20
Pisano poslovno Pisano poslovno komuniciranje komuniciranje Kristina Mataija Kristina Mataija Monika Pavin Monika Pavin

Pisano Poslovno Komuniciranje Ppt

Embed Size (px)

Citation preview

Pisano poslovno Pisano poslovno komuniciranjekomuniciranje

Pisano poslovno Pisano poslovno komuniciranjekomuniciranje

Kristina MataijaKristina MataijaMonika PavinMonika Pavin

2

Sadržaj1. Uvod………………………………………………………………………………………………….…….3.2. Podjela pisanih poslovnih komunikacija…………………………………………...4.3. Funkcije i značaj dopisa…………………………………………………………………..…5.4. Prednosti………………………………………………..………………………………………..……6.5. Nedostaci……………………………………………………………………………………………...7.6. Dijelovi poslovnog pisma……………………………………………………………………..8.7. Oblikovanje poslovnih dopisa……………………………………………………………10.8. Poslovna pisma su………………………………………………………………………………..13.9. Prigodne poslovne komunikacije……………………………………………………….16.10. Dopisi u rješavanju poteškoća………………………………………………………….17.11. Načini razmjene dopisa…………………………………………………………………….18.12. Zaključak……………………………………………………………………………………………..19.13. Literatura……………………………………………………………………………………. …….20.

3

1. Uvod• Komunikacija-

(lat.communicatis=priopćavanje, pružanje i primanje informacija)

• Izgled, oblik, sadržaj poslovnih komunikacija tijekom vremena podliježe promjenama

• Poslovni se stil pisanja razlikuje od književnoga po tome što sadrži izraze trgovački uzamci i običaja, gospodarske, pravne i ostale nazive poslovanja

4

2.Poslovne komunikacije dijelimo

prema:a) tehnici pisanja- pisaći stroj, računalo,

tiskanice b) vanjskom izgledu- pismo, dopisnice,

brzojav, telefax, tiskanice, elektronočka pošta, web stranice

c) broju čitatelja- individualne i programirane

d) gospodarskoj djelatnosti- industrijska, trgovačka, ugostiteljska, obrtnička, bankovna, prijevoznička, turistička

5

3. Funkcije i značaj dopisa:

1. Omogućuje uspostavljanje i održavanje poslovnih veza

2. Predstavlja trgovačko društvo( poduzeće)

3. Kao dokument za knjiženje 4. Kao dokazno sredstvo u slučaju spora 5. Kao sredstvo gospodarske promidžbe 6. Kao sredstvo analize poslovanja

6

4. Prednosti:• Čuvanje poslovne i službene tajne • Točnost i preciznost izražavanja• Niski troškovi• Velika dostupnost• Pismo ima stanovitu trajnost

7

5. Nedostaci• Pismo ne djeluje tako prisno kao

osobni kontakt, nazočnost• Sporost• Lakše dolazi do nesporazuma• Nije moguć dogovor u hodu

8

6. Dijelovi poslovnog pisma:

a) BITNI ILI OSNOVNI:-Zaglavlje

-Adresa primatelja -Pozivne oznake -Mjesto i datum

-Predmet -Sadržaj-Pozdrav -Potpis

9

b) SPOREDNI DIJELOVI :-Oslovljavanje -Način otpreme -Dopisak (post scriptum) -Raspored kopija -Privitci

10

7. Oblikovanje poslovnih

dopisa

Tri su osnovna oblika poslovnih pisama:

1.AMERIČKI OBLIK- adresa-od 10. reza; odlomci se odvajaju proredom

11

2. EUROPSKI OBLIK- adresa- od 20. reza, a ulica i broj te mjesto od 45. reza; nova misao u sadržaju od 20. reza; razmaci u sadržaju se ne ostavljaju.

12

3. KOMBINIRANI OBLIK- kombinacija europskog i američkog oblika

13

8. Poslovna pisma su:1. Upit- poznatom ili novom partneru

2. Ponuda- zainteresirati kupca; može biti: opća, pojedinačna, specijalna, odgovor na upit, protuponuda

3. Narudžba- nalog kupca prodavatelju

4. Ugovori- sporazum između partnera

5. Zaključnice6. Nalozi 7. Fakture

14

8.1. Upit 8.2. Ponuda

15

8.3. Narudžba 8.4. Ugovori

16

9. Prigodne poslovne komunikacije

• ČESTITKE- sadrže naziv poduzeća, predmet poslovanja, prigodni tekst i slikovni dio

• PODSJETNICI- podsjećaju na ponudu, promidžbenog karaktera

• ZAHVALE- značenje opće ponude, a upućuju se pri: uspostavi nove poslovne suradnje, za pruženu podršku i pomoć, te postignute uspjehe

• POSLOVNI POZIVI- upoznavanje novih poslovnih partnera i jačanje postojeće suradnje

17

10. Dopisi u rješavanju poteškoća

• POŽURNICA- požuruje partnera da izvrši obvezu; poslovno pismo, tiskanica

• OPOZIV- opozivanje naloga• OTKLON- ne prihvaća se ponuda prodavača ili

narudžba kupca • REKLAMACIJA- kupac izvještava prodavatelja o

nedostatku prispjele pošiljke• NAGODBA- dogovor partnera radi realizacije

naloga ; odgovor na reklamaciju

18

11. Načini razmjene dopisa

• Pismo- najzastupljeniji način • Telefax- razmjena kraćih poslovnih

dopisa • E-mail- brži način razmjene dopisa • Chat- suvremen način trenutne

razmjene informacija • Web- ponuda širokom krugu potrošača

19

12. Zaključak• Komunikacija je bitan čimbenik dojma

o organizaciji i može predstavljati granicu između uspjeha i neuspjeha

• Neuredan dopis, nepregledna ili čak netočna informacija utječe na stvaranje negativnog dojma, prekida suradnje te financijskih gubitaka

20

13. Literatura1. Fox Renata: Poslovna komunikacija, Drugo

dopunjeno izdanje; Hrvatska sveučilišna naklada, Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2005.god.

2. Komorčec, Gaćeša: Poslovne komunikacije, Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika, Zagreb, 1998. god.

3. Nastavni materijali za predmet: Poslovne komunikacije, Ekonomska škola, prof. Ksenija Som