of 80 /80
1 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Nama saya Mohd Firdaus bin Ibrahim dan saya telah menjalani Praktikum 3 selama tiga bulan dan juga Internship selama sebulan di Sekolah Kebangsaan Clifford yang terletak di Kuala Kangsar. Saya telah diminta oleh pihak sekolah untuk membantu jurulatih sedia ada iaitu En. Ahmad Shafei bin Yusoff bagi melatih murid tahun lima yang mewakili sekolah dalam pertandingan bola tampar. Latihan bola tampar pasukan tersebut dijalankan pada hari selasa dan hari rabu setiap minggu. Pasukan bola tampar sekolah ini terdiri daripada murid tahun lima dan tahun enam. Murid tahun lima dalam pasukan ini merupakan murid yang masih baru dalam permainan bola tampar dan memiliki kelemahan dalam beberapa kemahiran dalam permainan bola tampar. Sekolah ini merupakan sekolah gred B, oleh itu tidak ramai murid yang betul-betul berkemahiran boleh dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan bola tampar. Terdapat beberapa kemahiran asas yang penting untuk dikuasai seseorang individu dalam permainan bola tampar iaitu kemahiran menyangga, servis, mengumpan, merejam dan mengadang. 1.2 Refleksi Pengalaman Yang Lalu / Refleksi Sorotan Literatur Sewaktu saya melatih pasukan bola tampar Sekolah Kebangsaan Clifford, masalah utama yang saya perhatikan adalah dalam kemahiran menyangga.

Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal.pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

Text of Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal.pdf

 • 1

  1.0 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Nama saya Mohd Firdaus bin Ibrahim dan saya telah menjalani Praktikum 3

  selama tiga bulan dan juga Internship selama sebulan di Sekolah Kebangsaan

  Clifford yang terletak di Kuala Kangsar. Saya telah diminta oleh pihak sekolah

  untuk membantu jurulatih sedia ada iaitu En. Ahmad Shafei bin Yusoff bagi

  melatih murid tahun lima yang mewakili sekolah dalam pertandingan bola

  tampar. Latihan bola tampar pasukan tersebut dijalankan pada hari selasa dan

  hari rabu setiap minggu. Pasukan bola tampar sekolah ini terdiri daripada murid

  tahun lima dan tahun enam. Murid tahun lima dalam pasukan ini merupakan

  murid yang masih baru dalam permainan bola tampar dan memiliki kelemahan

  dalam beberapa kemahiran dalam permainan bola tampar. Sekolah ini

  merupakan sekolah gred B, oleh itu tidak ramai murid yang betul-betul

  berkemahiran boleh dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan bola

  tampar. Terdapat beberapa kemahiran asas yang penting untuk dikuasai

  seseorang individu dalam permainan bola tampar iaitu kemahiran menyangga,

  servis, mengumpan, merejam dan mengadang.

  1.2 Refleksi Pengalaman Yang Lalu / Refleksi Sorotan Literatur

  Sewaktu saya melatih pasukan bola tampar Sekolah Kebangsaan Clifford,

  masalah utama yang saya perhatikan adalah dalam kemahiran menyangga.

 • 2

  Berikut merupakan antara kesilapan semasa menyangga yang selalu dilakukan

  oleh pemain-pemain pasukan bola tampar sekolah ini :

  1. Kaki yang tidak dibuka seluas bahu.

  2. Lutut tidak dibengkokkan ketika kontak dengan bola.

  3. Lengan dibengkokkan semasa kontak dengan bola.

  4. Tiada perlakuan menyerap bola semasa lengan kontak dengan bola.

  5. Tiada perlakuan ikut lajak selepas lengan kontak dengan bola.

  6. Murid menyangga bola terlalu tinggi.

  7. Murid melakukan kontak dengan bola pada bahagian antara pergelangan

  tangan hingga jari.

  Masalah ini berlaku kerana mereka kurang didedahkan dengan latihan

  kemahiran dan latihan psikologi bagi meningkatkan keyakinan diri (self-

  confidence) dalam diri mereka. Melalui pemerhatian saya semasa sesi latihan

  pasukan ini, ada antara murid-murid ini gagal untuk melakukan aktiviti

  menyangga lebih daripada lima kali kerana mereka kurang yakin dapat

  melakukannya. Mereka juga kelihatan sedikit gugup apabila saya meminta

  mereka untuk melakukan aktiviti menyangga sebanyak lima kali secara individu.

  Menurut Bandura, 1977; Feltz, 1992; Hardy, Jones Gould, 1997; Weinberg dan

  Gould, 1999 (seperti mana yang dicatatkan oleh Mohd Sofian Omar Fauzee,

 • 3

  2002) keyakinan diri merupakan salah satu faktor pengaruh yang paling penting

  untuk meningkatkan persembahan atlet.

  Masalah ini juga berpunca daripada kelemahan saya semasa sesi latihan

  sebelum ini kerana tidak meminta mereka menarik nafas, tenangkan diri dan

  yakin pada diri terlebih dahulu sebelum melakukan aktiviti menyangga. Oleh

  sebab itu, saya telah memasukkan elemen psikologi dalam latihan bola tampar

  pasukan sekolah ini iaitu penggunaan teknik Mental Rehearsal dalam kajian

  tindakan yang telah saya jalankan.

  Subjek saya dalam kajian tindakan ini adalah terdiri daripada murid lelaki

  tahun lima yang mempunyai kemahiran menyangga pada tahap paling rendah

  dalam pasukan. Saya menjadikan mereka sebagai kumpulan kawalan (kumpulan

  yang menggunakan latihan Mental Rehearsal). Bagi mengumpul data kajian,

  saya telah menjalankan ujian pemerhatian awal (ujian pra), temu bual dengan

  jurulatih dan enam orang subjek kajian serta ujian post. Borang senarai semak

  telah digunakan bagi mengumpul data ujian pra serta ujian post kajian tindakan

  saya ini.

 • 4

  2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPERIHATINAN

  2.1 Tinjauan Masalah

  Daripada refleksi dalam bab 1.2, didapati murid tidak dapat menguasai dan

  melakukan kemahiran menyangga dengan baik mengikut teknik dan cara yang

  betul kerana mereka kekurangan keyakinan diri (self-confidence) dalam diri

  mereka. Keyakinan diri adalah sangat penting dalam semua jenis sukan. Pemain-

  pemain dan atlet-atlet memerlukan keyakinan diri yang secukupnya untuk

  melakukan yang terbaik dalam sukan yang diceburi mereka. Menurut Bandura

  (1977), definisi keyakinan diri adalah darjah kepercayaan seseorang individu

  mempersembahkan sesuatu perlakuan untuk mencapai matlamat tertentu. Feltz

  (1994), menyatakan bahawa keyakinan diri adalah satu kepercayaan dan

  kepastian terhadap kebolehan diri sendiri dalam usaha untuk mencapai sesuatu

  yang diharapkan. Menurut Marcus dan Owen, 1992; Morris, 1995 (seperti mana

  yang dicatatkan oleh Mohd Sofian Omar Fauzee, 2003) dalam sukan, keyakinan

  diri merujuk kepada tahap kepercayaan seseorang individu mengenai kebolehan

  mereka untuk mempersembahkan sesuatu persembahan yang spesifik berkaitan

  dengan sukan dan sikap senaman yang ingin mereka baiki.

  Jika masalah keyakinan diri ini tidak ditangani, ia akan menjadi lebih

  teruk. Murid akan terus berasa kurang yakin dengan diri mereka sendiri

  seterusnya masih gagal untuk melakukan aktiviti menyangga dengan baik. Hal

  ini akan merugikan pasukan bola tampar sekolah kerana jika pemain selalu

  melakukan kesalahan semasa menyangga, pasukan lawan akan mendapat mata

 • 5

  secara mudah. Menurut Ahmad Sazli (2002), keyakinan diri dalam sukan adalah

  faktor psikologikal yang penting bagi menentukan kejayaan atau kegagalan

  seseorang atlet. Dalam erti kata lain, kejayaan atau kegagalan seseorang atlet

  ditentukan oleh faktor keyakinan yang ada dalam dirinya sendiri. Tidak dinafikan

  bahawa kemahiran menyangga adalah salah satu kemahiran yang paling sukar

  untuk dikuasai dalam permainan bola tampar tidak mengira peringkat umur.

  Akan tetapi melalui latihan yang betul dan dimasukkan juga elemen psikologi

  semasa latihan untuk meningkatkan keyakinan diri pemain, pemain mampu

  untuk meningkatkan tahap kemahiran mereka dalam menyangga.

  Bagi mengatasi masalah ini, saya telah memasukkan elemen psikologi

  iaitu Mental Rehearsal (raptai minda) semasa sesi latihan pasukan bola tampar

  sekolah ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan kaedah Mental Rehearsal

  bagi meningkatkan keyakinan diri pemain semasa menyangga. Deborah L. Feltz

  (1988) telah menjalankan kajian ke atas seramai 27 orang peserta daripada

  Persatuan Figure Skating Amerika Syarikat yang berumur antara 10 hingga 18

  tahun. Beliau mendapati bahawa dua kumpulan yang menjalani kaedah latihan

  mental, telah berupaya meningkatkan prestasi mereka dari segi melakukan

  latihan lompatan dan pusingan. Mereka juga telah dapat meningkatkan

  keyakinan diri dalam menghadapi pertandingan jika dibandingkan dengan

  sekumpulan peserta kawalan yang hanya menjalani aktiviti regangan.

  Anne Isaac pada 1992 (seperti yang dicatatkan oleh Annie Plessinger)

  telah melakukan satu kajian yang mengkaji pengaruh latihan mental pada

 • 6

  kemahiran sukan. Beliau telah menggunakan 78 subjek untuk latihan kemahiran

  dalam sukan dan membahagikan mereka kepada dua kumpulan iaitu kumpulan

  kawalan (menggunakan latihan mental) dan kumpulan yang tidak menggunakan

  latihan mental. Kumpulan yang tidak menggunakan latihan mental akan

  langsung tidak didedahkan dengan latihan tersebut manakala kumpulan kawalan

  akan menjalankan latihan mental selama 5 minit selepas latihan kemahiran.

  Selepas ujian dilakukan, dilihat kumpulan kawalan telah menunjukkan

  peningkatan signifikan berbanding kumpulan yang tidak menggunakan latihan

  mental dalam perkembangan kemahiran mereka. Tidak menghairankan

  kumpulan kawalan telah mengalami peningkatan signifikan berbanding

  kumpulan yang tidak menggunakan latihan mental disebabkan oleh latihan

  mental yang dijalani mereka.

  Keyakinan diri juga merupakan faktor yang sangat mustahak kepada

  seseorang ahli sukan sama ada semasa menjalani latihan mahupun semasa

  menghadapi pertandingan. Oleh itu, ahli sukan atau atlet sering melakukan

  latihan mental apabila semakin hampir tiba kejohanan yang akan mereka sertai.

  Pada 1990, Craig R. Hall, Wendy M. Rodgers dan Kathryn A. Barr (seperti yang

  dicatatkan oleh Ahmad Sazli, 2002) telah membuat kajian ke atas 381 peserta

  lelaki dan perempuan yang melibatkan diri dalam enam jenis sukan iaitu bola

  sepak, hoki ais, skuasy, gimnastik dan luncur ais di Amerika. Hasil kajian

  mereka mendapati bahawa atlet-atlet ini menggunakan lebih banyak latihan

  berunsur persediaan mental untuk mendapatkan keyakinan diri apabila hampir

  tiba pertandingan berbanding pada waktu latihan.

 • 7

  Berikut merupakan beberapa jenis latihan Mental Rehearsal yang saya

  dapati daripada laman web www.articlesbase.com/ hasil penulisan Darren Hiller

  (2009) :

  1. Pernyataan objektif

  Sebelum anda mulai latihan mental anda, tuliskan tujuan anda. Khususnya,

  bagaimana anda ingin bermain atau melakukan dalam sukan yang anda

  pilih. Apa rintangan yang akan anda harus mengatasi untuk mencapai tujuan

  anda?

  2. Pusatkan diri (teknik visualization)

  Dengan mata tertutup, luangkan masa untuk pusat diri dengan mengambil

  nafas dalam-dalam beberapa saat menyedari pernafasan anda. Kemudian

  menjadi sedar ruang di sekitar anda, apa suara yang anda dengar? Apa

  sensasi yang anda rasakan?

  3. Mulai latihan mental anda

  Fikirkan tentang diri anda sedang berlatih sukan khusus anda. Ini adalah di

  mana anda akan memulakan filem mental anda (pastikan berlatih dengan

  kelajuan dan intensiti yang sama semasa bermain dalam permainan atau

  pertandingan).

 • 8

  4. Mencipta imej kejayaan (teknik imagery)

  Sekarang buat gambaran kejayaan anda mencapai prestasi puncak ketika

  bermain atau bersaing dalam sukan anda. (Satu ayunan golf yang sempurna,

  proses semasa menjaringkan gol atau ketangguhan mental dan kepercayaan

  diri).

  5. Bawakan semua pancaindera anda

  Meningkatkan prestasi puncak latihan mental dengan membawanya lebih

  mendalam ke dalam filem mental anda. (Mana anda? Apa yang anda

  lakukan? Apa suara yang anda dengar? Apa emosi perasaan anda? Apa yang

  anda bau dan rasa?)

  6. Bicara kendiri (self-talk) yang positif

  Semasa anda mengalami gambaran kejayaan anda, berikan diri anda maklum

  balas positif sepanjang filem mental anda. (Saya seorang pemain bola

  keranjang yang percaya pada keupayaan diri dan sentiasa tenang).

  7. Gambaran ganjaran

  Lengkapi latihan mental anda dengan mencipta sebuah hadiah atau ganjaran

  yang mewakili anda menang dan sedang menikmati hadiah anda. Bayangkan

  anda meraikan kejayaan anda dengan pasukan anda, jurulatih, keluarga, dan

  teman-teman.

 • 9

  Hal ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa jenis latihan dalam

  kaedah Mental Rehearsal. Jenis latihan mental yang saya fokuskan adalah

  latihan teknik pernafasan, latihan self-talk (bicara kendiri), konsentrasi,

  latihan visualization (visualisasi) dan latihan imagery (imejan).

  Teknik pernafasan adalah salah satu jenis latihan mental yang sangat

  penting. Berikut merupakan teknik pernafasan yang telah saya jalankan kepada

  subjek kajian tindakan saya :

  Teknik Pernafasan Sambil Berdiri :

  1. Berdiri tegak dan buka kaki seluas bahu.

  2. Bengkokkan lutut sedikit mengikut keselesaan untuk merendahkan pusat

  graviti.

  3. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan naikkan bahagian abdomen.

  4. Buang nafas tersebut melalui hidung dan mulut.

  Teknik Pernafasan Sambil Duduk :

  1. Duduk dalam posisi badan yang selesa, kaki dibuka seluas bahu dengan

  kedua-dua tapak kaki rapat ke lantai.

  2. Tangan diletakkan di atas riba secara relaks.

  3. Badan tegak dan buka dada anda.

 • 10

  4. Kepala terletak ringan di atas tengkuk.

  5. Pastikan kepala, tengkuk dan badan anda lurus dan berada dalam keadaan

  seimbang.

  6. Tarik nafas melalui hidung dengan ritma yang dalam, panjang serta

  perlahan.

  7. Hembuskan nafas melalui hidung dan mulut secara perlahan, panjang dan

  dalam.

  Self-talk ataupun bicara kendiri adalah dialog yang berlangsung

  dalam pemikiran kita secara dalaman (monolog dalaman) apabila berhadapan

  dengan cabaran atau konflik. Manusia kadang kala pasti melakukan dialog

  dalaman dalam dirinya. Contohnya, apabila seorang pemain dalam pasukan bola

  tampar selalu berfikir bahawa dia merupakan pemain yang paling lemah dari segi

  kemahiran dalam pasukan dan berasa dirinya hanya merosakkan pasukan. Tetapi

  sebelum dia menyalahkan dirinya yang dianggap merosakkan pasukan itu, dia

  perlu berdialog dengan dirinya sendiri dan berfikir dari sudut lain. Mungkin

  tanpa kehadirannya dalam pasukan, posisi yang ditinggalkannya tidak dapat diisi

  oleh pemain yang benar-benar layak. Ataupun dia boleh meyakinkan dirinya

  bahawa dia masih mempunyai kemahiran yang tidak dimiliki oleh pemain lain

  yang membolehkannya terus berada dalam pasukan. Hal ini akan meningkat

  sudut pandangan positif pemain tersebut seterusnya meningkatkan keyakinan

 • 11

  dirinya. Berikut merupakan skrip self-talk (bicara kendiri) yang telah saya

  berikan kepada subjek saya untuk mereka gunakan semasa latihan Mental

  Rehearsal :

  Saya memiliki keupayaan yang sama dengan pemain yang lain. Saya

  yakin saya dapat melakukan kemahiran menyangga dengan baik tanpa

  sebarang masalah.

  Kemahiran menyangga bukanlah susah dilakukan seperti yang saya

  fikirkan dahulu. Saya pasti saya akan dapat menguasainya pada masa

  akan datang.

  Saya yakin saya boleh melakukan teknik menyangga dengan cara yang

  betul. Hanya beberapa langkah saja untuk melakukannya, saya pasti

  boleh!

  Pasukan ini memerlukan khidmat saya, oleh itu saya akan berlatih

  bersungguh-sungguh supaya dapat menguasai kemahiran menyangga ke

  tahap yang lebih baik.

  Konsentrasi menurut Albinson dan Bull (seperti mana yang dicatatkan

  oleh Mohd Sofian Omar Fauzee, 2008) merupakan proses pemilihan perhatian

  yang melibatkan memberi perhatian kepada apa yang berlaku, darjah keupayaan

 • 12

  memberi perhatian kepada apa yang berlaku, darjah keupayaan memberi

  perhatian dan berapa lama untuk memberi perhatian. Sebagai contoh, pemain-

  pemain sebuah pasukan bola tampar sedang berada dalam keadaan tertekan

  kerana sedang bermain di tempat yang terdapat ramai penyokong pasukan lawan.

  Pasukan lawan pula mengasak mereka dengan melakukan servis-servis laju dan

  tajam. Keupayaan pemain-pemain tersebut yang dapat memberikan konsentrasi

  yang baik terhadap permainan dapat membantu mereka menghilangkan tekanan

  yang ada seterusnya membantu mereka memberikan persembahan yang baik

  dalam permainan.

  Aktiviti-aktiviti konsentrasi yang telah saya jalankan adalah seperti

  berikut :

  1. Fokus kepada objektif sukan

  Untuk latihan ini, pemain perlu mempunyai objektif spesifik dalam

  sukan yang berkaitan. Konsepnya adalah untuk memastikan pemain

  menilai objektifnya secara terperinci dan pada masa yang sama

  memastikan gangguan daripada persekitaran dan pemikiran luar tidak

  mengganggu konsentrasinya. Saya telah meminta setiap subjek untuk

  menyatakan objektif mereka menyertai pasukan bola tampar sekolah.

  Kemudian, mereka perlu sentiasa ingat dan berusaha untuk mencapai

  objektif tersebut dengan cara berlatih bersungguh-sungguh tanpa

  menghiraukan pemikiran negatif yang lahir daripada diri sendiri

  seperti perasaan kurang yakin terhadap kebolehan diri.

 • 13

  2. Pemusatan

  Pemusatan merupakan satu bentuk pengalihan perhatian atau

  penumpuan semula. Contohnya apabila seorang pemain bola tampar

  hendak menerima bola daripada pihak lawan. Pemain tersebut akan

  memberi tumpuan kepada postur badannya semasa menerima bola.

  Seterusnya pemain tersebut akan menumpukan kepada perlakuan

  menyangga bola tersebut pula. Saya telah meminta subjek saya

  berada dalam keadaan berpasangan (enam murid, tiga pasangan).

  Kemudian mereka perlu berlatih menyangga secara berpasangan di

  mana seorang murid akan bertindak sebagai server yang akan

  melambung bola kepada pasangannya. Pasangannya pula akan

  memberi tumpuan akan postur badannya semasa menerima bola

  dengan cara sedar akan perlakuannya kemudian mengubah tumpuan

  kepada menyangga bola tersebut.

  Teknik visualization adalah sejenis teknik yang bersifat seperti

  tayangan beberapa slaid gambar dalam minda individu. Apa yang dikatakan

  teknik visualization sebagai tayangan beberapa slaid gambar adalah kerana ia

  merupakan bayangan yang dibuat mengenai sesuatu situasi yang boleh berubah-

  ubah. Penulisan Beverly Oden dalam laman web www.about.com menyatakan

  bahawa visualisasi adalah perbuatan membayangkan diri anda melaksanakan

  kemahiran dengan bentuk sempurna dan pelaksanaan yang sempurna. Terdapat

 • 14

  banyak cara yang berbeza untuk melaksanakannya dan tidak ada cara yang salah.

  Anda boleh melakukan visualisasi di dalam bilik yang tenang atau dengan

  bermain muzik. Anda boleh berdiri, duduk atau berbaring. Anda boleh

  melakukan visualisasi selama satu minit atau satu jam. Berkaitan dengan tajuk

  kajian yang saya lakukan, skrip teknik visualization yang telah saya jalankan

  kepada murid seperti berikut :

  Dapatkan posisi yang selesa dan sedari pernafasan anda.

  Pejamkan mata dan bayangkan diri anda dalam situasi hendak melakukan

  aktiviti menyangga bola.

  Tarik nafas dan lepaskan.

  Tarik nafas dan sewaktu anda lepaskan nafas, rasakan tekanan mulai

  keluar dari badan anda.

  Tumpukan perhatian hanya pada pernafasan anda, tarik nafas dan

  lepaskan.

  Jika ada sesuatu yang difikirkan, biarkan dan kemudian lepaskannya

  bersama hembusan nafas anda. Jangan ditentang, teruskan pernafasan

  anda.

  Awasi pernafasan anda, tarik nafas dan lepaskan. Rasakan diri anda

  semakin relaks.

 • 15

  Bayangkan diri anda sedang menghulurkan tangan untuk melakukan

  kontek pada bola yang sedang jatuh, cuba sangga bola tersebut dengan

  tenang.

  Tarik nafas, kemudian lepaskan tekanan yang ada.

  Bayangkan pula bola jatuh dari ketinggian yang lebih daripada tadi,

  tenangkan diri anda kemudian bengkokkan lutut, sangga bola dengan

  tangan yang lurus dan dikunci

  Tarik nafas, kemudian lepaskan dan rasakan ketenangan yang dibawa.

  Bayangkan anda berjaya menyangga bola tersebut dan bola tersebut

  sampai kepada rakan pasukan anda dalam keadaan yang baik.

  Relakskan muka anda dan sentiasa pastikan diri dalam keadaan yang

  tenang.

  Tarik nafas dalam-dalam, pastikan anda sedar yang anda sedang menarik

  nafas.

  Kemudian lepaskan, pernafasan anda sudah semakin perlahan.

  Tarik nafas, anda sedar akan diri anda.

  Lepaskan, anda sedar badan anda sedang relaks.

  Teruskan pernafasan anda.

  (Berhenti sejenak)

 • 16

  Bila anda sudah bersedia, tarik nafas dalam-dalam, relaks, buka mata

  anda, dan kembali ke situasi nyata.

  Teknik imagery (imejan) pula bersifat seperti tayangan video dalam

  minda individu. Teknik imagery dikatakan sebagai tayangan video kerana

  seseorang individu dapat membayangkan sesuatu turutan proses tertentu melalui

  teknik ini. Menurut Richardson, 1967; Weinberg dan Gould, 1999 (seperti mana

  yang dicatatkan oleh Mohd Sofian Omar Fauzee, 2001) definisi imagery adalah

  ia merupakan satu proses raptai penggambaran sesuatu aktiviti fizikal secara

  simbolik dalam minda.

  Sebagai contoh, seorang pemain bola tampar yang akan bermain dalam

  perlawanan penting pada keesokan harinya akan menggambarkan dalam

  mindanya turutan proses untuknya melakukan rejaman bola (spike) kepada pihak

  lawan. Pemain tersebut terlebih dahulu akan membayangkan dirinya sedang

  melihat bola servis yang dipukul oleh pihak lawan masuk ke dalam kawasan

  gelanggang pasukannya. Pemain tersebut akan membayangkan rakan

  sepasukannya, A1 menyangga bola tersebut kepada seorang lagi rakan

  sepasukannya, A2. Seterusnya pemain tersebut akan membayangkan pemain A2

  menyangga bola kepadanya. Pemain tersebut yang telah berada dalam keadaan

  bersedia pun melompat tinggi kemudian merejam bola tersebut sekuat hati ke

  dalam kawasan gelanggang pihak lawan. Latihan ini dapat membantu pemain

 • 17

  tersebut bersedia untuk menghadapi situasi sebenar keesokan hari seterusnya

  meningkatkan keyakinan dirinya.

  Semasa latihan imagery, saya telah meminta subjek saya duduk di

  kawasan lapang dan tenang di luar bilik darjah. Tempat yang saya pilih adalah

  tempat duduk di bawah pohon yang rendang dalam kawasan sekolah serta di atas

  gelanggang bola tampar. Saya meminta setiap subjek saya supaya memejamkan

  mata dan mula membayangkan perlakuan mereka melakukan kemahiran

  menyangga mengikut turutan perlakuan yang telah saya ajarkan kepada mereka

  mengikut teknik perlakuan yang betul.

  2.2 Analisis Tinjauan Masalah

  Dalam bab ini, saya akan membincangkan mengenai analisis yang telah saya

  buat terhadap cara-cara mendapatkan data awal selepas melakukan tinjauan

  masalah. Cara untuk mendapatkan data awal dalam kajian ini adalah melalui

  temu bual dengan jurulatih pasukan, ujian pemerhatian awal dan juga temu bual

  dengan subjek kajian.

  2.2.1 Temu Bual Jurulatih Pasukan

  Bagi mendapatkan data awal, saya telah menjalankan temu bual dengan jurulatih

  pasukan, En. Ahmad Shafei bin Yusoff bagi mengetahui kaedah pengajaran yang

  pernah digunakan beliau semasa melatih pasukan bola tampar sekolah khususnya

  berkaitan teknik menyangga. Skrip temu bual tersebut boleh didapati pada

 • 18

  Lampiran 1. Daripada data temu bual yang diperoleh semasa temu bual dengan

  jurulatih pasukan, saya dapati jurulatih pernah menggunakan kaedah pengajaran

  demonstrasi serta latih tubi kepada pemain-pemainnya. Beliau juga telah

  menyatakan bahawa kurangnya keyakinan diri (self-confidence) dalam diri

  pemain-pemain menyebabkan mereka sukar untuk melakukan kemahiran

  menyangga mengikut cara yang betul. Menurut beliau, cara menyangga murid

  yang salah telah menyebabkan tangan mereka berasa sakit, seterusnya mereka

  hilang keyakinan untuk melakukan kemahiran tersebut. Purata pemain pasukan

  bola tampar pasukan sekolah tersebut dapat melakukan kemahiran menyangga

  secara individu adalah sebanyak lima kali. Walau bagaimanapun, teknik

  menyangga perlu diperbetulkan terlebih dahulu sebelum bilangan kali

  menyangga dapat dipertingkatkan.

  2.2.2 Ujian Pemerhatian Awal (Ujian Pra)

  Selain itu, saya telah menjalankan ujian pemerhatian awal (ujian pra) terhadap

  lima belas orang murid tahun lima yang merupakan pemain bola tampar sekolah

  semasa sesi latihan pasukan bola tampar tersebut. Sebelum ujian tersebut

  dijalankan, saya telah perhatikan bahawa beberapa orang murid mempunyai

  kemahiran yang rendah dalam menyangga dan mereka hanya dapat menyangga

  lebih kurang dua hingga tiga kali sahaja semasa latihan menyangga secara

  individu.

 • 19

  Ujian pemerhatian awal yang saya jalankan itu adalah tertumpu kepada

  bilangan perlakuan menyangga dan lima teknik menyangga (rujuk Lampiran 3)

  yang mampu dilakukan oleh tiap-tiap 15 orang pemain bola tampar sekolah

  tersebut dalam grid segi empat sama yang dibentuk menggunakan penanda

  (marker) berukuran 2 meter x 2 meter. Murid perlu melakukan aktiviti

  menyangga dengan ketinggian lambungan bola adalah lebih kurang 2 meter

  selepas kontak dengan lengan. Murid hanya diberikan sekali sahaja percubaan.

  Saya bertindak selaku server iaitu melambung bola kepada murid untuk

  disangga. Saya telah menetapkan markah bagi ujian yang dijalankan ini.

  Markah tersebut ditentukan berdasarkan dua kriteria pemarkahan iaitu markah

  bilangan kali boleh menyangga serta markah teknik menyangga. Kriteria

  pemarkahan ujian yang saya jalankan adalah seperti Jadual 1 di halaman

  sebelah :

 • 20

  Jadual 1

  Kriteria Pemarkahan Ujian Pemerhatian Awal (Ujian Pra)

  Markah bilangan kali

  menyangga

  Markah teknik menyangga

  1 kali = 10 markah

  2 kali = 20 markah

  3 kali = 30 markah

  4 kali = 40 markah

  5 kali atau lebih = 50

  markah

  Berdiri tegak, kaki dibuka seluas

  bahu = 10 markah

  Lutut direndahkan sedikit

  mengikut keselesaan = 10

  markah

  Lengan diluruskan dan siku

  dikunci semasa kontak dengan

  bola = 10 markah

  Menyerap bola semasa lengan

  kontak dengan bola = 10 markah

  Ikut lajak selepas lengan kontak

  dengan bola = 10 markah

  Markah bilangan kali menyangga dan markah teknik menyangga

  dicampurkan untuk mendapatkan markah penuh ujian. Markah penuh bilangan

  kali menyangga adalah 50 manakala markah penuh teknik menyangga juga 50

 • 21

  menjadikan markah penuh ujian ini adalah 100. Enam orang murid yang

  mendapat markah paling rendah telah dijadikan subjek kajian tindakan saya.

  Data ujian pemerhatian awal saya dicatatkan di dalam borang senarai semak dan

  boleh dirujuk pada Lampiran 3. Analisis data ujian pemerhatian awal yang telah

  dijalankan ditunjukkan dalam Rajah 1 berikut :

  Rajah 1. Graf Ujian Pemerhatian Awal (Ujian Pra)

  Berdasarkan data dalam Rajah 1, dapat diperhatikan bahawa markah

  keseluruhan tertinggi adalah 90/100 manakala markah keseluruhan terendah

  adalah 30/100. Selain itu dapat diperhatikan juga bahawa sembilan orang murid

  telah melepasi separuh daripada markah keseluruhan ujian (50 markah) manakala

  baki enam orang murid mendapat markah di bawah separuh daripada markah

  keseluruhan. Oleh hal yang demikian, saya telah mengambil enam orang murid

  20

  40

 • 22

  untuk dijadikan subjek kajian tindakan saya. Dalam rajah di atas, enam murid

  yang dipilih adalah murid 2, murid 3, murid 7, murid 10, murid 12 dan murid 13.

  Bagi memudahkan saya membandingkan data ujian pra dan ujian post, murid 2

  diberi nama Subjek 1 (S1), murid 3 sebagai Subjek 2 (S2), murid 7 sebagai

  Subjek 3 (S3), murid 10 sebagai Subjek 4 (S4), murid 12 sebagai Subjek 5 (S5)

  dan murid 13 sebagai Subjek 6 (S6). Enam orang subjek kajian tersebut

  diberikan latihan Mental Rehearsal dalam sesi latihan yang seterusnya. Setelah

  enam orang subjek kajian saya dipilih, saya memasukkan data ujian pra mereka

  ke dalam jadual yang boleh dirujuk dalam Lampiran 4.

  Daripada Rajah 1 juga, dapat dibuat analisis bahawa dua belas orang

  murid tidak mendapat markah penuh dalam kriteria bilangan menyangga bola.

  Hanya tiga orang murid sahaja mendapat markah penuh dalam kriteria bilangan

  menyangga bola. Dalam kriteria teknik menyangga pula, kesemua lima belas

  orang murid tidak mendapat markah penuh. Oleh hal yang demikian, dapat

  dibuat kesimpulan bahawa masalah utama murid dalam menyangga adalah

  teknik perlakuan yang salah. Hal ini seterusnya menyebabkan murid sukar untuk

  mencapai bilangan menyangga bola yang banyak.

  2.2.3 Temu Bual Subjek Kajian

  Setelah ujian pemerhatian awal (ujian pra) dilaksanakan dan enam orang subjek

  kajian saya dipilih, saya menemu bual enam orang subjek kajian tersebut bagi

  mendapatkan maklumat berkaitan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam

 • 23

  teknik menyangga. Skrip penuh temu bual tersebut boleh didapati pada

  Lampiran 2. Daripada temu bual yang dijalankan, subjek kajian saya ataupun

  responden berasakan bahawa teknik menyangga merupakan satu teknik yang

  susah dilakukan. Perkara ini dapat dibuktikan melalui sedutan temu bual berikut :

  G : Adakah kamu rasa teknik menyangga ataupun digging adalah satu teknik yang susah dilakukan?

  S1 : Susah.

  S2 : Susah.

  S3 : Susah.

  S4 : Susah.

  S5 : Ya.

  S6 : Susah.

  Hal ini mungkin terjadi kerana mereka mempunyai masalah kekurangan

  keyakinan diri (self-confidence) dalam melakukan kemahiran menyangga.

  Masalah keyakinan diri yang rendah mungkin merupakan faktor utama terhadap

  kesukaran responden untuk menguasai kemahiran menyangga mengikut

  perlakuan teknik yang betul. Dapatan ini diperoleh melalui sedutan temu bual

  berikut :

 • 24

  G : Adakah kamu mempunyai masalah keyakinan diri yang rendah menyebabkan kamu sukar melakukan teknik menyangga dengan cara yang betul?

  S1 : Ya.

  S2 : Ada.

  S3 : Ya.

  S4 : Ya.

  S5 : Ya.

  S6 : Ya.

  Kemungkinan juga selain daripada masalah keyakinan diri murid dalam

  melakukan kemahiran menyangga, murid turut mempunyai kesalahan kefahaman

  terhadap teknik perlakuan menyangga yang sebenarnya. Murid kelihatan masih

  lagi kabur tentang teknik melakukan kemahiran menyangga yang betul melalui

  jawapan yang diberikan mereka. Dapatan ini diperoleh melalui sedutan temu

  bual berikut :

  G: Terangkan cara kamu menyangga.

  S1 : ..renggangkan tangan, rapatkan tangan dan pukul.

  S2 : Tak tahu.

  S3 : Renggang, tutup, rapat, pukul.

  S4 : Tutup, rapatkan tangan.

  S5 : Angkat tangan, tutup, rapat, pukul.

  S6 : Renggangkan tangan, rapatkan tangan, pukul.

 • 25

  Saya dapati, masalah menyangga responden tetap berlaku walaupun

  mereka selalu bermain bola tampar dan kali terakhir mereka bermain adalah

  dalam lingkungan seminggu yang lepas.

  G : Adakah kamu selalu bermain bola tampar? Bilakah kali terakhir kamu bermain bola tampar?

  S1 : Selalu juga. Hari khamis lepas.

  S2 : Selalu. Semalam.

  S3 : Selalu masa latihan. Selasa, minggu lepas.

  S4 : Selalu juga. Hari ahad lepas.

  S5 : Petang selasa dan rabu. Minggu lepas.

  S6 : Selalu. Semalam.

  Kesimpulan yang boleh dibuat daripada temu bual dengan responden

  yang telah saya jalankan ialah responden menanamkan kepercayaan dalam diri

  mereka bahawa kemahiran menyangga merupakan satu kemahiran yang sukar

  untuk dilakukan disebabkan kurang keyakinan (self-confidence) dalam diri setiap

  responden tersebut. Faktor lain ialah mereka tidak mempunyai pengetahuan yang

  cukup mengenai cara perlakuan teknik menyangga yang betul, mungkin akibat

  tidak diberikan penerangan yang terperinci oleh jurulatih walaupun mereka

  sering bermain bola tampar terutamanya semasa sesi latihan pasukan.

 • 26

  3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

  3.1 Objektif Am

  Secara amnya diharap kajian tindakan yang saya jalankan akan dapat membantu

  pengajaran dan program latihan jurulatih atau sesiapa sahaja yang menjalankan

  program latihan sukan agar lebih efisien dan bermutu.

  3.2 Objektif Khusus

  Secara khususnya diharap :

  1. Murid akan dapat meningkatkan tahap kemahiran menyangga mereka.

  2. Murid dapat meningkatkan keyakinan diri (self-confidence) dalam diri

  mereka.

  3. Murid akan menerapkan penggunaan teknik psikologi (Mental Rehearsal)

  untuk meningkatkan kemahiran menyangga.

  4. Guru dapat meningkatkan keberkesanan program latihan mereka agar

  mendatangkan kesan yang positif terhadap kemahiran murid dan juga

  psikologi mereka.

 • 27

  3.3 Soalan Kajian

  Adakah kaedah Mental Rehearsal dapat membantu menaikkan keyakinan diri

  (self-confidence) murid seterusnya meningkatkan kemahiran menyangga murid?

 • 28

  4.0 KUMPULAN SASARAN

  Kajian ini melibatkan enam orang murid lelaki tahun 5 daripada pasukan bola

  tampar Sekolah Kebangsaan Clifford. Enam orang murid ini merupakan subjek

  dalam kajian tindakan saya dan mereka telah mencatatkan markah bawah

  separuh daripada markah keseluruhan ujian pemerhatian awal (ujian pra) yang

  dijalankan terhadap 15 orang pemain bola tampar tahun 5 sekolah tersebut. Saya

  telah memilih enam murid ini sebagai kumpulan kawalan (menggunakan latihan

  Mental Rehearsal). Saya sangat berharap dapat meningkatkan tahap keyakinan

  diri setiap pelajar dalam kumpulan kawalan ini seterusnya meningkatkan tahap

  kemahiran menyangga murid-murid tersebut menggunakan pendekatan psikologi

  iaitu kaedah Mental Rehearsal.

  Saya memilih subjek yang tidak terlalu ramai bagi memudahkan saya

  memberi fokus terhadap usaha membantu mereka meningkatkan tahap kemahiran

  menyangga dengan menggunakan kaedah Mental Rehearsal. Murid-murid ini

  merupakan pemain yang mewakili sekolah dalam permainan bola tampar dan

  masih berpeluang mewakili sekolah dalam pertandingan bola tampar pada tahun

  hadapannya kerana masih berada pada tahun lima. Oleh itu, saya sangat berharap

  agar mereka dapat menggunakan segala input yang telah saya berikan semasa

  latihan agar dapat diaplikasikan dalam pertandingan pada masa akan datang.

  Melalui pemerhatian saya ketika sesi latihan terdahulu iaitu sebelum

  mempraktikkan kaedah Mental Rehearsal, terdapat beberapa orang murid masih

  tidak dapat meningkatkan kemahiran menyangga mereka walaupun sudah

 • 29

  menjalani sesi latihan pasukan untuk kali yang ke empat di bawah tunjuk ajar

  jurulatih pasukan, En. Ahmad Shafei bin Yusoff. Mereka dilihat masih lagi gagal

  untuk melakukan kemahiran menyangga mengikut teknik dan cara yang betul dan

  sering mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, saya telah menjalankan

  kajian tindakan dengan memberi tumpuan kepada enam orang murid sahaja untuk

  dimasukkan dalam kumpulan kawalan dan saya akan lihat sama ada mereka dapat

  untuk meningkatkan kemahiran menyangga dari semasa ke semasa melalui ujian

  yang telah saya jalankan ataupun sebaliknya.

 • 30

  5.0 TINDAKAN

  5.1 Prosedur Tindakan

  Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan model kajian

  tindakan Kemmis & McTaggart (1988) yang saya peroleh daripada penulisan blog

  bertajuk Tugasan Kelas: Model Kajian Tindakan oleh Aini (2009) sebagai

  panduan prosedur perlaksanaan. Terdapat lima langkah penting dalam model ini

  untuk menjalankan sesebuah kajian tindakan. Langkah-langkah tersebut adalah

  plan (merancang), action (bertindak), observe (memerhati), reflect

  (membuat refleksi) dan revised plan (merancang semula). Saya perlu

  menjalankan kajian tindakan ini mengikut urutan-urutan prosedur yang terdapat

  dalam model tersebut. Turutan langkah-langkah yang terdapat dalam model

  Kemmis & McTaggert (1988) ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut :

  Rajah 2. Langkah-langkah Model Kemmis & McTaggart (1988)

 • 31

  5.1.1 Langkah Plan (Merancang)

  Semasa langkah plan, saya telah merancang suatu kaedah yang boleh digunakan

  bagi mengatasi masalah yang dihadapi murid saya dalam pasukan bola tampar

  sekolah. Saya dapati masalah utama mereka adalah dalam kemahiran menyangga

  bola. Setelah diperhatikan mimik muka dan perlakuan menyangga mereka yang

  kelihatan seakan-akan tiada keyakinan serta hasil temu bual yang telah saya

  jalankan, saya membuat kesimpulan bahawa murid-murid tersebut mempunyai

  masalah keyakinan diri (self-confidence) yang rendah untuk melakukan

  kemahiran menyangga bola menyebabkan mereka tidak dapat menyangga dengan

  teknik yang betul. Oleh hal yang demikian, saya telah merancang untuk

  menggunakan kaedah Mental Rehearsal bagi meningkatkan kemahiran

  menyangga murid yang saya latih. Saya telah mengambil 6 orang murid lelaki

  tahun 5 daripada pasukan bola tampar sekolah untuk dijadikan subjek dalam

  kajian tindakan saya. Mereka merupakan murid yang gagal mendapat markah

  melepasi separuh daripada markah penuh ujian (bawah 50 markah) selepas

  dijalankan ujian pemerhatian awal (ujian pra). Semasa langkah pelan ini, saya

  merancang untuk memberikan latihan-latihan yang terdapat dalam kaedah

  Mental Rehearsal iaitu latihan teknik pernafasan, latihan self-talk (bicara

  kendiri), latihan konsentrasi, latihan visualization (visualisasi) dan latihan

  imagery (imejan). Mengikut perancangan yang telah saya buat, latihan teknik

  pernafasan dijalankan terlebih dahulu semasa sesi latihan subjek kajian, diikuti

  latihan self-talk pada sesi latihan berikutnya, dan seterusnya latihan konsentrasi,

  latihan visualization dan juga latihan imagery.

 • 32

  5.1.2 Langkah Action (Bertindak)

  Semasa langkah action pula, saya telah menjalankan lima jenis latihan yang

  terdapat dalam kaedah Mental Rehearsal kepada enam orang subjek kajian saya

  yang dipilih hasil daripada ujian pemerhatian awal mengikut perancangan yang

  telah dibuat. Saya telah menjalankan latihan kaedah Mental Rehearsal selepas

  setiap sesi latihan pasukan bola tampar kepada enam orang subjek tersebut. Setiap

  sesi latihan Mental Rehearsal dijalankan selama 30 minit selepas latihan

  pasukan selama dua jam. Latihan pasukan bola tampar sekolah tersebut adalah

  pada hari selasa dan rabu setiap minggu. Melalui sebuah jurnal yang saya dapati

  daripada laman web yang ditulis oleh J. Driskell, C. Copper, & A. Moran (1994)

  dalam Mental Practice Enhance Performance? yang diterbitkan oleh The

  American Psychological Association, Inc., tempoh masa untuk menjalankan

  sesuatu latihan mental adalah berubah-ubah antara 30 saat (Weinberg & Jackson,

  1985) hingga 80 minit (Kelly, 1965).

  Bagi latihan yang pertama iaitu latihan pernafasan, saya menjalankan

  dua cara latihan pernafasan iaitu latihan pernafasan sambil duduk dan latihan

  pernafasan sambil berdiri. Tempat saya menjalankan latihan ini adalah di dalam

  bilik yang ditutup dan di kawasan yang tenang berhampiran taman bunga sekolah.

  Cara perlakuan latihan tersebut adalah seperti berikut :

  Teknik Pernafasan Sambil Berdiri :

  1. Berdiri tegak dan buka kaki seluas bahu.

 • 33

  2. Bengkokkan lutut sedikit mengikut keselesaan untuk merendahkan pusat

  graviti.

  3. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan naikkan bahagian abdomen.

  4. Buang nafas tersebut melalui hidung dan mulut.

  Teknik Pernafasan Sambil Duduk :

  1. Duduk dalam posisi badan yang selesa, kaki dibuka seluas bahu dengan

  kedua-dua tapak kaki rapat ke lantai.

  2. Tangan diletakkan di atas riba secara relaks.

  3. Badan tegak dan buka dada anda.

  4. Kepala terletak ringan di atas tengkuk.

  5. Pastikan kepala, tengkuk dan badan anda lurus dan berada dalam keadaan

  seimbang.

  6. Tarik nafas melalui hidung dengan ritma yang dalam, panjang serta

  perlahan.

  7. Hembuskan nafas melalui hidung dan mulut secara perlahan, panjang dan

  dalam.

 • 34

  Kemudian, bagi sesi latihan seterusnya saya telah menggunakan latihan

  self-talk (bicara kendiri) pula. Latihan self-talk adalah latihan yang

  memerlukan dialog dalaman subjek kajian. Oleh itu, saya meminta setiap subjek

  kajian saya supaya berdialog ataupun bercakap dengan diri mereka sendiri tanpa

  mengeluarkan suara. Latihan ini juga dijalankan di dalam bilik yang tertutup dan

  di kawasan yang berdekatan dengan taman bunga sekolah. Saya membacakan

  skrip self-talk ketika mereka duduk dan mereka hanya perlu memejamkan mata

  dan bersoal jawab dengan diri sendiri menerusi skrip yang diberikan. Saya telah

  menetapkan skrip self-talk seperti berikut :

  Saya memiliki keupayaan yang sama dengan pemain yang lain. Saya

  yakin saya dapat melakukan kemahiran menyangga dengan baik tanpa

  sebarang masalah.

  Kemahiran menyangga bukanlah susah dilakukan seperti yang saya

  fikirkan dahulu. Saya pasti saya akan dapat menguasainya pada masa

  akan datang.

  Saya yakin saya boleh melakukan teknik menyangga dengan cara yang

  betul. Hanya beberapa langkah saja untuk melakukannya, saya pasti

  boleh!

  Pasukan ini memerlukan khidmat saya, oleh itu saya akan berlatih

  bersungguh-sungguh supaya dapat menguasai kemahiran menyangga ke

  tahap yang lebih baik.

 • 35

  Dalam latihan yang seterusnya iaitu latihan konsentrasi, saya telah

  menjalankan aktiviti-aktiviti berikut iaitu :

  1. Fokus kepada objektif sukan

  Saya telah meminta setiap subjek untuk menyatakan objektif mereka

  menyertai pasukan bola tampar sekolah. Kemudian, mereka perlu

  sentiasa ingat dan berusaha untuk mencapai objektif tersebut dengan

  cara berlatih bersungguh-sungguh tanpa menghiraukan pemikiran

  negatif yang lahir daripada diri sendiri seperti perasaan kurang yakin

  terhadap kebolehan diri.

  2. Pemusatan

  Saya telah meminta subjek saya berada dalam keadaan berpasangan

  (enam murid, tiga pasangan). Kemudian mereka perlu berlatih

  menyangga secara berpasangan di mana seorang murid akan bertindak

  sebagai server yang akan melambung bola kepada pasangannya.

  Pasangannya pula akan memberi tumpuan akan postur badannya

  semasa menerima bola dengan cara sedar akan perlakuannya kemudian

  mengubah tumpuan kepada menyangga bola tersebut. Latihan ini

  dijalankan secara ansur maju iaitu dimulakan tanpa bola terlebih

  dahulu kemudian dijalankan secara dengan bola.

 • 36

  Kemudian, saya menjalankan latihan visualization kepada subjek

  kajian. Latihan visualization adalah bayangan yang dibuat mengenai situasi

  yang berubah-ubah. Skrip teknik visualization yang telah saya jalankan kepada

  subjek kajian saya seperti berikut :

  Dapatkan posisi yang selesa dan sedari pernafasan anda.

  Pejamkan mata dan bayangkan diri anda dalam situasi hendak melakukan

  aktiviti menyangga bola.

  Tarik nafas dan lepaskan.

  Tarik nafas dan sewaktu anda lepaskan nafas, rasakan tekanan mulai

  keluar dari badan anda.

  Tumpukan perhatian hanya pada pernafasan anda, tarik nafas dan

  lepaskan.

  Jika ada sesuatu yang difikirkan, biarkan dan kemudian lepaskannya

  bersama hembusan nafas anda. Jangan ditentang, teruskan pernafasan

  anda.

  Awasi pernafasan anda, tarik nafas dan lepaskan. Rasakan diri anda

  semakin relaks.

  Bayangkan diri anda sedang menghulurkan tangan untuk melakukan

  kontak pada bola yang sedang jatuh, cuba sangga bola tersebut dengan

  tenang.

 • 37

  Tarik nafas, kemudian lepaskan tekanan yang ada.

  Bayangkan pula bola jatuh dari ketinggian yang lebih daripada tadi,

  tenangkan diri anda kemudian bengkokkan lutut, sangga bola dengan

  tangan yang lurus dan dikunci

  Tarik nafas, kemudian lepaskan dan rasakan ketenangan yang dibawa.

  Bayangkan anda berjaya menyangga bola tersebut dan bola tersebut

  sampai kepada rakan pasukan anda dalam keadaan yang baik.

  Relakskan muka anda dan sentiasa pastikan diri dalam keadaan yang

  tenang.

  Tarik nafas dalam-dalam, pastikan anda sedar yang anda sedang menarik

  nafas.

  Kemudian lepaskan, pernafasan anda sudah semakin perlahan.

  Tarik nafas, anda sedar akan diri anda.

  Lepaskan, anda sedar badan anda sedang relaks.

  Teruskan pernafasan anda.

  (Berhenti sejenak)

  Bila anda sudah bersedia, tarik nafas dalam-dalam, relaks, buka mata

  anda, dan kembali ke situasi nyata.

 • 38

  Latihan yang berikutnya adalah latihan imagery. Semasa latihan

  imagery, saya telah meminta subjek saya duduk di kawasan lapang dan tenang

  di luar bilik darjah. Tempat yang saya pilih adalah tempat duduk di bawah pohon

  yang rendang dalam kawasan sekolah serta di atas gelanggang bola tampar. Saya

  meminta setiap subjek saya supaya memejamkan mata dan mula membayangkan

  perlakuan mereka melakukan kemahiran menyangga mengikut turutan perlakuan

  yang telah saya ajarkan kepada mengikut teknik yang betul. Latihan ini

  dijalankan secara ansur maju di mana murid perlu membayangkan dalam minda

  mereka tentang perlakuan menyangga bola tanpa perlakuan fizikal kemudian

  pada tahap seterusnya, mereka perlu membayangkan dalam minda mereka

  tentang perlakuan menyangga bola dengan perlakuan fizikal.

  5.1.3 Langkah Observe (Memerhati)

  Semasa langkah observe saya telah menjalankan ujian pos terhadap enam orang

  subjek kajian saya. Ujian pos yang saya jalankan adalah ujian yang sama seperti

  ujian pra yang terdahulu iaitu untuk menguji bilangan perlakuan menyangga

  yang mampu dilakukan murid dan lima teknik menyangga yang sepatutnya

  dilakukan mereka dalam grid segi empat sama yang dibentuk menggunakan

  penanda (marker) berukuran 2 meter x 2 meter. Murid perlu melakukan aktiviti

  menyangga dengan ketinggian lambungan bola adalah lebih kurang 2 meter

  selepas kontak dengan lengan. Murid hanya diberikan sekali sahaja percubaan.

  Saya bertindak selaku server iaitu melambung bola kepada murid untuk

 • 39

  disangga. Saya telah menetapkan markah bagi ujian yang dijalankan ini. Markah

  tersebut ditentukan berdasarkan dua kriteria pemarkahan iaitu markah bilangan

  kali boleh menyangga serta markah teknik menyangga. Data ujian pos dicatatkan

  di dalam borang senarai semak.

  5.1.4 Langkah Reflect (Membuat Refleksi)

  Selepas menjalankan ujian post, saya telah membuat refleksi sama ada kajian

  yang saya jalankan berjaya ataupun tidak. Refleksi yang dibuat menjelaskan

  aspek-aspek merangkumi kekuatan serta kelemahan kajian yang telah saya

  jalankan ini. Sekiranya kajian saya tidak mencapai kejayaan, saya perlu

  melakukan refleksi mengapa kajian tersebut tidak berjaya serta menyatakan

  cadangan penambahbaikannya. Sekiranya kajian saya berjaya, saya boleh

  mengutarakan kajian saya ini sebagai panduan pengkaji-pengkaji atau guru-guru

  untuk mereka gunakan dalam kajian mereka kelak atau untuk dipraktikkan dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran.

  5.1.5 Langkah Revised Plan (Merancang Semula)

  Sekiranya selepas dijalankan ujian pos, subjek kajian saya mencatatkan markah

  yang lebih rendah berbanding semasa ujian pra, atau tiada peningkatan ataupun

  mencatatkan markah bawah separuh daripada markah penuh (bawah 50 markah),

  saya akan menjalankan langkah revised plan iaitu merancang semula sebuah

 • 40

  kaedah baru yang boleh digunakan sebagai alternatif lain bagi meningkatkan

  kemahiran menyangga subjek yang masih gagal mencatatkan pencapaian

  melepasi 50 markah dalam ujian pos. Langkah revised plan merupakan sebuah

  langkah yang terdapat dalam gelungan kedua Model Kemmis. Pengkaji perlu

  menjalankan semula ujian pos yang baru setelah melaksanakan kaedah baru ke

  atas subjek yang gagal dalam ujian pos sebelum itu. Kaedah baru yang saya

  rancang adalah penggunaan tayangan video bagi meningkat keyakinan diri

  murid seterusnya membantu mereka melakukan kemahiran menyangga

  bola tampar dengan cara yang betul. Menurut Robert W. Christina, Jamie V.

  Barresi dan Paul Shaffner (seperti mana yang dicatatkan oleh Suhaimi, 2003),

  latihan menggunakan tayangan video yang menggambarkan permainan sebenar

  seperti yang dilihat di dalam pertandingan, dipercayai merupakan suatu kaedah

  yang sangat berkesan untuk meningkatkan keyakinan diri dan seterusnya dapat

  membantu meningkatkan ketepatan persepsi.

  Setelah dijalankan ujian pos, sememangnya terdapat subjek yang gagal

  mendapat markah melepasi separuh daripada markah penuh ujian. Terdapat dua

  orang subjek yang gagal dalam ujian pos; salah seorang mencatatkan

  peningkatan dalam ujian pos berbanding semasa ujian pra tetapi markahnya

  masih bawah 50 markah manakala seorang lagi tidak mencatatkan sebarang

  peningkatan. Kedua-dua orang subjek tersebut diberikan kaedah tayangan video

  mengenai cara-cara untuk melakukan kemahiran menyangga dengan cara yang

  betul selain tayangan pemain-pemain bola tampar profesional melakukan

  kemahiran menyangga semasa pertandingan. Setelah ditunjukkan tayangan

 • 41

  video, dua orang subjek tersebut diminta melakukan semula kemahiran

  menyangga seperti yang dilihat dalam video.

  Secara ringkasnya, turutan langkah dalam gelung kedua model Kemmis

  adalah revised plan (merancang semula), action (bertindak), observe

  (memerhati), dan reflect (membuat refleksi). Setelah dirancang kaedah yang

  baru, pengkaji perlu menjalankan prosedur pelaksanaan kaedah tersebut, diikuti

  melakukan pemerhatian atau ujian, seterusnya melakukan refleksi.

  5.2 Cara Mengumpul Data

  Dalam bab ini saya akan menghuraikan kaedah mengumpul data mengikut

  turutan kajian seperti berikut :

  5.2.1 Temu Bual Jurulatih Pasukan

  Temu bual telah saya jalankan temu bual dengan jurulatih pasukan, En. Ahmad

  Shafei bin Yusoff bagi mengetahui kaedah pengajaran yang pernah digunakan

  beliau semasa melatih pasukan bola tampar sekolah khususnya berkaitan teknik

  menyangga. Cara mengumpul data temu bual dengan jurulatih pasukan telah

  saya terangkan dalam bab 2.2 iaitu Analisis Tinjauan Masalah.

 • 42

  5.2.2 Ujian Pemerhatian Awal (Ujian Pra)

  Selain itu, saya telah menjalankan ujian pemerhatian awal (ujian pra) terhadap

  lima belas orang murid tahun 5 yang merupakan pemain bola tampar sekolah

  semasa sesi latihan pasukan bola tampar tersebut. Ujian pemerhatian awal yang

  saya jalankan itu adalah tertumpu kepada bilangan perlakuan menyangga dan

  lima teknik menyangga yang mampu dilakukan oleh tiap-tiap lima belas orang

  pemain bola tampar sekolah tersebut dalam grid segi empat sama yang dibentuk

  menggunakan penanda (marker) berukuran 2 meter x 2 meter. Markah bilangan

  perlakuan menyangga yang mampu dilakukan dan markah lima teknik

  menyangga yang betul dikumpulkan untuk mendapatkan markah akhir. Setelah

  data ujian diperoleh, enam orang murid yang mendapat markah terendah dipilih

  sebagai subjek dalam kajian tindakan saya. Cara mengumpul data ujian

  pemerhatian awal telah saya terangkan dalam bab 2.2 iaitu Analisis Tinjauan

  Masalah.

  5.2.3 Temu Bual Subjek Kajian

  Setelah ujian pemerhatian awal (ujian pra) dilaksanakan dan enam orang subjek

  kajian saya dipilih, saya menemu bual enam orang subjek kajian tersebut bagi

  mendapatkan maklumat berkaitan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam

  teknik menyangga. Cara mengumpul data temu bual subjek kajian telah saya

  terangkan dalam bab 2.2 iaitu Analisis Tinjauan Masalah.

 • 43

  5.2.4 Ujian Pos

  Saya menjalankan ujian pos bagi mendapatkan data selepas latihan kaedah

  Mental Rehearsal diberikan kepada enam orang subjek kajian saya. Ujian pos

  yang saya jalankan adalah bagi menguji bilangan perlakuan menyangga yang

  mampu dilakukan murid dan lima teknik menyangga yang sepatutnya dilakukan

  mereka dalam grid segi empat sama yang dibentuk menggunakan penanda

  (marker) berukuran 2 meter x 2 meter. Tinggi lambungan bola selepas kontak

  dengan lengan adalah lebih kurang 2 meter. Saya bertindak selaku server iaitu

  melambung bola kepada murid untuk disangga. Saya telah menetapkan markah

  bagi ujian yang dijalankan ini. Markah tersebut ditentukan berdasarkan dua

  kriteria pemarkahan iaitu markah bilangan kali boleh menyangga serta markah

  teknik menyangga. Kriteria pemarkahan ujian ini adalah seperti dalam Jadual 2

  halaman sebelah :

 • 44

  Jadual 2

  Kriteria Pemarkahan Ujian Pos

  Markah bilangan kali

  menyangga

  Markah teknik menyangga

  1 kali = 10 markah

  2 kali = 20 markah

  3 kali = 30 markah

  4 kali = 40 markah

  5 kali atau lebih = 50

  markah

  Berdiri tegak, kaki dibuka seluas

  bahu = 10 markah

  Lutut direndahkan sedikit

  mengikut keselesaan = 10

  markah

  Lengan diluruskan dan siku

  dikunci semasa kontak dengan

  bola = 10 markah

  Menyerap bola semasa lengan

  kontak dengan bola = 10 markah

  Ikut lajak selepas lengan kontak

  dengan bola = 10 markah

  Markah bilangan kali menyangga dan markah teknik menyangga

  dicampurkan untuk mendapatkan markah penuh ujian. Markah penuh bilangan

  kali menyangga adalah 50 manakala markah penuh teknik menyangga juga 50

 • 45

  menjadikan markah penuh ujian ini adalah 100. Saya mengumpulkan data ujian

  pos kajian saya dalam borang senarai semak. Borang senarai semak ujian pos

  kajian saya boleh didapati dalam Lampiran 5. Analisis data ujian pemerhatian

  awal yang telah dijalankan ditunjukkan dalam Rajah 3 berikut :

  Rajah 3. Graf Ujian Pos Subjek Kajian

  Berdasarkan data dalam Rajah 3, dapat diperhatikan bahawa markah

  keseluruhan tertinggi yang dicatatkan subjek kajian adalah 80/100 manakala

  markah keseluruhan terendah subjek kajian adalah 40/100. Selain itu dapat

  diperhatikan juga bahawa empat orang subjek kajian telah melepasi separuh

  daripada markah keseluruhan ujian (50 markah) manakala baki dua orang murid

  mendapat markah di bawah separuh daripada markah keseluruhan.

 • 46

  6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

  Dalam bab ini saya akan membincangkan mengenai cara saya menganalisis dan

  menginterpretasikan data ujian pos yang telah saya jalankan kepada enam orang

  subjek kajian. Saya juga akan membandingkan peratus pencapaian markah

  subjek kajian secara individu dan keseluruhan.

  6.1 Analisis Data Individu

  Dalam bahagian ini, saya akan menganalisis data setiap subjek kajian dengan

  cara membandingkan pencapaian ujian pos dengan ujian pra dan mendapatkan

  peratusannya.

  6.1.1 Analisis Data Subjek 1 (S1)

  Bagi subjek kajian pertama, S1 pencapaiannya semasa ujian pra dan ujian pos

  ditunjukkan dalam Rajah 4 berikut :

  Rajah 4. Graf Pencapaian Pra-Pos Subjek 1

 • 47

  Berdasarkan Rajah 4, dapat dilihat bahawa S1 telah mencapai

  peningkatan markah dalam ujian pos berbanding semasa ujian pra. Markah

  penuh bagi tiap-tiap ujian pra dan ujian pos adalah 100 markah (100 peratus).

  Markah akhir S1 dalam ujian pra adalah 40 markah menjadikannya 40 peratus.

  Markah akhir S1 dalam ujian pos pula adalah 70 menjadikannya 70 peratus. Ini

  menunjukkan bahawa S1 telah mencapai peningkatan markah sebanyak 30

  markah bersamaan peningkatan sebanyak 30 peratus.

  Bagi markah bilangan kali menyangga, dalam ujian pra S1 telah

  mendapat 30 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 50

  markah. Markah penuh kriteria bilangan menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S1 dalam kriteria bilangan menyangga adalah seperti

  berikut :

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pra S1 = 30 100

  = 60%

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pos S1 = 50 100

  = 100%

  Peratus peningkatan markah bilangan menyangga S1 = 100% - 60%

  = 40%

  50

  50

 • 48

  Bagi markah teknik menyangga pula, dalam ujian pra S1 telah

  mendapat 10 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 20

  markah. Markah penuh kriteria teknik menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S1 dalam kriteria teknik menyangga adalah seperti berikut :

  Peratus markah teknik menyangga ujian pra S1 = 10 100

  = 20%

  Peratus markah teknik menyangga ujian pos S1 = 20 100

  = 40%

  Peratus peningkatan markah teknik menyangga S1 = 40% - 20%

  = 20%

  50

  50

 • 49

  6.1.2 Analisis Data Subjek 2 (S2)

  Bagi subjek kajian kedua, S2 pencapaiannya semasa ujian pra dan ujian pos

  ditunjukkan dalam Rajah 5 berikut :

  Rajah 5. Graf Pencapaian Pra-Pos Subjek 2

  Berdasarkan Rajah 5, dapat dilihat bahawa S2 telah mencapai

  peningkatan markah dalam ujian pos berbanding semasa ujian pra. Markah

  penuh bagi tiap-tiap ujian pra dan ujian pos adalah 100 markah (100 peratus).

  Markah akhir S2 dalam ujian pra adalah 30 markah menjadikannya 30 peratus.

  Markah akhir S2 dalam ujian pos pula adalah 40 menjadikannya 40 peratus. Ini

  menunjukkan bahawa S2 telah mencapai peningkatan markah sebanyak 10

  markah bersamaan peningkatan sebanyak 10 peratus.

 • 50

  Bagi markah bilangan kali menyangga, dalam ujian pra S2 telah

  mendapat 10 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 20

  markah. Markah penuh kriteria bilangan menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S2 dalam kriteria bilangan menyangga adalah seperti

  berikut :

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pra S2 = 10 100

  = 20%

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pos S2 = 20 100

  = 40%

  Peratus peningkatan markah bilangan menyangga S2 = 40% - 20%

  = 20%

  50

  50

 • 51

  Bagi markah teknik menyangga pula, dalam ujian pra S2 telah

  mendapat 20 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 20

  markah. Markah penuh kriteria teknik menyangga adalah 50. Peratus perubahan

  markah S2 dalam kriteria teknik menyangga adalah seperti berikut :

  Peratus markah teknik menyangga ujian pra S2 = 20 100

  = 40%

  Peratus markah teknik menyangga ujian pos S2 = 20 100

  = 40%

  Peratus peningkatan markah teknik menyangga S2 = 40% - 40%

  = 0% (Tiada perubahan)

  50

  50

 • 52

  6.1.3 Analisis Data Subjek 3 (S3)

  Bagi subjek kajian ketiga, S3 pencapaiannya semasa ujian pra dan ujian pos

  ditunjukkan dalam Rajah 6 berikut :

  Rajah 6. Graf Pencapaian Pra-Pos Subjek 3

  Berdasarkan Rajah 6, dapat dilihat bahawa S3 telah mencapai

  peningkatan markah dalam ujian pos berbanding semasa ujian pra. Markah

  penuh bagi tiap-tiap ujian pra dan ujian pos adalah 100 markah (100 peratus).

  Markah akhir S3 dalam ujian pra adalah 40 markah menjadikannya 40 peratus.

  Markah akhir S3 dalam ujian pos pula adalah 80 menjadikannya 80 peratus. Ini

  menunjukkan bahawa S3 telah mencapai peningkatan markah sebanyak 40

  markah bersamaan peningkatan sebanyak 40 peratus.

 • 53

  Bagi markah bilangan kali menyangga, dalam ujian pra S3 telah

  mendapat 20 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 40

  markah. Markah penuh kriteria bilangan menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S3 dalam kriteria bilangan menyangga adalah seperti

  berikut :

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pra S3 = 20 100

  = 40%

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pos S3 = 40 100

  = 80%

  Peratus peningkatan markah bilangan menyangga S3 = 80% - 40%

  = 40%

  50

  50

 • 54

  Bagi markah teknik menyangga pula, dalam ujian pra S3 telah

  mendapat 20 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 40

  markah. Markah penuh kriteria teknik menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S3 dalam kriteria teknik menyangga adalah seperti berikut :

  Peratus markah teknik menyangga ujian pra S3 = 20 100

  = 40%

  Peratus markah teknik menyangga ujian pos S3 = 40 100

  = 80%

  Peratus peningkatan markah teknik menyangga S3 = 80% - 40%

  = 40%

  50

  50

 • 55

  6.1.4 Analisis Data Subjek 4 (S4)

  Bagi subjek kajian keempat, S4 pencapaiannya semasa ujian pra dan ujian pos

  ditunjukkan dalam Rajah 7 berikut :

  Rajah 7. Graf Pencapaian Pra-Pos Subjek 4

  Berdasarkan Rajah 7, dapat dilihat bahawa S4 telah mencapai

  peningkatan markah dalam ujian pos berbanding semasa ujian pra. Markah

  penuh bagi tiap-tiap ujian pra dan ujian pos adalah 100 markah (100 peratus).

  Markah akhir S4 dalam ujian pra adalah 40 markah menjadikannya 40 peratus.

  Markah akhir S4 dalam ujian pos pula adalah 60 menjadikannya 60 peratus. Ini

  menunjukkan bahawa S4 telah mencapai peningkatan markah sebanyak 20

  markah bersamaan peningkatan sebanyak 20 peratus.

 • 56

  Bagi markah bilangan kali menyangga, dalam ujian pra S4 telah

  mendapat 30 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 40

  markah. Markah penuh kriteria bilangan menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S4 dalam kriteria bilangan menyangga adalah seperti

  berikut :

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pra S4 = 30 100

  = 60%

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pos S4 = 40 100

  = 80%

  Peratus peningkatan markah bilangan menyangga S4 = 80% - 60%

  = 20%

  50

  50

 • 57

  Bagi markah teknik menyangga pula, dalam ujian pra S4 telah

  mendapat 10 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 20

  markah. Markah penuh kriteria teknik menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S4 dalam kriteria teknik menyangga adalah seperti berikut :

  Peratus markah teknik menyangga ujian pra S4 = 10 100

  = 20%

  Peratus markah teknik menyangga ujian pos S4 = 20 100

  = 40%

  Peratus peningkatan markah teknik menyangga S4 = 40% - 20%

  = 20%

  50

  50

 • 58

  6.1.5 Analisis Data Subjek 5 (S5)

  Bagi subjek kajian kelima, S5 pencapaiannya semasa ujian pra dan ujian pos

  ditunjukkan dalam Rajah 8 berikut :

  Rajah 8. Graf Pencapaian Pra-Pos Subjek 5

  Berdasarkan Rajah 8, dapat dilihat bahawa S5 telah mencapai

  peningkatan markah dalam ujian pos berbanding semasa ujian pra. Markah

  penuh bagi tiap-tiap ujian pra dan ujian pos adalah 100 markah (100 peratus).

  Markah akhir S5 dalam ujian pra adalah 30 markah menjadikannya 30 peratus.

  Markah akhir S5 dalam ujian pos pula adalah 50 menjadikannya 50 peratus. Ini

  menunjukkan bahawa S5 telah mencapai peningkatan markah sebanyak 20

  markah bersamaan peningkatan sebanyak 20 peratus.

 • 59

  Bagi markah bilangan kali menyangga, dalam ujian pra S5 telah

  mendapat 20 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 20

  markah. Markah penuh kriteria bilangan menyangga adalah 50. Peratus

  perubahan markah S5 dalam kriteria bilangan menyangga adalah seperti berikut :

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pra S5 = 20 100

  = 40%

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pos S5 = 20 100

  = 40%

  Peratus peningkatan markah bilangan menyangga S5 = 40% - 40%

  = 0% (Tiada perubahan)

  50

  50

 • 60

  Bagi markah teknik menyangga pula, dalam ujian pra S5 telah

  mendapat 10 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 30

  markah. Markah penuh kriteria teknik menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S5 dalam kriteria teknik menyangga adalah seperti berikut :

  Peratus markah teknik menyangga ujian pra S5 = 10 100

  = 20%

  Peratus markah teknik menyangga ujian pos S5 = 30 100

  = 60%

  Peratus peningkatan markah teknik menyangga S5 = 60% - 20%

  = 40%

  50

  50

 • 61

  6.1.6 Analisis Data Subjek 6 (S6)

  Bagi subjek kajian keenam, S6 pencapaiannya semasa ujian pra dan ujian pos

  ditunjukkan dalam Rajah 9 berikut :

  Rajah 9. Graf Pencapaian Pra-Pos Subjek 6

  Berdasarkan Rajah 9, dapat dilihat bahawa markah S6 adalah sekata

  antara ujian pos dengan ujian pra. Markah penuh bagi tiap-tiap ujian pra dan

  ujian pos adalah 100 markah (100 peratus). Markah akhir S6 dalam ujian pra

  adalah 40 markah menjadikannya 40 peratus. Markah akhir S6 dalam ujian pos

  pula adalah 40 menjadikannya 40 peratus. Ini menunjukkan bahawa S6 tidak

  mencatatkan perubahan markah keseluruhan.

 • 62

  Bagi markah bilangan kali menyangga, dalam ujian pra S6 telah

  mendapat 30 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 30

  markah. Markah penuh kriteria bilangan menyangga adalah 50. Peratus

  perubahan markah S6 dalam kriteria bilangan menyangga adalah seperti berikut :

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pra S6 = 30 100

  = 60%

  Peratus markah bilangan menyangga ujian pos S6 = 30 100

  = 60%

  Peratus peningkatan markah bilangan menyangga S6 = 60% - 60%

  = 0% (Tiada perubahan)

  50

  50

 • 63

  Bagi markah teknik menyangga pula, dalam ujian pra S6 telah

  mendapat 10 markah manakala dalam ujian pos, subjek telah mendapat 10

  markah. Markah penuh kriteria teknik menyangga adalah 50. Peratus

  peningkatan markah S6 dalam kriteria teknik menyangga adalah seperti berikut :

  Peratus markah teknik menyangga ujian pra S6 = 10 100

  = 20%

  Peratus markah teknik menyangga ujian pos S6 = 10 100

  = 20%

  Peratus peningkatan markah teknik menyangga S6 = 20% - 20%

  = 0% (Tiada perubahan)

  50

  50

 • 64

  6.2 Analisis Data Keseluruhan

  Dalam bahagian ini, saya akan menganalisis data keseluruhan subjek kajian

  dengan cara membandingkan pencapaian ujian pos dengan ujian pra dan

  mendapatkan peratusannya. Jadual 3 berikut menunjukkan pencapaian subjek

  dalam ujian pra berserta peratusannya :

  Jadual 3

  Pencapaian Subjek Bagi Ujian Pra

  SUBJEK JUMLAH MARKAH PERATUS (%)

  Subjek 1 40 40

  Subjek 2 30 30

  Subjek 3 40 40

  Subjek 4 40 40

  Subjek 5 30 30

  Subjek 6 40 40

 • 65

  Jadual 4 berikut pula menunjukkan pencapaian subjek dalam ujian pos

  berserta peratusannya :

  Jadual 4

  Pencapaian Subjek Bagi Ujian Pos

  SUBJEK JUMLAH MARKAH PERATUS (%)

  Subjek 1 70 70

  Subjek 2 40 40

  Subjek 3 80 80

  Subjek 4 60 60

  Subjek 5 50 50

  Subjek 6 40 40

  Dalam Jadual 4 tersebut, menunjukkan peratus pencapaian enam orang

  subjek kajian dalam ujian pos yang telah dijalankan. Markah terendah subjek

  kajian dalam ujian pos adalah 40 manakala markah tertinggi subjek kajian dalam

  ujian pos adalah 80. Terdapat dua orang subjek kajian yang mendapat markah

  40, seorang mendapat markah 50, seorang mendapat markah 60, seorang

  mendapat markah 70 dan seorang juga mendapat markah 80. Empat orang subjek

  berjaya melepasi separuh daripada markah penuh ujian (50), manakala dua yang

 • 66

  lain mencatatkan bawah daripada separuh markah penuh ujian. Kedua-dua murid

  yang mencatatkan markah bawah separuh daripada markah penuh ujian tersebut

  mencatatkan 40 markah.

  Jadual 5 berikut menunjukkan peningkatan pencapaian responden dalam

  ujian pra-pos serta peratusannya :

  Jadual 5

  Peratus Peningkatan Subjek Kajian Dalam Ujian Pra-Pos

  SUBJEK

  KAJIAN

  MARKAH

  UJIAN PRA UJIAN POS

  PERATUS

  PENINGKATAN

  (%)

  Subjek 1 40 70 30

  Subjek 2 30 40 10

  Subjek 3 40 80 40

  Subjek 4 40 60 20

  Subjek 5 30 50 20

  Subjek 6 40 40 0

 • 67

  Data dalam Rajah 10 berikut dapat mewakili data perbandingan markah

  yang dicatatkan kesemua subjek dalam ujian pra-pos yang terdapat dalam Jadual

  5 tadi:

  Rajah 10. Graf Peningkatan Pencapaian Subjek Dalam Ujian Pra-Pos

  Bilangan subjek yang meningkat pencapaian = 5 orang

  Peratus subjek yang meningkat pencapaian = 5 100

  = 83.33%

  6

 • 68

  Bilangan subjek yang tidak meningkat pencapaian (sama) = 1 orang

  Peratus subjek yang tidak meningkat pencapaian (sama) = 1 100

  = 16.67%

  Data dalam Jadual 5 dan Rajah 10 telah menunjukkan perbandingan

  peratus pencapaian subjek antara ujian pra dengan ujian pos yang telah

  dijalankan. Berdasarkan jadual berkenaan, didapati bahawa kadar peningkatan

  pencapaian adalah antara 0% hingga 40%. Terdapat dua orang subjek yang

  pencapaiannya bawah 50% daripada markah penuh ujian dan salah seorang

  subjek tersebut tidak mengalami sebarang peningkatan (0%) dalam ujian pos

  yang dijalankan. Seorang subjek mencatat peningkatan pencapaian markah

  sebanyak 10%, dua orang mencatat pencapaian peningkatan markah sebanyak

  20%, seorang mencatat peningkatan pencapaian markah sebanyak 30% dan

  seorang mencatat peningkatan pencapaian markah yang tertinggi keseluruhan

  iaitu sebanyak 40%.

  Secara keseluruhannya, seramai 5 orang subjek iaitu 83.33% daripada

  jumlah keseluruhan subjek menunjukkan peningkatan dalam kemahiran

  menyangga bola tampar menerusi latihan kaedah Mental Rehearsal manakala

  seorang subjek mewakili 16.67% daripada jumlah keseluruhan subjek tidak

  menunjukkan sebarang peningkatan menerusi latihan kaedah Mental Rehearsal

  ini. Data ini boleh diwakili oleh carta pai dalam Rajah 11 berikut :

  6

 • 69

  `

  Rajah 11. Peratusan Peningkatan Pencapaian Subjek

  Majoriti subjek iaitu seramai lima orang subjek menunjukkan

  peningkatan dalam ujian menyangga bola tampar. Hanya dua orang murid sahaja

  masih tidak berjaya mencatatkan markah melepasi separuh daripada markah

  keseluruhan ujian (50 markah) dan salah seorang daripadanya tidak mencatatkan

  peningkatan markah ujiannya. Secara keseluruhannya, kaedah Mental

  Rehearsal yang dijalankan berjaya meningkatkan tahap keyakinan diri pemain

 • 70

  bola tampar lelaki tahun 5 Sekolah Kebangsaan Clifford dalam kemahiran

  menyangga bola. Perbincangan selanjutnya adalah dalam bab 7.0.

  6.3 Analisis Data Revised Plan

  Berdasarkan data yang direkodkan dalam ujian pos, dua orang subjek telah gagal

  untuk mencapai keputusan 50 markah dan ke atas. Salah seorang mencatatkan

  peningkatan markah ujian pos berbanding semasa ujian pra tetapi masih lagi di

  bawah 50 markah manakala seorang lagi tidak mencatatkan sebarang

  peningkatan. Oleh hal itu, saya telah mengecilkan jumlah subjek kepada dua

  orang sahaja untuk dilaksanakan kaedah yang baru bagi mengatasi masalah

  tersebut. Subjek 2 dan Subjek 6 yang memperoleh 40 markah dalam ujian pos

  terdahulu telah dipilih sebagai subjek dalam penggunaan kaedah baru yang saya

  gunakan. Kaedah baru yang saya jalankan adalah penggunaan tayangan video

  bagi meningkat keyakinan diri murid seterusnya membantu mereka melakukan

  kemahiran menyangga bola tampar dengan cara yang betul.

  Prosedur ujian pos Revised Plan yang saya jalankan untuk kaedah ini

  adalah sama seperti prosedur ujian pos yang terdahulu. Keputusan ujian pos

  Revised Plan bagi dua orang subjek kajian tersebut dapat dirujuk dalam

  Lampiran 6. Data hasil ujian pos Revised Plan yang saya jalankan ditunjukkan

  dalam Jadual 6 di halaman sebelah :

 • 71

  Jadual 6

  Pencapaian Subjek Bagi Ujian Pos Revised Plan

  SUB

  JEK

  MA

  RK

  AH

  B

  ILA

  NG

  AN

  M

  EN

  YA

  NG

  GA

  MA

  RK

  AH

  T

  EK

  NIK

  M

  EN

  YA

  NG

  GA

  JUM

  LA

  H

  MA

  RK

  AH

  PEN

  ING

  KA

  TA

  N

  (%)

  Subjek 2 30 20 50 10

  Subjek 6 30 30 60 20

  Daripada Jadual 6 tersebut, dapat dilihat bahawa Subjek 2 dan Subjek 6

  telah berjaya mencapai keputusan melepasi 50 markah setelah dijalankan ujian

  pos Revised Plan. Markah keseluruhan Subjek 2 dalam ujian pos Revised

  Plan adalah 50 berbanding markahnya semasa ujian pos terdahulu. Markah

  keseluruhan Subjek 6 pula dalam ujian pos Revised Plan adalah 60 berbanding

  semasa ujian pos yang terdahulu. Subjek 2 telah mencatatkan peningkatan

  markah sebanyak 10% manakala Subjek 6 mencatat peningkatan markah

  sebanyak 20%. Hal ini membuktikan bahawa kaedah tayangan video sedikit

  sebanyak dapat membantu meningkatkan keyakinan diri murid untuk melakukan

  kemahiran menyangga bola tampar dengan cara yang betul di samping

  penggunaan kaedah Mental Rehearsal.

 • 72

  7.0 DAPATAN

  Dalam bab ini, saya akan membincangkan mengenai dapatan daripada hasil

  keputusan dan penganalisisan data yang telah diperoleh daripada bab 6.0

  (Analisis dan Interpretasi Data). Setiap persoalan akan dijawab secara terperinci

  dengan merujuk dan menghubungkaitkan kajian-kajian lepas yang bersesuaian.

  7.1 Perbincangan Dapatan Kajian

  Persoalan kajian ini ialah adakah kaedah Mental Rehearsal dapat membantu

  meningkatkan keyakinan diri (self-confident) murid seterusnya meningkatkan

  kemahiran menyangga murid. Jadual 3 (rujuk bab 6.2 iaitu Analisis Data

  Keseluruhan) menunjukkan jumlah markah dan peratus pencapaian keseluruhan

  subjek semasa ujian pra. Kesemua mereka dipilih daripada 15 orang pemain bola

  tampar lelaki Sekolah Kebangsaan Clifford tahun 5. 15 orang pemain tersebut

  telah menjalani ujian pemerhatian awal (ujian pra). Mereka diuji dengan cara

  menyangga dalam grid segi empat sama yang dibentuk menggunakan penanda

  (marker) berukuran 2 meter x 2 meter. Markah keseluruhan ujian ditentukan

  berdasarkan dua kriteria pemarkahan iaitu markah bilangan kali boleh

  menyangga serta markah teknik menyangga. Dalam ujian pra ini, keenam-enam

  murid tersebut mencatatkan markah kurang separuh daripada markah penuh iaitu

  bawah 50 markah. Oleh hal yang demikian, mereka telah dipilih sebagai subjek

  kajian ini. Markah tertinggi yang dicatatkan oleh subjek kajian dalam ujian pra

  adalah 40 markah dan markah terendah pula adalah 30 markah. Kesemua enam

  subjek tersebut telah diberikan latihan kaedah Mental Rehearsal selepas dipilih.

 • 73

  Kesemua enam subjek telah menjalani ujian pos setelah diberikan latihan

  kaedah Mental Rehearsal. Jadual 4 (rujuk bab 6.2 iaitu Analisis Data

  Keseluruhan) menunjukkan jumlah markah dan peratus pencapaian keseluruhan

  subjek semasa ujian pos. Dilihat, kesemua subjek kecuali seorang, telah

  mencatatkan peningkatan dalam ujian pos yang dijalankan. Subjek yang tidak

  mencatatkan peningkatan markah tersebut mencatatkan markah yang sama

  seperti semasa ujian pra iaitu 40 markah. Walau bagaimanapun, subjek tersebut

  bersama seorang lagi subjek yang mencatatkan peningkatan markah, masih lagi

  gagal untuk mencapai markah 50 dan ke atas.

  Berdasarkan data yang dikemukakan, jelas menunjukkan pada peringkat

  awal sebelum kaedah Mental Rehearsal diberikan, hampir semua subjek

  mencatatkan pencapaian markah yang rendah berbanding selepas kaedah tersebut

  diperkenalkan kepada mereka. Hal ini dibuktikan oleh kejayaan 5 orang subjek

  (83.33% daripada jumlah keseluruhan) yang berjaya meningkatkan pencapaian

  markah masing-masing dalam ujian pos yang telah dijalankan. Oleh yang

  demikian, secara langsung kajian ini membuktikan bahawa latihan kaedah

  Mental Rehearsal telah berjaya meningkatkan keyakinan diri murid-murid.

  Berdasarkan kenyataan tersebut, nyata kini bahawa aspek persediaan

  mental adalah sangat signifikan bagi menzahirkan keyakinan diri dalam diri atlet.

  Feltz (1994), menyatakan bahawa keyakinan diri adalah satu kepercayaan dan

  kepastian terhadap kebolehan diri sendiri dalam usaha untuk mencapai sesuatu

  yang diharapkan.

 • 74

  Kenyataan ini turut dipersetujui oleh Mohd Sofian (2001), yang

  menyatakan bahawa faktor keyakinan diri ini dapat memberi dorongan kepada

  seseorang murid itu untuk mencapai prestasi yang lebih baik jika dibandingkan

  dengan murid yang tidak mempunyai keyakinan diri.

  Meskipun rata-rata 83.33% daripada jumlah keseluruhan subjek

  mencatatkan peningkatan dari segi pencapaian markah dalam ujian pos, namun

  begitu dapatan yang diperoleh menunjukkan jumlah peningkatan yang

  direkodkan tidak berskala besar kecuali dua orang subjek sahaja yang

  mencatatkan peningkatan yang agak besar iaitu 30% dan 40%. Lain-lain subjek

  mencatatkan peningkatan markah julat antara 10% hingga 20% sahaja. Ini secara

  tidak langsung menunjukkan bahawa kaedah Mental Rehearsal ini mempunyai

  upaya bagi meningkatkan tahap keyakinan diri individu namun begitu masih

  terdapat beberapa faktor lain yang mampu menyekat keefisienan teknik ini.

  Selain daripada itu, jumlah julat peningkatan pencapaian ujian pra dan

  pos yang agak kecil bagi kebanyakan subjek serta kegagalan sebahagian kecil

  subjek (16.67 daripada keseluruhan subjek ataupun 1 daripada 6 orang) untuk

  mencatatkan peningkatan dalam ujian pos mungkin disebabkan oleh beberapa

  faktor berikut :

 • 75

  1. Masa

  Kajian ini dijalankan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran.

  Pemilihan masa ini dirasakan agak kurang sesuai dan

  mengganggu tumpuan dan prestasi murid. Kajian ini

  kebiasaannya dimulakan sekitar pukul 5.00 petang (2 jam selepas

  latihan pasukan bola tampar) yang mana pada ketika itu subjek

  sudah pun mengalami keletihan mental serta fizikal ditambah juga

  dengan keadaan cuaca yang agak panas dan tidak selesa pada

  waktu tersebut.

  Ujian pra dan pos yang dijalankan tatkala cuaca panas terik

  sedikit sebanyak menimbulkan ketidakselesaan kepada subjek

  untuk beraksi baik.

  Masa yang diperuntukkan bagi program Internship iaitu hanya

  sebulan tidak cukup bagi memberikan kesemua teknik dalam

  kaedah Mental Rehearsal secara 100 peratus kepada subjek.

  2. Kesediaan / Kemampuan Subjek

  Subjek yang boleh dianggap masih kecil (11 tahun) dilihat masih

  belum mampu untuk menganalisis maklumat yang dibekalkan

  mengenai latihan Mental Rehearsal. Ada antara mereka tidak

  benar-benar mengerti tujuan sebenar dan apa yang akan mereka

 • 76

  peroleh daripada latihan Mental Rehearsal yang diberikan

  kepada mereka.

  Subjek melakukan latihan kaedah Mental Rehearsal secara

  bersahaja tanpa bersungguh-sungguh dan tidak menjadikan

  pengalaman daripada latihan Mental Rehearsal sebagai pedoman

  yang dapat digunakan dalam ujian atau situasi sebenar.

  Subjek juga tidak mampu mengingati semua teknik serta kaedah

  yang terdapat dalam latihan-latihan Mental Rehearsal yang

  banyak bagi digunakan semasa situasi sebenar. Latihan yang

  mengambil masa yang agak lama diperlukan bagi membolehkan

  murid mengingati semua teknik serta kaedah yang terdapat dalam

  latihan-latihan Mental Rehearsal.

  3. Emosi

  Emosi merupakan satu aspek penting yang tidak dapat dikawal

  dalam kajian ini. Sepanjang kajian dijalankan, terdapat segelintir

  subjek yang kelihatan muram serta menjauhkan diri dari

  kelompok subjek lain.

  Terdapat juga subjek yang dilihat kurang memberi motivasi

  kepada rakan serta mengejek subjek lain yang sedang melakukan

  perlakuan menyangga bola ketika ujian pos. Ini merupakan

 • 77

  limitasi atau batasan yang tidak dapat dikawal tetapi dilihat

  mampu memberikan kesan kepada mutu persembahan dan

  pencapaian subjek.

  7.2 Implikasi Dapatan Kajian

  Dapatan kajian ini dijangka akan dapat memberi manfaat dan panduan kepada

  beberapa pihak. Ini termasuklah pihak sekolah khususnya guru-guru yang

  mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan menjadi jurulatih pasukan

  amnya kepada pelajar-pelajar, murid-murid serta pihak berkuasa yang

  berperanan menggubal sukatan pendidikan yang diamalkan di Malaysia. Selain

  itu, organisasi sukan juga dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai panduan

  dalam menentu dan merancangkan sesuatu program latihan sukan sama ada

  dalam tempoh jangka panjang, sederhana atau pendek.

  1. Murid-murid

  Melalui kajian ini, murid-murid telah menerima sesi latihan yang

  baru iaitu Mental Rehearsal selepas dijalankan sesi latihan bola

  tampar berbanding sesi latihan bola tampar biasa yang selalu

  dijalankan sebelum ini. Ini kerana latihan Mental Rehearsal

  banyak memfokuskan kepada ketenangan minda serta

  penggunaan kaedah tersebut bersifat lebih relaks.

 • 78

  2. Guru / Jurulatih Pasukan Sekolah

  Kajian ini dapat menjadi panduan di samping memberikan idea

  baru kepada guru-guru khususnya yang mengajar subjek mata

  pelajaran Pendidikan Jasmani dan melatih pasukan sekolah. Guru

  dapat mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran mereka supaya

  murid-murid terus berminat terhadap mata pelajaran Pendidikan

  Jasmani dan juga bermotivasi serta mempunyai keyakinan diri

  yang tinggi untuk mewakili sekolah.

  3. Pihak Penggubal Dasar Sukan

  Pihak Kementerian Pelajaran perlu memberikan perhatian dalam

  merangka semula struktur pengajaran dan pembelajaran yang

  diamalkan di sekolah-sekolah dengan menyerapkan kaedah atau

  teknik yang melibatkan latihan minda ataupun Mental Rehearsal

  ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang ada sekarang.

  Kaedah Mental Rehearsal ini berupaya meningkatkan keyakinan

  diri dalam diri setiap murid seterusnya dapat mengatasi masalah

  kurang motivasi serta kurang percaya akan kebolehan diri mereka

  sendiri.

 • 79

  8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

  Kajian yang telah dijalankan adalah merupakan satu kajian kecil yang

  dilaksanakan dalam tempoh masa yang agak singkat. Sampel kajian yang

  digunakan juga kecil. Oleh sebab bidang kajian yang kecil, terdapat beberapa

  pemboleh ubah yang signifikan terhadap kajian ini yang telah diabaikan. Setelah

  saya meneliti kajian yang telah dijalankan, saya dapati terdapat limitasi yang

  mempengaruhi dapatan kajian. Maka, hal ini perlu diberikan keutamaan agar

  dapat memastikan kelancaran dalam menganalisis data secara keseluruhan.

  Berdasarkan kajian ini, beberapa cadangan boleh dikemukakan bagi

  membolehkan proses penambahbaikan dilakukan dalam kajian lanjutan akan

  datang. Cadangan-cadangan penambahbaikan kajian ini adalah seperti berikut :

  1. Bilangan subjek hendaklah ditambah supaya dapatan kajian yang

  diperoleh dapat digeneralisasikan kepada populasi yang mencukupi.

  Ini bertujuan bagi memastikan hasil dapatan yang diperoleh adalah

  efektif dan tepat.

  2. Pemilihan subjek perlu dijalankan dengan lebih sistematik. Kajian

  haruslah dipelbagaikan pada setiap peringkat umur ataupun

  kumpulan, mengandungi murid yang terdiri daripada pelbagai tahap

 • 80

  kecerdasan minda serta kecergasan tubuh. Hal ini adalah bagi

  mendapatkan dapatan kajian yang lebih relevan dan jitu.

  3. Kajian lanjutan hendaklah dilaksanakan bagi melihat tahap keyakinan

  diri dalam sukan yang mempunyai subjek yang berbeza daripada segi

  bangsa, umur, peringkat pencapaian serta pengalaman dalam sukan.

  4. Tempoh masa kajian boleh ditambah atau dipanjangkan lagi bagi

  membolehkan kesan pengaplikasian kaedah Mental Rehearsal ini

  dapat dilihat dengan lebih jelas.

  5. Pembahagian masa merupakan aspek yang sangat penting semasa

  menjalankan kajian. Penyelidik perlu bijak membahagikan masa

  terutamanya sebelum, semasa dan selepas menjalankan kajian,

  merancang pelaksanaan instrumen kajian serta menganalisis data.

  6. Instrumen atau metodologi kajian yang digunakan hendaklah

  mempunyai kesahan kandungan serta kebolehpercayaan yang tinggi

  dan juga diperakui oleh pakar dalam bidang tersebut.