of 20 /20
Pisano poslovno Pisano poslovno komuniciranje komuniciranje Kristina Mataija Kristina Mataija Monika Pavin Monika Pavin

Pisano Poslovno Komuniciranje Ppt

Embed Size (px)

Text of Pisano Poslovno Komuniciranje Ppt

 • 1. Pisano poslovno komuniciranje Kristina Mataija Monika Pavin

2. Sadraj

 • Uvod..3.
 • Podjela pisanih poslovnih komunikacija...4.
 • Funkcije i znaaj dopisa..5.
 • Prednosti....6.
 • Nedostaci...7.
 • Dijelovi poslovnog pisma..8.
 • Oblikovanje poslovnih dopisa10.
 • Poslovna pisma su..13.
 • Prigodne poslovne komunikacije.16.
 • Dopisi u rjeavanju potekoa.17.
 • Naini razmjene dopisa.18.
 • Zakljuak..19.
 • Literatura. .20.

3. 1. Uvod

 • Komunikacija-(lat.communicatis=priopavanje, pruanje i primanje informacija)
 • Izgled, oblik, sadraj poslovnih komunikacija tijekom vremena podlijee promjenama
 • Poslovni se stil pisanja razlikuje od knjievnoga po tome to sadri izraze trgovaki uzamci i obiaja, gospodarske, pravne i ostale nazive poslovanja

4. 2.Poslovne komunikacije dijelimo prema:

 • tehnici pisanja-pisai stroj, raunalo, tiskanice
 • vanjskom izgledu-pismo, dopisnice, brzojav, telefax, tiskanice, elektronoka pota, web stranice
 • broju itatelja-individualne i programirane
 • gospodarskoj djelatnosti-industrijska, trgovaka, ugostiteljska, obrtnika, bankovna, prijevoznika, turistika

5. 3. Funkcije i znaaj dopisa:

 • Omoguuje uspostavljanje i odravanje poslovnih veza
 • Predstavlja trgovako drutvo( poduzee)
 • Kao dokument za knjienje
 • Kao dokazno sredstvo u sluaju spora
 • Kao sredstvo gospodarske promidbe
 • Kao sredstvo analize poslovanja

6. 4. Prednosti:

 • uvanje poslovne i slubene tajne
 • Tonost i preciznost izraavanja
 • Niski trokovi
 • Velika dostupnost
 • Pismo ima stanovitu trajnost

7. 5. Nedostaci

 • Pismo ne djeluje tako prisno kao osobni kontakt, nazonost
 • Sporost
 • Lake dolazi do nesporazuma
 • Nije mogu dogovor u hodu

8. 6. Dijelovi poslovnog pisma:

 • BITNI ILI OSNOVNI:
 • -Zaglavlje
 • -Adresa primatelja
 • -Pozivne oznake
 • -Mjesto i datum
 • -Predmet
 • -Sadraj
 • -Pozdrav
 • -Potpis

9.

 • b) SPOREDNI DIJELOVI :
 • -Oslovljavanje
 • -Nain otpreme
 • -Dopisak (post scriptum)
 • -Raspored kopija
 • -Privitci

10. 7. Oblikovanje poslovnihdopisa

 • Tri su osnovna oblika poslovnih pisama:
 • 1.AMERIKI OBLIK- adresa-od 10. reza; odlomci se odvajaju proredom

11.

 • 2. EUROPSKI OBLIK-adresa- od 20. reza, a ulica i broj te mjesto od 45. reza; nova misao u sadraju od 20. reza; razmaci u sadraju se ne ostavljaju.

12.

 • 3. KOMBINIRANI OBLIK- kombinacija europskog i amerikog oblika

13. 8. Poslovna pisma su:

   • 1. Upit-poznatom ili novom partneru
   • 2. Ponuda-zainteresirati kupca; moe biti: opa, pojedinana, specijalna, odgovor na upit, protuponuda
   • 3. Narudba-nalog kupca prodavatelju
   • 4. Ugovori-sporazum izmeu partnera
   • 5. Zakljunice
   • 6. Nalozi
   • 7. Fakture

14.

 • 8.1. Upit
 • 8.2. Ponuda

15.

 • 8.3. Narudba
 • 8.4. Ugovori

16. 9. Prigodne poslovne komunikacije

 • ESTITKE- sadre naziv poduzea, predmet poslovanja, prigodni tekst i slikovni dio
 • PODSJETNICI- podsjeaju na ponudu, promidbenog karaktera
 • ZAHVALE-znaenje ope ponude, a upuuju se pri: uspostavi nove poslovne suradnje, za pruenu podrku i pomo, te postignute uspjehe
 • POSLOVNI POZIVI-upoznavanje novih poslovnih partnera i jaanje postojee suradnje

17. 10. Dopisi u rjeavanju potekoa

 • POURNICA-pouruje partnera da izvri obvezu; poslovno pismo, tiskanica
 • OPOZIV-opozivanje naloga
 • OTKLON-ne prihvaa se ponuda prodavaa ili narudba kupca
 • REKLAMACIJA- kupac izvjetava prodavatelja o nedostatku prispjele poiljke
 • NAGODBA- dogovor partnera radi realizacije naloga ; odgovor na reklamaciju

18. 11. Naini razmjene dopisa

 • Pismo - najzastupljeniji nain
 • Telefax - razmjena kraih poslovnih dopisa
 • E-mail - bri nain razmjene dopisa
 • Chat - suvremen nain trenutne razmjene informacija
 • Web - ponuda irokom krugu potroaa

19. 12. Zakljuak

 • Komunikacija je bitan imbenik dojma o organizaciji i moe predstavljati granicu izmeu uspjeha i neuspjeha
 • Neuredan dopis, nepregledna ili ak netona informacija utjee na stvaranje negativnog dojma, prekida suradnje te financijskih gubitaka

20. 13. Literatura

 • Fox Renata: Poslovna komunikacija, Drugo dopunjeno izdanje; Hrvatska sveuilina naklada, Puko otvoreno uilite Zagreb, 2005.god.
 • Komorec, Gaea: Poslovne komunikacije, Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika, Zagreb, 1998. god.
 • Nastavni materijali za predmet: Poslovne komunikacije, Ekonomska kola, prof. Ksenija Som