of 37 /37
JULIANA BINTI NAWAWI D20111048106

KAJIAN TINDAKAN MENGGUNAKAN KAEDAH KOPERATIF DALAM PnP

Embed Size (px)

Text of KAJIAN TINDAKAN MENGGUNAKAN KAEDAH KOPERATIF DALAM PnP

1. JULIANA BINTI NAWAWI D20111048106 2. LOKASI 3. Diasaskan sebagai SMR KGV (2). Menumpang di sekolah Seri Kelana, Jalan Channer (Petang) T.2 & T.3 menumpang di Maktab Perguruan Harian T.1 & peralihan menumpang di SMK Dato Sheikh Ahmad Berpindah ke tapak sekarang dengan 12 bilik darjah, 2 makmal sains rumahtangga, blok seni perusahaan dan kantin Nama sekolah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampangan Bangunan tambahan dibina iaitu makmal sains dan perpustakaan Perasmian sekolah oleh YAB Dato Seri Rais Yatim, Menteri Besar Negeri Sembilan Mengadakan kelas tingkatan 6 Bangunan tambahan iaitu bilik KBSM dan surau dibina Bangunan tiga tingkat yang menempatkan bilik yang sekarang digunakan kelas T.1 & T.3 JAN 1969 MEI 1972 JUN 1972 1975 1977 27 OKT 1979 1980 1986 1991 SEJARAH SMKSA 4. Dataran berbumbung dibina diantara blok Bestari dan Dedikasi Perasmian Dewan terbuka berbumbung oleh Dato Seri Utama Rais Yatim, Menteri Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan, Dewan Terbuka diberi nama DSURY. Bangunan tambahan ICT dibina Bangunan tambahan 4 tingkat yang berdekatan padang didirikan yang menepatkan kelas, perpustakaan, bilik ERT, bilik rekacipta, bilik lukisan kejuruteraan, bilik unit peperiksaan, bilik muzik dan kantin MAC 2013 2010 2001 2000 5. Warna Merah Tua = Melambangkan rakyat. Warna Kuning = Kesetiaan kepada raja dan Negara. Bulan Sabit Agama rasmi Negara iaitu Islam dan ianya menjadi landasan segala aktiviti sekolah. 5 Tiang Menunjukkan kelima-lima prinsip rukun Negara dan rukun Islam. 5 Gelung Rotan Melambangkan semangat kesukanan. Bentuk Gear Teknologi. Mikroskop Penyelidikan dan kesungguhan. 6. VISI Melahirkan insan yang berilmu, cemerlang akhlak dan cemerlang akademik. MISI Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti, sahsiah, akademik, kokurikulum, keceriaan dan keselamatan sekolah dengan kerjasama semua pihak. 7. Tuan Haji Mohd Sazali Bin Haji Sam D.T.M 19 Feb 1957 Di lahirkan di Parit Sulong, Batu Pahat Johor Di besarkan di Gemas, Negeri Sembilan Tarikh masuk sekolah 30 Jun 2014 8. PENTADBIR 9. Bil. Guru (141) Sesi pagi =107 guru Sesi petang = 28 guru Bil. Pelajar (1931) Perempuan = 878 Lelaki = 953 KAPASITI 10. Profesor Dr. Mohamad bin Ibrahim Puan Norhasmiza Bt Mazlan 11. REFLEKSI YANG LEPAS INDUKSI Induksi perlu diperbaiki untuk menarik minat pelajar. Set induksi yang kurang sesuai. PENGLIBATAN PELAJAR Penglibatan aktif tetapi tidak menyeluruh. Kemukakan soalan kepada semua pelajar Tentukan pelajar untuk jawab soalan Kurangkan jawapan beramai-ramai. PENGGUNAAN ABM & BBM ABM yang tidak berfungsi. Banyakkan carian bahan dalam internet tentang tajuk yang diajar. Perlu diperbaiki supaya pelajar mudah faham. PENCAPAIAN OBJEKTIF pencapaian objetif sukar dicapai oleh pelajar kerana startegi PdP yang kurang berkesan PELAKSANAAN PENGAJARAN Banyakkan beri contoh atau gambar rajah untuk konsep. Beri penerangan sebelum buat aktiviti kumpulan. 12. KAJIAN TINDAKAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN KAEDAH KOPERATIF DAPAT MENINGKATKAN PENGLIBATAN PELAJAR DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 13. ISU KEPRIHATINAN Kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982) Menurut (Panitz 1996), Pembelajaran koperatif mementingkan hasil akhir sesuatu tugasan atau produk pembelajaran. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. 14. Ganjaran akan diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah koperatif ini. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing dan memainkan peranan berbeza. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. 15. OBJEKTIF KAJIAN Penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif dalam proses PdP dapat membantu dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar. 16. KUMPULAN SASARAN 4 TANJUNG SMKSA 9 Pelajar Lelaki 6 Pelajar Perempuan 17. PELAKSANAAN Pada awal pengajaran, saya mengedarkan bahan kepada setiap pelajar dan meminta pelajar untuk membaca bahan tersebut terlebih dahulu sebelum saya terangkan dengan mencari isi-isi penting dengan menggariskan menggunakan pen berwarna dalam masa 15 minit. Selesai menggariskan isi-isi penting, saya akan terangkan kepada kelas berdasarkan slide yang saya buat. GELUNG PERTAMA 18. PEMERHATIAN Pelajar mendengar arahan tetapi tidak melaksanakan malah mengharapkan kawan. Wujudnya pelajar aktif dan pasif dalam kelas. Pelajar tidak dapat menerangkan dengan baik kerana tidak mendapat penjelasan yang jelas dari guru. 19. MEREFLEK Sebelum melakukan apa-apa aktiviti, guru perlulah menerangkan terlebih dahulu kepada pelajar. Beri soalan kepada semua jangan hanya fokus dengan sesetengah pelajar sahaja. Perlu melibatkan semua pelajar, soal pelajar yang pasif. 20. GELUNG KEDUA PELAKSANAAN Saya memulakan kelas dengan menyuruh pelajar membentuk 4 kumpulan dan setiap kumpulan akan diedarkan sekeping gambar yang berbeza dan setiap pelajar akan mendapat edaran nota. Melalui gambar yang diberi, pelajar akan mencari nota untuk gambar tersebut. Meminta pelajar menggunakan teknik 5W1H. Dengan cara ini setiap pelajar dalam kumpulan akan mendapat tugasan masing-masing dan saling berkerjasama antara satu sama lain. Saya meminta pelajar untuk menerangkan kepada kelas tentang tajuk masing-masing 21. PEMERHATIAN Pelajar mendapat arahan dengan jelas dan tahu tugas yang perlu dilakukan. Pelajar lebih aktif dan mereke lebih fokus dalam kelas serta menunjukkan kerjasama yang baik dalam kumpulan. Hasil perbincangan, Pelajar dapat menerangkan dengan baik. Pelajar lebih bersedia untuk diberi soalan. 22. MEREFLEK Setiap ahli dalam kumpulan memainkan peranan masing-masing dan dapat menerangkan kepada rakan-rakan lain tentang tajuk mereka. Pelajar lebih yakin apabila bercakap dihadapan. Apabila saya meminta pelajar lain untuk terangkan semula apa yang pembentang terangkan mereka dapat menerangkan dengan baik. 23. GELUNG KETIGA PELAKSANAAN Menjalankan aktiviti yang sama seperti gelung kedua. Di akhir pembelajaran, setiap pelajar akan diberi kuiz individu dan markah akan di catat mengikut kumpulan. Dan kumpulan yang mempunyai markah tertinggi akan mendapat ganjaran. 24. PEMERHATIAN Pelajar lebih bersemangat untuk belajar dan semangat bekerjasama antara mereka dapat dilihat. Bersaing secara sihat antara kumpulan lain. Lebih bermotivasi untuk belajar dan berkeyakinan. 25. MEREFLEK Pelajar menunjukkan respon yang positif dan bersaing secara aktif. Kumpulan yang berjaya mendapat markah tertinggi akan mendapat ganjaran. Pelajar dapat menguasai dengan baik topik yang diajarkan dengan menggunakan kaedah tersebut. Menggunakan kaedah STAD 26. RUMUSAN Berdasarkan pemerhatian saya, pelajar 4 Tanjung mempunyai kemahiran kognitif yang berbeza-beza. Oleh itu, pembelajaran koperatif sangat sesuai untuk mereka. Kaedah ini menekankan interaksi sosial antara mereka dimana mereka boleh berkongsi idea. Pelajar yang cerdas boleh membantu pelajar yang kurang cerdas untuk mencapai objektif yang sama. Akhirnya pelajar lebih aktif dan bersemangat untuk belajar. 27. SEKIAN TERIMA KASIH