kimut Avatangiisinullu Immikkoortortaata saaffiginnittarfianut (oqarasuaat: 86 74 60) imlt. ingerlatsinermi pisortamut, (oqara-suaat 86 74 65) suli pisassapput.

Natrenovation udliciteret til Nuuk Transport A/SFra lørdag d. 1. januar 2011 overtager Nuuk Transport A/S arbejdet med håndtering af natreno-poser.

Til- og afmelding til natreno, samt forespørgsler og klager vedr. natrenovation skal stadig rettes til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik- og Miljø, forkontoret (tlf.: 86 74 60). Eller driftschef, (tlf. 86 74 65).

Oprydning omkring havnekranen i SisimiutHermed varsles oprydning af området på kajen omkring kranen, i en radius af 10 m, onsdag d. 2. februar 2011.

Fangst, både samt andre genstande, der ikke er flyttet fra området, vil under oprydningen blive fjernet af kommunen. Alt som fjernes, vil blive deponeret på kommunens depotplads nord for asfaltværket.

Efter oprydningen vil der løbende blive fulgt op på om reglerne overholdes.

Regler Området omkring havnekranen, i en radius på 10 m, må kun benyttes til midlertidig opbevaring af både og fangst der er hejset op med kranen.

Både må kun opbevares under kranen max. 6 timer efter de er taget op, eller max 6 timer før de sættes i vandet. Fangst skal fjernes fra området under kranen inden 6 timer.

Kommunen forbeholder sig ret til at fjerne både, fangst samt andre genstande, der opbevares under kranen, i længere tid end ovennævnte.

akunnerit arfinillit ingerlanerini peerneqarsimassapput.

Umiatsiat, pisat allallu siuliani piffissaliussatut taaneqartut sinnerlugit kraanip eqqaaniisinneqartut kommunimit peerneqarsinnaatitaapput.

Page 21: Sivdlek nr 4

21

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Aamma takuuk: /Se også:

www.silleq.gl

Sisimiut PeqqissaaviatSisimiut Sundhedscenter

Deichmannip Aqq. 2 ................................................................................................86 42 11

Nappariataarnermi sianerfissaat:Ataa. - tall. nal. 8.00 - 9.00 .......................................................................................86 46 11imaluunniit ...............................................................................................................86 51 11

Nalinginnaasumik nakorsiarniarluni piffissamik inniminniineq:Ataa. - tall. nal. 9.00 - 12.00 aamma 13.00 - 15.00 ...................................................86 46 11imaluunniit ...............................................................................................................86 51 11

Kinguaassiutitigut nappaatinut misissuisarfik......................................................86 48 11Piffissamik inniminniineq pisarpoq ulluinnarni nal. 9.00 - 10.00

Angerlarsimaffimmi peqqissaasut ........................................................................86 40 70

Saniatigut toqqaannartumik sianerfigineqarsinnaasut:

Juumooq ................................................................................................ 86 45 11, lok. 4225Sianerfigineqarsinnaavoq ataa. - tall. nal. 9.00 - 10.00

Meeqqerisoq .......................................................................................... 86 45 11, lok. 4242Sianerfigineqarsinnaavoq ataa. - tall. nal. 8.00 - 16.00

Timimik sungiusaasut ........................................................................... 86 45 11, lok. 4245

Nappatsaaliuinermi sullissisoq:............................................................ 86 45 11, lok. 4260Benigne Kristiansen

Tusartaatilerisoq ......................................................................................................86 42 11Tusartaatit pillugit saaffigineqarsinnaavoq: pingasunngorneq nal. 08.30 - 15.00

Tarnimikkut erloqissutilinnut sulissisoq ............................................. 86 45 11, lok. 4240Ânêrak’ Skifte

Uninngasunut sianerfissaq ....................................................................................86 48 33Pulaarfissat nal. 15.00 - 16.00 aamma nal. 19.00 - 20.00

Aaviisarfik:Ataa. - tall. nal. 9.00 - 12.00 & 13.00 - 14.00. Sisamanng. matoqqavoq.

Nakorsaatinik sivisuumik atugassanik tunniussisarneq pisarpoq:Ataa. - tall. nal. 13.00 - 15.00

Nakorsiarnissamut inniminniisimallutit piffissakkut aggersinnaanngikkuit:Eqqaamallugu nalunaarutigissagakku, taamaalillutit nakorsiarniartutinissaqalertissinnaagakkit.

Deichmannsvej 2 ......................................................................................................86 42 11

Tidsbestilling til akut lægetid:Mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00 .................................................................................86 46 11eller ...........................................................................................................................86 51 11

Tidsbestilling til almindelig lægetid:Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00 & 13.00 - 15.00 ......................................................86 46 11eller ...........................................................................................................................86 51 11

Klinik for kønssygdomme (venerea) .....................................................................86 48 11Tidsbestilling kl. 9.00 - 10.00

Hjemmesygeplejersken: ..........................................................................................86 40 70

Endvidere kan der ringes til:

Jordemoder............................................................................................. 86 45 11, lok. 4225Telefontid mandag - fredag kl. 9.00 - 10.00

Sundhedsplejerske................................................................................. 86 45 11, lok. 4242Telefontid mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00

Fysioterepeut .......................................................................................... 86 45 11, lok. 4245

Profylakse sygepleje: ........................................................................... 86 45 11, lok. 4260Benigne Kristiansen

Audiometriassistent ................................................................................................86 42 11Høreapparatbrugere kan henvende sig onsdage kl. 08.30 - 15.00

Psykiatrisk sygepleje ........................................................................... 86 45 11, lok. 4240Ânêrak’ Skifte

Indlagte patienter: ...................................................................................................86 48 33Besøgstider: kl. 15.00 - 16.00 og 19.00 - 20.00

Laboratoriet:Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00 & 13.00 - 14.00. Torsdag lukket.

Udlevering af langtidsmedicin:Mandag - fredag kl. 13.00 15.00

Hvis du har bestilt tid til konsultationen og ikke kan møde til tiden:bedes du ringe og melde afbud, derved giver du plads til en anden, der har behov.

Sis

imiu

t O

ffse

t

Page 22: Sivdlek nr 4

22

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Kulturip Illorsua - Sisimiut Kulturhus - Sisimiut Cultural Centrealunn uar mmut - ost o s - Sisimiut - in o taserali l

a l - illet es llin - Ca aserali - a - taserali l

Ca aseralitaa an ato u etarl irs -Sis ors -

Kissartut nal unissapput et arme en lu er l

all re -r Sap - r S n -all -ar issartuni tunisine nal unissaa re -l r lu er et

arme en l

Saa inni ar e ep onena issuussa a unnerit marlu

sio ullu u ammartarponer to mer r et arran ement

l

aasisa arnerorusu uit or mere in o taserali l aserali I

Ca aserali

nstoppa le (2010) USA

-

other an hil (2009) USAKaren niviarsiarannguaq 14-nik ukioqarluni meerarsi-

-

Ili arne suuaSis anuar nal Ca aserali

asi i Sisimiuni i Sisimiut

Sis ors e ruar nal l Ca aserali

Innarluu llit pillu it ataatsimiisitsinee at om han i appe etaas an an -

50,- kr.

“Nunarsuup kissatsikkiartornerani eqqungaanikut”11-leereernikunut (1½ time)Tall. 11. feb., nal. 20.00Sap. 13. feb., nal. 16.00

“Nuunukuntaaqqakkut nuunukattaararlu”Meeqqanut tulluarsagaq (½ time)Sap. 13. feb., nal. 15.00

85,- kr.

PIITANNGUAQ ALAUFESENSIKKERSOQ MATTHÆUSSEN

Ilits Instr e e -

min on - rama - hriller - rall re an r r an

Sap S n an

Ilits Instr e e-

min rama - - r amanut -liisimann itsunulli innersuun-ne ann ila illa t or alle men rar es rn un er rall re an r r an

Sap S n an arl irs e a io

in asunn orne ns a

allimann orne re a

Spis e o els (2010) USA Ilits Instr e e

min rama - - rall re e r r e

Sap S n e

Page 23: Sivdlek nr 4

23

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Tamalaat

NaalagiartitsivissatGudstjenesteliste

Sapaat 30. januar 2011Kunngit pingasut ulluata

kinguliisa sisamaanni

Nal. 10.00 Naalagiarneq,

Nal. 19.00 Imaani ajunaarsimasunik eqqaaniaaneq

Palaseqarfi k Sisimiut, Aqqusinersuaq 22.

Onsdag 26/01 Grillkøller m/kartofl er, salat & sovsTorsdag 27/01 Høns i asparges m/kartofl erFredag 28/01 Herregårdsbøf m/pommes frites & bearnaiseLørdag 29/01 Rullesteg m/kartofl er, rødkål & sovsSøndag 30/01 Mørbrad i fl ødesovs m/kartofl er & syltetøjMandag 31/01 Medisterpølse m/kartofl er, rødkål & sovsTirsdag 01/02 Fiskefrikadeller m/råstegte kartofl er & persillesovsOnsdag 02/02 Bankekød m/kartoffelmos

SØMANDSHJEMMET

Velkommen på SømandshjemmetÅbent alle hverdage fra 06.00 til 22.00. Søn- og helligedage fra 7.00 til 22.00

Vi har pommesfrittes, kylling, fi skefi let og forårsruller hver dag fra 12.00 -19.30Sømandshjemmet har åben for varmt mad fra kl. 11.30 - 13.30 og fra kl. 17.30 - 19.00

Telefon 86 41 50.Møde- og kursuslokaler udlejes

Spiseseddel SØMANDSHJEMMET

Sis

imiu

t O

ffse

t

Sisimiut Auto Service a/sBox 289 - Kapornip Aqq 16 - 3911 Sisimiut - Telefon 86 45 30 - Fax 86 45 64

www.sisimiutautoserviceas.dkSe de sidste nyheder på hjemmesiden

Brugtbil siden - Åbningstider

Box 289

UjaasineqQaammat december-imi quitsinnut Nuunnguaq 4-103-mut pisattanik ilisisoqarsimagami, paaserusukkaluaripput kina/kikkut ilisisimanersut, aaneqanngippata iginniarlutigit. Saaffi gisassaq: 532846

AtaatsimeersuarnissaqSisimiuni Eqqumiitsuliortut Peqatigiiffi at ”Savituut” ilaasor-tai ataatsimeersuassapput pingasunngorneq 16. februar 2011 nal. 11.00 Savituut sannaviani Umiarsualivimmut 5 ilaasortat ilaasortanngorusuttullu tikilluaqquneqarput. Oqaluuserisaassallu kingusinnerpaamik 9. februar tunniun-neqariissapput.Savituut siulersuisut.

Til salg26” LG fl adskærms TV i fuld HD og med følgende indgange sælges: 2 X HDMI, 2 X scart, komponent indgang, PC-indgang, antenne indgang samt USB-indgang til service. Fjernsynet har indbygget dekoder (DVB-T/C) og har været anvendt i kort tid, sælges for kr. 2.200,00 – Pris som ny er kr. 2.700,00. Der er stadig garanti på fjernsyn.Henvendelse: Mobilnr.: 231538 Emilia

Kontant dusør udbetalesFredag d. 14. januar fi k jeg stjålet min pung og mine penge. Jeg ved, at tyven har været på Kukukkoq, så hvis du har oplysninger, der kan føre til pågribelse af tyven, så udbe-taler jeg en kontant dusør på kr. 500, når han er pågrebet.Kontakt mig på mobil 298290.

Mobilimik ujaasineqSony Ericsson minix10 wperia tallimanngorneq 14. januar unnuakkut katassimavara nassaarsimaguit, imaluunniit tu-niniaaffi gitissimaguit uunga sianerit: 245847

Paarlaqatissarsiorneq.Initsinnik paarlaqatissarsiorpugut Deichmannip aqq. 3 rums-simippugut, marlunnik sinittarfi limmi.Pilerinassagaluarpoq 3 rums marlunnik sinittarfi limmut, Aqqartarfi k imaluunniit Paamaap Kuanut.Uunga sianersinnaavutit : Mobil 530561 – 537938.

Qitsuaqqamik pissarsiorneq.Qitsuaqqamik arnavissamik pissarsiorpunga. Akia isu-maqatigiissutigissavarput.Saaffi ginniffi ssaq: 232461

Søges: Kattekilling.Hunkattekilling søges. Betaling aftales. Henvendelse: 232461

Snescooter til salg/Snescooter tuniniagaq!Ski-doo MX ZX 600 cc racing special, snescooteren har kun kørt under 700 miles. og sælges nu til 55.000 kr. Snescooteren er meget velholdt og kører perfekt. Ekstra tilbehør: Cover, 10 liters dunker du interesseret eller har spørgsmål, så kan du ringe til Rune tlf. 526302

Normumut tullermut ilanngutassat kingusinnerpaamik tunniunneqassapput sisamanngorneq nal. 16.00.

Annoncer og indlæg til næste nummer skal indleveres senest torsdag kl. 16.00

Page 24: Sivdlek nr 4

24

SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Se byens største udvalg i hårde hvidevarer på:

www.kaataqel.glAlle varer er på lager i Sisimiut!

Tlf. 86 56 86 Telefax 86 54 86 Aften og week-end: 52 72 74 / 86 64 44

KaataqElApSVi sælger kun kvalitets-varer vi selv kan stå inde for.

Tilbudene gælder fra torsdag den 27. januartil mandag den 28. februar.

Vi har etstort udvalg

i kvalitetslamper

VaskemaskineAEG LN 73470* Energiklasse A+* 1400 o/min - 7 kg.

Kr. 5.995,-SPAR

Kr. 1.000,00

VaskemaskineZanussiZWG5165* Energiklasse A+* 1600 o/min

Kr. 3.995,-

SPAR

Kr. 1.000,00

Køle/fryseskabElectroluxerb 34233* Energiklasse A+* 223/92 liter

Kr. 3.995,-

SPAR

Kr. 1.000,00

SPAR

Kr. 2.000,00

Emhætte udtrækGram EFU 602-00* Kapacitet 550 m3/h* 2 motorer

TørretumblerAsco/VølundT712 C kondens* Energiklasse C* Kapacitet 6 kg.

Kr. 4.995,-

SUPERTILBUD

Kr. 3.995,-

Kr. 795,-

Kr. 1.495,-

KogepladeVoss DEK 3460 FR* Digitalt display* Opkogningsautomatik

Wakeup lightPhilips HF 3465Kr. 1.995,-

Energy lightPhilips HF 3319

SPAR

Kr. 1.000,00

SPAR

Kr. 200,00

SPAR

Kr. 100,00

SPAR

Kr. 200,00

MikroovnGorenje MI 281W* 28 ltr. - 800w* m/grill & varmluft

Kr. 1.499,-

SPAR

Kr. 500,00På lager igen