POSLOVNE FINANCIJE Zadaci - POSLOVNE FINANCIJE ¢â‚¬â€œ PONAVLJANI ISPITNI ZADACI 1. poduze¤â€e razmatra investiciju

 • View
  42

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE FINANCIJE Zadaci - POSLOVNE FINANCIJE ¢â‚¬â€œ...

 • www.referada.hr

  POSLOVNE

  FINANCIJE

  Zadaci

  http://www.referada.hr/
 • www.referada.hr

  Bok,

  Drago nam je to si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji e ti

  pomoi u uenju!

  Materijali koje si skinuo/la s nae stranice nisu nae autorsko djelo,

  ve samo saeti prikazi obvezne literature koji slue za ponavljanje

  gradiva.

  P.S. Pomozite svojim kolegama ocjenjivanjem predmeta prema kategorijama,

  ocjenjivanjem skripti i korisnim savjetima u komentarima.

  Takoer, kako bismo to prije napravili dobru bazu skripti za ponavljanje,

  poaljite nam na mail svaku skriptu koju niste vidjeli na stranici

  (skripte@referada.hr).

  elimo ti puno sree s uenjem!

  http://www.referada.hr/mailto:skripte@referada.hr
 • www.referada.hr

  POSLOVNE FINANCIJE

  Prof. Silvije Orsag

  (ispitni zadaci + ispiti)

  http://www.referada.hr/
 • www.referada.hr

  POSLOVNE FINANCIJE PONAVLJANI ISPITNI

  ZADACI

  1. poduzee razmatra investiciju novog proizvoda razvijenog vlastitim snagama kroz protekle tri

  godine. Potrebna su ulaganja u izradu prototipa i u promociju. Nabavljena oprema instalirat

  e se u ve postojei pogon. Opremu treba modificirati i instalirati. Potrebno je osigurati

  poveanje nok-a. Vijek efektuiranja projekta odgovara onom za opremu. Rezidualna

  vrijednost pogona odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti.

  troak razvoja 70 000

  troak prototipa 15 000

  troak promocije 15 000

  cijena opreme 80 000 ili nabavna cijena

  procijenjena tr.vrij. pogona 50 000

  troak instalacije i mod. 20 000

  vijek efektuiranja 10 godina

  prodajna. vrijednost opreme nakon efektuiranja 5% od nabavne cijene

  poveanje nok 25% od prodaje

  prodaja 40000 komada

  cijena po komadu 5

  varijabilni troak po komadu 3

  fiksni tr. (osim amortizacije) 20000

  am pogona 3%

  amort. opreme linearno

  porez 30%

  troak kapitala 13%

  Izraunaj investicijske trokove, rezidualnu vrijednost i sv?

  prototip 15 000

  +promocija 15 000

  +oprema 100 000 (80 000+20 000) cijena + troskovi instalacije

  +pogon 50 000

  +nok 50 000

  investicijski troak = 230 000

  prodaja 200 000

  - VT 120 000

  Mar.kontribucija 80 000

  - FT 31 500 ( 20 000+11 500) FT+3% am. pogona

  ZPKP 48 500

  - % 30 porez 14 550 od ZPKP

  ZNKIP 33 950

  + amortizacija 11 500 ( 50 000*0,3+100 000/10)

  NT ili Vt 45 450

  http://www.referada.hr/
 • www.referada.hr

  OPREMA POGON

  1. iste efektuiranja 5%odNV 4 000

  2. Knjigovodstvena V 0 35 000

  NV 80 000 50 000

  Amortizacija 80 000 15 000

  3. porezna osnovica 4 000

  4. - % 30 1 200

  5. RV 2 800 35 000

  + NOK 50 000

  NRV = 2 800+35 000+50 000 = 87 800

  So= 45 450*IV (10,13%)+ 87 800*II(10,13%) 230 000 = 42 512,7

  2. N=5000

  Dospjece 10g

  tekuci prinos do dospjeca 12%

  prinos do dospjeca krajem razdoblja drzanja 13%

  a)tekuca trzisna vrijednost___________________?

  b)trzis vrij krajem razdoblja drzanja_____________?

  c)Prinos za razd drzanja_______________________?

  iz kb=12% I kb2=13% izracunam tekuca trzisna vrijednost i trzis vrij krajem razdoblja drzanja

  po formuli za prinos do dospjeca kb = tkorjen iz N/B0 - 1

  ali kako izracunat prinos za razdoblje drzanja (R) kad ne znam It? a formula glasi Rt= (It+B1-

  Bo)/Bo

  3. INVESTICIJSKI PROJEKTI imaju slijedee novane tokove:

  GODINA PROJEKT X PROJEKT Y

  0 -1 0000 -2000

  1 400 900

  2 400 900

  3 400 900

  4 400 900

  5 400

  6 400

  7 400

  a)Izraunaj ISTU SADANJU VRIJEDNOST PROJEKATA uz troak kapitala tvrtke 15%.

  ista sadanja vrijednost projekta X je_664_, a ista sadanja vrijednost projekta Yje 569,5

  pa je efikasniji projekt_x_.

  b) Izraunaj RAZDOBLJE POVRATA projekta .

  http://www.referada.hr/
 • www.referada.hr

  Razdoblje povrata projekta X je2,5_,a

  razdoblje povrata projekta Y2,22 pa je efikasniji projekt y_.

  c)Izraunaj INTERNU STOPU PROFITABILNOSTI projekata.

  Interna stopa profitabilnosti projekta X je_35,12__,a

  Interna stopa profitabilnosti projekta Y28,55__pa

  Je efikasniji projekt__x__

  4. Razmatra se dionica ije su performanse prikazane u nastavku:

  Nominalna vrijednost 120,00

  Ostvarene zarade (EPS) _________90

  Odnos isplate dividende (d) 50%

  Isplaene dividende (Do=DPS) 45,00

  Oekivane dividende (D1) ________46,8

  Prinos od zarade (yz) 15 %

  Zahtijevani prinos (ks) _________11,8%

  Stopa rasta dividendi (g) 4,00%

  Prinos od dividendi (yd) __________7,5%

  Tekua trina cijena PPS ___________600

  Beta dionice ___________0,56

  Nerizina kamatna stopa (kf) 9,00%

  Premija rizika na trini indeks (km-kf) 5,00%

  a)Izraunajte OSTVARENE ZARADE DIONICE te rezultat upiite u tablicu.

  b)Izraunajte TEKUU TRINU CIJENU DIONICA te rezultat upiite u tablicu

  c)Izraunajte OEKIVANE DIVIDENDE i ZAHTJEVANI PRINOS na dionicu te rezultate

  upiite u tablicu.

  d)Izraunajte PRINOS OD DIVIDENDE te rezultate upiite u tablicu.

  e)Izraunajte BETU ove dionice te rezultat upiite u tablicu.

  5. Poduzee ima dug u OPOZIVIM KUPONSKIM OBVEZNICAMA ije su karekteristike dane u

  tablici:

  Nominalna vrijednost 6 000 000

  Dospijee 10 god.

  Cijena opoziva 107

  Kuponske kamate 9%

  Neamortizirani diskont 800 000

  Porez na dobit 25%

  a)Koliko se novca mora prikupiti kako bi se u cjelosti pokrili izdaci za opoziv ovog duga

  nakon poreza?

  Nakon poreza treba prikupiti_____6 115 000________________

  b)Koliko bi iznosile godinje utede od eliminacije postojeeg duga nakon poreza?

  Nakon poreza godinje utede od eliminacije postojeeg duga iznosile bi_______385

  http://www.referada.hr/
 • www.referada.hr

  000___________________

  c)Koliki iznos godinjeg odbitka od oporezive dobiti moe ovo poduzee iskazati ako ne

  opozove postojee dugove________620 000_____________

  6. Investicijski projekt P koji e se efektuirati kroz 7 godina jednakim novanim tokovima ima

  ukupnu profitabilnost kroz vijek efektuiranja 2,1 odnosno 210%.

  a)Izraunaj RAZDOBLJE POVRATA ovog projekta.

  Razdoblje povrata ovog projekta ________3,33_____________ god.

  b)Izraunaj INTERNU STOPU PROFITABILNOSTI ovog projekta.

  Interna stopa profitabilnosti ovog projekta

  je_______22,96_____________.

  c)to bi se dogodilo s razdobljem povrata ovog projekta kada bi imao rezidualnu vrijednost u

  visini 20% od vrijednosti investicijskih trokova?

  Razdoblje povrata se ne mijenja__________________

  7. Razmatra se slijedea KUPONSKA OBVEZNICA:

  Tekui teaj 107

  Kuponske kamate 12,00%

  Dospijee 14 god

  a)Izraunajte PRINOS DO DOSPIJEA na ovu obveznicu.

  ________11,03%______________________

  b)Izraunajte UKUPAN PRINOS koji bi ostvario investitor ako bi ovu obveznicu kupio prije

  godinu dana po nominalnoj vrijednosti.

  Rt= It + B1/Bo -1

  Rt= 12+107/100-1

  Rt=19%

  __________19%________________________

  c)Uz koje PRINOSE DO DOSPIJEA bi se ova obveznica prodavala uz diskont

  ______UZ PRINOS VEI OD 12%_______________

  Budui da je i zadan 12%, kb mora biti vei, da je i>kb obveznica bi se prodavala uz premiju

  te bi prinos bio manji

  8. Poduzee je naruilo od strojarskog instituta tehniku dokumentaciju za izradu

  specijaliziranog stroja kojim bi se mogla zamijeniti 2postojea stroja. Dokumentacija je

  plaena u iznosu od 30 000. Razmatra se zamjena postojea 2 stroja nabavljena prije 12god

  http://www.referada.hr/
 • www.referada.hr

  za 60 000 po stroju. Strojevi su ravnomjerno amortizirani prema predvidivom vijeku

  efektuiranja. Njihova rezidualna vrijednost odgovara knjigovodstvenoj. Novi se stroj moe

  koristiti u preostalom vijeku upotrebe starih strojeva od 5god. Njegova nabavna vrijednost