of 33 /33
MEMBANTU MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN MINAT MURID TAHUN 5 DALAM PENDARABAN NOMBOR DUA DIGIT DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TANGGA PELANGI PEMBENTANG: FATIMAH BINTI NAZERI PISMP 8.03 (MATEMATIK) AMB JANUARI 2010 PENYELIA: PN HJH FAZIDAH BT HJ MOHD JAAFAR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

KAJIAN TINDAKAN: DARAB DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TANGGA PELANGI

Embed Size (px)

Text of KAJIAN TINDAKAN: DARAB DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TANGGA PELANGI

MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN MINAT MURID TAHUN 5 DALAM PANDARABAN NOMBOR DUA DIGIT DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TANGGA PELANGI

KESILAPAN

CADANGANREFLEKSI PdP YANG LALU Tidak menumpukan perhatian Tidak menyiapkan kerja sekolahTidak menghantar buku latihanMasalah dalam menyelesaikan soalan pendaraban nombor dua digit.FOKUS KAJIANCONTOH KESALAHAN

Masalah penyusunan nilai tempatCara penulisan kaedah bentuk lazim yang tidak betulOBJEKTIF & SOALAN KAJIAN1.Membantu meningkatkan kemahiran murid dalam pendaraban nombor dua digit menggunakan kaedah Tangga Pelangi.

Objektif

2.Membantu meningkatkan minat murid dalam pendaraban nombor dua digit menggunakan kaedah Tangga Pelangi.

3.Tambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran guru dalam pendaraban nombor dua digit menggunakan kaedah Tangga Pelangi.3.Sejauh manakah kaedah Tangga Pelangi dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran guru dalam pendaraban nombor dua digit?

1.Sejauh manakah penggunaan kaedah Tangga Pelangi dapat membantu meningkatkan kemahiran murid dalam pendaraban nombor dua digit?

Soalan

2.Sejauh manakah kaedah Tangga Pelangi dapat membantu meningkatkan minat murid dalam pendaraban nombor dua digit?

5KUMPULAN SASARANTINDAKAN2. Perancangan 1. Refleksi 3. Tindakan 4. Pemerhatian Merancang untuk mengatasi masalah murid.Penggunaan kaedah Tangga Pelangi Masalah dalam penyusunan nombor pada nilai tempat.Murid tidak berminat dengan pendaraban nombor dua digit

Data dikumpul menggunakan ujian, pemerhatian temubual, soal selidik dan analisis dokumen.Model Kemmis dan McTaggart(1988)KAEDAH TANGGA PELANGI 4322 x 16Jumlah tangga: 2Jumlah anak tangga: 4WarnaNilai tempat MerahSaJinggaPuluhKuning RatusHijau RibuBiru Puluh RibuIndigoRatus Ribu UnguJutaMenggunakan konsep sifir yang sama dengan kaedah KekisiContoh : 4 x 2 = 08 x43222 x 12 x 12 x 63 x 12 x 614 x 13 x 664 x 6Terdapat 4 digit = 4 anak tangga Anak tanggaTangga Terdapat 2 digit = 2 tangga+Memperkenalkan kaedah Tangga PelangiMenggunakan warna pelangiTanpa menggunakan warna pelangiTanpa menggunakan grid

INSTRUMEN KAJIANUJIANANALISIS DOKUMEN

PEMERHATIANTEMU BUALSOAL SELIDIK

Lembaran kerjaSejauh manakah penggunaan kaedah Tangga Pelangi dapat membantu meningkatkan kemahiran murid dalam pendaraban nombor dua digit?

UJIAN ANALISIS DOKUMENSOAL SELIDIKSoalan Kajian 1: Ujian 1Ujian 2 ANALISIS UJIAN 1 DAN UJIAN 2

Analisis Ujian Sebelum

Selepas

KESILAPAN

KESILAPAN MELUKIS TANGGA KEDUAKESILAPAN SIFIRANALISIS DOKUMEN (Lembaran Kerja) Sebelum

Selepas

ANALISIS SOAL SELIDIKNo SoalanSoalan Aspek R1R2R3R4R52.Saya dapat menjawab dengan mudah soalan pendaraban nombor 2-digit dengan menggunakan kaedah Tangga Pelangi. Kemahiran

3.Saya dapat mendarab dengan betul dengan menggunakan kaedah Tangga Pelangi.Kemahiran

x

Petunjuk :- YaX- TidakSejauh manakah penggunaan kaedah Tangga Pelangi dapat membantu meningkatkan kemahiran murid dalam pendaraban nombor dua digit?

Hasil analisis terhadap ujian, dokumen dan soal selidik, menunjukkan peningkatan kemahiran responden dalam pendaraban nombor dua digit dengan kaedah Tangga Pelangi. Masalah penyusunan nombor pada nilai tempat yang salah dapat dikurangkan. Responden dapat menjawab soalan pendaraban dua digit dengan mudah dan betul.

RUMUSAN DAPATANSoalan Kajian 1 RumusanSejauh manakah kaedah Tangga Pelangi dapat membantu meningkatkan minat murid dalam pendaraban nombor dua digit?

PEMERHATIAN

Temu bual Soal selidikSoalan Kajian 2: Sebelum SelepasAnalisis Temubual

NoSoalan Responden Jawapan TemaS3Adakah kamu merasa seronok menggunakan kaedah Tangga Pelangi bagi menjawab soalan? Kenapa?R1

Seronok..dapat jawab betulSeronokR2

Erm...SeronokSeronokR3

Seronok...SeronokR4

Seronok..dah dapat jawab soalan darab banyak nomborSeronokR5

Seronok (sambil senyum)SeronokANALISIS SENARAI SEMAK PEMERHATIANITEMR1R2R3R4R5Berbual dengan rakan sebelahSebelum//X/XSelepas XXXXXMembuat kerja lainSebelum/XX //Selepas /XXXXMengganggu rakan sebelahSebelum/XX//Selepas XXXXXMenjawab soalan yang diajukanSebelumX/XXXSelepas //X//Bertanya soalan di luar topik yang diajarSebelumX//XXSelepas XXXXXPetunjuk / =YaX= Tidak

Penglibatan RespondenANALISIS DATA SOAL SELIDIKSoalan Aspek R1R2R3R4R51.Saya seronok menjawab soalan pendaraban nombor 2-digit dengan menggunakan kaedah Tangga Pelangi.Minat

2.Saya dapat menjawab dengan mudah soalan pendaraban nombor 2-digitdengan menggunakan kaedah Tangga Pelangi. Minat

4.Saya bosan menggunakan kaedah Tangga Pelangi.Minat X

X

X

X

X

5.Saya minat belajar pendaraban nombor 2-digit dengan menggunakan kaedah Tangga PelangiMinat

Petunjuk :- Ya X- Tidak

Sejauh manakah kaedah Tangga Pelangi dapat membantu meningkatkan minat murid dalam pendaraban nombor dua digit?

Melalui instrumen temu bual, responden memberi respon positif terhadap penggunaan kaedah Tangga Pelangi dalam pendaraban dua digit. Responden berasa seronok dan mudah untuk menyelesaikan soalan pendaraban nombor dua digit. Hal ini disokong dengan pemerhatian dan soal selidik, berlaku perubahan tingkah laku responden ketika PdP.

RUMUSAN DAPATANSoalan Kajian 2 RumusanSejauh manakah kaedah Tangga Pelangi dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran guru dalam pendaraban nombor dua digit?

Ujian PemerhatianSoal selidikSoalan Kajian 3: Temu bualAnalisis DokumenHasil analisis terhadap ujian, dokumen dan soal selidik, menunjukkan peningkatan kemahiran responden dalam pendaraban nombor dua digit dengan kaedah Tangga Pelangi. Masalah penyusunan nombor pada nilai tempat yang salah dapat dikurangkan. Responden dapat menjawab soalan pendaraban dua digit dengan mudah dan betul.

Melalui instrumen temu bual, responden memberi respon positif terhadap penggunaan kaedah Tangga Pelangi dalam pendaraban dua digit. Responden berasa seronok dan mudah untuk menyelesaikan soalan pendaraban nombor dua digit. Hal ini disokong dengan pemerhatian dan soal selidik, berlaku perubahan tingkah laku responden ketika PdP.

Melalui rumusan dapatan soalan kajian 1 dan 2, jelas menunjukkan peningkatan kemahiran dan minat bagi setiap responden. Hal ini membuktikan bahawa kaedah Tangga Pelangi dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran guru dalam pendaraban nombor dua digit.

Meletakkan anak panah di bawah anak tangga pertama.

1

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYAPendaraban nombor lebih daripada dua digit

Aplikasi kaedah Tangga Pelangi dalam bentuk perpuluhan.

2

3

SEKIAN, TERIMA KASIH.

61x06240309411215212180224322+Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

MENGGUNAKAN WARNA PELANGI TANPAMENGGUNAKAN WARNA PELANGI

Langkah 4

TANPA MENGGUNAKAN KERTAS GRID