Kaedah Menganalisis Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NARC2014

Text of Kaedah Menganalisis Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

 • KAEDAH ANALISIS DATA KAJIAN TINDAKANDr. Ihsan IsmailBPPDP, KPM

 • Analisis DataData yang dipungut perlu dianalisis dan ditafsir.Analisis data membolehkan laporan kajian dibuat berdasarkan buktiData yang dianalisis terdiri daripada 2 bentukNomborteksAnalisis boleh dijalankan secara manual atau menggunakan komputer

 • PemerhatianPemerhatian BerstrukturKirakan ketetapan dan peratusanSusukan mengikut keutamaan (ranking)Pemerhatian Tidak BerstrukturSemak maklumat dengan terperinciBaca semua catatan, pemerhatian dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatanSemak maklumat semulaTentukan kategori maklumat yang diguakan untuk analisisCari tema untuk kategori itu

 • Pemerhatian Berstruktur

 • Pemerhatian BerstrukturJadual Pemerhatian

 • Pemerhatian BerstrukturJadual PemerhatianZainudin didapati telah menjalankan paling banyak aktiviti (80%) dan aktiviti aktiviti itu merangkumi i. Berfikiran di tempat lain sambil mencakar-cakar kertas. ii. Berangan-angan. Iii. Berjalan dari satu tempat e tempat lain. Daripada ketiga-tiga aktiviti ini, beliau didapati paling kerap berangan-angan.

 • Pemerhatian Berstruktur

 • Pemerhatian BerstrukturRajah menunjukkan kesediaan murid menjawab soalan semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Bulatan-bulatan di dalam rajah itu mewakili murid. Apabila murid menjawab soalan, nombor soalan itu dituliskan dalam bulatan mereka. Bulatan kosong menunjukkan murid itu tidak menjawab sebarang soalan.Terdapat sekumpulan murid (seramai 4 orang) yang langsung tidak menjawab sebarang soalan. Mereka i ni duduk di belakang bilik darjah. Di samping itu terdapat juga seorang murid yang duduk di baris pertama di hadapan kelas yang tidak menjawab sebarang soalan.

 • Pemerhatian BerstrukturSkedul Rakaman Peristiwa Berdasarkan Blok Masa

 • Pemerhatian BerstrukturJadual menunjukkan aspek berfikir murid semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal fizik. Satu blok masa adalah bersamaan dengan 5 minit. Pada dua blok pertama (10 minit) guru menjalankan set induksi. Blok ketiga dan seterusnya merupakan pengajaran sebenarnya.Berdasarkan jadual, guru meminta murid mengemukakan soalan pada blok msa ketiga, keempat, kelima, ketujuh dan kelapan. Jumlah blok masa itu adalah 5 daripada 6 kesemuanya.

 • Pemerhatian Berstruktur

 • Pemerhatian Tidak Berstruktur

 • Pemerhatian Tidak Berstruktur

 • Pemerhatian Tidak Berstruktur

 • Pemerhatian Tidak BerstrukturKronologi Berdasarkan Blok Masa

 • Analisis Data Soal Selidik Secara Manual

 • Pengagihan Skor

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui KomputerKey-in data

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui KomputerIsi maklumat Label

 • Isi nilai value labelsAnalisis Data Soal Selidik Melalui Komputer

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui KomputerAnalyze > Descriptve Statistics > Frequencies

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui KomputerFrequencies statistics:Pilih Mean, Std deviation, minimum dan maximum

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui KomputerFrequencies charts:Pilih Bar charts

 • Nilai statistik asasAnalisis Data Soal Selidik Melalui Komputer

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui KomputerJadual Frekuensi

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui KomputerJadual Frekuensi

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui KomputerCarta Bar

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui Komputer

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui Komputer

 • Analisis Data Soal Selidik Melalui Komputer

 • Analisis Temu Bual

 • Contoh Transkrip TemuBual

 • Contoh Transkrip TemuBual

 • Analisis Temu Bual

 • Analisis UjianMengira bilangan dan peratus murid yang tidak memahami sesuatu itemMengira bilangan murid yang lulus atau gagal secara keseluruhanMelakukan analisis bilangan murid yang mencapai tahap minimumMelakukan analisis bilangan murid yang boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakanMengenal pasti item yang susah dan item yang senang untuk memperoleh indeks kesusahan (difficulty index)

 • Contoh Analisis Ujian

 • Contoh Analisis Ujian

 • Analisis Melalui SPSSAnalyse > Compare Means > Paired-Samples T Test

 • Analisis Melalui SPSS

 • Statistik

 • Terima Kasih

  This template can be used as a starter file for presenting training materials in a group setting.

  SectionsRight-click on a slide to add sections. Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors.

  NotesUse the Notes section for delivery notes or to provide additional details for the audience. View these notes in Presentation View during your presentation. Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production)

  Coordinated colors Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes. Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale.

  Graphics, tables, and graphsKeep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors.Label all graphs and tables.

  *This is another option for an Overview slides using transitions.

  *****This is another option for an Overview slides using transitions.

  *This is another option for an Overview slides using transitions.

  **This is another option for an Overview slides using transitions.

  *This is another option for an Overview slides using transitions.

  *This is another option for an Overview slides using transitions.

  *******This is another option for an Overview slides using transitions.

  ****This is another option for an Overview slides using transitions.

  ****This is another option for an Overview slides using transitions.

  ****This is another option for an Overview slides using transitions.

  *This is another option for an Overview slides using transitions.

  ****This is another option for an Overview slides using transitions.

  ****This is another option for an Overview slides using transitions.

  **