of 51 /51
PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN Nordin Tahir

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN - · PDF filePENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN Nordin Tahir . Mengenal pasti Masalah Amalan, Isu/ ... TINDAKAN Kaedah-Refleksi Tindakan -Refleksi

Embed Size (px)

Text of PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN - · PDF filePENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN Nordin...

 • PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN

  Nordin Tahir

 • Mengenal pasti Masalah Amalan, Isu/ Situasi

  Tinjauan Awal /

  Mengutip dan menganalisis data tinjauan awal 1) MENENTUKAN

  ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN

  (2) MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P & P

  (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN

  PEMANTAUAN TINDAKAN

  (4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA

  (5)

  MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP KEBERKESANAN TINDAKAN

  GELUNGAN KEDUA

  REFLEKSI P&P YG LALU

  Nordin Tahir

 • Mengenal pasti Masalah Amalan, Isu/ Situasi

  Tinjauan Awal /

  Mengutip dan menganalisis data tinjauan awal

  - Soal selidik masa p&p

  -Dapatan lemah dalam beberapa aspek

  -Tidak guna bbm/ tidak terang

  -Tingkatkan kemahiran menerang

  1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN

  (2) MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P & P -Teknik Jadual Formula Berwarna -Tujuh aktiviti

  (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN

  PEMANTAUAN TINDAKAN

  (4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA

  -Ujian Pra/ pasca

  - Soal selidik

  - Temu Bual

  (5)

  MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP KEBERKESANAN TINDAKAN

  -Refleksi Tindakan

  -Refleksi terhadap dapatan kajian

  -Cadangan utk tindakan seterusnya

  REFLEKSI P&P YG LALU -Kepuasan habis sukatan

  -Mengarang nota dan latihan di rumah

  -Nota lengkap /tiada masalah

  -Tapi dalam ujian bulanan tak dapat jawab

  -Adakah bbm/ nota bermasalah?

  KAJIAN TINDAKAN Jadual formula berwarna: Kaedah untuk menerangkan fakta Siti Zainab Hj Md Saman SMK PADANG SIDING

  Nordin Tahir

 • REFLEKSI P&P YG LALU

  Muhasabah diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan amalan kendiri

  Tema / masalah / isu / keprihatinan dikenal pasti Melihat perkara-perkara berikut:

  Diri sendiri Murid Kemahiran Persekitaran Isi kandungan Bahan pengajaran Komunikasi Disiplin P & P

  Nordin Tahir

 • REFLEKSI PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN LALU

  Ceritakan perasaan anda secara umum berkaitan topik / perkara P&P

  Nyatakan permasalahan yg anda ingin baiki atau ubah

  Nyatakan tindakan pelajar yang membawa permasalahan

  Refleks ttg cara pengurusan anda dalam konteks ini

  Cuba nyatakan pandangan pelajar berkaitan dgn permasalahan ini

  Nyatakan latar belakang dan pengalaman pengurusan anda berkaitan dgn perkara ini

  Nordin Tahir

 • BILA BUAT REFLEKSI?

  Refleksi peringkat awal

  Analisis isu, fenomena atau masalah yang hendak dikaji

  Analisis kefahaman diri terhadap isu

  Tentukan bidang / fokus keprihatinan

  Kenal pasti jenis tindakan yg sesuai

  Nordin Tahir

 • SOALAN REFLEKSI

  Apakah sedang saya buat? Kenapakah saya berbuat demikian? Bagaimanakah hendak saya buat dengan cara lain? Bolehkah dilaksanakan dengan cara lain? Apakah pengajaran (LESSONS) yg saya dapat? Apakah perubahan yg saya akan lakukan jika

  berpeluang untuk buat semula? Apakah perasaan saya? Apakah kelemahan dan kekuatan saya?

  Nordin Tahir

 • MENGENAL PASTI MASALAH /

  KEPRIHATINAN (CONCERN)

  Adakah terdapat sebarang situasi yang

  menimbulkan kesukaran dan anda ingin

  menghadapinya dengan lebih berkesan?

  Biarkan fikiran anda menjelajah dengan

  bebas, dan tuliskan segala perkaitan-

  perkaitan yang timbul secara spontan.

  Nordin Tahir

 • MENGENAL PASTI NILAI /KEPERCAYAAN YG ANDA PEGANG

  Tidak mendiskriminasi

  Kesamaan peluang

  Tindakan tegas

  Hormati kepelbagaian

  Kejayaan bagi semua

  sekolah adalah komuniti

  penyayang

  Penyertaan aktif Pembelajaran bukan sahaja

  terdiri drp akademik tetapi sosial dan emosi

  Kerjasama dan kolaborasi ditegaskan drp persaingan

  Nilai spt keadilan, saling hormat dan kejujuran dibudayakan dalam amalan sehari-hari

  Penguasaan disiplin perlu berasaskan penyelesaian masalah drp hukuman atau ganjaran

  Nordin Tahir

 • Tinjauan Awal

  Pengumpulan data awal

  Bertujuan untuk memahami masalah dgn mendalam

  Menggunakan beberapa kaedah Soal selidik

  Temu bual

  Pemerhatian

  Analisis dokumen

  Ujian

  Nordin Tahir

 • Menganalisis Data Tinjauan Awal

  Analisis data

  Huraikan dan persembahkan data

  Tujuan

  Mendapat maklumat sebenar berkaitan dgn permasalahan yg dihadapi

  Nordin Tahir

 • ISU KEPERIHATAN/ FOKUS KAJIAN

  Fokus mudah merancang tindakan

  Fokus tidak jelas menyebabkan tindakan tidak tepat

  Nordin Tahir

 • MEMBINA HIPOTESIS 3. Setelah idea-idea atau perkaitan yang timbul difikiran

  anda dicatatkan, anda mungkin boleh melahirkan idea-

  idea lanjutan dengan menggunakan ayat-ayat seperti;

  Saya ingin memperbaiki.. atau,

  Saya lemas dengan keadaan .. atau,

  Selalu sahaja saya rasa geram dengan .. atau,

  Saya ingin mencubakan .. atau,

  Nordin Tahir

 • MENGANALISIS MASALAH / KEPRIHATINAN (CONCERN)

  2. Cuba perluaskan apa yang anda telah tuliskan setakat ini berkenaan idea-idea anda itu dengan menggunakan soalan-soalan seperti yang berikut;

  Apakah yang berlaku dalam situasi tersebut?

  Apakah yang ANDA lakukan?

  Apakah pula yang MURID lakukan?

  Apakah faktor-faktor yang pada pendapat ANDA penting bagi memahami situasi tersebut?

  Nordin Tahir

 • Pelajar Lemah Math

  pelajar malas

  ponteng

  tidak memahami konsep asas

  tidak minat tidak buat kerja rumah/latihan

  ibubapa

  tidak bimbing

  miskin

  Tidak ambil berat pelajaran anak

  guru

  Pengajaran tidak menarik

  Penerangan tidak jelas

  garang

  tidak kuasai sifir

  cepat untuk habiskan sukatan

  tidak dapat kawal kelas

  persekitaran

  Tidak kondusif

  gejala negatif

  Contoh peta minda sumbangsaran kumpulan

  Nordin Tahir

 • ANALISIS TULANG IKAN

  PELAJAR

  IBUBAPA

  GURU

  PERSEKITARAN

  LEMAH

  MATH

  CEMERLANG

  MATH

  Nordin Tahir

 • PERNYATAAN FOKUS

  Saya ingin MENAMBAHBAIK KEGUNAAN ICT YANG BERKESAN DALAM PENTADBIRAN SEKOLAH

  Saya ingin MENGUBAH CARA MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN MELIBATKAN GURU DALAM PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

  Nordin Tahir

 • Kriteria Menentukan Fokus Kajian

  Penentuan fokus berdasarkan perkara berikut: Skop kajian Dalam kawalan guru Tindakan segera Penting kepada sekolah Dalam ruang lingkup kuasa guru Data boleh dikutip dgn mudah

  Kerelevanan Berminat? Relevan pada konteks masa kini atau masa depan

  Kebolehurusan Kekangan Persiapan

  Keserasian Laksana semasa bertugas Serasi dgn kerja penyelidik

  Nordin Tahir

 • MERANCANG INTERVENSI / TINDAKAN

  Menentukan objektif kajian Tujuan yg ingin dicapai

  Objektif umum dan khusus

  Merancang tindakan / intervensi Tentukan jenis intervensi

  Selaraskan intervensi dgn objektif kajian

  Tentukan tempoh intervensi

  Kenal pasti bahan untuk intervensi

  Tetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian intervensi

  Tetapkan penanda aras pencapaian minimum utk keberkesanan intervensi

  Nordin Tahir

 • INSTRUMEN KAJIAN

  TEMU BUAL

  PEMERHATIAN

  NOTA LAPANGAN

  JURNAL REFLEKSI

  MENULIS DIARI

  Nordin Tahir

 • BERTINDAK

  Melaksanakan aktiviti-aktiviti intervensi / tindakan

  Mengikut ketetapan rancangan intervensi jika perlu ubah suai

  Rakan utk memantau dan mengkritik intervensi

  Nordin Tahir

 • MEMERHATI

  Mengumpul dan menganalisis data

  Perkara-perkara yg dilakukan

  Perhati dan catat reaksi dan perubahan tingkah laku

  Catatkan maklumat di luar jangkaan, kekangan atau halangan

  Mengumpul dan menganalisis data

  Nordin Tahir

 • SUMBER PENGUMPULAN DATA

  Sumber data yang dikumpul boleh dikategorikan kepada:

  data yang dijana sendiri oleh penyelidik, contohnya, data pemerhatian (termasuk pemerhatian turut serta participant observation), penulisan jurnal/ log/diari/catatan lapangan

  data yang dijana oleh orang lain tetapi dikumpul oleh penyelidik, contohnya, data dari temu bual, soal selidik, artifak orang lain seperti filem, kaset, video, dokumen, surat pekeliling, minit mesyuarat, sukatan pelajaran dan lain-lain.

  Nordin Tahir

 • PENGUMPULAN DATA PEMERHATIAN

 • PENGUMPULAN DATA PEMERHATIAN

  Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan adalah seperti berikut (Altrichter et al., 1993:83; KPM, 1995:22)

  Siapa dan apakah yang anda akan perhatikan?

  Mengapakah anda membuat pemerhatian itu?

  Di manakah pemerhatian akan dilaksanakan?

  Bilakah anda akan membuat pemerhatian itu dan untuk berapa lama?

  Bagaimanakah pemerhatian itu akan dicatatkan atau dirakamkan?

  Nordin Tahir

 • APAKAH YANG PERLU DIPERHATIKAN? Persekitaran fizikal menerangkan tempat berlakunya situasi yang

  diperhatikan dan benda-benda fizikal yang ada sekeliling; suasana persekitaran tempat itu; masa berlaku.

  Persekitaran sosial menerangkan konteks sosial di mana situasi itu berlaku; peranan orang-orang yang terlibat; siapa lakukan apa kepada siapa dan bila; interaksi sosial yang berlaku; bahasa yang digunakan (native language); komunikasi bukan verbal yang ditunjukkan.

  Aktiviti ya