of 18 /18
KAEDAH ABJAD JESICCA & AFIFAH PENDEKATAN & KAEDAH PENGAJARAN BACAAN

Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kaedah abjad

Text of Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

Page 1: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

K A E D A H A B J A DJ E S I C C A & A F I F A H

PENDEKATAN & KAEDAH PENGAJARAN BACAAN

Page 2: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

KAEDAH ABJAD

• Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan.

• Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z.

• Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a, e, i, o, u, huruf-huruf konsonan, dan diftong ai, au,oi.

• Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini.

• Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan.

Page 3: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

KAEDAH ABDAD

Contoh: • Memperkenalkan huruf a - z• Memperkenalkan huruf vokal a, e, i, o, u• Menggabungkan huruf konsonan dan vokal - ba,

be, bi, bo, bu• Membentuk perkataan daripada suku kata - bu +

ku buku• Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat

mudah.

Page 4: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

KELEBIHAN KAEDAH ABJAD

a) Sesuai dengan susun Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu terdiri daripada suku-suku kata yang hampir tetap bunyinya.

b) Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baharu, walaupun belum dipelajarinya kerana mereka dapat mengenal huruf-huruf dan membunyikan vokal dan konsonan dengan baik.

c) Kaedah ini memberi asas dan binaan kukuh dalam membaca.

d) Tercapai kecekapan dan kemahiran membaca serta memberi keyakinan kepada murid.

Page 5: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

KELEMAHAN KAEDAH ABJAD

Murid-murid membaca dengan lancar mengikut cara tradisional tanpa memahami apa yang dibacanya. Mereka hanya mementingkan sebutan dan kelancaran membaca.

Murid-murid terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja. Ini mebolehkan mereka membaca merangkak-rangkak dan tidak faham apa yang dibaca.

Kaedah ini dikatakan tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan psikologi murid-murid kerana pengajaran tidak secara keseluruhan yang bermakna.

Boleh membosankan murid-murid terutama apabila mereka diberi latih tubi yang berlebihan.

Page 6: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

AMALI

(a) Memperkenalkan huruf besar dan huruf kecil • Contoh 1: Sebut huruf-huruf di bawah

Page 7: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

AMALI

a) Memperkenalkan huruf besar dan huruf kecil • Contoh 2: Sebut huruf-huruf di bawah

Page 8: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

AMALI

b) Mengenal dan menyebut huruf-huruf vokal dan konsonan

Contoh 1: Sebut nama huruf-huruf vokal dan konsonan

Page 9: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

AMALI

c) Mengenal dan menyebut pola suku kata v dan kv

Contoh 1: Sebut suku kata di bawah

Page 10: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

AMALI

d) Menyebut suku kata, perkataan dan frasa• Contoh 1: Sebut suku kata, perkataan dan frasa* Suku kata

Page 11: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

AMALI

* Perkataan dan Frasa

Page 12: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

AMALI

e) Membaca ayat

Page 13: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad
Page 14: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

a _ i o _

Vokal

Isi tempat kosong

Page 15: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

b c _ f g h j _ l m _ p q r s _ v w _ y z

KonsonanIsi tempat kosong

Page 16: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

Carta suku kata

a e (pepet

)

e (taling

)

i o u

b bad dum me mop pes si

Isi tempat kosong

Page 17: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad
Page 18: Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

Frasa dan Perkataan